Maminka.czMateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená 2016 – vše, co potřebujete vědět

Romana Rybová 1.  1.  2016
Čeká vás mateřská dovolená. Víte, kdy vás čeká nástup na mateřskou a jak bude vysoký mateřský příspěvek? A co přivýdělek na mateřské? Odpovídáme na nejčastější otázky k mateřské dovolené v roce 2016.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) se vyplácí po dobu šesti měsíců péče o dítě.

Článek píše o situaci v roce 2016. Podívejte se na aktuální informace:

Mateřská dovolená 2017 – vše, co potřebujete vědět
Mateřská dovolená 2017: Kalkulačka mateřské
Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená 2017: Kalkulačka mateřské

Rodičovská dovolená 2017 - vše, co potřebujete vědět

Kdy se na mateřskou dovolenou nastupuje?

Na mateřskou dovolenou můžete nastoupit 6 až 8 týdnů před termínem porodu. Pokud porodíte předčasně, náleží vám mateřská od dne nástupu na mateřskou do uplynutí 28 týdnů. Pokud však z mateřské vyčerpáte méně než šest týdnů z jiného důvodu, dostanete mateřskou až od porodu a bude vyplácena do uplynutí 22 týdnů. Případně 37 týdnů v případě narození dvou a více dětí.

Kdo má nárok na mateřskou podporu?

PPM vyplácí Správa sociálního zabezpečení. Nárok na ni máte, pokud jste v okamžiku nástupu na mateřkou dovolenou nemocensky pojištěny – jste zaměstnané nebo v ochranné lhůtě (trvá po 180 dnů od zániku nemocenského pojištění). Zároveň musíte být účastnicí nemocenského pojištění alespoň 270 dnů v uplynulých dvou letech před nástupem na mateřskou.

Spočítejte si vaši mateřskou

Mateřská dovolená 2016: Kalkulačka mateřské
Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená 2016: Kalkulačka mateřské

Žádost o mateřskou vám vyplní gynekolog a vy ji poté předáte vašemu zaměstnavateli. Pokud podnikáte, předáte jej přímo na příslušné OSSZ.

Mají na PPM nárok i matky podnikatelky?

Pokud jste OSVČ, dostanete mateřský příspěvek pouze v případě, že jste si platila dobrovolné nemocenské pojištění. To musíte platit nejméně 180 dní v období jednoho roku před nástupem na PPM, přičemž musí být splněna i podmínka, že se nemocenského pojištění účastnit nejméně 270 kalendářních dní v uplynulých dvou letech.

7Jdete na mateřskou až příští rok? Podívejte se na podmínky pro rok 2017

Mateřská dovolená 2017 – vše, co potřebujete vědět

Co když podmínky nesplňuji? Zůstanu bez peněz?

Pokud potřebné podmínky nesplňujete, dostanete rovnou rodičovský příspěvek, který však bude nižší.

Přečtěte si, jak žádat o rodičovský příspěvek.

Rodičovská dovolená 2016 – vše, co potřebujete vědět

Může na mateřskou dovolenou nastoupit otec?

Ano, i muž může čerpat mateřskou dovolenou. Platí pro něj stejné podmínky jako pro ženu (doba 270 odpracovaných kalendářních dnů před nástupem na PPM, účast na nemocenském pojištění v době nástupu na PPM, ochranná lhůta,…). Otec však může žádat až na základě písemné dohody, kterou uzavře s matkou dítěte.

Potřebné tiskopisy je možno vyzvednout na příslušné OSSZ nebo nalézt na stránkách ČSSZ. Otec může nastoupit na mateřskou od počátku 7. týdne po porodu dítěte na dobu alespoň 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích.

A co přivýdělek na mateřské?

Na mateřské dovolené nesmíte pro svého zaměstnavatele pracovat na stejné pracovní pozici. Můžete však pro stejného zaměstnavatele dělat jiné pracovní činnosti na základě jiné smlouvy nebo dohody. Pokud chcete pracovat pro jiného zaměstnavatele, tak tady už žádná omezení nejsou. Můžete také začít podnikat.

Pokud jste však již podnikala před mateřskou dovolenou, nesmíte ve své práci při mateřské dovolené již pokračovat. Ale můžete ji přepsat na manžela jako na spolupracující osobu. Zaměstnat se můžete nechat bez omezení.

Jak se mateřská v roce 2016 počítá?

Mateřská se vypočítává z denního vyměřovacího základu. Ten se zjistí tak, že se váš příjem za posledních 12 měsíců vydělí počtem kalendářních dní v tomto období. Při výpočtu mateřské následně dochází k redukci.

Denní vyměřovací základ se v roce 2016 do částky 942 Kč započítává ze 100 %, v druhé redukční hranici (od 901 Kč do 1 351 Kč) z 60 % a ve třetí redukční hranici (od 1 351 Kč do 2 704 Kč) z 30 %. K dennímu vyměřovacímu základu nad 2 701 Kč se nepřihlíží.

Denní mateřská následně činí 70 % z redukovaného denního vyměřovacího základu. Z důvodu zápočtu denního vyměřovacího základu do 2 824 Kč je nepřímo stanovena i maximální výše mateřské, která v roce 2016 bude 34 620 Kč.

Redukční hranice 2015 a 2016

Výše redukčních hranic 2015 2016
1. redukční hranice (ze 100 %) 888 Kč 901 Kč
2. redukční hranice (60 % z částky v rozmezí redukční hranice) 1331 Kč 1351 Kč
3. redukční hranice (30 % z částky v rozmezí redukční hranice) 2662 Kč 2701 Kč

V roce 2016 je DVZ 900 Kč, PPM za kalendářní den je pak 630 Kč (70 %)

DVZ v roce 2016 činí 1 101 Kč. 901 Kč se započte plně, z rozdílu mezi 1 101 Kč a 901 Kč (z 200 Kč) se započte 60 % (120 Kč). DVZ po redukci činí 1 021 Kč, PPM je tedy 715 Kč (70 % z 1 021 Kč).

Pokud přechází nárok na PPM z roku 2015 do 2016 a v roce 2015 byla PPM vypočítána z DVZ vyššího než 888 Kč přepočte se PPM k 1. lednu 2016 podle nových redukčních hranic.  

Jestliže DVZ v roce 2015 činil 3 000 Kč, byla PPM vypočtena z maximálního DVZ před redukcí (z 2 662 Kč). PPM činila 1 088 Kč za kalendářní den (za měsíc s 30 kalendářními dny 32 647 Kč). 

Přechází-li nárok na tuto PPM do roku 2016, bude PPM vypočtena od 1. 1. 2016 z maximálního DVZ 2 701 Kč, po redukci z 1 576 Kč. PPM činí od 1. 1. 2016 1 104 Kč za kalendářní den.

Příklad: 

Zaměstnankyni skončil dne 31. března pracovní poměr, který trval 3 roky. Od 1. dubna nastoupí do zaměstnání v pracovním poměru u zaměstnavatele A za mzdu 11 000 Kč měsíčně a dne 4. května u zaměstnavatele B na DPČ (odměna činí každý měsíc více než 3 000 Kč). V listopadu nastupuje na mateřskou dovolenou v obou zaměstnáních začátkem 8. týdne před očekávaným dnem porodu.

Zaměstnankyně nesplnila ani v zaměstnání A ani v zaměstnání B podmínku účasti na NP v posledních dvou letech před nástupem na PPM po dobu alespoň 270 dnů. Doba trvání pojištění ze zaměstnání, které skončilo 31. března, se proto připočte pouze k pojištění ze zaměstnání A, protože v zaměstnání A dosahovala vyššího příjmu, a tedy z něho má vypočten i vyšší denní vyměřovací základ než ze zaměstnání B.

V zaměstnání B nemá nárok na PPM, nebude mít nárok ani na nemocenské od počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu do konce 6. týdne po porodu. Příjem ze zaměstnání B se nepřipočítává k příjmu ze zaměstnání A pro výpočet PPM. 

Výpočet mateřské: 2016
Průměrná hrubá měsíční mzda 11 000 Kč
Neredukovaný denní vyměřovací základ (mzda x 12/365) 362 Kč
První redukční hranice (do 901 Kč ze 100 %) 899 Kč
Druhá redukční hranice (od 901 do 1351 z 60 %) 0 Kč
Třetí redukční hranice (od 1351 do 2701 z 30 %) 0 Kč
Redukovaný denní vyměřovací základ (součet předchozích tří řádků) 362 Kč
Denní mateřská (70 % z vypočteného základu) 254 Kč
Měsíční mateřská (30 dní) 7620 Kč
Témata: Děti, Mateřská a rodičovská dovolená, Mateřská, Rodičovský příspěvek, OSSZ, Mzda, Peněžitá pomoc, Přivýdělek, Doba trvání, Mater, Vedě, Mateřská dovolená, Ochranná lhůta, Výpočet mateřské, Dovolená, Redukční hranice, Kalkulačka mateřské, Máť, Maximální výše, Mateřský příspěvek, Pracovní poměr, Dov, Sociální zabezpečení, Zaměstnankyně, PPM