Maminka.czPeníze a kariéra

Maminky, víte, jak péče o dítě ovlivní váš důchod?

Petr Gola 10.  6.  2015
Při péči o dítě do 4 let věku mají maminky při splnění zákonných podmínek nárok na mateřskou, následný rodičovský příspěvek pobírají všechny maminky. Jak je to ale s placením zdravotního a sociálního pojištění? Jak ovlivňuje péče o děti důchod? Proč již maminkám výchova dětí nesnižuje důchodový věk?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Nejdříve maminky pobírají mateřskou (peněžitý příspěvek v mateřství), která se poskytuje 28 týdnů nebo 37 týdnů při vícečetném porodu. Na mateřskou dovolenou se nastupuje 8 až 6 týdnů před očekávaným porodem. Aby měla zaměstnankyně nárok na mateřskou, tak musí být účastna na nemocenském pojištění nebo nastoupit na mateřskou v ochranné 180denní lhůtě po skončení zaměstnání a současně musí získat dobu pojištění v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech.

Rodičovská dovolená 2015 – vše, co potřebujete vědět

Podnikatelky musí kromě stejné potřebné doby pojištění být ještě účastny na dobrovolném nemocenském pojištění 180 dní v období jednoho roku před porodem. Na mateřskou navazuje rodičovský příspěvek. Nárok na rodičovský příspěvek mají všechny maminky. V souhrnu činí rodičovský příspěvek 220 tisíc Kč a při účasti na pojištění si lze zvolit délku pobírání rodičovského příspěvku, čemuž se přizpůsobí i výše rodičovského příspěvku.

Mateřská dovolená 2015 – vše, co potřebujete vědět

Zapomeňte na nemocenskou i ošetřovné

Maminka pobírající mateřskou nebo následně rodičovský příspěvek nemůže pobírat ošetřovné na nemocné dítě, na které již pobírá mateřskou nebo rodičovský příspěvek. Ošetřovné nemůže pobírat ani otec dítěte.

Výjimkou je situace, když matka dítěte je sama nemocná. Nemocná maminka na rodičovské dovolené nemůže v případě nemoci čerpat ani nemocenskou. Důvodem je skutečnost, že mamince na rodičovské dovolené neuchází žádný příjem, rodičovský příspěvek stále dostává.

Sociální pojištění OSVČ 2021: Samoplátci a minimální záloha - E15.cz

Placení zdravotního pojištění je povinné

Všichni občané v Česku musí platit povinné zdravotní pojištění. Maminky na mateřské nebo rodičovské dovolené však nemají příjem podléhající platbě zdravotního pojištění a zdravotní pojištění neplatí. Za příjemce mateřské a rodičovského příspěvku totiž platí zdravotní pojištění stát. Za dobu péče o dítě na rodičovské dovolené nemůže mamince vzniknout dluh na zdravotním pojištění.

Některé maminky chtějí v praxi zůstat s dítětem doma déle, i po skončení rodičovského příspěvku. Např. z důvodu, že manžel je často za prací pryč, nebylo možné umístit dítě do školky apod. Jak je to s placením zdravotního pojištění v těchto případech? Ani v těchto případech neplatí maminky zdravotní pojištění. Při osobní péči o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě do 15 let je opět zdravotní pojištění placeno státem.

Odchod do důchodu: Kalkulačka, tabulka a předčasný důchod - E15.cz

Pozor na splnění oznamovací povinnosti

V případě péče o jedno dítě do 7 let nebo nejméně o dvě do 15 let je však nutné se dostavit na příslušnou zdravotní pojišťovnu a splnit zákonnou oznamovací povinnost. Aby byla maminka správně v informačním systému zdravotní pojišťovny zařazena jako státní pojištěnec a zdravotní pojišťovna mohla nárokovat platbu zdravotního pojištění od státu.

Kdyby nebyla splněna oznamovací povinnost, potom by byla maminka pečující o dítě po skončení rodičovského příspěvku, která by nenastoupila do zaměstnání, nepodnikala ani nebyla v evidenci na úřadu práce, vedena u zdravotní pojišťovny jako OBZP (osoba bez zdanitelných příjmů) s povinností platby zdravotního pojištění ve výši 1 242 Kč (13,5 % z 9 200 Kč). Proto je nutné vyplnit jeden tiskopis a splnit oznamovací povinnost.

Péče o děti a důchod

Některé maminky mají obavy, že z důvodu péče o děti odpracují méně let a budou mít nižší důchod. Výpočet státního důchodu skutečně závisí na získané době pojištění. Čím vyšší doba pojištění, tím vyšší státní starobní důchod. Do doby pojištění se ale nezapočítávají pouze odpracované roky, ale rovněž náhradní doby pojištění.

Mezi náhradní doby pojištění přitom patří i péče o dítě do 4 let věku. Doba péče o děti patří mezi náhradní doby pojištění, které se započítávají pro důchodové účely v plném rozsahu. Některé náhradní doby pojištění se započítávají ve sníženém rozsahu. Péče o děti do 4 let věku nesnižuje z důvodu nižší doby pojištění státní důchod.

  • Doba péče o dítě do 4 let se při sepisování žádosti o důchod na místně příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení prokazuje rodným listem dítěte a čestným prohlášením.

Děti již důchodový věk nesnižují

Důchodový věk v Česku se postupně prodlužuje. Konkrétní důchodový věk závisí na ročníku narození a liší se pro muže a ženy. U žen se v současné době zohledňuje počet vychovaných dětí. Protože však dochází k postupnému sjednocování důchodového věku, tak v budoucnu budou mít všichni muži i ženy stejný důchodový věk v závislosti na ročníku narození. Počet vychovaných dětí již nebude mít vliv na termín odchodu do důchodu. Pro názornost máme v přiložené tabulce uveden důchodový věk u vybraných ročníků narození dle současné legislativy. 

Zdravotní pojištění OSVČ 2021: Záloha, minimální záloha, samoplátce - E15.cz

Zjistěte si, kdy máte nárok na odchod do důchodu vy

Témata: Mateřská, Ošetřovné, Peníze a kariéra, duch, Jak, Pojištěnec, Nemocná maminka, Důchod, Vít, Záloha, Stejný duch, Zdání, Sociální zabezpečení, MPSV, Děti, Peněžitý příspěvek, Důchodový věk, Vaš, Pec, Péče, Úřad práce, Dluh
Mohlo by vás zajímat