Maminka.czPorod

Máma mezi paragrafy: Těhotenství a porod z právního pohledu

Zuzana Labudová 21.  10.  2011
Máma mezi paragrafy: Těhotenství a porod z právního pohledu
Fakt, že jste zrovna v jiném stavu nebo čerstvě po porodu, rozhodně neznamená, že si necháte všechno líbit. Na co máte podle zákona právo?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Nejprve povinnosti: do porodnice si musíte vzít oddací list, ideální je kopie, kterou si matrikářka může nechat, a platný občanský průkaz. Na základě těchto dokladů je hned po narození vašemu dítěti přiděleno rodné číslo, na rodný list si ale budete muset počkat. Přijde vám poštou na adresu trvalého bydliště. V některých městech a obcích si ho rodiče musejí vyzvednout na místní matrice.

Pokud nejste s otcem své ratolesti oddáni, musíte předložit prohlášení o otcovství a jménu dítěte. Ještě před porodem navštivte s partnerem matriku v místě vašeho trvalého bydliště, kde vám úřednice prohlášení sepíše a potvrdí. Jestliže nechcete otce uvést, prohlášení prostě nepředložíte, otec v rodném listě nebude uveden a miminko bude mít automaticky vaše příjmení. Po porodu na vás čekají dvě povinnosti. Jednak musíte své právě narozené děťátko registrovat u zdravotní pojišťovny, a to do osmi dnů od narození.

Zvládnete to i telefonicky pouze s přiděleným rodným číslem, případně to může udělat tatínek. Dítě je automaticky pojištěncem stejné zdravotní pojišťovny, u níž je registrována matka v době porodu, pokud tedy chcete pro své zlatíčko jinou pojišťovnu, přehlaste se ještě před porodem - můžete to udělat k začátku každého čtvrtletí. Druhou povinností je návštěva dětského lékaře, což ale neplatí tak doslova, protože to, zda se k pediatrovi přihlásíte a navštívíte ho, vlastně nikdo nekontroluje. Preventivní prohlídka ale vašemu potomkovi určitě neublíží a vy budete alespoň v klidu, že je vše tak, jak má být. Někteří lékaři přicházejí na první prohlídku těsně po propuštění z porodnice k miminku domů, ale rozhodně to není povinné. Pokud nechcete, aby k vám chodil, klidně mu oznamte, že přijdete vy za ním.

Korunka ke korunce

Mateřskou už máte vyřízenou od jejího nástupu osm až šest týdnů před porodem, nyní na vás tedy čeká ještě porodné. Tuto dávku nedostanete automaticky, musíte o ni požádat na příslušném úřadě sociální podpory v místě svého trvalého bydliště. Obdržíte ji ale pouze v tom případě, že ve čtvrtletí před tím, než se dítě narodilo, nepřesáhl příjem vaší rodiny 2,4násobek životního minima (do tohoto příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě).

K žádosti budete potřebovat občanský průkaz, rodný list dítěte a formulář, který dostanete na místě. V současné době činí porodné 13 tisíc korun na prvního potomka (na další děti už se porodné od tohoto roku nevyplácí), u dvojčat jde o 19 500 korun. Pokud máte tzv. rizikové těhotenství, znamená to, že vaše gravidita je určitým způsobem ohrožena. V takovém případě, jestliže jste zaměstnána, musíte nastoupit na nemocenskou. Šest týdnů před plánovaným porodem vám pak gynekolog neschopenku ukončí a stejně jako ostatní maminky nastoupíte na mateřskou, kdy vám místo nemocenské bude vyplácena peněžitá pomoc v mateřství. To, zda máte nebo nemáte nárok na nemocenskou a následně mateřskou, ovlivňuje jednak forma vašeho zaměstnání, jednak délka dosavadního pracovního poměru.

Výše mateřské se odvíjí od průměrného výdělku před rizikovým těhotenstvím. Podmínkou nároku na výplatu mateřské je, aby měla žena placeno nemocenské pojištění minimálně 270 dní z posledních dvou let před nástupem na mateřskou. Pokud tuto podmínku nesplňujete, můžete čerpat nemocenskou v souvislosti s porodem do šesti týdnů po porodu. Po dobu nemocenské a mateřské se ovšem nepřipouští žádný přivýdělek. Jestliže jste osoba samostatně výdělečně činná a aktivně pracujete, je potřeba stanovit po dobu čerpání dávek odpovědného zástupce, protože vy sama pracovat nesmíte.

Pakliže máte nemocenské pojištění, jste ve stejné situaci jako klasické zaměstnankyně, musíte ale splňovat podmínku 270 pojištěných dnů a současně také podmínku účasti na nemocenském pojištění po dobu minimálně 180 dnů v posledním roce před nástupem na mateřskou.

Jestliže jste nezaměstnaná, nemáte v době těhotenství ani po porodu nárok na žádné dávky z nemocenského pojištění. Pakliže nastupujete na mateřskou z rodičovské dovolené se starším dítětem, máte na ni nárok jen v tom případě, že vašemu staršímu dítěti ještě nebyly tři roky. A jedna lepší zpráva na konec - v případě, že na mateřskou nárok nemáte, začne vám stát vyplácet rodičovský příspěvek ihned po narození miminka. Od roku 2009 umožňuje český systém střídání rodičů na mateřské dovolené, s jedinou podmínkou - že dítě již dovršilo šest týdnů věku.

Střídat se můžete na základě písemné dohody, přičemž nárok na výplatu mateřské má v tomto případě ten z vás, kdo právě pečuje o dítko. Pro tatínky platí stejné podmínky jako pro maminky, tedy i oni musejí mít pro výplatu mateřské nemocenské pojištění 270 dnů z poslední dvou let. Četnost střídání není nijak omezena, teoreticky se tedy můžete vyměnit třeba po týdnech nebo i po dnech. Jakmile se vystřídáte, úředníci vám pozastaví výplatu mateřské a začnou ji vyplácet tatínkovi - a pak zase naopak.

Jistě, pane doktore

Přestože poměry se i v českém zdravotnictví v poslední době výrazně mění k lepšímu, stále je možné narazit na lékaře, který si myslí, že těhotná žena není svéprávná a je potřeba rozhodnout za ni. V každém případě ale máte nárok na to, aby s vámi doktor probral všechny varianty postupu, dostatečně vám je vysvětlil a pak počkal, až se rozhodnete a vybranou možnost odsouhlasíte. Nejlepším způsobem, jak problémům předejít, je co nejvíce se zdravotnickým personálem komunikovat. Podle zákona máte v rámci péče hrazené zdravotními pojišťovnami nárok na soustavnou péči od zjištění těhotenství.

Rozsah jednotlivých prohlídek a vyšetření není v příslušné vyhlášce přesně stanoven, mělo by se tedy postupovat individuálně podle zdravotního stavu ženy. Kromě této soustavné péče gynekologa máte v těhotenství právo na dvě bezplatné preventivní prohlídky u zubaře. V každém případě platí, že o povaze a významu všech vyšetření a zákroků byste měla být náležitě informována. Žádný diagnostický ani léčebný výkon vám lékař nemůže provést bez vašeho informovaného souhlasu.

Z toho je patrné, že kterýkoli zákrok máte právo odmítnout. Zákon vám také zaručuje svobodnou volbu lékaře a zdravotnického zařízení, tedy i porodnice. Jediná výhrada spočívá v tom, že příslušný lékař a nemocnice musí mít smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou, jinak budete muset poskytnutou péči kompletně zaplatit. Velmi obávanou záležitostí se v poslední době stalo možné odmítnutí porodnice při tzv. plné obsazenosti. Tiskem už proběhly zprávy o případech, kdy sanitka vozila rodící ženu po pražských přeplněných špitálech tak dlouho, až porodila přímo ve voze nebo na lehátku na dvoře porodnice.

Situace ale zdaleka není tak jednoduchá, jak ji někdy pracovníci porodnic prezentují. Pokud přijedete do porodnice a chcete zde porodit, personál vás podle zákona může odmítnout pouze v takovém případě, že by lékaři kvůli svému neúnosnému pracovnímu zatížení nebyli schopni zajistit vám nebo ostatním zde rodícím ženám dostatečnou péči. Odmítnout vůbec vás nemohou, jestliže jde o vaši spádovou porodnici anebo je porod v takové fázi, že převoz jinam už není možný.

Odmítnout tak není možné ani z často uváděného důvodu, že jste se zde v počátcích těhotenství neregistrovala. Navíc, v případě odmítnutí vám o svém rozhodnutí nemocnice musí vydat písemné potvrzení. Každopádně není také pravda, že pokud je lékař přesvědčen o prospěšnosti určitého zákroku, smí vám jej provést i přes váš nesouhlas. Jestliže s některým vyšetřením nebo výkonem nesouhlasíte, lékař k němu přistoupit nesmí, naopak si musí vyžádat tzv. revers, tedy písemné potvrzení o tom, že jste zákrok odmítla. Tím ho zbavujete veškeré zodpovědnosti.

Jakýkoli nutný lékařský zákrok v případech akutní nouze vyžadujících neodkladné řešení smí lékař provést, i když mu k němu souhlas nedáte, v případě že toho nejste schopna, například jste v bezvědomí. Za takových podmínek se totiž váš souhlas automaticky předpokládá.

Plod v bezpráví

Zajímavé je právní postavení lidského plodu v děloze - je totiž prakticky nulové. Podle právního výkladu se právním subjektem stává člověk až momentem svého narození, proto právní postavení plodu zákon nijak neupravuje. Dokud je dítě ve vašem břiše, jako by ani neexistovalo a vy si s ním můžete dělat, co se vám zlíbí. Podle práva je nenarozené dítě součástí vašeho těla a pouze vy sama jste oprávněna rozhodovat o něm a zákrocích, které na něm budou provedeny. To platí i v případě, že je lékař přesvědčen o tom, že k záchraně života nenarozeného dítěte je nutný určitý zákrok na vašem těle, například císařský řez.

Tedy ani ten nesmí provést bez vašeho výslovného souhlasu. Jakmile se dítě narodí, může je zachraňovat podle svého nejlepšího vědomí i svědomí bez vašeho souhlasu, dokonce i proti vašemu nesouhlasu.

Další ožehavou záležitostí bývá přítomnost mediků na porodním sále či gynekologických vyšetřovnách. Opět platí - vše jen s vaším souhlasem. Neznamená to, že aktivní musíte být vy, čili že vy musíte hlasitě dávat najevo svůj nesouhlas. Naopak lékaři jsou povinni zajistit si váš jasný souhlas. Pokud se i přes to, že jste proti, u porodu medik vyskytne, máte právo žádat jeho okamžitý odchod. Na druhou stranu můžete rozhodovat o tom, kdo naopak porodu přítomen bude, a nemusí jít jen o otce dítěte.

A co víc, vy i osoba, kterou si k němu přizvete, máte nárok na zachování vašeho soukromí. Navíc jste vy i otec dítěte okamžitě po jeho narození jeho zákonnými zástupci a jako takoví máte oba právo rozhodovat o tom, co se s ním bude dít. Proto by se nemělo bezdůvodně přítomnosti otce (či jiné osoby) u porodu bránit. Na druhou stranu je potřeba brát ohledy také na ostatní spolurodičky, kterým zase nemusí být příjemná přítomnost cizího člověka.

ČTĚTE TAKÉ: Jaké oblečení pořídit, než se mimi narodí

Už chceme domů

V poslední době se řada žen začala bouřit proti tomu, aby byly na oddělení šestinedělí doslova drženy jako v kleci, a to pod různými záminkami, jako je nutné očkování novorozence, screeningové vyšetření či sledování zdravotního stavu obou. V některých nemocnicích to dosud funguje tak, že lékař rozhoduje o tom, zda „propustí“ ženu a dítě z nemocniční péče. Na něco takového ale nemá právo.

Existuje sice metodické opatření ministerstva zdravotnictví týkající se propouštění novorozenců z porodnice, v němž se píše, že propustit novorozence lze nejdříve po 72 hodinách od porodu. Tento dokument má ale charakter pouhého doporučení a rozhodně není právně závazný ani pro lékaře, natož pro vás. Za dítě jste od jeho narození zodpovědní vy rodiče jako jeho zákonní zástupci - vy tedy rozhodujete, kde bude novorozenec trávit první noci svého života. Jedinou výjimkou je stav akutního ohrožení života nebo zdraví. Pokud je miminko v pořádku, můžete odkráčet středem třeba hned a nikdo by vám v tom neměl bránit. Bohužel i u nás došlo k politováníhodnému postupu, kdy lékaři na ženu, jež odešla se svým novorozencem z porodnice, zavolali policii a ta skutečně matku i se zcela zdravým dítětem eskortovala zpět.

Takový postup je nejen neetický, ale také protiprávní. V některých porodnicích v těchto situacích vyžadují potvrzení pediatra, že vaším odchodem přebírá péči o novorozence. To je ale holý nesmysl, protože jak už bylo řečeno, za dítě není zodpovědný pediatr, ale vy. Jakmile jste podepsala revers, jsou lékaři z obliga. Mnoho žen se snaží konfliktům s personálem zdravotnických zařízení vyhnout tím, že během svého těhotenství sepisují porodní plán, v němž vyjádří všechna svá přání týkající se porodu.

Důležité je vědět, že tento soupis v žádném případě nenahrazuje informovaný souhlas, tedy i když máte v porodním plánu souhlasné stanovisko s některými zákroky, přesto vás o nich lékař musí poučit a váš souhlas si vyžádat. V porodním plánu se ale mnohem častěji vyskytují úkony, které si ženy nepřejí. Jestliže se personál domnívá, že by vám určitý zákrok prospěl, měl by vám své stanovisko vysvětlit. Pokud vás nepřesvědčí, musí vaši vůli respektovat. Naopak jako nezávazné jsou vnímány požadavky, které v dané porodnici nejsou proveditelné - například chcete-li rodit do vody, tam, kde nemají porodní vanu, neuspějete.

Témata: Těhotenství, Porod, Časopis Maminka, Novorozenec, Děti, Kojenec, Předškolák, Batole, Peníze a kariéra, Přídavek na dítě, Porodné, Par, Mama, Nejlepší vědomí, Máma, Pára, Pór, Rodné číslo, Úřednice, Váš odchod, Informovaný souhlas, Narozené děťátko, Těhotenství a porod, Lékařský zákrok, České zdravotnictví
Mohlo by vás zajímat
Před pěti lety získala titul Nejkrásnější dívka světa. Jak vypadá Anastasiya dnes a čím by chtěla být, až vyroste?
Mrázková Dita
slavné děti
Těhotenství s trojčaty týden po týdnu. Podívejte se na neskutečnou proměnu ženského těla
kog
Těhotenství
Použitý kondom nebo ojetá pneumatika? Tyhle těhotenské fotky jsou kreativní až za hranu! Posuďte sami
Formánková Simona
Galerie
Nebezpečím porodnictví jsou sociální sítě, říká zkušená vrchní sestra z krnovské porodnice
Stöckbauerová Vanda
Maminka v porodnici
Z nafouklého bříška rakovina: Pětiletého Martínka poslali z nemocnice domů, rodiče se ale nenechali odbýt
Láchová Michaela
Vaše příběhy
Princ George nebo princezna Charlotte jako dospělí: Jak se promění tváře dětí z královských rodin za několik let?
Formánková Simona
Galerie
První těhotný muž světa porodil 3 děti. Nechtěl jsem zůstat lesbickou ženou, opačné pohlaví je pro mě přirozenější, říká
Formánková Simona
transgender
Chlapec žil pouhých 10 dní. Společně strávený čas pro nás byl požehnáním, tvrdí rodina. Jejich dojemný příběh obletěl celý svět
Formánková Simona
Příběhy
Upečte si dokonale vláčný perník. S nastrouhanými jablky bude nepřekonatelný
redakce
Recepty