Maminka.czTěhotenství

Mateřská dovolená 2015 – vše, co potřebujete vědět

Petr Gola 16.  10.  2014
Čeká vás mateřská. Víte, jak bude vysoká? Víte, kde a jak o ni požádat? Můžete si při ní přivydělat? Odpovídáme na nejčastější otázky k mateřské dovolené v roce 2015.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Peněžitá podpora v mateřství (mateřská) náleží těhotné ženě během mateřské dovolené. Ta trvá v případě narození jednoho dítětě 28 týdnů, v případě narození dvou a více dětí 37 týdnů. 

Článek píše o situaci v roce 2015. Podívejte se na aktuální informace:

Mateřská dovolená 2017 – vše, co potřebujete vědět
Mateřská dovolená 2017: Kalkulačka mateřské
Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená 2017: Kalkulačka mateřské

Rodičovská dovolená 2017 - vše, co potřebujete vědět

Na mateřskou dovolenou žena obvykle nastupuje v době 6. až 8. týdne před očekávaným porodem. Žádost o mateřskou potvrzuje ošetřující gynekolog. Zaměstnankyně předávají tento tiskopis zaměstnavateli, OSVČ předávají tiskopis přímo na OSSZ.

Spočítejte si samy, jak vysoká bude vaše mateřská

Pokud porod nastane dříve, tak žena čerpá mateřskou od dne jejího nástupu až do uplynutí 28 týdnů. Pokud žena však z mateřské dovolené vyčerpá méně než 6 týdnů z jiného důvodu, náleží jí mateřská ode dne porodu do uplynutí 22 týdnů (37 týdnů v případě narození dvou a více dětí). 

Po uplynutí mateřské dovolené žena obvykle nastupuje na rodičovskou dovolenou

Kdo má na mateřskou nárok?

Pro přiznání mateřské, kterou vyplácí místně příslušná Okresní správa sociálního zabezpečení OSSZ, musí být splněny zákonné podmínky, které se liší pro zaměstnankyně a samostatně výdělečné ženy (OSVČ).

  • Zaměstnankyni musí v den nástupu na mateřskou trvat účast na nemocenském pojištění. Zjednodušeně řečeno musí být v zaměstnaneckém poměru. Možností je i nástup na mateřskou v ochranné 180denní lhůtě po skončení zaměstnání. Druhou podmínkou je získání potřebné doby pojištění v rozsahu 270 dní v posledních dvou letech.
  • Samostatně výdělečné činné ženy (OSVČ) musí být účastny na dobrovolném nemocenském pojištění 180 dní v období jednoho roku před porodem a rovněž musí získat dobu pojištění 270 dní v posledních dvou letech.

Pro stanovení výše podpory v mateřství platí, že čím vyšší příjem před tím žena přiznává, tím vyšší mateřskou dostane. Peněžitá podpora v mateřství (mateřská) je dávkou nemocenského pojištění.

Pokud nejsou podmínky splněny, žena nemá nárok na mateřskou. Avšak ihned po narození dítěte by jí byl přiznán rodičovský příspěvek. Ten je však nižší než mateřská. 

Rodičovská dovolená 2015 – vše, co potřebujete vědět

V praxi nesplňují zákonné podmínky pro přiznání mateřské nejčastěji nezaměstnané ženy, studentky, podnikatelky neplatící si dobrovolné nemocenské pojištění nebo ženy pracující pouze na základě dohody o provedení práce s měsíční odměnou 10 tisíc korun a méně.

Rozdíl mezi mateřskou a rodičovským příspěvkem

Peněžitou pomoc v mateřství – mateřskou – pobírá matka 28 týdnů (37 u více dětí). Peníze se vyplácí z nemocenského pojištění a činí 70 % denního vyměřovacího základu. Ten se vypočítá z příjmů za předchozích 12 kalendářních měsíců. Aby mohla žena mateřskou pobírat, musí být v posledních dvou letech před nástupem alespoň 270 kalendářních dní nemocensky pojištěna, jinak nárok na mateřskou nemá. 

Rodičovský příspěvek čerpá matka od narození dítěte (pokud nepobírá mateřskou), nebo po ukončení výplaty mateřské (28 týdnů popř. 37). Rodičovský příspěvek čerpá rodič na rodičovské dovolené a může to být i otec dítěte. Výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun a jeho čerpání lze rozdělit až do tří let věku dítěte. 

Tip: Určitě si přečtěte článek Rodičovská dovolená – vše, co potřebujete vědět

Může čerpat mateřskou otec dítěte?

Většinou na mateřskou dovolenou nastupují ženy a tudíž i ony čerpají peněžitou podporu v mateřství. V některých případech však může být na mateřské i muž.

Muž nastupje na mateřskou v následujících případech: jestliže převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů; matka dítěte zemřela; je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila; nebo když matka dítěte nemůže o dítě pečovat pro závažné onemocnění. Možností je však i uzavření písemné dohody.

Když tedy v praxi uzavře otec dítěte s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat, bude na mateřské otec dítěte. V uzavřené písemné dohodě musí být uveden den, od kterého bude otec o dítě pečovat a den porodu. Podpis matky dítěte být úředně ověřen.

Uzavřená písemná dohoda se musí doručit na místně příslušnou OSSZ. Nejdříve přitom může otec vystřídat matku dítěte od začátku 7. týdne po porodu. Tedy po šestinedělí. Otec dítěte by tedy pobíral mateřskou 22 týdnů.

Výpočet mateřské v roce 2015

Výše mateřské se odvíjí od předchozí mzdy v zaměstnání, u OSVČ od měsíční platby na dobrovolném nemocenském pojištění. Mateřská dosahuje 70 % z denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ u zaměstnanců se zjistí, když se  jejich příjem za posledních 12 měsíců vydělí počtem kalendářních dní v tomto období.

Denní vyměřovací základ se redukuje. Redukční hranice od 1. ledna 2015 jsou 888 Kč, 1 331 Kč a 2 662 Kč. Do první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 % a z druhé do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. 

Vyjádřeno matematicky: Od neredukovaného denního vyměřovacího základu odečteme první redukční hranici a z ní vypočítáme 60 %. A obdobně je to u třetí redukční hranice. Pro názornost tu máme tabulku:

Praktický výpočet

Způsob výpočtu mateřské 1. příklad 2. příklad
Průměrná hrubá měsíční mzda 26 140 Kč 54 500 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ (mzda x 12 měsíců / 365) 859,40 Kč 1 791,78 Kč
První redukční hranice (do 888 Kč, ze 100 %) 859,40 Kč 888,00  Kč
Druhá redukční hranice (od 888 Kč do 1 331 Kč, z 60 %)  0 Kč 265,80 Kč
Třetí redukční hranice (od 1 331 Kč do 2 662 Kč, z 30 %) 0 Kč 138,23 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ (součet předchozích 3 řádků) 860 Kč 1 293 Kč
Denní mateřská (70 % z vypočteného základu) 602 Kč 906 Kč
Měsíční mateřská (30 dní) 18 060 Kč 27 180 Kč

V prvním případě bude mateřská 18 060 korun a v druhém případě bude mateřská 27 180 korun. V přiložené tabulce máme pro názornost vypočítanou měsíční mateřskou v roce 2015 v závislosti na dosahovaném příjmu u zaměstnankyně.  

Průměrná měsíční mzda Měsíční mateřská
10 000 Kč 6 930 Kč
12 000 Kč 8 310 Kč
14 000 Kč 9 690 Kč
16 000 Kč 11 070 Kč
18 000 Kč 12 450 Kč
20 000 Kč 13 830 Kč
24 000 Kč 16 590 Kč
28 000 Kč 19 080 Kč
32 000 Kč 20 730 Kč
40 000 Kč 24 060 Kč
60 000 Kč 28 920 Kč
80 000 Kč 32 430 Kč

Je možné při mateřské pracovat nebo podnikat?

Během mateřské dovolené nemůže žena pracovat pro svého původního zaměstnavatele na stejné pracovní pozici, ze které čerpá mateřskou. Pro stejného zaměstnavatele je možné během mateřské vykonávat jiné pracovní činnosti na základě jiné smlouvy nebo dohody. Pro práci pro jiného zaměstnavatele již žádná omezení nejsou.

Pro jiného zaměstnavatele je možné pracovat na základě standardní pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti. Zaměstnankyně může během mateřské i zahájit samostatnou výdělečnou činnost.

Podnikatelka však při mateřské nemůže osobně pokračovat ve své výdělečné činnosti, ze které čerpá mateřskou. Ve výdělečné činnosti může však pokračovat např. manžel jako spolupracující osoba. Samostatně výdělečně činná maminka se však může nechat během mateřské zaměstnat bez omezení.

Témata: Těhotenství, Děti, Mateřská a rodičovská dovolená, Mateřská, Kariéra, Peníze a kariéra, Vedě, Dovolená, Redukční hranice, Následující případ, Mater, Písemná dohoda, Podnikatelka, Máť, OSSZ, Dov, Peněžitá podpora, Výše mateřské, Výpočet mateřské, Závažné onemocnění, Ošetřující gynekolog, Měsíční plat, Kalendářní měsíc, Mateřská dovolená