Maminka.czZajímavosti

Porod císařským řezem „do vlastních rukou“. Jedinečný zážitek, nebo hazard? Přečtěte si názory odborníků!

Dita Mrázková 7.  10.  2022
Velké vášně vyvolává novinka, kterou u nás zavedly už dvě porodnice. Nastávající maminky mají možnost podílet se přímo na plánovaném císařském řezu. Jak? Za pomoci porodníků si mohou nahmatat a vyjmout své děťátko přímo z břicha! Zajímá vás názor lékařů či porodní asistentky?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Nedávno proběhl v Městské nemocnici Ostrava porod, při kterém si jedna z maminek vyjmula své rodící se dítě z břicha. Její reakce byly veskrze pozitivní a stejný zážitek se stejnou odezvou má za sebou i maminka, která rodila tímto způsobem v nemocnici v Kroměříži.

Podle slov primáře Kroměřížské nemocnice MUDr. Lukáše Vaculy je rozdíl mezi tímto a standardním porodem sekcí v tom, že budoucí maminka je de facto součástí operačního týmu a aktivně se podílí na porodu svého miminka. Prochází stejnou předoperační přípravou jako operatér a je také oblečena do sterilního operačního pláště a rukavic jako operatér. Po této stránce se tedy podle MUDr. Vaculy jedná o bezpečný proces. Podmínkou však je, aby rodička byla jen v částečné anestezii (spinální či epidurální anestezii), tedy při vědomí. Žena je navíc instruována, že v případě jakýchkoliv komplikací bude výkon převeden do klasického módu bez její aktivní účasti.

VIDEO: Jak se rodí miminko císařským řezem

Motivem pro zavedení této metody v Kroměřížské nemocnici byl fakt, že ženy rodící císařským řezem (z jakékoliv indikace) někdy pociťují různé negativní emoce, pocity odosobnění, ztrátu kontroly nad situací či pocit ukradeného porodu.

Ihned vznikly tábory těch, kteří novodobou novinku kvitují, a těch, kteří nad ní vrtí hlavou. Proto jsme oslovili odborníky na slovo vzaté a zeptali se jich, co si o možnosti matky podílet se na porodu císařským řezem myslí.

CO NA TO ODBORNÍCI?

1. Doc. MUDr. Lukáš Hruban, Ph.D., MBA, zástupce přednosty pro LPP,
Gynekologicko-porodnická klinika MU a FN Brno

"Jedná se o organizačně náročný postup s nutností zachování pravidel asepse, který nepředstavuje žádný prokazatelný benefit pro dítě ani matku. Benefitem je časné přiložení novorozence a kontakt s matkou. Tudy by se měly naše snahy při kultivaci průběhu císařského řezu ubírat."   

 

není tu žádný prokazatelný benefit pro matku ani pro dítě.

 

2. MUDr. Lukáš Vacula, primář Gynekologicko-porodnického oddělení Kroměřížské nemocnice

"V naší porodnici máme za to, že emoce, které žena při porodu prožije, mají velký vliv na další vývoj vztahu s jejím dítětem, rozvoj laktace a další, a proto jim přikládáme velkou váhu. A pokud tedy můžeme negativní emoce u císařského řezu nahradit poměrně jednoduše pozitivními, tak to prostě uděláme. V tom, že takto lze císařský řez provést a že je takto mnohde prováděn, jsme se inspirovali ze zahraničních zdrojů. Respektující císařský řez je pro rodičku, ale také pro všechny ostatní zúčastněné silně pozitivním emocionálním zážitkem. Operační sál se rázem stává laskavým prostředím, kde první objetí a polibky maminky s miminkem probíhají s přirozenou samozřejmostí.

 

respektující císařský řez je silným pozitivním emocionálním zážitkem.

 

Všechny ženy, které u nás takto modifikovaný porod císařským řezem absolvovaly, se shodly: prvotní napětí a nervozita z toho, zda a jak to zvládnou, jsou vystřídány vlnou radosti, zadostiučiněním, že to zvládly, nepopsatelnou euforií a slzami štěstí.

Toto je pro naši porodnici dostatečný důvod pro to, abychom respektující císařský řez ženám u nás nadále umožňovali."


3. MUDr. Petr Janků, Ph.D., garant perinatologie a fetomaternální medicíny, vedoucí Perinatologického centra intenzivní péče Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno a LF MU

"Toto nemá žádný medicínský důvod. Jedná se o snahu nabídnout něco speciálního, a odlišit se tak od ostatních. Neexistují žádné odborné informace, že by tento přístup nějak zlepšoval stav novorozenců nebo matek, které musí podstoupit císařský řez. Naopak existuje spousta důvodů, proč se domnívat, že podstatným způsobem matku i plod ohrozíme." 

CO NA TO PORODNÍ ASISTENTKA A PREZIDENTKA UNIE PORODNÍCH ASISTENTEK?

 1. PhDr. Miloslava Kameníková, vedoucí porodní asistentka Centra porodní asistence Gynekologicko-porodnické kliniky MU a FN Brno

"Mělo by se postupně stávat normou, aby pracoviště byla schopná zajistit časný kontakt matky s dítětem kůže na kůži ještě na operačním sále během operace. Ne všude je to v České republice možné a o toto bychom se měli snažit. V tomto vidím velikou důležitost."


2. Mgr. Magdaléna Ezrová, prezidentka UNIPA (Unie porodních asistentek)

"Péče u porodu by dle mého názoru měla být tzv. zaměřená na ženu, to znamená, že v centru péče stojí žena a její přání. Pokud musí absolvovat císařský řez a přeje si, aby se mohla podílet na vyndání miminka z dělohy, a nebrání tomu zdravotní stav dítěte, vůbec v tom nevidím problém.

Velmi často se stává, že u císařských řezů jsou děti od matek zbytečně oddělovány, i zcela zdravé děti jsou z organizačních a systémových důvodů odnášeny a separovány od matky, a to často na mnoho hodin. Ženy si dokonce vybírají porodnice podle toho, kde je podporován kontakt matky a dítěte po císařském řezu, a jezdí tak i velmi daleko, aby se jim dostalo péče, kterou chtějí. To je jasným důkazem, že problém není v ochraně zdraví nebo nerealizovatelnosti přání žen, ale jen v organizaci práce. Je pravda, že za poslední roky se péče o ženu a dítě u císařského řezu velmi zlepšila. Pomáhají tomu i nové technologie, možnost operovat ve spinální analgezii apod. Otec dnes může být i u ženy na operačním sále, dítě se jí přikládá na holou hruď. To ale neznamená, že není možné posunout se dál, pokud je to ve prospěch matky a dítěte. A tento způsob vedení císařského řezu může být opět podobným posunem. 

Nezanedbávala bych ani již zmiňovanou poporodní péči. I takto narozené dítě potřebuje další kontakt s maminkou. Důraz bych tedy také kladla na následnou péči, na to, kdo ženě pomáhá s miminkem v prvních hodinách, kdy i po císařském řezu ve spinální analgezii není ještě schopná se pohybovat a o dítě pečovat jen sama, kdo jí pomůže s prvním přisátím a dále s kojením, přebalováním, manipulací apod. Považuji tedy také za důležité, aby k separaci nedošlo ani po podobném porodu. Ani nejmilejší zdravotník, který vám s úsměvem řekne, že vaše miminko spí někde na sesterně, vám nenahradí dítě, které vám chybí, kontakt s ním. Spát může dítě i u matky.

Shrnuto, podtrženo: jsem pro jakékoliv změny a nové techniky v porodnictví a porodní asistenci, které pomáhají ženám prožít těhotenství, porod a poporodní období co nejšetrněji a nejlaskavěji, respektují jejich přání a potřeby a umožňují jim nepřetržitý kontakt s jejich dítětem a kvalitní péči a podporu."

Témata: Porod, Novorozenec, Miminko, Porodnice, Rodičovství, Zajímavosti, Gynekologie a porodnictví (poradna), Syn, Dcera, Od těhotenství k porodu, Matka, Císařský řez, Anketa, Porodní asistentka, Kritika, zážitek, odborník, Bonding, názor, FN Brno, hazard, UNIPA, Kroměřížská nemocnice, Prezidentka, Hruď