Maminka.czK tabuli půjde české školství

Letními doučovacími kempy prošlo téměř 90 tisíc dětí. Co jim to dalo?

Jana Potužníková 4.  11.  2021
Když se letos na jaře ukázalo, že se až 11 tisíc dětí neúčastnilo distančního vzdělávání během pandemie covidu ve vůbec žádné podobě, vypracovalo Ministerstvo školství mimo jiné plán na takzvané letní doučovací kempy. Cílem bylo vrátit právě těmto dětem sociální návyky, rozhýbat je po měsících sezení doma a především pomoct doplnit mezery ve výuce. Jak to dopadlo?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Primárních cílů kempů bylo několik. „Velká část realizovaných kempů měla součástí programu cílené doučování látky, kterou účastníci probírali v rámci distanční výuky v průběhu pandemie covid-19. Potřeby doučování u konkrétních žáků pomáhaly identifikovat základní školy. Menší část z těchto kempů byla zaměřena na doučování cizího jazyka, kdy část programu byla vedena například v anglickém jazyce. Všechny kempy měly ve svém programu pohybovou složku, díky které kompenzovaly absenci sportu a volnočasových kroužků u cílové skupiny v době pandemie,“ uvádí Ministerstvo školství ve své tiskové zprávě z 26. října, která shrnuje, jak se kempy povedly.

VIDEO: K tabuli půjde české školství! 

Šance pro děti: Výsledky byly na každém kempu jiné

Kempy měly zároveň snížit nerovnosti dětí v přístupu ke vzdělávání a pomoci jim s návratem do jejich sociální bubliny. Proto byly také zdarma, aby na ně docházely i děti z rodin, jež si normálně letní tábory dovolit nemohou. A samozřejmostí bylo také děti rozhýbat a pracovat s jejich duševním zdravím. Protože právě mezi školáky vzrostl během pandemie například výskyt úzkostného chování. Jednotné výstupy nicméně kempy neměly. Ani mít nemohly.

Už proto, že se o ně starali různí organizátoři a nikde nebylo předem dané, jaké aktivity mají probíhat, v jakém objemu se má stát jejich součástí učivo a jaké učivo by to mělo být. Tímto způsobem byly kempy od počátku nerealizovatelné, i kvůli tomu, že se na jednom doučovacím kempu sešli prvňáci s páťáky, děti z různých škol a s různou úrovní znalostí. Jak si s tím tedy organizátoři poradili?

Lektor Robert Čapek: V českém školství se nechává všechno vyhnít

Jaká byla realita na letních kempech?

Jak to všechno probíhalo, než se tábory rozběhly, a kdo v nich vlastně učil? „Nábory dětí se dělaly až ve chvíli, kdy bylo jasné, že organizace – v našem případě MAS nad Prahou – dotace od ministerstva skutečně získá. V první fázi šla pak informace do nejbližší školy v Líbeznicích, která pak nabídku tlumočila rodinám dětí, které by si letní tábory jako takové nemohly dovolit, a samozřejmě také do rodin, jejichž děti potřebovaly po covidu podporu ve vzdělávání,“ popisuje konkrétní postupy při organizaci letních kempů Iveta Kameníková z Centra volného času v Měšicích, kde proběhly hned čtyři tábory. „Každý z nich vedli dva pedagogicky vzdělaní pracovníci: pedagogové, studenti pedagogiky, ale také volnočasové lektorky s pedagogickým vzděláním, které měly na starosti vždy maximálně 17 dětí, převážně z prvního stupně,“ pokračuje Iveta Kameníková.

Děti se zapojily skvěle

A jak se organizátorům povedlo vyřešit otázku, jak vzdělávat děti různého věku, s různým stupněm vzdělání a školních znalostí? Navázat přímo na školní výuku nešlo, ale každý z táborů měl své téma. Lektorky vytvořily například tábor cílený na důležité osobnosti.

„V jednom dni byl v centru pozornosti Galileo Galilei a pak se probíralo všechno, co souvisí s vesmírem, planetami. U Kryštofa Kolumba jsme zase cílili na cestování, poznávání nových zemí, jejich zvyky a podobně. A děti fungovaly skvěle. Ty starší automaticky pomáhaly mladším, čímž se mnohé rozdíly v jejich znalostech dané už jen různým věkem povedlo smazávat,“ popisuje Iveta Kameníková, podle které se tak dokonale povedlo akcentovat i tolik potřebnou postcovidovou socializaci dětí.

Co bude dál?

Aby letní doučovací kempy nezůstaly „jen tak viset ve vzduchu“, navázalo na ně ministerstvo dalšími 250 miliony, které jdou už od září v rámci Národního plánu doučování přímo do škol, k pedagogům, kteří už sami mohou doučovat a doučují děti, které to i nadále potřebují. A podle slov současného ministra školství Roberta Plagy stát počítá s podobnou podporou po další dva až tři roky. Do doby, než se podaří srovnat u všech dětí následky covidového distančního vzdělávání. Sledovat nejnovější informace o plánu doučování můžete na ministerském webu doucovani.edu.cz

Tento projekt podporuje Nadace České spořitelny.

Klepněte pro větší obrázek

Fakta o letních doučovacích kempech

  • Ministerstvo pro doučovací kempy vyčlenilo původně na 100 milionů korun, které se ve formě dotací měly rozdělovat mezi pořadatele kempů. Ti se rekrutovali například ze samotných škol, středisek volného čau, Junáka, Skauta, ale také z lokálních organizací.
  • Zájem potenciálních pořadatelů byl tak velký, že v rámci dotací přerozdělilo ministerstvo nakonec 260 milionů korun, které stačily na realizaci 5169 doučovacích kempů po celé ČR.
  • Přestože se pořadatelé místy potýkali s až čtvrtinovou absencí přihlášených dětí, ve finále kempy úplně zdarma prošlo celkem 89 328 žáků základních škol (oproti původně odhadovaným 93 000 dětí).
Témata: Školství, Školák, K tabuli půjde české školství, Vzdělání, Základní škola, Nadace, Distanční výuka, cizí jazyk, zvyky, planeta, pandemie, Nadace České spořitelny, Líbeznice, Kemp, Děti, Česká republika, Sezení, Učivo, Výuka, Robert Plaga, Měšice, Doučování, Vzdělávání, Praha, Objem
Mohlo by vás zajímat