Maminka.czLogopedie

Logopedie: Víc než jen R a Ř. Proč je důležité začít včas?

Vanda Stöckbauerová 2.  6.  2024
Většina rodičů vyhledává pomoc klinického logopeda až před nástupem do první třídy, zejména pokud mají jejich děti potíže s výslovností hlásek R a Ř. Logopedie je však mnohem víc než jen napravování výslovnosti. Holistické pojetí nebere v úvahu jen samotnou řeč, ale také další aspekty, jako jsou zrakové a sluchové vnímání, hrubá a jemná motorika, koordinace dechu a hlasu.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Vyhledat pomoc logopeda lze už od raného věku. S těmito dětmi se pak pracuje preventivně – podporuje se správný vývoj řeči. Ale co vlastně klinický logoped dělá s dítětem, které ještě nemluví?

„Může mít na starosti například posouzení podjazykové uzdičky. Tato ‚blanka‘ pod jazykem může být občas příliš pevná nebo krátká. V takových případech může způsobovat potíže s kojením a později může vést k problémům s výslovností některých hlásek a dalším komplikacím,“ vysvětluje Lucie Bajgerová, speciální pedagožka a logopedická preventistka pro Sto skupin.

VIDEO: Podcast Maminka: Logopedie - má vaše dítě problémy s řečí a výslovností? Jak to zlepšit?

Rozvoj motoriky a řeči spolu úzce souvisí

Holistický přístup k logopedické péči vychází z poznání, že rozvoj řeči je úzce provázán s celkovým rozvojem člověka. Pro výslovnost hlásek je klíčové, aby dítě nejen slyšelo (sluchově rozlišilo), ale také vidělo (zrakově vnímalo) a napodobilo (pohybově naprogramovalo a realizovalo) pohyby mluvidel svého vzoru.

„V kojeneckém období dítěte velmi dobře funguje fyziologická echolálie, to znamená, že dítě opakovaně procvičuje zvuky ke zdokonalení výslovnosti. K tomu je nezbytná správná koordinace dechu, hlasu a polohy jazyka, rtů, čelistí a dalších artikulačních orgánů. Neméně důležitá je i pohyblivost těla, která je pro pohyblivost artikulačních orgánů klíčová. Proto je důležité začít s hrubými pohyby a postupovat k jemnějším, abychom mohli efektivně rozvíjet i pohyblivost prstů, obličejových a artikulačních svalů,“ popisuje Lucie Bajgerová a dodává: „V klinické praxi to pak vypadá tak, že logoped rodičům vysvětlí, jaký dopad má pohyb a manipulace s různými předměty na rozvoj jemné motoriky a následně i na schopnost správně vyslovovat hlásky.“

Jaké jsou nejčastější vady řeči u dětí? S těmito je na místě odklad školní docházky. Kdy a jak o něj požádat?

Složitá skládačka komunikace

Logopedie se neomezuje jen na samotné vyslovené slovo, ale zkoumá celý proces komunikace, včetně prvotního porozumění významu slova.

„Když batole slyší slovo ‚táta’ a vyhlíží tátu u dveří, ukazuje to, že chápe význam slova a jeho spojení s konkrétní situací. Předtím, než dítě začne mluvit, probíhá komunikace pomocí neverbálních signálů. Maminka rozpozná z pláče dítěte, zda je mu špatně, nebo jen touží po blízkosti. Gesta a mimika jsou součástí neverbální komunikace, která je velmi důležitým nositelem informací, jež formují základy komunikace,” říká Lucie Bajgerová. 

Pro úspěšné používání řeči je nezbytná dostatečná slovní zásoba a užívání správné gramatické struktury. Bez použití správných gramatických forem by bylo těžké dosáhnout efektivního porozumění posluchači. Například, dokud se dítě nenaučí správné časování a podmiňovací způsob, může být obtížné pochopit, jestli bylo s tátou u babičky včera, nebo jestli s tátou chce babičku navštívit dnes. Logopedie se také zabývá gramatickými aspekty jazyka a pomáhá dětem osvojit si složité gramatické struktury, pokud s jejich převzetím mají problémy.

„Je důležité si uvědomit, že péče o rozvoj řeči u dětí začíná již od jejich narození, a dokonce i před ním, pokud bereme v potaz širší perspektivu. V našich dětských skupinkách rozvoji řeči věnujeme zvláštní pozornost. Nabízíme dětem aktivity, které podporují jednotlivé aspekty řečového vývoje. Naše pečující chůvičky dbají na rozvoj řečových schopností dětí a jsou si vědomé své role jako mluvního vzoru. Pravidla správného řečového vzoru jsou velmi důležitá, jelikož děti si řeč osvojují transferem, tedy přebírají je ve svém okolí. Věřím, že na dobrém začátku velmi záleží,“ dodává závěrem Lucie Bajgerová.

Proč má stále více dětí vadu řeči? Rodiče mnohdy zanedbají nebo vynechají důležitou vývojovou etapu, říkají odborníci
Témata: Batole, Logopedie, Vývoj, mluvení, Předškolák, Psychomotorický vývoj, Motorika, Aspekt, Děti, Výslovnost, Řeč, Hláska, Rozvoj, Logoped