Maminka.czZdraví

Odborný časopis Sestra vyhlásil výsledky XIII. ročníku soutěže Sestra roku

redakce 27.  3.  2013
Odborný časopis Sestra vyhlásil výsledky XIII. ročníku soutěže Sestra roku
Slavnostní předání ocenění XIII. ročníku soutěže Sestra roku, kterou vyhlásila redakce odborného časopisu Sestra z vydavatelství Mladá fronta, se konalo 20. března 2013 v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově v Praze.

Záštitu nad oceněním převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Záštitu již tradičně převzali také ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., a primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Garanty soutěže jsou Česká asociace sester a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Ocenění Sestra roku 2012 bylo uděleno ve třech kategoriích:
• Lůžková a ambulantní péče
• Komunitní a sociální péče
• Management a vzdělávání

Vítězkou soutěže Sestra roku 2012 v kategoriiLůžková a ambulantní péče se stala Dagmar Šperlová. Jejím prvním působištěm po absolvování střední zdravotnické školy bylo interní a chirurgické oddělení. Po třech letech se však rozhodla pro kariéru sestry v domově pro seniory a v charitních domovech. Od roku 2005 je oblastí jejího působení hospicová péče. V roce 2008 nastoupila do Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, kde již druhým rokem zastává pozici staniční sestry. Důležité je pro ni také další vzdělávání, proto se rozhodla pro pomaturitní specializační studium v oborech zdravotní sestra v úseku ošetřovatelská péče o dospělé a také v úseku činnosti a funkce sestry pracující v hospici a dále pro odborné kurzy věnované konceptu bazální stimulace v ošetřovatelské péči.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2012 v kategorii Komunitní a sociální péče se stala Mgr. Lenka Šetelíková. Pracuje v rámci občanského sdružení Bolíto v Praze, zaměřeného na pomoc dětem po prodělaném popáleninovém traumatu. Podílela se na jeho založení v roce 2003. Sdružení Bolíto vytváří a realizuje preventivní a edukační programy, zajišťuje poradenskou službu a psychologickou podporu nejen pacientům, ale i jejich rodinám. Pořádá benefiční akce a vytváří lepší prostředí pro pobyt dětí na klinice popáleninové medicíny.

Vítězem soutěže Sestra roku 2012 v kategorii Management a vzdělávání se stal Bc. Alan Ryba, DiS. Po absolvování SPŠ dopravní v rámci civilní služby v církevním zařízení pracoval s bezdomovci a také s extrémně tělesně a mentálně postiženými dětmi. V roce 1996 dokončil střední zdravotnickou školu. V roce 1998 nastoupil ke Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy, kde od roku 2005 působí jako vedoucí vzdělávacího centra. S kolegy založili profesní organizaci – Unii nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb ČR, jejíž cíle jsou zaměřeny především na vzdělávání a profesionalitu. Na ministerstvu zdravotnictví prosadil a pomohl i legislativně zakotvit specializační vzdělávání zdravotnických záchranářů, podílí se na tvorbě vzdělávacích programů, např. pro řidiče vozidel zdravotnické záchranné služby, je členem akreditační komise ministerstva zdravotnictví.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Bc. Libuši Koppové. Začínala v roce 1965 jako sestra u lůžka na oddělení popálenin a od té doby prošla v Nemocnici Třinec řadou pozic a funkcí. Působila zde jako instrumentářka, anesteziologická sestra ARO, staniční sestra pro anestezii a rychlou zdravotnickou záchrannou službu a nakonec v letech 1990–2004 jako hlavní sestra nemocnice.

Zároveň stále pracovala na svém dalším vzdělávání. Od roku 1967 přednáší odborné i laické veřejnosti, publikuje, absolvovala řadu kurzů věnovaných například holistickému přístupu v ošetřovatelství, konceptu bazální stimulace, organizaci a řízení práce ve zdravotnictví apod. Ani odchod do důchodu pro Libuši Koppovou nepředstavoval zpomalení pracovního tempa, naopak se rozhodla využít více času k ještě intenzivnějšímu studiu a v 62 letech začala studovat vysokou školu.

V roce 2011 úspěšně absolvovala bakalářské studium v oboru sociální práce a nyní pokračuje v magisterském programu. Kromě toho také přednáší v oblasti stárnutí a stáří, první pomoci, somatologie, etiky, psychologie, komunikace… Za zmínku určitě stojí 150 odpřednášených hodin v období od září do prosince 2011 nebo účast v Projektu ESF zaměřeném na školení žáků 8. a 9. tříd základních škol v první pomoci.

Ve školním roce 2011–2012 bylo v rámci tohoto projektu proškoleno téměř 14 tisíc dětí. Podle slov navrhovatelky je Libuše Koppová „nezmar“. Kromě téměř padesátileté praxe v ošetřovatelství a kontinuální vzdělávací i přednáškové činnosti je aktivní také v oblasti komunitní a sociální péče.

V roce 2006 spolu s Danuší Walachovou založila společnost MEDICA zdravotní péče, s. r. o., zaměřenou na poskytování domácí zdravotní péče (poslední tři roky včetně mobilní hospicové péče) pro oblast Třince a okolí, kde mj. využívá zkušenosti ze své třicetileté praxe výjezdové sestry na „záchrance“. Ve volných chvílích se věnuje poradenství v oblasti komunitní péče.
Libuše Koppováse stala rovněž vítězkou on-line ankety Sestra mého srdce.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala v rámci galavečera odborná porota, ve které post předsedkyně přijala vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací odboru vzdělávání a vědy Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Alena Šmídová.

Slavnostního vyhlášení se zúčastnili například:

• členka Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která společně pečovala v posledních chvílích o pana prezidenta Václava Havla, sestra Angelika,
• primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,
• náměstek pro zdravotní péči MZ ČR MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., zastupující ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.,
• náměstek pro sociální začleňování a rovné příležitosti MPSV ČR Mgr. Jan Dobeš, zastupující ministryni práce a sociálních věcí Ing. Ludmilu Müllerovou,
• prezidentka České asociace sester a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,
• předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,
• děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
• proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,
• předsedkyně Asociace nemocnic ČR, ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová,
• vedoucí lékař a jednatel společnosti Perfect Clinic MUDr. Roman Kufa,
• interní lékařka a poradkyně v oblasti zdravého životního stylu MUDr. Kateřina Cajthamlová,
• výkonná ředitelka Koalice pro zdraví Jana Petrenko.

Témata: Zdraví, Hlavní sestra, Fakultní nemocnice Plzeň, Časopis, Hospic, Česká asociace sester, Soutěž, Jednatel společnosti, Zdravotnický záchranář, LF UK a VFN v Praze, Biochemie, Česká asociace, Čas, UK a VFN v Praze, Odborný časopis, Perfect Clinic, Třinec, Ročník, Výkonná ředitelka, Vedoucí oddělení, MPSV, Jednatel, Bohuš, Dagmar Havlová, Staniční sestra
Mohlo by vás zajímat
Žehnání matky. Je tenhle rituál pro vás?
Láchová Michaela
Těhotenství
Marie Doležalová: Celé léto jsem tajila, že znovu čekáme zázrak
Fejeton Marie Doležalové
Dojemnější fotku jste neviděli! Náhradní matka doma porodila syna nové rodině
kog
Porod
Jak rychle utišit plačící dítě? Trik zkušeného pediatra, který zabere hned!
Kojenec
Miminko v manželské posteli? Nedělejte to, varuje tahle máma. Proč?
Prachařová Kateřina
Vaše příběhy
8 divných věcí, které nám dělaly naše matky nebo babičky, když jsme byli malí
Procházková Simona
Mateřství
Přiznání matek! Nejtrapnější zážitky z porodnice. Tohle jsme nečekaly!
redakce
Porod
Nejkrásnější fotky porodů? Vyhrála holčička koukající na novorozeného bratra
Wallerová Radka
Porod
Marie Doležalová má syna, na svět přišel nečekaně. Jak se jmenuje?
kog
Slavné maminky