Maminka.czZdraví

Odborný časopis Sestra vyhlásil výsledky XIII. ročníku soutěže Sestra roku

Slavnostní předání ocenění XIII. ročníku soutěže Sestra roku, kterou vyhlásila redakce odborného časopisu Sestra z vydavatelství Mladá fronta, se konalo 20. března 2013 v prostorách Paláce Žofín na Slovanském ostrově v Praze.
27. 3. 2013
Odborný časopis Sestra vyhlásil výsledky XIII. ročníku soutěže Sestra roku

Záštitu nad oceněním převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Záštitu již tradičně převzali také ministr zdravotnictví doc. MUDr. Leoš Heger, CSc., a primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc. Garanty soutěže jsou Česká asociace sester a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

Ocenění Sestra roku 2012 bylo uděleno ve třech kategoriích:
• Lůžková a ambulantní péče
• Komunitní a sociální péče
• Management a vzdělávání

Vítězkou soutěže Sestra roku 2012 v kategoriiLůžková a ambulantní péče se stala Dagmar Šperlová. Jejím prvním působištěm po absolvování střední zdravotnické školy bylo interní a chirurgické oddělení. Po třech letech se však rozhodla pro kariéru sestry v domově pro seniory a v charitních domovech. Od roku 2005 je oblastí jejího působení hospicová péče. V roce 2008 nastoupila do Hospice Dobrého Pastýře v Čerčanech, kde již druhým rokem zastává pozici staniční sestry. Důležité je pro ni také další vzdělávání, proto se rozhodla pro pomaturitní specializační studium v oborech zdravotní sestra v úseku ošetřovatelská péče o dospělé a také v úseku činnosti a funkce sestry pracující v hospici a dále pro odborné kurzy věnované konceptu bazální stimulace v ošetřovatelské péči.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2012 v kategorii Komunitní a sociální péče se stala Mgr. Lenka Šetelíková. Pracuje v rámci občanského sdružení Bolíto v Praze, zaměřeného na pomoc dětem po prodělaném popáleninovém traumatu. Podílela se na jeho založení v roce 2003. Sdružení Bolíto vytváří a realizuje preventivní a edukační programy, zajišťuje poradenskou službu a psychologickou podporu nejen pacientům, ale i jejich rodinám. Pořádá benefiční akce a vytváří lepší prostředí pro pobyt dětí na klinice popáleninové medicíny.

Vítězem soutěže Sestra roku 2012 v kategorii Management a vzdělávání se stal Bc. Alan Ryba, DiS. Po absolvování SPŠ dopravní v rámci civilní služby v církevním zařízení pracoval s bezdomovci a také s extrémně tělesně a mentálně postiženými dětmi. V roce 1996 dokončil střední zdravotnickou školu. V roce 1998 nastoupil ke Zdravotnické záchranné službě hl. m. Prahy, kde od roku 2005 působí jako vedoucí vzdělávacího centra. S kolegy založili profesní organizaci – Unii nelékařských pracovníků zdravotnických záchranných služeb ČR, jejíž cíle jsou zaměřeny především na vzdělávání a profesionalitu. Na ministerstvu zdravotnictví prosadil a pomohl i legislativně zakotvit specializační vzdělávání zdravotnických záchranářů, podílí se na tvorbě vzdělávacích programů, např. pro řidiče vozidel zdravotnické záchranné služby, je členem akreditační komise ministerstva zdravotnictví.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Bc. Libuši Koppové. Začínala v roce 1965 jako sestra u lůžka na oddělení popálenin a od té doby prošla v Nemocnici Třinec řadou pozic a funkcí. Působila zde jako instrumentářka, anesteziologická sestra ARO, staniční sestra pro anestezii a rychlou zdravotnickou záchrannou službu a nakonec v letech 1990–2004 jako hlavní sestra nemocnice.

Zároveň stále pracovala na svém dalším vzdělávání. Od roku 1967 přednáší odborné i laické veřejnosti, publikuje, absolvovala řadu kurzů věnovaných například holistickému přístupu v ošetřovatelství, konceptu bazální stimulace, organizaci a řízení práce ve zdravotnictví apod. Ani odchod do důchodu pro Libuši Koppovou nepředstavoval zpomalení pracovního tempa, naopak se rozhodla využít více času k ještě intenzivnějšímu studiu a v 62 letech začala studovat vysokou školu.

V roce 2011 úspěšně absolvovala bakalářské studium v oboru sociální práce a nyní pokračuje v magisterském programu. Kromě toho také přednáší v oblasti stárnutí a stáří, první pomoci, somatologie, etiky, psychologie, komunikace… Za zmínku určitě stojí 150 odpřednášených hodin v období od září do prosince 2011 nebo účast v Projektu ESF zaměřeném na školení žáků 8. a 9. tříd základních škol v první pomoci.

Ve školním roce 2011–2012 bylo v rámci tohoto projektu proškoleno téměř 14 tisíc dětí. Podle slov navrhovatelky je Libuše Koppová „nezmar“. Kromě téměř padesátileté praxe v ošetřovatelství a kontinuální vzdělávací i přednáškové činnosti je aktivní také v oblasti komunitní a sociální péče.

V roce 2006 spolu s Danuší Walachovou založila společnost MEDICA zdravotní péče, s. r. o., zaměřenou na poskytování domácí zdravotní péče (poslední tři roky včetně mobilní hospicové péče) pro oblast Třince a okolí, kde mj. využívá zkušenosti ze své třicetileté praxe výjezdové sestry na „záchrance“. Ve volných chvílích se věnuje poradenství v oblasti komunitní péče.
Libuše Koppováse stala rovněž vítězkou on-line ankety Sestra mého srdce.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala v rámci galavečera odborná porota, ve které post předsedkyně přijala vedoucí oddělení ošetřovatelství a dalších nelékařských povolání a uznávání kvalifikací odboru vzdělávání a vědy Ministerstva zdravotnictví ČR Mgr. Alena Šmídová.

Slavnostního vyhlášení se zúčastnili například:

• členka Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, která společně pečovala v posledních chvílích o pana prezidenta Václava Havla, sestra Angelika,
• primátor hlavního města Prahy doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.,
• náměstek pro zdravotní péči MZ ČR MUDr. Ferdinand Polák, Ph.D., zastupující ministra zdravotnictví doc. MUDr. Leoše Hegera, CSc.,
• náměstek pro sociální začleňování a rovné příležitosti MPSV ČR Mgr. Jan Dobeš, zastupující ministryni práce a sociálních věcí Ing. Ludmilu Müllerovou,
• prezidentka České asociace sester a ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA,
• předseda České lékařské společnosti J. E. Purkyně prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,
• děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze, prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc.,
• proděkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a přednosta Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky 1. LF UK a VFN v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,
• předsedkyně Asociace nemocnic ČR, ředitelka Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová,
• vedoucí lékař a jednatel společnosti Perfect Clinic MUDr. Roman Kufa,
• interní lékařka a poradkyně v oblasti zdravého životního stylu MUDr. Kateřina Cajthamlová,
• výkonná ředitelka Koalice pro zdraví Jana Petrenko.


Témata: Zdraví, MPSV, Časopis, Čas, Sestra, LF UK a VFN v Praze, Výkonná ředitelka, Česká asociace, Ošetřovatelská péče, Hlavní sestra, UK a VFN v Praze, Zdravotnický záchranář, Soutěž

Mohlo by vás zajímat
Zápisy do prvních tříd se blíží. Těchto 8 věcí by měl předškolák zvládnout
Nikol Štíbrová: „Nekojím. Mates dostal Sunar a jsme v klidu oba dva.“
Náš tip: Pohádky na dobrou noc pro malé princezny
Celé Česko rozehraje dětská tvořivost díky happeningu ZUŠ Open 2018

Registrace

Pojďte s námi diskutovat, posílat otázky do poradny, nabízet a kupovat dětské zboží v bazárku.

Díky jednoduché registraci máte ke všemu okamžitý přístup.

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

 

Předplatné

Aktuální číslo časopisu