Maminka.czNovorozenec

Mapa jmen: Nejvíce Radimů žije v Ostravě

Jak se bude jmenovat? Otázka, která v mnoha rodinách vyvolala málem válku. Jak jste o jméně dítěte rozhodovali vy?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Jméno je dar, který určí řadu vlastností, způsob vlastní prezentace, ale i myšlení a chování nositele. Charakteristika jména nám tedy do jisté míry předurčí budoucnost, stejně jako sluneční znamení a hvězdná konstelace dne narození. 

I z tohoto důvodu se hodně rodičů dívá na význam jména. Anna je například milostiplná, líbezná, milá, Jan je Bůh milostivý, Jiří zemědělec, Marie znamená Bohem milovaná nebo moře hořkosti, Šimon je slyšící, naslouchající, Kateřina cudná, čistá a mravná a třeba Marek znamená válečníka, bojovného jedince.

Toto je lidská citová složka volby jména pro miminko, které jsme ještě neviděli, a nevíme, jestli mu vybrané jméno vůbec bude sedět. Také proto se v některých kulturách nechává čas na pojmenování i několik týdnů po porození dítěte. Je to legislativně možné i u nás: lze se rozhodovat i po narození a nahlásit dodatečně jméno potomka na matrice v místě narození potomka. Někdy rodiče prostě potřebují vidět, jak jejich potomek vypadá, jak se tváří, zda mu bude vybrané jméno sedět. Jiní na něj zvoleným jménem mluví od začátku těhotenství a jsou natolik přesvědčení, že změna prostě není možná. 

Hustota křestních jmen

Další rodiče se rozhodují podle originality jména. A právě pro ně může být přínosná šikovná webová stránka www.kdejsme.cz, kde najdou jména seřazená podle četnosti a navíc přehledně rozdělená podle míst, která jsou pověřená vedením matriky. 

Z databáze tak zjistíte, že jména Radim a René jsou nejčastější na Ostravsku. Je to překvapivé, protože u jiných jmen logicky vycházelo, že nejvíce nositelů toho jména žije v Praze. 

Výběr ovlivňují i zákony 

Obecné zásady, podle nichž by rodiče měli vybírat jména pro potomky, nejsou nijak drasticky omezované. Vyhláška č. 301/2000 Sb., o matrikách, paragraf 18, praví: Zapsána mohou být dvě jména, která nesmí být stejná (v zemích EU obvykle nevadí tři jména), dítěti, které není občanem a jehož rodiče nemají státní občanství ČR, lze zapsat jmen víc.

Zápis jmen zkomolených, zdrobnělých nebo domáckých nelze připustit. Stejně není přípustné dávat osobě mužského pohlaví jméno ženské a naopak, aby bylo dítěti dáno jméno neosobní (označení domů, věcí, dnů) nebo jméno, které už nosí jeho sourozenec. V naší zemi neexistují žádná zákonem povolená a nepovolená křestní jména, takže diskuse je poměrně otevřená. Jak v rodinách, tak na matrice.

Jen si uvědomte, že dítě bude nositelem vybraného jména po celý život, bude ho muset všude uvádět, a pokud bude mít hned dvě, pak obě. Na stránkách maminka.cz najdete přehledně četnost jmen. Radit a inspirovat se můžete například na www.krestni-jmena.cz (databáze všech jmen registrovaných v ČR), www.jmena.cz, www.libri.cz/databaze/jmena, hledat můžete třeba i na stránkách Ministerstva vnitra

Potřebujete-li posudek o možnosti použití jména, které jste v seznamech nenašli, můžete se obrátit rovnou na Miloslavu Knappovou, soudní znalkyni v odvětví jazykovědy, která ověřuje podoby jmen a příjmení pro zápis do osobních dokladů. 

Jak jméno dítěte vybrat? Co rozhoduje? 

Úvahy, jak vlastně dítě pojmenovat, mohou být dány rodinnými tradicemi (jméno Stanislav už nosí pátá generace, proto se nebude přerušovat), jméno by však mělo ladit s příjmením.

K českému příjmení se samozřejmě lépe hodí jméno také tradičně české, ke dlouhému příjmení by bylo lepší krátké křestní jméno a naopak. Ovšem nic není nemožné a někteří lidé s příjmením Novák naopak dětem vyhledávají pouze cizí křesní jména. Jména by neměla být ani stejná či podobná (Filip Filip, Vilém Vilím), ani velmi kontrastní nebo legrační.

Někteří rodiče často podléhají módním trendům, takže stačí populární seriál a objeví se řada dětí nosících jméno hlavního hrdiny. Jména by měla znít zvukomalebně, avšak neměla by nositelům dělat potíže s výslovností (Robert Hřebíček, Klára Králová), pozor především na hranici jména a příjmení. 

Zajímavosti o jménech 

Neobvyklá jména jsou volena pro děti, jejichž maminkou je občanka ČR, otec pochází z odlišné jinojazyčné oblasti a dítěti chce dát jméno podle rodinných, náboženských a dalších zvyklostí. Příklady: muslimský Zineddine, angloamerický Hamilton, japonský Takuya, senegalská Gouma, turecká Nihal, židovská Jemina. 

Nejoblíbenější česká jména v celém 20. století: Josef, Jiří, Jaroslav, Jan, Miroslav, Petr, Pavel, Milan, Martin, Václav, Marie, Anna, Jana, Eva, Helena, Věra, Hana, Alena, Zuzana, Lenka. V roce 2007 to byla jména: Jan, Jakub, Tomáš, Adam, Ondřej, Lukáš, Matěj, Filip, Tereza, Kateřina, Natálie, Adéla, Nikola, Anna, Veronika, Eliška. Častěji k nám pronikají jména židovská: Sára, Ester, Rút, Rebeka. 

Děti narozené v cizině Čechům 

„Když se vám narodí dítě v cizině, bude zapsáno ve zvláštní matrice," vysvětluje Mgr. Roman Burián z Úřadu městské části Brno-střed. „Dítěti se vystaví rodný list v zemi, kde se narodilo. Zápis jména do tohoto cizozemského rodného listu se řídí právním řádem státu podle místa narození. Pokud je dítě českým státním občanem, je cizozemský rodný list podkladem při žádosti o zápis jeho narození do zvláštní matriky a vystavení českého rodného listu," dokončuje.

Dle české právní úpravy lze do knihy narození a na rodný list zapsat jakékoli existující jméno, ve správné pravopisné podobě. Vzniknou-li pochybnosti o podobě jména, je žadatel povinen předložit doklad vydaný znalcem. Ve většině případů akceptujeme při zápisu na zvláštní matrice tvary jmen podle cizozemských rodných listů. 

Témata: Děti, Časopis Maminka, Novorozenec, Miminko, Význam jmen, mapa, Radim, Jméno dítěte, Hamilton, Občanka, Populární seriál, Řád, Databáze, Pravopis, Osobní doklad, Burian, Webová stránka, Charakteristika, Hustota, Mužské pohlaví, Křestní jméno, Právní řád, Matrika, Králová, Ostra