Maminka.czČasopis Maminka

Mýty a pravda o plodnosti

Regina Rothová 6.  9.  2014
Vloni mělo problémy s početím dítěte na 15 % českých párů a toto procento každým rokem narůstá. Partneři totiž stále podceňují důležitou roli správné životosprávy, přitom chtějí založit rodinu a pořídit si zdravé děti.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

V důsledku nezdravého životního stylu přibývá Češek, které mají zvýšenou hladinu mužských pohlavních hormonů nebo prolaktinu v těle. Obojí jim přitom výrazně snižuje pravděpodobnost přirozeného početí. Důvodů, proč mají ženy potíže s otěhotněním přirozenou cestou, je ale řada. 

Přemíra testosteronu 

Podle odborníků je skutečně nejčastější přítomnost takzvaného hyperandrogenního syndromu, který představuje zvýšenou hladinu mužských pohlavních hormonů v těle ženy. Tato komplikace je obvykle provázena zhoršenou kvalitou pleti, častějším maštěním vlasů a vyšším růstem ochlupení.

V horším případě se v rámci poruchy vyskytují problémy s dozráváním vajíček nebo vynechávání menstruace. To je při snaze otěhotnět zvlášť problematické. 
Vzhledem k tomu, že hyperandrogenní syndrom souvisí s nezdravým životním stylem, nedostatkem pohybu a přibýváním na váze, je Češek s těmito problémy bohužel stále více. 

Vyšší míra prolaktinu = dojem těhotenství 

Druhou nejhojnější příčinou problémů s početím u žen je takzvaná hyperprolaktinemie, tedy zvýšená hladina prolaktinu v organismu ženy. Při běžném fungování žena intenzivnější produkci tohoto hormonu obvykle ani nezaznamená, problém však nastává při snaze otěhotnět. Vyšší míra prolaktinu totiž v organismu ženy vyvolá stav, že je již těhotná či právě čerstvě po porodu, a nemůže tedy aktuálně otěhotnět.

V tomto případě pak často nastává bludný kruh. Zvýšená hladina prolaktinu totiž souvisí se stresem, vyčerpáním či třeba s únavou, což jsou symptomy vcelku typické pro ženy, které nemohou otěhotnět. Čím více se tedy bude žena kvůli snaze počít dítě stresovat, tím menší pravděpodobnost otěhotnění bude mít. 

Nejpřirozenější léčba: spánek a pohyb 

U obou zmiňovaných zdravotních komplikací je tedy nezbytné zaměřit se primárně na zdravou životosprávu, dostatek spánku a pohyb. To je nejpřirozenější prevence i léčba. Ženy s hyperandrogenním syndromem pak mohou pro zpravidelnění cyklu i k podpoře dozrávání vajíček připojit navíc ještě konzumaci přírodních přípravků s obsahem fytoestrogenů (například Sarapis Soja). Pokud problémy s početím přetrvávají, je pak ženě nasazena cílená farmakologická léčba. 

VELKÝ PŘEHLED: Kolik stojí léčba neplodnosti. IVF není levný špás

Vrozené vady: nejvzácnější komplikace 

Další skupinu komplikací představují záněty s tvorbou srůstů, sterilita na imunologickém podkladu, kdy má žena vytvořeny protilátky na spermie či vajíčka, nebo třeba endometrióza. To je stav, při němž se sliznice, která se za normálního stavu vyskytuje v dutině břišní, nachází například na vaječníku, v pobřišnici či děložních vazech. Problémem bývá také méně běžné ovariální selhání, kdy se předčasně vyčerpá zásoba dozrávání schopných vajíček.

Nejméně častým důvodem ženské neplodnosti je pak přítomnost vrozených vad. Zde hovoříme třeba o špatně vyvinuté děloze, vaječnících nebo o přepážce v dutině děložní. Jisté procento komplikací pak samozřejmě tvoří i nejrůznější onkologická onemocnění. Moderní medicína v kombinaci s přírodními produkty v současnosti nabízí řešení prakticky všech uvedených komplikací.

Prostřednictvím asistované reprodukce je tedy dnes schopna mít dítě i žena bez vaječníků a dělohy. I pokud pomineme tuto cestu založení rodiny, je nevyléčitelných problémů opravdu minimum. A co je zásadní, nejčastější příčiny neschopnosti přijít do jiného stavu jsou obvykle způsobeny ženou samotnou.

Proto jednoduchá rada zní: Nejen před snahou otěhotnět se pokuste vhodně upravit životosprávu, v maximální možné míře omezit stres a dostatečným odpočinkem předcházet pocitům únavy a vyčerpání. 

Plodnost není samozřejmost 

Statistiky uvádějí, že se v Česku dnes díky asistované reprodukci narodí čtyři procenta dětí. V 80. letech minulého století to byla zhruba jen desítka miminek ročně. V roce 2012 už pět tisíc. „Před šesti lety podstoupily neplodné páry 17 682 léčebných cyklů. 

 

„Neplodnost se objevuje u obou pohlaví“

 

V loňském roce už to bylo 25 601 cyklů. Pokud se tendence umělých oplodnění bude stále zvyšovat, mohla by zhruba za 15 až 20 let být polovina z narozených dětí počata uměle,“ upozornil David Rumpík, ředitel Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie ve Zlíně. 


Kdo je zodpovědný za neplodnost?

Neplodnost je definována jako neschopnost otěhotnět po jednom roce pravidelného nechráněného styku. „Zatímco v minulosti se s neplodností potýkaly spíše ženy, v posledních zhruba pěti letech se příčina neschopnosti počít vyrovnává mezi obě pohlaví. Za neplodnost páru je zodpovědný zhruba ve 40 procentech muž a ve 40 procentech případů žena. Neplodnost zbývajících 20 procent párů je způsobena kombinací faktorů u obou partnerů,“ vysvětluje Rumpík.

Proč klesá počet a pohyblivost spermií?

Mezi nejčastější příčiny neplodnosti páru patří nekvalitní spermie nebo jejich malé množství. Zatímco před 15 lety byla norma 80 milionů spermií v jednom mililitru, dnes je to 15 milionů. „Důvod poklesu počtu spermií a snížení jejich pohyblivosti není možné jednoznačně určit. Podílejí se na tom veškeré civilizační faktory, jako jsou životní styl, životní prostředí, stres, kouření, ale i prodělané nemoci v dětství. 


Pokud by pokles pokračoval stejným tempem jako doposud, je velmi pravděpodobné, že v roce 2065 už muži nebudou mít žádné spermie,“ uvedl Rumpík. Problémem je i zvyšující se věk budoucích matek. Zatímco v sedmdesátých letech rodily ženy průměrně ve věku nad dvacet let, v současnosti je to až po třicítce. „Mnoho bezdětných žen, které se kvůli kariéře, profesi nebo proto, že nemají partnera, blíží ke 40. roku. A umělé oplodnění je pro ně jednou z posledních možností, jak mít vlastní dítě.“ 

Proč si zmrazit vajíčka a spermie? 

„Stále více žen se zároveň rozhoduje pro zmrazení vajíček, protože v pozdějším věku by se mohlo stát, že vajíčka už mít nebudou,“ vysvětlil Rumpík. Kryobanku, v níž se vajíčka zmrazují, však nevyužívají pouze ženy. Zmrazit je totiž možné také spermie. 


Banky určené k uchování biologického materiálu jsou v republice pouze tři a kvůli rostoucímu zájmu stále rozšiřují svou kapacitu. Jen zlínská kryobanka od roku 2001 navýšila počet nádob, ve kterých se biologický materiál uchovává, z jedné na dvacet kusů. „Kapacita kryobanky je pět tisíc a je možné ji kdykoli navýšit. V současné době je v naší kryobance uchováno 1700 embryí, 480 vajíček a 2140 dávek spermií. Skladujeme je v tekutém dusíku o teplotě minus 197 stupňů Celsia. Vydrží do doby, než si je majitelé znovu odeberou,“ popsal Rumpík. 

Zkreslené představy mohou vést ke zklamání 

Nereálná naděje na otěhotnění v padesáti, téměř neomezená víra v umělé oplodnění a medicínský pokrok. Připadáme si zdraví a budoucnost vidíme přes růžové brýle. Takové jsou názory české veřejnosti podle výsledků mezinárodního průzkumu, který provedla klinika asistované reprodukce IVF CUBE a jenž byl zaměřen na povědomí lidí o plodnosti. Nutno ovšem dodat, že české výsledky se příliš neliší od dat sesbíraných v jiných zemích. 

Průzkum byl proveden v září a říjnu roku 2013 ve spolupráci s portálem www.lekari-online.cz na vzorku 512 respondentů. A jaké názory z průzkumu vlastně vyplynuly? 

1. Otěhotnění nezná věková omezení: Zatímco šance na spontánní otěhotnění žen do 35 let odhadli respondenti o 50 procent vyšší, než odpovídá lékařským statistikám (60 % versus 41 %), s přibývajícím věkem potenciální rodičky se přesnost odhadů zvyšovala. Ovšem u nejstarší věkové kategorie, tedy žen ve věku 48–52 let, stanovili dotazovaní téměř osmnáctiprocentní šanci na graviditu, zatímco reálná naděje téměř neexistuje – jedná se pouze o sporadická otěhotnění u jednotlivců a po padesátých narozeninách klesá pravděpodobnost prakticky k nule. 

2. Zázrak zvaný umělé oplodnění: Ještě optimističtější byli Češi v případě odhadu úspěšnosti umělého oplodnění, kde dali padesátnicím hned 21% naději, přičemž objektivní statistiky bohužel žádnou šanci na graviditu nedávají. 
„Ve věku nad 45 let je v současné době téměř jedinou šancí na otěhotnění použití darovaných vajíček od mladé dárkyně,“ uvádí na pravou míru Hana Višňová, vedoucí lékařka IVF CUBE. 

Zajímavostí je, že téměř polovina respondentů považuje vědecký pokrok za nejvýznamnější faktor, který především rozhoduje o graviditě žen ve věku 40–60 let; 13 % přikládá zásadní vliv zdravému životnímu stylu, který ale bohužel nemá vliv na biologické hodiny ženy. „Podle našich zkušeností se informovanost veřejnosti o fertilitě v posledních letech zhoršuje. Slepá víra v možnosti dnešní medicíny, vědeckotechnický pokrok a zdravý životní styl mohou vést k velkým zklamáním,“ komentuje výsledky Višňová. 

Mýty o neplodnosti

Se schopností počít dítě je spojena řada zavádějících představ a informací. Znáte některé z nich? 

  • Neplodných žen je víc než mužů. Zatímco v minulosti se s neplodností potýkaly spíše ženy, v posledních zhruba pěti letech se příčina neschopnosti počít vyrovnává mezi obě pohlaví. Za neplodnost páru je zodpovědný asi ve 40 % muž, ve 40 % případů žena a neplodnost zbývajících 20 % párů je způsobena kombinací faktorů u obou partnerů. 
  • Párům, které už dítě mají, neplodnost nehrozí. Takzvanou sekundární neplodností trpí až 25 procent párů. Mezi prvním a druhým těhotenstvím se totiž mohou vyskytnout onemocnění, která další početí znemožňují. 
  • Věk ženy není pro těhotenství rozhodující. Naopak. Jedná se o jeden z nejdůležitějších faktorů. Plodnost ženy začíná po pětatřicátém roce rapidně klesat, s přibývajícím věkem totiž ženám ubývají vajíčka. Umělé oplodnění je pak pro ně jednou z posledních možností, jak mít vlastní dítě. 
  • Neplodnost není nemoc. Neplodnost byla Světovou zdravotnickou organizací uznána jako nemoc. V Česku je až 25 procent neplodných párů, lékaři dokážou pomoct až 95 procentům z nich. 
  • Děti počaté uměle jsou více nemocné. Děti narozené díky asistované reprodukci jsou naprosto k nerozeznání od dětí počatých přirozenou cestou. Výzkumy neprokázaly, že by děti narozené po umělém oplodnění byly častěji nemocné nebo náchylnější k různým vadám než ostatní děti. 

(Článek vyšel v časopisu Maminka 8/2014)

Témata: Než otěhotníte, Časopis Maminka, Neplodnost a IVF, Plodnost, mýty, Zmrazení vajíček, Farmakologická léčba, Pokles počtu, Přírodní produkt, Vedoucí lékařka, Bludný kruh, Dárkyně, Moderní medicína, Plod, IVF CUBE, Neplodný pár, Nerozeznání, Sekundární neplodnost, Jednoduchá rada, Normální stav, Hana Višňová, Přirozené početí, Děložní vaz, PRÁV, Pravda