Maminka.czMateřídouška

Luštěte a vyhrajte s Mateřídouškou knížku Mňam Česko!

redakce 11.  11.  2022
Chtěli byste vyhrát jedinečného ilustrovaného průvodce 14 kraji ČR od šéfredaktorky časopisu Mateřídouška? Pak máte skvělou možnost!

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Jak na to?

Stačí zaslat e-mailem fotografii s hotovým soutěžním luštěním s perníčky uveřejněné v listopadovém čísle časopisu Mateřídouška (soutěž vyhlášená na str. 24) do 11.1. 2022. Tak hurá do toho! Přejeme hodně štěstí. 

Klepněte pro větší obrázek

Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška: „Lušti a vyhraj s Mateřídouškou“

Soutěž časopisu Mateřídouška „Lušti a vyhraj s Mateřídouškou“ (dále jen
„soutěž“) probíhá v období od 14. 11. do 11. 12. 2022 v souladu s tématem a
pravidly soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18-ti let.
Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem
Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „organizátor“).
Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem fotografii s
hotovým soutěžním luštěním s perníčky uveřejněné v listopadovém čísle časopisu
Mateřídouška (soutěž vyhlášená na str. 24).


Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 fotku. Odesláním fotografie
potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:


1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a
Slovenské Republice mladší 18-ti let.


2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpg a
maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.


3. Fotografii účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem „Lušti a vyhraj“ na e-
mail: materidouska@cncenter.cz


4. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno,
příjmení, věk, e-mailová adresa kontaktní osoby, poštovní adresa a tel.číslo.


5. Pokud je na fotografii vyobrazená i nezletilá osoba, rodiče účastníka soutěže
automaticky udělují souhlas s jejím případným uveřejněním v časopisu.


6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18-ti let. Pro věk účastníka je
rozhodující datum odeslání své kresby do soutěže.


7. Účastník soutěže bere na vědomí, že organizátor bude zpracovávat tyto osobní
údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, věk, adresa, e-mail, zaslaná fotografie, čas
doručení e-mailu, příp. údaje o výhře. Informace o zpracování osobních údajů je
dostupná zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-akce


8. Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že:


a) užitím fotografie Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani
ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných
nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi


b) fotografie budou po dobu do 31. 12. 2022 poskytnuty výhradně Organizátorovi


Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

a) nejsou správně vyplněné
b) nemají uvedeno jméno účastníka a adresu bydliště
O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje
Organizátor.

Podrobný výpis výher:


Knižní průvodně MŇAM ČESKO! – celkem 5 výher

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování do soutěže


Soutěž probíhá ve dvou fázích


- přihlašování, tj. zasílání fotografií e-mailem na výše uvedený e-mail Organizátora
soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu
- výběr poroty
Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem 1 fotografii obrázku.


Odměny:
5 výherců se stává účastníky soutěže zasláním fotografie obrázku spolu s
potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.,
resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto
poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže vyhodnotí výherce následovně:


Harmonogram soutěže


Přihlašování: od 14. 11. do 11. 12. 2022
Výběr vítěze: do 15.12.2022 se sejde odborná porota složená z členů časopisu
Mateřídouška, kteří vyberou 5 výherních fotografií. Výherci soutěže se stávají z pěti
účastníků.


Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení


Jména výherců budou nejpozději do 16. 12. 2022 vyvěšena na
webu www.materidouska.cz.


Věcné výhry budou rozeslány výhercům Organizátorem nejpozději do 15. 1. 2023, a
to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou
zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné
výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu,
nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací
společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na

jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů,
zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.
Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich
doručení (datum a čas e-mailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za
nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující
předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky
soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na
navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.
Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor
si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry
v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud organizátor zjistí, že došlo k porušení
pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný
tuto výhru vrátit. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla
hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti
CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Témata: Mateřídouška, Fotografie, Soutěže, výherci, Mňam Česko, Organizátor, Knížka, Časopis, Soutěž, Mater, Účastník soutěže, Slovensko, E-mail, Výherce, Česká republika, Praha

Video