Maminka.czPorodní dům

Porodní domy: V zahraničí běžná věc, u nás stále naráží na legislativu. Proč?

Markéta Novák Matějková 4.  10.  2019
Porod je pro každého z nás zásadní životní událostí i zkušeností. Způsob, jakým přicházíme na svět, nás ovlivňuje na celý život. Jaké možnosti má na výběr česká žena? Vyzpovídali jsme Natálii Sedlickou, odbornou garantku a zakládající členku Asociace pro porodní domy a centra (APODAC), která usiluje o rozšíření porodní péče v Česku a také pracuje na vzniku prvních porodních domů a center u nás.

Natálie, jaké možnosti porodu má aktuálně žena, která se rozhodne porodit v České republice?

Žena v České republice z mého úhlu pohledu na výběr příliš nemá, proto také pracujeme na rozšíření těchto možností. V zahraničí existuje velmi široká paleta, která následuje vyvíjející se potřeby rodící ženy a měnící se rodiny dneška. Zdravá žena totiž k tomu, aby v klidu porodila, potřebuje něco velmi jiného než to, co je u nás bráno jako norma. Legislativa v České republice sice umožňuje jako jednu z variant například porod v domácím prostředí, ale jediná dostupná a pojišťovnou hrazená zdravotní péče je u nás momentálně v porodnici.

V porodnici je zase porod většinou pod taktovkou lékaře, který má sice k dispozici veškeré medikamenty a možnosti chirurgického zákroku, ale jedná se o prostředí, které pro fyziologii vhodné není. A fyziologický porod není nemoc, ale potřebuje specifické zázemí a péči, aby mohl dobře probíhat.

Pro péči u normálního porodu je ideálním poskytovatelem porodní asistentka. Dobře vzdělaná a zkušená porodní asistentka doprovází ženu v průběhu celého těhotenství, dobře ji zná a při porodu včas rozpozná případná rizika. Je tím pádem tou osobou, která je ji schopna tímto obdobím provést optimálně i nejbezpečněji. Otázkou zůstává, kde by přirozený porod měl probíhat.

Vznikne v Praze konečně porodní dům? Bylo by to fajn

V zahraničí jsou běžné porodní domy a centra, kde je zachována intimita porodu, ale pro případ problému je rychle dostupná lékařská péče. Takové místo zatím v Česku chybí. Žena tedy může volit mezi porodem v nemocnici a porodem doma, což je v podstatě obojí extrémní řešení.

Aktuálně vznikají první porodní centra v porodnicích. Příkladem je nově otevřené Centrum porodní asistence na Bulovce. V rámci APODACu přinášíme školení odborného personálu zkušenými porodními asistentkami ze zahraničí pro vedení fyziologického porodu. Jsme rádi, že se nám daří aspoň touto formou měnit zaběhlé rutinní postupy, které často už neodpovídají znalostem o tom, jak má dobrá péče vypadat.

Zdá se, že odborníci, kteří chtějí pracovat v těchto zařízeních, posun vítají. Dále je potřeba dbát o posílení a samostatnou práci porodních asistentek. Většina porodů u nás jsou totiž porody fyziologické a nákladnou péči lékařů, kteří jsou často vyčerpaní, vůbec nepotřebuje. Ti by se naopak mohli věnovat v nemocničních zařízeních rizikovým rodičkám, které jejich péči opravdu potřebují.

Porodní dům v nemocnici? Jde to! Takhle se rodí Na Bulovce

Jak to vypadá s plánovaným porodním domem?

V současné době je rozpracováno více návrhů porodních domů i center. O porodní domy i centra je velký zájem a připravuje se několik projektů k realizaci.

Zásadním rozdílem není, jak to v porodním domě vypadá, ale ve specifičnosti péče, která se tam poskytuje. Porod vedený fyziologicky porodní asistentkou s sebou přináší menší počet poporodních poranění a zákroků, jako jsou nástřih hráze, poranění svalů pánevního dna, nadužívání syntetického oxytocinu, a tím umožňuje mnohem rychlejší návrat ženy znovu „do kondice“. To je jen hodně stručný výčet benefitů. Těchto výsledků ovšem dosahujeme právě rozdílností přístupu.

V této chvíli realizaci samostatných domů stále brání legislativa. Přitom systém porodních domů a center je v zahraničí běžný. Daleko je v tomto směru třeba Anglie, Rakousko nebo nedaleké Německo. Mají úžasné výsledky vzhledem k bezproblémovému průběhu porodu, ale také se jednoduše ekonomicky vyplatí. Náklady jsou oproti medikovanému porodu významně nižší. U nás tento druh péče bohužel chybí. Věřím, že k překonání tohoto nastavení vede cesta. A tou je právě v prvním kroku zřízení porodních center u nemocnic, kde budou ženy v péči porodních asistentek, a v případě komplikací budou rychle předány do lékařské péče.

Lilia Khousnoutdinová: Synovu placentu jsem pohřbila pod ořech, na dceřině roste lípa

Jak fungují porodní domy v sousedních zemích, jaká je s nimi zkušenost?

Zdravotní systémy západních zemí umí ženám nabídnout víc možností, ze kterých si rodička může vybrat. Porodní dům je jednou z variant. Je to zařízení, které poskytuje komplexní péči o zdravou ženu, která si přeje přirozený porod bez medikace, vedený porodní asistentkou. Ta rodičce poskytuje individuální péči a doprovází ženu během celého porodního procesu.

Sleduje průběh porodu a rozhoduje o předání rodičky do péče lékařů v momentě, kdy žena potřebuje lékařskou péči, která je dostupná pro matku i právě narozené dítě. V zahraničí je tento druh péče naprosto běžný. Studie ukazují, že největší zdravotní i ekonomický dopad má individualizovaná kontinuální péče o matku a dítě. Znamená to, že porodní asistentka o ženu pečuje už v těhotenství, je s ní při porodu, ale také po něm.

Otázka šestinedělí je také hodně důležitá a bohužel u nás tato podpůrná péče o ženu, kdy to nejvíc potřebuje, chybí. Po porodu často žena zůstává na všechno sama, bývá vyčerpaná a ani si to neuvědomuje. Podporující poporodní péče, kterou zajišťuje zkušená porodní asistentka, jí může pomoci navrátit se do rovnováhy.

Důležitou roli při porodu hraje také intimní prostředí. Žena potřebuje na porod klid, blízkost jen svých nejbližších. V lékařském prostředí, na sále, obklopená velkým množstvím neznámého personálu, v pozici na zádech se ženám rodí hodně těžce. A to je další velký rozdíl ve srovnání s okolními státy, kde péče takto funguje. Ženy tu mají soukromé porodní apartmány, klid a bezpečí. Což jsou klíčové faktory pro porod bez komplikací.

Detailně je možné se na to, jak fungují porodní domy v zahraničí, podívat na stránkách naší kampaně „Ať Stojí“– porodní domy a centra.

Porodní domy: Znáte jejich pro a proti?

Kampaň je osvětová, přispěla například i k tomu přivést politickou veřejnost ke konstruktivní debatě i otevřít celospolečensky téma porodních domů. V rámci ní byly osloveny známé osobnosti i široká veřejnost, aby pomohli šířit tuto jinak v západních zemích běžnou variantu péče. Obsahuje i petici za vznik porodních domů a center, kterou je možné stále podepsat na webu.

Petice má už téměř 5000 podpisů. Podpořily ji známé osobnosti jako např.: Taťána Gregor Brzobohatá a Ondřej Brzobohatý, Bára Poláková s Pavlem Liškou, Tamara Klusová a Tomáš Klus, David Koller, Lenka Dusilová, dále lidé, kteří se chtěli k tématu vyjádřit.

Ať Žijí!

Na podporu vzniku porodních domů a center v České republice vznikla také sbírka. Zapojit se do ní můžete na www.nfpomoci.cz.

VIDEO: Klidný domácí porod

Více se tématu porodů věnuje nové číslo časopisu Maminka, které koupíte ZDE. V říjnovém čísle najdete obsáhlého průvodce, kde se dá hezky porodit.

Klepněte pro větší obrázek
Témata: Porod, Porodní dům, Německo, Barbora Poláková, Gregor, Tomáš Klus, Posílení, APODAC, Česká republika, Koller, David Koller, Rozšíření, Porodní asistentka, Blízkost, Rodička, Anglie, Lenka Dusilová, Benefit, Pór, Khousnoutdinová, Pavel Liška, Tamara Klusová, Legislativa, Maminka, Intimita
Mohlo by vás zajímat
Na fotkách je vidí celý Londýn: Dost nerealistických očekávání, za své tělo po porodu se nestydíme!, říkají odvážné maminky
Mrázková Dita
Po porodu