Maminka.czPeníze a kariéra

Na jaké dávky mají matky samoživitelky nárok?

Petr Gola 18.  10.  2012
Na jaké dávky mají matky samoživitelky nárok?
Matky samoživitelky, které nesplní podmínku pro přiznání mateřské ihned po narození dítěte, pobírají rodičovský příspěvek. Důvodem vysokého počtu matek samoživitelek je vysoká rozvodovost a nízká sňatečnost. Na jaké dávky mají matky samoživitelky nárok?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Některé matky neuvedou do rodného listu otce dítěte. Tento krok není správný. Otec dítěte, který není v rodném listě uveden, totiž nemá vůči dítěti žádná práva ale ani povinnosti. V tomto případě tak nemusí matce dítěte platit žádné alimenty či jinak přispívat na výchovu dítěte. K uvedení otce dítěte do rodného listu je však nutné souhlasné prohlášení rodičů před matrikou. Nesouhlasí-li otec s uvedením, potom se musí maminka domoci uvedení otce v rodném listu (a tím i nároku na alimenty) soudní cestou.

Mateřská není samozřejmostí

Před narozením dítěte může těhotná osamělá žena čerpat mateřskou. Podmínky pro přiznání mateřské však nesplní každá maminka. Zaměstnankyni musí v den nástupu na mateřskou trvat účast na nemocenském pojištění a dále musí získat dobu pojištění alespoň 270 kalendářních dní v posledních dvou letech. Nezaměstnané maminky či studentky tedy zákonnou podmínku nesplňují a mateřskou nedostanou.

Matky samoživitelky, které nesplní podmínku pro přiznání mateřské, ihned po narození dítěte pobírají rodičovský příspěvek. Matka samoživitelka v tomto případě nemá možnost volby a pobírá rodičovský příspěvek 4 roky. Při čtyřleté variantě je měsíční rodičovský příspěvek 7 600 Kč v prvních devíti měsících a poté již pouze 3 800 Kč.

MAMINKY TAKÉ ZAJÍMÁ: Čisticí prostředky za pár kaček: citron, ocet a soda

Porodné

Pro nárok na porodné se posuzuje příjem rodiny, který nesmí přesáhnout 2,4násobek životního minima. Pro stanovení životního minima se přitom započítává i narozené dítě. Průměrný měsíční čistý příjem se posuzuje za čtvrtletí přecházející čtvrtletí, kdy se dítě narodí.

Pro matku samoživitelku, které se narodí první dítě, je hranice čistého příjmu v roce 2012 částka 11 712 Kč. Životní minimum samoživitelky s dítětem mladším 6 let je totiž 4 880 Kč. Porodné činí 13 000 Kč a náleží jenom při prvním porodu.

Při podání žádosti o porodné je nutné vyplnit potřebný formulář, občanský průkaz a rodný list dítěte. Porodné obdrží matka samoživitelka v jedné splátce, a to nejpozději do konce následujícího kalendářního měsíce ode dne rozhodnutí o přiznání porodného.

Přídavek na dítě

Pro přiznání nároku na přídavek na dítě je nutné, aby matka samoživitelka měla nižší příjem než 2,4násobek životního minima.
Pro matku s jedním dítětem mladším 6 let je hraniční příjem 11 712 Kč. V roce 2012 je totiž životní minimum na první dospělou osobu v domácnosti 3 140 Kč a 1 740 Kč na dítě mladší 6 let, celkem tedy 4 880 Kč.

Obdobím, za které se zjišťuje příjem pro nárok na přídavek na dítě v období od 1. října 2012 do 30. září 2013 je rok 2011. Výše přídavků závisí na věku dítěte. Na dítě do 6 let je přídavek na dítě 500 Kč měsíčně, na dítě od 6 let do 15 let potom 610 Kč a na dítě od 15 let do 26 let 700 Kč.

Příspěvek na bydlení

Většina matek samoživitelek si může zažádat o příspěvek na bydlení. Příspěvek na bydlení je poskytován, když 30 % (v Praze 35 %) příjmu nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a když je současně těchto 30 % (v Praze 35 %) příjmu nižší než normativní náklady na bydlení. Typ bydlení (vlastní, družstevní či nájemní) není rozhodující. Posuzují se však všechny osoby s trvalým pobytem v daném bytě. O příspěvek na bydlení se žádá na místně příslušném úřadu práce.

Samoživitelka paní Nováková pobírá pouze rodičovský příspěvek 7 600 Kč a přídavek na syna Pavla 500 Kč. Bydlí v nájemním bytě v Ostravě. Náklady na bydlení činí 5 000 Kč. Náklady na bydlení ve výši 5 000 Kč přesahují 30 % příjmů rodiny. Současně 30 % příjmů není vyšší než částka normativních nákladů na bydlení (v našem případě 8 157 Kč). Výše příspěvku na bydlení bude 2 430 Kč (5 000 Kč - (30 % z 8 100 Kč)).

Dávky v hmotné nouzi

Matka samoživitelka si může ještě zažádat o dávky v hmotné nouzi. Možnost dostat dávku v hmotné nouzi je však malá. Výplata dávek v hmotné nouzi je v kompetenci obecních úřadů dle trvalého bydliště žadatele.
 

Zdroj: FinExpert.cz

Témata: Peníze a kariéra, Sam, Porodné, Samoživitelky, Přídavek na dítě, Přídavek, Jake, Máj, Dávky, Máť, Samoživitel, DAV, Životní minimum, Soda, Výplata, Čistý příjem, Jak
Mohlo by vás zajímat