Maminka.czK tabuli půjde české školství

Osnovy neexistují! Tak podle čeho se učí naše děti?

Jana Potužníková 18.  11.  2021
Přemýšleli jste někdy, podle čeho se vlastně ve škole učí naše děti? Kdo určuje objem učiva nebo třeba způsob výuky? My jsme to v rámci projektu K tabuli půjde… české školství zjišťovali!

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Pokud pořád žijete v domnění, že školy učí podle tzv. osnov, tak neučí. Ty už od roku 2005 právně neexistují. Učitelé by měli „jet“ podle dvou programů – Rámcově vzdělávacího programu a Školního vzdělávacího programu.

Rámcový vzdělávací program (RVP)

„Rámcový vzdělávací program je kutikulární dokument na státní úrovni. Impuls k jeho vzniku a později k revizím přichází ze strany státu, tedy Ministerstva školství,“ vysvětluje Markéta Pastorová z Národního pedagogického institutu, na jehož webu najdete hned několik důvodů, které mohou vést k takovým revizím. Změny v RVP reagují na společenské události (např. sametová revoluce), mohou tu být výsledky pedagogických a sociologických výzkumů, jež ukážou na změnu potřeb určité skupiny žáků (proto došlo ke změnám ve vztahu k tzv. inkluzi). Revize dále reagují na vědecké poznatky či  technické pokroky (proto se teď revidovala informatika na ZŠ).

Revoluce v českém školství: Víte, kde hledat informace o tom, co je potřeba změnit?

Seznamte se s didaktiky

Do práce na revizích jsou zapojováni tzv. oboroví didaktici, kteří podobně jako Markéta Pastorová pracují v Národním pedagogickém institutu. „To, čemu vy a vaše děti říkáte předměty, to jsou pro nás obory. Každému oboru se pak věnuje jeden didaktik. Jsou kolegové, kteří se specializují na český jazyk, dějepis, informatiku… A když říkám, že specializují, pak musí mít opravdu výborný přehled o svém oboru, a to jak o jeho teorii, tak o praxi, tedy o tom, jak se o oboru a jeho směřování uvažuje například na pedagogických fakultách, jak o něm uvažují učitelé, co se děje ve výuce apod.,“ vysvětluje dále. Didaktici jsou členy pracovních skupin i na úrovni Evropské komise, posuzují učebnice, píšou metodické materiály a sledují aktuálnost ve svých oborech (předmětech).

Ani vy nemusíte stát mimo!

Štve vás, že nemáte možnost jakkoliv ovlivnit, co se učí ve škole právě vaše děti? Můžete kandidovat  do tzv. Školské rady, v níž se potkávají zástupci školy, zřizovatelů a rodičů a vyjadřují se mimo jiné k podobě Školního vzdělávacího programu. Volby probíhají co tři roky.

Každá změna trvá věčnost

Ale právě aktuálnost je problém, protože každá změna v RVP trvá dlouho. Nejprve se mapuje situace v oboru, musí přijít ministerský impuls k revizi RVP, pak vznikají pracovní skupiny, které definují nutné kroky ke změně, ty musí projít schvalovacím procesem a nakonec RVP míří do škol, kde se musí propsat do Školního vzdělávacího programu (ŠVP). A to trvá roky, jak koneckonců ukazuje změna RVP, kterou teď prošla informatika pro základní školy. První návrhy na změny přišly v roce 2018, ale přijaty byly v lednu 2021! Od září 2021 s nimi mohly školy začít pracovat, pokud měly materiální i pedagogické zázemí. Ty, jimž cokoliv k zavedení změn chybí, mají čas do školního roku 2023/24. Tedy, budou školy, kde ke změně ve výuce informatiky dojde až šest let od prvních impulsů. A za tu dobu se tenhle obor posune o světelné roky kupředu! Takže: může být RVP vůbec aktuální? Může, protože od toho, aby fungovala aktuálnost, jsou tu pravomoci ředitelů škol pracovat s RVP na úrovni Školního vzdělávacího programu.

Lektor Robert Čapek: V českém školství se nechává všechno vyhnít

Školní vzdělávací program

Zatímco Rámcový vzdělávací program říká, CO obecně se mají děti naučit, ve Školním vzdělávacím programu je konkrétní obsah učiva i to, JAK se to naučí. Tedy RVP například chce, aby žáci uměli číst, ale ŠVP říká, jak k tomu dojdou. Bude to klasická analytická metoda a slabikování? Genetická metoda, která učí děti slova vnímat po hláskách a jako první písmo hůlkové (tiskací)? Nebo nová metoda sfumato? „RVP představuje obsahový rámec, který má vzdělávání zprostředkovat, to, jakých poznatků mají děti dosáhnout. Ale neříká, co přesně má učitel říkat v hodině… O tom profese učitele není. Cesta od Rámcových vzdělávacích programů ke Školním je tvůrčí proces, na němž spolupracuje celá škola, všichni pedagogové a ředitel spolu s ostatními udává té cestě směr. Učitelé si pak vezmou RVP, seznámí se s cíli a obsahem oborů, a ten rozpracují na úroveň ŠVP. To jsou pak osnovy, o kterých se hovoří. Ale ani ty neurčují, co přesně má v daný moment učitel učit,“ vysvětluje Markéta Pastorová.

Pomozte nám vyplnit dotazník a zapojte se do soutěže o zajímavou cenu!

Klepněte pro větší obrázek

Kreativita pedagogů

A jsme u „jádra pudla“. Stát požaduje, CO má dítě umět. Škola zpracuje ŠVP. A pak je to už na pedagogovi. Stejný obsah může zprostředkovávat výkladem, ale také samostatnou prací dětí, může je vést k tomu, aby sbíraly informace a samy vyvozovaly nové poznatky. Může fungovat projektová výuka, spolupráce mezi dětmi, mohou jezdit na exkurze mimo školu, učit se venku. Jinými slovy, metody a formy výuky „nediktuje“ ministerstvo, ty si vybírá pedagog v rámci mantinelů nastavených ŠVP tak, aby upoutal zájem dětí, zohlednil jejich potřeby ve vzdělávání, jejich schopnosti, hledal individuální cesty k tomu, aby je učení bavilo a také fungovalo, tedy děti si skutečně odnášely nové poznatky… O tom všem je pedagogická práce.

Důležitá Strategie 2030+

Plány Ministerstva školství na všechny budoucí změny jsou v současné době shrnuté do dokumentu, který najdete na internetu pod označením Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Je snadno k dohledání a stojí za přečtení, pokud vás jen trochu zajímá, jaké školství vaše děti čeká. Strategie 2030 a Rámcové vzdělávací programy spolu pak také souvisejí. Dá se předpokládat, že body, jichž chce Strategie 2030+ dosáhnout, se musí dříve či později projevit ve změnách RVP, a především pak ve změnách ŠVP na jednotlivých školách.

Rozdíly, které nepřehlédnete

Zní to vlastně dobře. Ve vaší škole se toho může změnit spousta, aniž by se muselo nutně měnit něco „shora“. Jenže změny „zdola“, ze strany ředitelů a pedagogů, předpokládají změny ve vzdělávání ředitelů a pedagogů, v jejichž kvalitách jsou obrovské rozdíly. Ale i tady už se chystají a probíhají změny. Letos 29. září podepsali děkanové z pedagogických fakult spolu s ministrem školství Robertem Plagou Memorandum o podpoře reformy přípravy učitelů. Tedy, chystá se zásadní změna ve vzdělávání pedagogů. Jsou tu také vize sdružení Otevřeno, v němž se soustředí studenti pedagogiky i pedagogové, kteří je na dráhu učitelů připravují, a definují nejbolavější body ve vzdělávání pedagogů. Mluví se o změnách, které by měly vést ke kreativitě, citlivému přístupu, schopnosti kritického myšlení u pedagogů… a které dávají naději, že jednou budou všude stejně dobří učitelé a že nás nějaké osnovy vůbec nebudou trápit, protože budeme věřit těm, kteří je naplňují.

Tento projekt podporuje Nadace České spořitelny.

Klepněte pro větší obrázek

Dva programy, podle kterých se učí

Na základě Školského zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byl právě v roce 2005 do vzdělávání začleněn dvouúrovňový systém kurikulárních dokumentů tzv. vzdělávacích programů. Kurikulární znamená, že se jedná o dokument, který definuje smysluplné uspořádání na sebe navazujících výchovných a vzdělávacích prvků, jež by měly zdokonalit rozvoj našich dětí. A ty jsou dva: Rámcový vzdělávací program a Školní vzdělávací program, přičemž oba by se měly stále vyvíjet a procházet změnami, jimž se říká revize.

 

Témata: Děti, Školák, Školství, K tabuli půjde české školství, Základní škola, Školy, OSN, Vědec, Rok 2023, Vzdělávání, Strategie, Hulk, Pedagog, Evropská komise, Osnova, RVP, Otevřít, Obor, Sametová, Výuka, Vzdělávací program, Rámcový, GENETICKÁ METODA, Robert Plaga, Sametová revoluce