Maminka.czTěhotenství

Peněžitá pomoc v mateřství

Kdy vzniká a zaniká nárok na peněžitou pomoc v mateřství? Překládáme tři příklady, které vám mohou pomoci vyjasnit si i vaši situaci.
26. 9. 2011
Peněžitá pomoc v mateřství

Nárok na PPM při druhém těhotenství krátce po RD, čerpání dalšího RP

Dotaz:
Nastoupila jsem po 3 letech rodičovské dovolené do práce. Smlouvu mám na dobu neurčitou. Pokud bych v nejbližší době otěhotněla, neměla bych tedy odpracováno téměř nic. Vzhledem k jistému rizikovému těhotenství bych ihned nastoupila na neschopenku. Mám nárok po neschopence na peněžitou pomoc v mateřství?

Měla bych nárok na zvolení čerpání rodičovského příspěvku na 3 roky, přestože by příjem plynul z dávek v pracovní neschopnosti a byl tedy nižší než hrubá mzda? Byl by mi zaměstnavatel povinen držet pracovní místo i po další 3 roky na RD? Pokud by něco z výše uvedeného byl problém, kolik dnů bych musela odpracovat, abych měla nárok na čerpání PPM a následně tříleté varianty RD?

Odpověď:
Pokud budete z důvodu rizikového těhotenství v pracovní neschopnosti, bude Vám od 22. dne pracovní neschopnosti náležet nemocenské. Od 4. do 21. dne pracovní neschopnosti Vám bude náležet náhrada mzdy.

Pokud bude Vaše těhotenství důvodem k pracovní neschopnosti po celou dobu těhotenství, ukončí lékař Vaši pracovní neschopnost ke dni nástupu na mateřskou dovolenou, tj. 6 až 8 týdnů před očekávaným dnem porodu.
V době mateřské dovolené Vám bude náležet peněžitá pomoc v mateřství.

Peněžitá pomoc v mateřství činí 70 %denního vyměřovacího základu. Denní vyměřovací základ se stanoví tak, že se vyměřovací základ zjištěný z rozhodného období vydělí počtem kalendářních dnů připadajících na rozhodné období, jsou-li v rozhodném období vyloučené dny (např. pracovní neschopnost) snižuje se o ně počet kalendářních dnů připadajících na rozhodné období. Rozhodným obdobím je období 12 kalendářních měsíců před kalendářním měsícem, ve kterém došlo k nástupu na mateřskou dovolenou.

Denní vyměřovací základ se upraví pro výpočet peněžité pomoci v mateřství tak, že do částky první redukční hranice se počítá 100 %, z částky nad první redukční hranici do druhé redukční hranice se počítá 60 %, z částky nad druhou redukční hranici do třetí redukční hranice se počítá 30 % a k částce nad třetí redukční hranici se nepřihlíží. V roce 2011 činí první redukční hranice 825 Kč, druhá redukční hranice 1 237 Kč a třetí redukční hranice 2 474 Kč. Denní vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Nemocenské tedy neovlivní výši peněžité pomoci v mateřství.
Navíc platí, že pokud u zaměstnankyně za trvání téhož zaměstnání vznikne nárok na další peněžitou pomoc v mateřství z tohoto zaměstnání v období do 4 let věku předchozího dítěte, považuje se za denní vyměřovací základ denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet předchozí peněžité pomoci v mateřství, pokud je vyšší než denní vyměřovací základ zjištěný pro výpočet další peněžité pomoci v mateřství.

Pro výpočet dávky můžete použít kalkulačku na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí - http://www.mpsv.cz/cs/9918

Pobírání peněžité pomoci v mateřství bez ohledu na její výši Vám umožní zvolit tzv. tříletou variantu rodičovského příspěvku.
Po skončení rodičovské dovolené je Vám zaměstnavatel na základě Vaší žádosti povinen poskytnout rodičovskou dovolenou ve Vámi zvoleném rozsahu, nejdéle do 3 let věku dítěte. Po skončení rodičovské dovolené je Vám povinen přidělovat práci podle pracovní smlouvy.

JUDr. Tereza Patočková


Výpověď těhotné ve zkušební době a nemocenské

Dotaz:
Necelý měsíc po nástupu do zaměstnání jsem zjistila, že jsem těhotná. Vzhledem k povaze práce jsem kvůli těhotenství v pracovní neschopnosti a budu až do porodu. Zaměstnavatel se mnou určitě po 14 dnech neschopnosti zruší pracovní poměr ve zkušební době. Budu i nadále dostávat nemocenskou? A jak bude počítána?

Odpověď: Je velmi pravděpodobné, že zaměstnavatel využije možnosti, kdy mu zákoník práce umožňuje zrušit pracovní poměr ve zkušební době, a skutečně ho ukončí. Vy jste již nyní v pracovní neschopnosti, dostáváte nemocenské a budete ho dostávat i nadále. Protože, pokud správně počítám, nestihnete na případnou peněžitou pomoc v mateřství nastoupit v ochranné lhůtě 180 dnů od skončení pracovního poměru, tak Vám nevznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Ošetřující lékař Vám šest týdnů před očekávaným termínem porodu ukončí tuto pracovní neschopnost a v podstatě ji "převede", takže až do ukončení šestinedělí budete dostávat nemocenské poskytované v souvislosti s těhotenstvím a porodem. Díky tomu budete po ukončení vyplácení této dávky moci zvolit variantu čerpání rodičovského příspěvku.

Mgr. Kateřina Štěpánková


OSVČ a podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství

Dotaz:
Jsem OSVČ, t.č. jsem doma s 1,5 ročním synem. V dohledné době plánujeme další dítě. Živnostenskou činnost mám již rok pozastavenou. Jak to v mém případě bude s peněžitou pomocí v mateřství? Jak dlouhou dobu před otěhotněním je třeba obnovit podnikatelskou činnost, abych měla s druhým dítětem nárok na tříletý rodičovský příspěvek? V jaké výši je výhodné připlácet si pojištění na nemocenskou?

Odpověď: Základní podmínky nároku na peněžitou pomoc v mateřství jsou: V den, od něhož je dávka přiznávána, musí trvat účast na nemocenském pojištění nebo ochranná lhůta a v posledních dvou letech před tímto dnem musí trvat účast na nemocenském pojištění po dobu aspoň 270 dnů. U OSVČ je další podmínkou nároku na peněžitou pomoc v mateřství účast na nemocenském pojištění jako OSVČ po dobu aspoň 180 kalendářních dnů v posledním roce přede dnem počátku podpůrčí doby.

U žen, jejichž pojištěné zaměstnání skončilo v době těhotenství, činí ochranná lhůta pro vznik nároku na peněžitou pomoc v mateřství tolik kalendářních dnů, kolik činilo toto jejich poslední zaměstnání, maximálně však 180 kalendářních dnů.

Nástup na peněžitou pomoc v mateřství nastává dnem, který pojištěnka určí v období od počátku 8. do počátku 6. týdne před očekávaným dnem porodu. Podpůrčí doba činí 28 týdnů (u pojištěnky, která porodila zároveň dvě nebo více dětí činí podpůrčí doba 37 týdnů).

To znamená, že je třeba obnovit podnikání tak, abyste splnila výše uvedené podmínky.
Účast OSVČ na nemocenském pojištění je dobrovolná, a to na základě přihlášky. Účast na nemocenském pojištění nemůže vzniknout zpětně. Povinností OSVČ je odvádět pojistné na nemocenské pojištění.

OSVČ, která je účastna dobrovolného nemocenského pojištění, bude posouzena od 1. 1. 2011 vždy jako OSVČ, která vykonává hlavní SVČ. A to i přesto, že mohou trvat důvody pro výkon vedlejší činnosti např. pobírání rodičovského příspěvku. Tato OSVČ je vždy povinna platit zálohy na pojistné na důchodové pojištění alespoň v minimální výši, nebo podle výše dosaženého daňového základu za předchozí kalendářní rok.

Pojistné na nemocenské pojištění

OSVČ odvádí pojistné na účet OSSZ, a to ve výši 2,3 % z vyměřovacího základu. Minimální měsíční vyměřovací základ činí 4000 Kč a maximální vyměřovací základ se stanovuje ve výši měsíčního vyměřovacího základu, který si OSVČ sama určila pro zálohy na důchodové pojištění. Jeho hranice za kalendářní měsíc nesmí být v roce 2011 vyšší než 1/12 maximálního vyměřovacího základu, který odpovídá částce 148 440 Kč. Maximální roční vyměřovací základ pro rok 2011 je 1 781 280 Kč.

Minimální pojistné na nemocenské pojištění OSVČ činí v roce 2011 částku 92 Kč měsíčně, maximální 3415 Kč měsíčně. Osoba, které vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství v jakékoliv výši, má možnost volby tříleté varianty rodičovského příspěvku.

Pro úplnost dodávám, že tříletá varianta může rovněž vzniknout v případě, kdy vznikne nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem. Nárok na tzv. nemocenské v souvislosti s porodem vzniká tehdy, jestliže těhotná žena je k počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu:

1. účastna na nemocenském pojištění) nebo v ochranné lhůtě splňuje podmínky pro vznik nároku na nemocenské;
2. nemá nárok na PPM (doloží potvrzením OSSZ).
O vzniku dočasné pracovní neschopnosti ženy, a to od počátku šestého týdne před očekávaným dnem porodu, rozhodne lékař. Po šesti týdnech ode dne porodu lékař tuto dočasnou pracovní neschopnost ukončí. Na další nemocenské může mít žena nárok z jiného důvodu, než je těhotenství nebo porod.

Právní předpisy:
Zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění

JUDr. Jana Semanová

Článek připraven ve spolupráci s APERIO.CZ – Společnost pro zdravé rodičovství

Témata: Těhotenství, Děti, Porod, Novorozenec, Batole, Kojenec, Předškolák, Školák, Peníze a kariéra, Ochranná lhůta, Pomoc, Očekávaný termín, Peněžitá pomoc, PPM, Hrubá mzda, Mateřství
Mohlo by vás zajímat
5 čajů, které mohou pít i ti nejmenší
Podzimní tvoření: Vytvořte si s dětmi tato roztomilá zvířátka z kaštanů
Halloweenské dobroty, které ocení nejen děti
Špatné počasí? Nevadí! Vezměte do ruky knihu a užívejte si domácí pohodu

Registrace

Pojďte s námi diskutovat, posílat otázky do poradny, nabízet a kupovat dětské zboží v bazárku.

Díky jednoduché registraci máte ke všemu okamžitý přístup.

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

 

Předplatné

Aktuální číslo časopisu