Maminka.czDrogy

Mezi mladými přibývají psychomodulační látky, říká ředitelka Národní linky pro odvykání Zuzana Hrzalová

16.  2.  2024
Závislosti se proměňují s dobou. Mezi nejčastější stále patří alkohol, cigarety a marihuana, ale objevují se i nové nebezpečné látky. Jak pomáhá závislým Národní linka pro odvykání? A jak vidí aktuální situaci kolem závislostí ředitelka linky Zuzana Hrzalová?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Odkdy funguje Národní linka pro odvykání? A jak byste její dosavadní působení zhodnotila? Kolika lidem pomohla?

Národní linka pro odvykání vznikla na základech první linky zaměřené na odvykání kouření (2005) a jako Národní linka pro odvykání kouření zahájila provoz roku 2016. Od té doby se snažíme stále se rozvíjet. Linka má nepřetržitý nárůst klientely, protože jich zvládneme odbavit více. V roce 2017 se na nás obrátilo 366 klientů, v loňském roce již 2652.

S jakými závislostmi se na tuto linku mohou lidé obracet?

Naše linka se vyznačuje svou jedinečností ve srovnání s podobnými linkami v zahraničí díky svému rozsáhlému pokrytí širokého spektra závislostí. Mohou se na nás obracet jak lidé trpící závislostmi, tak i jejich blízcí, kteří se snaží řešit problémy spojené s kouřením, užíváním nikotinových výrobků, s léky, alkoholem, hraním nebo sázením a netolismem (závislost na virtuálních drogách, jako jsou např. sociální sítě, počítačové hry – pozn. red.). V naší práci se často setkáváme i s novými psychoaktivními látkami, jako je například kratom.

Zaměřovala se linka od začátku na všechny výše zmíněné závislosti?

Národní linka pro odvykání začala svou činnost se zaměřením primárně na odvykání kouření. V říjnu 2018 došlo k rozšíření služby o Národní linku pro odvykání alkoholu a Národní linku pro odvykání hraní a služba se jednotně přejmenovala na Národní linku pro odvykání. V následujících letech jsme službu nadále rozšiřovali, a to o drogy, léky a netolismus.

Dalo by se nějak zhodnotit, s jakými závislostmi se na vás lidé aktuálně nejvíce obrací?

V posledních letech se na nás nejvíce klienti obrací kvůli závislosti na alkoholu, kontaktuje nás i velký počet osob blízkých uživatelům. Dále s klienty nejčastěji hovoříme o odvykání kouření.

Jak funguje linka v praxi? Je volání anonymní?

Linka funguje bezplatně každý všední den na tel. čísle 800 350 000 od 10.00 do 18.00 hod., je možné využít vedle telefonické linky i poradenství přes e-mail. Klienti se nemusí představovat vlastním jménem ani sdělovat citlivé údaje, vidíme však jejich telefonní číslo.

Kdo jsou ti, kteří pomáhají, ti na druhém konci telefonu a kolik pracovníků je na lince v běžný den?

Pracovníci, konzultanti jsou nejčastěji oborem z řad adiktologů nebo psychologů, všichni při nástupu procházejí obsáhlým školením pro práci na lince. Během dne mohou být na lince až tři konzultanti současně.

Kdo všechno se na vás může obracet? Mohou se na vás obrátit i rodiče nebo příbuzní závislých?

Ano, mohou se na nás obracet i blízcí a příbuzní závislých, pracovníci z jiných služeb apod.

Je v současné době věnována dostatečná část veřejného prostoru tématům závislostí, drog a ohrožení mladistvých?

V současné době ve veřejném prostoru výrazně rezonují témata užívání látek, které ohrožují skupinu dětí a mladistvých kvůli nedostatečné regulaci. V minulých letech jsme to viděli například u nikotinových sáčků a nyní se diskutuje o nízkopotentním konopí. Tyto debaty mohou případně zastiňovat jiné látky užívané mladými lidmi, ale je důležité, abychom vedli diskusi o všech těchto látkách s cílem přijmout určitá opatření a implementovat preventivní aktivity.

Co je podle vás a z vaší praxe nejúčinnější drogová prevence u mladistvých?

Pojmenovat nejúčinnější formu prevence užívání drog mezi mladými, která by byla trvalá a přizpůsobitelná času, je obtížné. Preventivní programy je důležité provádět na základě specifik cílové skupiny a společnosti. Přesto plošné kampaně mohou významně přispět k osvětě a zvýšení povědomí o této problematice. Ve školách je vhodné, když jsou preventivní programy systematické a dlouhodobé, když jsou prováděny s menší skupinou, jsou zajímavě interaktivní, podporují aktivní účast a zapojení žáků. Program by měl brát v úvahu místní specifika, využívat pozitivní modely a reálné příklady, flexibilně reagovat na aktuální potřeby a měl by být prováděn odborně připravenými pracovníky.

ČEsko na drogách

Pochopit, co nám drogy způsobují v mozku, jaká jsou rizika závislosti a co nás k ní vede, to je cíl, který sleduje dokumentární série Iva Bystřičana Česko na drogách. Nahlédnout do světa drog můžete od úterý 23. ledna na ČT2. Série navazuje na osvětový seriál Adikts, který má být klíčem ke komunikaci s mladou generací. Oba pořady jsou součástí přelomové kampaně ZKRATKY České asociace pojišťoven a Policie ČR. Cílem osvětové kampaně je zvýšit povědomí o látkových závislostech, dopadech dlouhodobé konzumace drog a podpořit informovaná rozhodnutí. Kampaň propojuje odborníky, umělce, média, preventisty, policii i státní správu, aby rozproudila diskusi o drogové problematice.

Funguje podle vás v rámci právě probíhající kampaně Zkratky metafora drog jako zkratek?

Droga nemusí být jen zkratkou. Co vnímám jako pozitivní, je, že se tímto názvem téma problematiky drog zvedlo k diskusi ve společnosti.

Změnilo se v poslední době něco, proč lidé mají potřebu hledat zkratku?

Změny se objevují nejen ve způsobech užívání, ale i ve skladbě užívaných látek. Nové technologie poskytují podporu i při zneužívání a modifikaci tradičních substancí. I samotné technologie, jako jsou chytré telefony, mohou být lákavou zkratkou, která nás může pohltit.

Jak jste se k této práci dostala vy sama? Odkdy jste ředitelka v Národní lince pro odvykání?

Ředitelkou na Národní lince pro odvykání jsem od začátku roku 2022. Mimo jiné působím ještě na dětské krizové lince, můj pracovní život je v posledních letech takové “velké sluchátko". 

Máte osobní zkušenost se závislostmi? Ať už vy sama nebo v rodině?

Stačilo nám se vybouřit v mládí, nějakou dobu jsem pravidelně kouřila klasické cigarety, přestala jsem s nástupem vlastní rodiny.

Děti a dospívající jsou nejrizikovější skupinou. Máte nějakou radu pro rodiče, jak mají s dětmi o závislostech mluvit, jak zamezit tomu, aby děti propadly závislostem?

Vnímám jako důležité dětem naslouchat, neodsuzovat je, mluvit s nimi a zajímat se o ně samotné a o jejich prostředí. Tlak na výkon je dnes na děti obrovský, a to nejen doma, ale i mezi vrstevníky se neustále srovnávají. I když víme, že úspěchy a vysoký výkon nejsou to nejdůležitější, mnohdy zapomínáme s dětmi “jenom být”. Pokud k nám dítě bude mít přirozeně blízko, bude se nám svěřovat, tak k nám pravděpodobně přijde i tehdy, když bude řešit závislostní problém. A i my poznáme, že se něco děje.

zuzana hrzalová

Klepněte pro větší obrázek

Zuzana Hrzalová vystudovala obor sociální pedagogika a sociální práce. Převážnou část profesního života se věnovala práci s dětmi a mladými lidmi s rizikovým chováním a s klienty, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci. Působila jako vedoucí v nízkoprahových službách nebo ve školství. Je krizový intervent, působí jako intervizor a lektor na Lince bezpečí. Na Národní lince pro odvykání je na pozici ředitelky a věnuje se i metodickému rozvoji služby.

https://chciodvykat.cz/

Témata: Děti, Mateřství, Psychika, Dospívání, Alkohol, Drogy, Teenager, Linka bezpečí, Závislost, policie, Odvykání, Linka, Saze, Česká republika, Cigarety, Látka, Národní linka, Ředitelka