Maminka.czPorod

Manželství a dluhy: Měla byste vědět, co s penězi dělá manžel

12. 7. 2012
Manželství a dluhy: Měla byste vědět, co s penězi dělá manžel
Dluhy druhého z manželů znamenají problémy pro celou rodinu. Za závazky vzniklé za dobu manželství odpovídají ze zákona totiž oba manželé. Hospodařit a spravovat rodinnou kasu je tedy potřeba společně a důležitá finanční rozhodnutí dělat po vzájemné poradě.

Dluhové problémy se netýkají pouze dlužníka, ale celé jeho rodiny. Exekucí je totiž postižen celý majetek nabytý v rámci společného jmění manželů. Může se týkat také majetku rodičů či dětí, které se musí následně soudně domáhat svého práva. Nezvládnutí dluhů jednoho z manželů tak do finančních problémů dostává celou rodinu. I na to je potřeba při nezodpovědném zadlužování pamatovat. Exekuce se totiž následně stává rodinnou záležitostí. Jestliže má manžel nebo manželka dluhy, pak musíme počítat s exekucí společného majetku. Je jedno, zda se jedná o dluhy z podnikání nebo spotřebitelských úvěrů. Exekuci zkrátka podléhá celý majetek ve společném vlastnictví.

Co je to společné jmění manželů?

Že nevíte o dluzích manžela? Nevadí, zabavení společného majetku to vůbec nebrání. Případnou exekucí ze strany věřitelů manžela může být postiženo společné jmění manželů, které dle § 143 občanského zákoníku tvoří majetek nabytý některým z manželů nebo jimi oběma společně za trvání manželství, s výjimkou majetku získaného dědictvím nebo darem, majetku nabytého jedním z manželů za majetek náležící do výlučného vlastnictví tohoto manžela, jakož i věcí, které podle své povahy slouží osobní potřebě jen jednoho z manželů. Oba společně totiž odpovídají za závazky, které některému z nich nebo oběma společně vznikly za trvání manželství, s výjimkou závazků týkajících se majetku, který náleží výhradně jednomu.

=====Dlužím = dlužíme=====

Za závazky jednoho z manželů vzniklé za dobu manželství odpovídají oba manželé. Zjednodušeně řečeno, dluhy jednoho z manželů mohou být uspokojeny ze společného majetku. Exekutor však nemůže zabavit osobní majetek druhého manžela, majetek dětí a ostatních osob. Důkazní břemeno je však na skutečných vlastnících. Vydokladovat veškeré náležitosti a vykorespondovat je se soudem a exekutorem není jednoduché, zabere to hodně času a přináší to mnoho stresu. Rozvod rovněž není řešením, protože při vypořádání společného jmění manželů se rozdělí mezi manžele i dluhy.

Rozvod tak v praxi finanční situaci ještě zhoršuje. Mzda je odměnou za práci. Proto nelze exekučně postihnout mzdu manžela (manželky) pro dluh druhého partnera. Jestliže je taková exekuce nařízena, je potřeba se obrátit na soud s návrhem na její zastavení.

Jak prokázat vlastnictví majetku?

Exekutor zpravidla nezkoumá v bytě nebo domě, čí majetek se zde nachází. Protože zde bydlí dlužník, předpokládá se, že byl pořízen v rámci společného vlastnictví manželů. Jestliže je však některý majetek jiného původu, pak je potřeba to náležitě dokázat. Například že byl pořízen ještě před manželstvím, jedná se o dárek od rodičů, dědictví a podobně. Že se nejedná o majetek v rámci společného vlastnictví manželů, je potřeba vydokladovat. Kupříkladu dědickým usnesením, výpovědí třetích osob, kupní smlouvou na jméno. Exekutor tedy v praxi sepíše veškerý majetek nacházející se v nemovitosti.

ČTĚTE TAKÉ: Horoskop na červenec 2012

Skutečný vlastník movitých věcí se musí do 30 dní obrátit na exekutora s návrhem na vyloučení dané movité věci ze soupisu movitých věcí. Jestliže návrhu exekutor nevyhoví, je nutné se obrátit na soud s návrhem na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí. Podle § 267 občanského soudního řádu je možné uplatnit návrh na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí i mezi manželi, když tento movitý majetek nabyl druhý z manželů před manželstvím, dědictvím, darem nebo slouží podle své povahy jen osobní potřebě druhého z manželů. Dokud nerozhodne soud ve věci návrhu na vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, nesmí exekutor tuto movitou věc prodat. Při exekuci prodejem movitých věcí je dlužníkovi předán exekuční příkaz až na místě při soupisu movitých věcí.

Dědictví je potřeba si promyslet

Smrtí dlužníka jeho dluhy nezaniknou. Stanou se předmětem dědického řízení. S tím je potřeba počítat. V některých případech se převzít dědictví ani nevyplatí. Za dluhy totiž odpovídají dědici až do výše zděděného majetku. V životě není ničím výjimečným, že exekuce postihne dědice, který neuhradil závazky zahrnuté do dědického řízení.

Věřitelé na tyto své pohledávky nezapomínají. Když je dědic dobrovolně neuhradí, nastupuje na řadu exekuce. I pohledávky za zemřelými vymáhají věřitelé soudní cestou nebo pověřenými exekutorskými úřady. Náklady exekuce potom dlužnou částku výrazně zvyšují a ziskové dědictví se může stát ztrátovým.

  • Jestliže v rámci dědického řízení připadne dědicům byt za 900 tisíc Kč a dluhy za 2 mil. Kč, pak dědici zdědí byt a současně budou muset vyplatit přihlášené věřitele do částky 900 tisíc Kč. Hodnota domu však může rychle vlivem finančních změn klesnout a dědicové budou muset komunikovat třeba s deseti věřiteli, což zabere spoustu času a úsilí. Jen pro úplnost doplníme, že v případě smrti manžela zdědí polovinu majetku manželka a o druhou se rozdělí rovným dílem manželka a děti.
  • Zemřelý zanechal majetek v hodnotě 900 tisíc Kč, který si rozdělí ze zákona manželka a dvě děti. Manželce tak připadne 600 tisíc Kč (polovina majetku ve výši 450 000 Kč + třetina z druhé poloviny majetku ve výši 150 000 Kč). Každému dítěti potom 150 000 Kč.

Rodinný osobní bankrot

V případě, že jsou dluhy manžela nebo manželky příliš vysoké a neexistuje žádná naděje je splatit, je řešením osobní rodinný bankrot. Pro manžele představuje možnost, že opět nastane doba, kdy budou bez dluhů a budou moci svobodně „dýchat“.

Oddlužení formou osobního bankrotu podléhá přísné kontrole a musí být povoleno soudem. Ne všechny návrhy na osobní bankrot jsou přitom schváleny. Oba manželé podají na soud návrh na oddlužení. Oba návrhy se projednají v jednom řízení a manželé budou splácet závazky společně z příjmů obou manželů. Po dobu pěti následujích let tak budou žít na životním minimu. Když během procesu oddlužení splní řádně a včas všechny povinnosti stanovené insolvenčním správcem, budou následně soudem osvobozeni od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení, v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Úspěšné oddlužení tak přinese nový start do života.

Témata: Těhotenství, Děti, Porod, Novorozenec, Batole, Kojenec, Předškolák, Školák, Peníze a kariéra, Manželství, Dluh, Exekuce, Společné jmění, Finanční problém, Dlužník, Exekutor, Spotřebitelský úvěr, Oddlužení, Osobní bankrot, Dědice, Manžel

Mohlo by vás zajímat
S dětmi jsem dospěl. Kvůli nim jsem přestal pít alkohol, říká Tomáš Třeštík
Nejsmutnější příběh! Miminko žilo jen sedmnáct minut. Z fotek až mrazí
Zimní děti versus ty letní: Datum narození ovlivňuje zdraví i charakter
Ve třinácti matkou! Těhotenství tajila, její máma ale ucítila pohyby dítěte
Kojila na špinavé podlaze vlaku. Nikdo z cestujících ji nepustil sednout
Nikol Štíbrová přiznala: Tohle je deset strašlivých lží, které říkám synovi
Po narození syna se můj obdiv k Táně prohloubil, říká Vojtěch Dyk
Tohle napsal muž o břichu své ženy! Na internetu z toho byl poprask!
Tereza Ramba to schytala od matek. Kvůli nosítku! Co jí píše Třeštíková?

Horoskopy

Střelec Váš život je nyní plný adrenalinu a dalo by se říci, že jste v jisté formě stresu. Na jednu stranu vás…

Jména pro děti

Největší výběr jmen.

Dnes má svátek: Běla, Gejza, Bianka

Aktuální vydání

Aktuální číslo časopisu

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

  

Výhodné předplatné

Objednat předplatné