Maminka.czDěti a mateřství

Malujte s dětmi, usnadníte jim psaní

redakce 26.  7.  2014
Malujte s dětmi, usnadníte jim psaní
Dětská kresba je projevem spontánnosti a přirozenosti dítěte jeho vlastním výtvorem, stopou, kterou po obě v okolním světě zanechává. Je to dobře, ačkoliv to občas odnesou nové tapety, zeď v pokojíčku nebo tatínkovy důležité dokumenty do práce.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Kreslení je pro dítě nesmírně důležité a je v našem zájmu tuto tvořivost od malička podporovat. Pro naše nejmenší je malování forma hry, kdy cítí radost z barevné čáry na papíře, hry, která se podle odborníků později stává prostředkem toho, jak dítě vnímá samo sebe a prostřednictvím sebe pozoruje okolní svět, klade otázky a nachází odpovědi.

„Dnešní děti jsou už od útlého věku obklopeny tablety, počítači, elektronickými hrami a moderními hračkami s řadou efektů a vymožeností. Přesto stále s nadšením sahají po pastelkách, vodovkách a kusu jakéhokoliv papíru, aby trávily čas s tvořivou a přitom „obyčejnou“ aktivitou, jakou je kreslení a malování,“ míní pedagožka Daniela Valachová z Pedagogické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě.

Kresba a písmo spolu souvisí

Výsledky jejího výzkumu napovídají, že mezi dětskou malůvkou a následnými počátečními pokusy o písmo je přímá souvislost. „Písmo se z dětské kresby doslova vynořuje. Dítě začíná používat symboly a znaky ve svých obrázcích velmi brzy, aniž by tím něco sledovalo. Už v první čmáranici můžeme najít náznak prvních znaků a symbolů, které dítě používá,“ vysvětluje Valachová.

Děti písmo napodobují, obkreslují, neučí se přitom ještě správné tvary. To přichází až v prvním ročníku na základní škole. Písmo je tak přirozenou součástí jejich výtvorů, vzniká spontánně, jako důsledek toho, co dítě vnímá ve svém okolním prostředí stejně, jako když se snaží namalovat maminku nebo sluníčko.

Pokud budete své děti již od malička nenásilně směrovat ke správným návykům při malování, uděláte rozhodně dobře a pro budoucí prvňáčky to bude jenom výhoda. Je přitom dobré mít na paměti několik důležitých prvků, které mohou mít vliv nejen na plynulý rozvoj hrubé i jemné motoriky dítěte.

Velká plocha na kresbu

V prvé řadě je to dostatečně velký formát papíru, na který nejmenší děti kreslí. Platí zásada, že čím je dítě mladší, tím potřebuje větší plochu. Neměla by být v každém případě menší, než A3. Nejlepší přitom je, když malé děti malují ve stoje nebo v kleče s dostatečným odstupem od kreslící plochy (vodorovně i svisle na délku paže dítěte). Proto pořiďte role balícího papíru, rozprostřete je na podlahu v bytě a nechte děti řádit.

Správný posez

S rostoucím věkem je pak potřeba věnovat pozornost správnému sezení, které by si děti posléze měly osvojovat i v mateřské školce, aby je pak jako prvňáčci měli už dostatečně zafixované. Správná poloha je, když dítě sedí rovně, má vzpřímená záda a obě nohy kolmo na podlaze kvůli stabilitě. Vzdálenost mezi okem a obrázkem by měla být přibližně 30 cm.

Nedržet tužku jako prase kost

Důležité rovněž je, aby rodiče znali a ovládali správný úchop tužky a mohli ho tak s dítětem nacvičovat. Kontrolovat by jej měly i učitelky v mateřských školkách. Tak se snadněji přenesou správné návyky i do školních lavic.

Správný úchop popisuje docentka Valachová takto: „Základem správného držení tužky či pastelky je úplná volnost svalstva horní končetiny. Tužku drží první tři prsty dominantní ruky: palec, ukazováček a prostředníček. Palec je mírně ohnutý a přidržuje tužku z pravé strany shora. Ukazováček by měl přečnívat nad palcem a směřovat k hrotu. Prostředníček jej přidržuje zprava prvním článkem. Poslední dva prsty jsou mírně ohnuté dovnitř dlaně a lehce se dotýkají.“

Pro lepší podporu správného úchopu a držení pastelek je nejlepší pořídit svému potomkovi ergonomické pastelky a tužky, které mu díky protiskluzovým úchopovým ploškám přirozeně padnou do ruky a dětské prstíky si tak samy najdou správná místa. Tomu se přizpůsobili už také výrobci a na trhu se objevilo několik značek pastelek, které jsou navrženy přímo pro dětskou ručku. Jsou to například STABILO řady EASYcolor, tužky EASYgraph, Maped, Faber-Castell nebo i Koh-i-noor.

Pro nejmenší děti samozřejmě stačí široké pastely, tabulky křídy nebo pevné voskovky, se kterými budou s radostí zanechávat otisk svého tvořivého já všude, kam dosáhnou a připraví tak svým rodičům chvíle velkého nadšení i mírného zděšení z pomalované zdi.

V každém případě je třeba při vedení malých malířů postupovat pomalu, trpělivě a s láskou, což se později zúročí při prvních školních pokusech čerstvých prvňáčků o pěkná písmenka.

Pět rad jak usnadnit cetu od malování ke správnému psaní

1. Povzbuzujte své dítě hravým způsobem

Rodiče, podporujte jemnou motoriku svých dětí už odmalička např. tříděním tvarů, kreslením nebo dovednostními hrami. Všechny tyto aktivity trénují pohyby, které dětem později pomohou při výuce psaní. Ideální je použití barevných pastelek s měkkou, širší stopou a veselých omalovánek.

2. Dopřejte dětem prostor pro jejich tvůrčí činnost

Nestačí děti pouze chválit za to, co nakreslily nebo jak přesně opsaly tvary či vybarvily omalovánku. Stejně důležité jsou plynulé pohyby rukou a plynulé tvary. Dejte dětem svobodu k samostatnému rozvoji a kreativitě - např. kreslení smyček přispívá k plynulým pohybům při psaní.

3. Nechtějte toho po svých dětech příliš

Berte vždy v potaz schopnosti svých dětí. Nezatěžujte děti tvary, které je pro ně příliš těžké nakreslit. Vede to k frustraci a děti z této činnosti nebudou mít radost. A právě potěšení je tím nejdůležitějším motivačním faktorem. Pokud si dítě neoblíbí kreslení, bude těžké je nadchnout pro psaní.

4. Všimněte si způsobu, jak dítě drží pastelku

Když děti začínají kreslit nebo psát, rodiče by měli sledovat způsob, jakým pastelku či tužku drží. Ruka by měla být uvolněná, protože křečovité držení tužky zabraňuje plynulým pohybům. Napětí a příliš silný stisk jsou pro ruce velmi únavné. Křečovité držení pastelky je také znamením toho, že se dítě snaží být příliš precizní.

Zkuste dítě opravit, ukázat a vysvětlit mu úchop, ideálně mu pořiďte pastelky, které dítě intuitivně lépe navedou ke správnému úchopu. Vhodné jsou v tomto směru například pastelky řady STABILO EASYcolors, které díky vyhloubeným žlábkům přímo podporují správný úchop a navíc berou ohled na praváky či leváky.

5. Vraťte se k dobře známým tvarům

Důvěrně známé tvary se mohou stát dobrou předlohou také pro tvary písmen. Mnoho písmenek může být vytvořeno z tvarů, které se již dítě naučilo. Např. “O” má stejný tvar jako velikonoční vajíčko, tiskací “P” může být čára a půlka balónu. Písmena tak přestávají být díky těmto obrazovým pomůckám abstraktní a jsou místo toho dobře srozumitelná díky prostřednictvím jejich propojení s velmi dobře známými předměty.

Témata: Děti, Forma hry, Balicí papír, Kresba, Velké nadšení, Správný úchop, Velikonoční vajíčko, Přímá souvislost, Psaní, Velká plocha, Prvňáčci, Pravák, Správný návyk, Tvůrčí činnost, Plynulý pohyb, Okolní prostředí, Ukazováček