Maminka.czotcovská dovolená

Otcovská dovolená v roce 2023: Vše, co potřebujete vědět

Simona Procházková 26.  2.  2023
Když se vrátíte s novorozeným miminkem z porodnice domů, podpora a pomoc novopečeného tatínka je velmi důležitá a každá maminka ji ocení. Vždyť první společné dny a sžívání se s potomkem jsou naprosto zásadními okamžiky pro nově vzniklou rodinu. Dobrou zprávou proto je, že od loňska mohou tatínkové využít dokonce dvou týdnů tzv. otcovské dovolené místo dosavadních sedmi dní. Jak a kde požádat o otcovskou dovolenou, kdo má nárok a kolik dostane?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Zákon č. 330/2021 Sb., kterým se změnil zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinný od 1. 1. 2022, přinesl změny týkající se otcovské poporodní péče neboli otcovské dovolené. Otcové, kteří odvádějí nemocenské pojištění, si do loňského roku mohli po narození potomka v šestinedělí vybrat sedm dní volna, během kterého dostávají v rámci sociální dávky 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu svého příjmu, tedy stejně jako ženy na mateřské dovolené.

Podmínkou nároku na otcovskou je dostatečná doba nemocenského pojištění, a to nejméně 3 měsíce před nástupem na otcovskou. Dále musí být otec zapsán v rodném listu dítěte nebo převzít dítě mladší 7 let do náhradní péče.

VIDEO: Dá se vyjít s mateřskou? Tohle říká w/@mazanamatka

Pro tatínky 14 dní volna

U dávky otcovské poporodní péče, takzvané otcovské dovolené, se od 1. ledna 2022 prodloužila podpůrčí doba, po kterou náleží otcovská, z dosavadního jednoho týdne na dva týdny (to znamená na 14 kalendářních dnů). Nadále však platí, že otcovskou nelze přerušovat, je nutné ji vyčerpat v celé délce.

V některých případech se také prodlužuje období, po které lze na otcovskou nastoupit. Do loňského roku bylo možné nastoupit pouze do 6 týdnů ode dne narození dítěte. Nově se v případě hospitalizace dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo jeho matky toto období prodlužuje o dny pobytu v nemocnici, které spadají do šestinedělí.

Prodloužení otcovské v případě hospitalizace dítěte a matky

Pokud by doba šestinedělí uplynula v průběhu hospitalizace dítěte, lze nastoupit na otcovskou po skončení hospitalizace, a to v období, které trvá tolik dnů, kolik trvala hospitalizace v období šestinedělí (nejdéle však do jednoho roku věku dítěte). Za „hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky dítěte“, o kterou se období pro nástup na otcovskou prodlužuje, se však nepovažuje pobyt matky s dítětem v porodnici po porodu, při kterém je poskytována standardní péče, což bývá obvykle 3 až 5 dnů.

Mateřská dovolená 2024: Vše, co potřebujete vědět
Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená 2024: Vše, co potřebujete vědět

Kdy je třeba potvrzení od lékaře?

Nadále platí, že na otcovskou dovolenou může čerstvý tatínek nastoupit během šestinedělí i v situaci, kdy je matka nebo dítě v nemocnici, zde k žádné změně nedošlo. Smyslem úpravy je však nabídnout tomu, kdo chce otcovskou čerpat, aby tak mohl učinit v časovém období šesti týdnů nezkrácených pobytem v nemocnici.

Pokud otec využije možnosti podle nové úpravy a nastupuje na otcovskou v období po uplynutí 6 týdnů ode dne narození potomka, musí doložit potvrzení lékaře o době hospitalizace dítěte nebo matky ze zdravotních důvodů, o které se toto období prodlužuje. K tomu slouží tiskopis „Potvrzení o hospitalizaci dítěte ze zdravotních důvodů na straně dítěte nebo matky“, který je nově přístupný na e-Portálu ČSSZ (cssz.cz).

Kdo má nárok na otcovskou dovolenou?

 • Všichni otcové, zaměstnanci i osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), kteří se nejméně tři měsíce v době bezprostředně před nástupem na rodičovskou dovolenou řádně účastnili nemocenského pojištění v České republice.
 • OSVČ mají nárok na otcovskou dovolenou v případě, že si platí dobrovolné nemocenské pojištění.
 • Podmínkou pro přiznání nároku na otcovskou dovolenou není, aby byli rodiče dítěte oddáni, otec musí být ale zapsán v rodném listě dítěte.
 • Otcovská náleží tatínkům i v případě, že v průběhu podpůrčí doby skončila nemocensky pojištěná činnost (zaměstnání), ze které byl nárok na dávku uplatněn. Jedinou podmínkou je, že nástup na otcovskou musí být v době za trvání zaměstnání.
 • Pozor v případě, že tatínek pracuje na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) nebo na dohodu o provedení práce (DPP): nemocenské pojištění za něj při DPČ a DPP zaměstnavatel hradí, jen když měsíční výdělek přesáhne určitou hranici. U DPP je hranice měsíčního výdělku 10 tisíc korun, u DPČ je to od začátku roku 2023 nově 4000 korun.

Rodičovská dovolená 2024: Vše, co o ní potřebujete vědět

Kde a jak požádat o otcovskou dovolenou?

 • Postup je stejný jako v případě ženy, která žádá o peněžitou pomoc v mateřství, tedy mateřskou dovolenou.
 • Žadatel musí vyplnit žádost, formulář si lze online stáhnout na web portálu České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) nebo osobně vyzvednout na místně příslušném úřadu ČSSZ. 
 • Následuje vyřízení otcovské dovolené se zaměstnavatelem, OSVČ formulář zašle nebo osobně podá na úřadu okresní správy sociálního zabezpečení, kde je registrován.
 • Důležité je vědět, že žádost musí být podána ještě v době šestinedělí.
Příspěvky, dávky a bonusy pro rodiče. Na co máte nárok a kde o finanční pomoc požádat?

Jak vysoká je dávka otcovské dovolené v roce 2023?

Kolik bude dávka otcovské poporodní péče dělat, závisí na hrubých příjmech otce za poslední rok. Z nich se vypočte takzvaný denní vyměřovací základ (hrubý měsíční příjem se vynásobí 12 měsíci a pak vydělí 365 dny). Následně se denní vyměřovací základ ještě sníží prostřednictvím redukčních hranic. Ty jsou pro rok 2023 stanoveny takto:

 • z částky do 1345 Kč se započítá 100 procent
 • z částky nad 1345 Kč do 2017 Kč se započítá 60 procent
 • z částky nad 2017 Kč do 4033 Kč se započítá 30 procent
 • k částce nad 4033 Kč se nepřihlíží.

Dávka otcovské pak dělá sedmdesát procent z takto redukovaného denního vyměřovacího základu.

Témata: Mateřská a rodičovská dovolená, Po porodu, Rodina, Šestinedělí, tatínek, Otec, Peníze, Otcové, Rodičovský příspěvek, Ošetřovné, otcovská dovolená, Pojištění, Příspěvky na děti, OSVČ, Okres, Zdravotní důvody, Žadatel, DPČ, Hospitalizace, Čerstvý tatínek, Hospitalizace dítěte, Dovolená, Česká republika, Srovnání cen povinného ručení a havarijního pojištění