Maminka.czČasopis Maminka

Poznáte zpoždění ve vývoji? Přehled pohybových i duševních pokroků

Klára Kotábová 6.  11.  2013
Poznáte zpoždění ve vývoji? Přehled pohybových i duševních pokroků
Sledujete, jak vaše ratolest roste, a díky tomu vnímáte, jaké pokroky dělá. Jenže co když si najednou všimnete, že vše není, jak má? Může se stát, že drobná zpoždění jsou jen předstupněm k dalším úspěchům, stejně tak ale mohou jako červený prapor signalizovat mnohem závažnější potíže.

Určitě máte nastudováno, kdy by se mělo vaše dítě poprvé usmát, překulit na břicho, zaostřit pohled nebo uchopit hračku. Pokud se tak neděje, je brzké odhalení jakýchkoli komplikací výhodou, která vám a vašemu potomkovi dává šanci, že zpoždění rychle doženete. A vaše zlatíčko se dál bude vyvíjet podle tabulek. ,

Některé maminky sice podobné metody odsuzují, na druhou stranu v žádné není psáno, že úderem druhého měsíce věku se dítě musí začít smát, při oslavě měsíce třetího se poprvé usměje vědomě a v roce, v okamžiku, kdy bude chtít sfouknout první svíčku na dortu, se jako zázrakem postaví a k pochoutce na stolečku si samo dojde. V tabulkách a moudrých knihách vždy odborníci hovoří o časovém úseku, „kdy by mělo zvládnout“ určitý mezník ve svém životě.

Jaká zpoždění můžete zjistit?

Je několik druhů vývojových zpomalení u novorozenců, kojenců a malých dětí. Zahrnují problémy s:
1. Jazykem a mluvou
2. Zrakem
3. Pohybem – motorickými schopnostmi
4. Sociálními a emocionálními dovednostmi
5. Myšlením – kognitivními schopnostmi

Někdy ke zpomalení vývoje dochází v několika výše uvedených podmnožinách najednou. Pak hovoříme o celkovém opoždění oproti průměrnému vývoji dítěte. A proč k němu dochází?
1. Z genetických důvodů – například může trpět Downovým syndromem
2. Fetálním alkoholovým syndromem – k opoždění může dojít také proto, že matka během gravidity konzumovala alkohol, drogy a další návykové látky
3. Z důvodů nestabilního chromozomu X – dědičná vada kognitivního postižení
4. Některé medicínské problémy, které se objeví brzo po porodu, například spojené s předčasným porodem Jak rozpoznáte varovné signály, že není vše v pořádku?

Případného Downova syndromu by si měl všimnout již personál při vyšetřeních, která miminko absolvuje v porodnici, následně pediatr, který péči o něj přebírá do vlastních rukou.
Od narození do dvou let věku dítěte je právě ta nejkritičtější doba, během níž můžete zjistit, že něco není v pořádku a jak by mělo.

Pokud se vyskytnou problémy, musíte se jako maminka věnovat léčbě tak, abyste společně s potomkem co nejrychleji (pokud je to možné) zpožděný vývoj dohnali, případně se alespoň dostali na hranici toho, co je vaše dítě schopno zvládnout. Zanedbáním péče mu totiž dost znepříjemníte život a neumožníte mu prožít ho v maximální možné kvalitě, která se mu vzhledem k postižení nabízí.

Nemluví a nemluví

Pokud se vaše zlatíčko nechce vyjadřovat, mluvit ani jinak rozvíjet řeč, nemusíte okamžitě panikařit. Tyto obtíže jsou nejčastějším zpožděním, které ve vývoji dětí matky identifikují. Je ale nutné vědět, že řeč je jedním z hlavních signálů, podle kterých poznají vnímání světa svých ratolestí. Pokud se děti snaží formulovat slova od raného věku, je to pozitivní signál, že je vše v pořádku. Výslovnost a řeč je jediný způsob, jak přejímat informace o okolním světě, jak pochopit informace a požadavky, které matka a rodina na potomka mají… Jaké možné obtíže vás mohou na cestě za výmluvným jazykem potkat?

1. Pokud je dítě vychováváno ve vícejazyčné domácnosti, začne povídat později. Musí pochopit strukturu dvou řečí, což není nejjednodušší.
2. Příčinou, proč vaše zlatíčko nemluví, může být i neschopnost učit se. Je nutné spolupracovat s psychologem a logopedem.
3. Za zpoždění vývoje řeči mohou i svaly potřebné k mluvení. Vada se nazývá dysartrie a je nutné ji řešit s neurologem a logopedem.
4. Příčinou nemluvnosti dítěte může být neodhalená hluchota, může jít o genetickou vadu, časté záněty středního ucha, které poškodily ušní bubínek, případně traumatologický úraz.
5. Spektrum autistického postižení – neurologické nefunkčnosti, které zabraňují komunikaci a jejímu rozvoji.

Jaké jsou možnosti léčby? Začít můžete doma, spoléhejte především na odborníky, pod jejichž vedením se rozvoji řeči budete pečlivě věnovat. Na vás je stále dokola opakovat písně, říkadla, artikulovat tak, aby dítě vidělo, co se vám během řeči děje s ústy a mluvidly. Kdy se vydat k lékaři? Pokud vaše ratolest ve třech měsících věku nereaguje na hlasité zvuky, které vytváříte, nesnaží se sama o komunikaci s vámi – nebreptá.

Pokud od čtyř měsíců věku nechce napodobit zvuky, které vydáváte vy. Od sedmi měsíců věku by měla reagovat na zvuky, které vydáváte, snažit se je imitovat. V roce by zdravé dítě mělo říci alespoň jedno slovo, ve dvou letech alespoň patnáct výrazů, jejichž význam dobře zná.

Problémy se zrakem

Do přibližně šesti měsíců věku vidí miminko neostře, na dálku dokonce rozmazaně. Později se začíná zrak upravovat a s nástupem do první třídy (pokud je vše v pořádku) vidí dítě tak, jak bude sledovat svět po většinu svého života. Jde však o to, že teprve od půl roku nahoru dokáže potomek koordinovat oční svaly a propojit jejich vizuální zjištění v mozku tak, že reálně vidí, co před ním je. V případě komplikací se problém ukáže. A je potřeba začít ho řešit. Možných příčin obtíží se zrakem je hned několik.

Může se jednat o refrakční vady, dalekozrakost, tupozrakost – problémy, které jsou medicínsky odstranitelné a u dětí poměrně běžné. Je ale důležité včas je odhalit a zjednat nápravu. Zvlášť u očí totiž platí, že čím dříve ke korekci dochází, tím lepší je výsledek.

Diagnózy, které vás mohou potrápit:
1. Amblyopie, tzv. líné oči – slabší vidění jedním okem
2. Šedý zákal
3. Retinopatie
4. Strabismus

Jak na ně? Rané korekce očních obtíží dokážou předcházet komplikacím u předškoláků a školáků. Oční lékaři se shodují na tom, že do první třídy by dítě mělo nastupovat se zrakem v pořádku, případně léčeným a diagnózou podchycenou. Léčba záleží na problému, který malý pacient má, nabídka je ale poměrně široká. Proto, aby se vaše dítě nezpomalovalo ve vývoji, máte na své straně silné pomocníky: brýle či kontaktní čočky, speciální brýle, operace, které se provádějí v celkové narkóze, či provizorní zakrytí jednoho oka, které posiluje druhý párový orgán. Jak poznáte, že má vaše dítě problém?

Kontaktujte svého dětského lékaře, jestliže si všimnete jakéhokoli z následujících symptomů, které varují před možnými problémy. Ve třech měsících věku by dítě mělo kontaktovat očima objekt, jenž mu ukážete, a sledovat dráhu, kterou se ubírá. Stejně tak by mělo pozorovat své ruce a hrát si s nimi, sledovat pohyb prstů. Jestliže nemá koordinovaný pohyb obou očí, jde o problém, který je nutno řešit s odborníkem. Stejně jako častou a intenzivní šilhavost.

V šesti měsících věku by nemělo šilhat, oční kanálky by neměly slzet, miminko by nemělo být světloplaché. Pokud mu světlo vadí, vyhledejte okamžitě lékaře! Stejně tak by mělo být v tomto věku schopné sledovat oběma očima zároveň předmět, který má v dosahu. Pediatr po zběžném vyšetření rozhodne, jestli je třeba poslat vás k očnímu specialistovi. Pokud máte instinktivně nepříjemný pocit, že cokoli s vaším potomkem není v pořádku, lékaře vyhledejte.

Hýbe se úměrně svému věku?

Motorické schopnosti a jejich trénink mohou být jedním ze signálů, které mamince, ukážou, že s vývojem miminka není vše, jak by mělo být. Hrubá motorika i ta jemná přesně dokazují, v jaké vývojové fázi se vaše dítě nachází, není možné, aby byla přeskočena, takže právě podle kontroly motoriky pediatři snadno zjistí, jestli je třeba další, podrobnější vyšetření. Jde o pohyb od přetáčení se na bříško až po uchopení lžičky do ruky a snahu vložit si do úst dobrotu, kterou maminka přichystala. Možnosti, proč je vaše zlatíčko ve vývoji zpomalené? Nedonošené, předčasně narozené děti nemají vyvinuté svaly stejně jako ty, které se narodily v termínu, takže je potřeba počítat s mírným zdržením. Děti, které v raném období života nevykazovaly známky rozvoje motoriky a byly proto pod dohledem odborníka, mohou mít nejen problémy s pohybem jako takovým, ale i rozvojem smyslů. V praxi to znamená:

  • Extrémní reakce na dotek, texturu či bolest
  • Ustrašené reakce na běžné situace, které se mohou projevovat například křikem, tleskáním rukama, přetáčením se, pokud je možné
  • Problém s plánováním a dokonáním jednotlivého pohybu

A jaké jsou další možní příčiny pohybové retardace?

1. Ataxie – genetický problém, který neumožňuje svalovou koordinaci
2. Mozková obrna – nemoc, jež postihuje děti krátce po narození
3. Myopatie – onemocnění svalů
4. Problémy s viděním
5. Spina bifida – rozštěp páteře, který vede k totální paralýze spodní části těla

Jak obtíže rozpoznáte? Váš pediatr by vám měl v první řadě doporučit cvičení, které dítěti dá víc podnětů k pohybu. Velice účinná je Vojtova metoda, pokud ji společně s lékařem považujete za vhodnou, obraťte se na fyzioterapeuta, který vám ukáže základní cviky a k němuž budete docházet na pravidelné kontroly až do vymizení problému.

Díky Vojtově metodě je možné napravit mnoho nedostatků při rozvoji hrubé motoriky, vždy ale cvičte pod dohledem profesionála. Varovné signály u malých dětí jsou zřejmé. Jestliže zjistíte, že vaše dítě nezvládá některý z následujících pohybů, bezodkladně se spojte s lékařem a nechte se odeslat na profesionální vyšetření, které vám napoví víc. Jedná se především o to, že miminko ve věku 3 až 4 měsíce nesleduje okolí, nebere do ruky drobné předměty, které má k dispozici, neudrží hlavičku, nesnaží se vložit si chrastítko do úst, nehýbe prudce nohama během přebalování, jako by plavalo.

Sedmiměsíční dítě by oproti tomu mělo mít povolené, nikoli napjaté svaly, otáčet hlavu, pokud ho zaujme jakýkoli předmět, snažit se samo vytáhnout do sedu, případně lézt (jakýmkoli způsobem). Kromě toho by mělo být schopné válet sudy, dávat si do pusy předměty, které má na dosah, vy byste si měla všimnout, jestli na nohou konstantně přibírá tak jako na jiných částech těla. Pokud tomu tak není, je čas navštívit lékaře. Roční ratolest je schopna lézt, sednout si, když se unaví, stojí bez vaší pomoci.

Dvouleté dítě by pak mělo zvládnout chůzi, mělo by umět rozpohybovat hračku na kolečkách a samo si pro ni dojít. Pohybový vývoj je nesmírně důležitý a hlídání jednotlivých mezníků by mělo patřit mezi povinnosti maminek, protože včasným odhalením potíží a důslednou rehabilitací se dá předejít vážnějším komplikacím.

Sociální a emocionální vývoj

Možná očekáváte, že jednou bude mít vaše dítě potíže v komunikaci s jinými dětmi, protože je citlivé. Pokud se jedná o povahový rys rodiny, je vše v pořádku a je na vás, abyste s ním pracovala vy, případně ke spolupráci přizvala dětského odborníka. Pokud ale zjistíte, že problém je závažnější, čeká vás mnohem náročnější cesta k úspěchu.

Problémy emocionálního charakteru se u dětí objevují před nástupem do školy a jsou nepřehlédnutelné. Co je může způsobit? Budete se divit, ale například rodičovský nezájem, neefektivní rodičovství, duševní nemoci nebo poruchy, které jsou ve velké míře dědičné i přes několik generací. Dalšími příčinami mohou být všudypřítomné psychické obtíže, které mohou být způsobeny například neléčeným autismem, Aspergerovým syndromem, Rettovým syndromem, ADHD a podobně.

Vy sama svému dítěti s touto diagnózou nepomůžete, vždy je třeba vyhledat odborníka, který pomůže jedinci přenést se přes jeho obavy a vnitřní bloky, socializovat se. Léčba medikamenty je možná v případě, že nezabírá psychologická terapie. I u těchto retardací je dokázáno, že pokud se s problémem začne pracovat v raném stadiu vývoje, jsou výsledky mnohem lepší, než když se vhodná doba pro terapii promešká a startuje například v době nástupu do školy.

Velkou pomoc během terapie znamenají pro odborníky spolupracující rodiče, kteří si problém připustí a netváří se, že jich a jejich rodiny se obtíže netýkají. Jak poznáte, že vše není v pořádku? Tříměsíční dítě by se mělo smát minimálně na mámu a tátu, které vídá nejčastěji. Pokud kojenec nevěnuje pozornost novým tvářím, je načase se zamyslet, proč tomu tak je, případně své obavy konzultovat s pediatrem.

Sedmiměsíční miminko, které se brání objetí blízkých, by mělo být taktéž vyšetřeno, stejně jako vrstevník, který nedává najevo emoce, neumí být v noci ani hodinu o samotě, nesměje se na své okolí alespoň pětkrát za den, nejeví zájem o hry, které mu maminka předvádí, nezajímá ho hra na kukanou, netouží po tom, aby na něj maminka zpoza pleny udělala kuk!

Roční dítě sledujte pozorně, pokud nejeví zájem o zvuky, písničky, neusmívá se, negestikuluje – nikdy například nemává, nenatahuje se po předmětech, nesnaží se dostat prstem do drobných škvír… Problémy mohou být způsobeny řadou obtíží, vrozenými vadami, lékařskými problémy během porodu a krátce po něm, vdechováním toxinů v bytě, případně vystavováním inhalaci jedovatých látek v nevhodném prostředí.

Příčinu také můžete hledat v případném požívání alkoholu a drog během těhotenství. Takto se projevují některé genetické vady, vývojové vady, novorozenecké obtíže. Vzdělávání dítěte je běh na dlouhou trať. Přesto si už v raném věku můžete všimnout jistých nesrovnalostí, které později mohou vyústit v emocionální komplikace. Co by tedy vaše zlatíčko mělo umět a kdy kontaktovat doktora? Dejte mu vědět, jestliže v době, kdy dítě slaví 1. narozeniny, nehledá předměty, které před ním ukrýváte, nemává odcházejícímu tatínkovi nebo mamince, neudrží pozornost u obrázku, objektu.

Ve dvou letech by mělo dítě zvládnout vysvětlit a znát funkci některých předmětů, telefonu, hřebenu na vlasy a podobně.

Držte si palce

Existuje široká škála, ve které se může vaše dítě normálně rozvíjet. Mnoho zpomalení je dáno přirozeným a unikátním vývojem lidského organismu, některá zdržení tedy vlastně ani nejsou důležitá. Pak je ale skupina dětí, jejichž růstová retardace je vážná a měla by jí být věnována velká pozornost. Pokud máte jakékoli pochyby o tom, co se děje, konzultujte své podezření s lékařem, klidně dvěma. Jste matka, která svého potomka vnímá nejintenzivněji, a vy cítíte, jestli je vše v pořádku nebo je třeba vyhledat lékaře. Hodně štěstí.

Článek vyšel v časopisu Maminka 10/2013

Témata: Časopis Maminka, Děti, Vývoj, Pohyb, Skupina dětí, Duševní nemoc, Duše, Koordinovaný pohyb, Asperger, Hrubá motorika, Tříměsíční dítě, Mozková obrna, Povahový rys, Velká pozornost, Kognitivní schopnost, Pokrok, Hlavní signál, Sedmiměsíční dítě, Ušní bubínek, Široká škála, Základní cvik, Extrémní reakce, Alkoholový syndrom, Rané období, Oční sval
Mohlo by vás zajímat
GALERIE: Přáli si pro dceru sourozence a dočkali se paterčat! Jak žije rodina, kterou milují celé Spojené státy?
Formánková Simona
Instagram
Herečka Kristýna Hrušínská: Náš Vojta by chtěl být momentálně buď Hurvínek, nebo Belmondo
Mrázková Dita
Slavné maminky
GALERIE: Cigareta po porodu, jízda bez autosedačky? Retro fotky ukazují, co by se dnes už určitě nestalo!
Formánková Simona
Galerie
Herečka Jennifer Love Hewitt je potřetí matkou! Její bříško pobavilo fanoušky i všechny na porodním sále
Formánková Simona
Instagram
Herečka Eva Josefíková je maminkou. A miminko má neobvyklé jméno
Víchová Tereza
Slavné maminky
Tahle máma zapsala 41 neuvěřitelných důvodů, proč tříletá dcera dostala záchvat vzteku. Pobavíte se
Procházková Simonakog
Mateřství
Neuvěřitelné "skóre"! Krásná Michaela Salák se stala po páté maminkou!
Zenklová Veronika
Slavné maminky
Na fotkách je vidí celý Londýn: Dost nerealistických očekávání, za své tělo po porodu se nestydíme!, říkají odvážné maminky
Mrázková Dita
Po porodu
Sedm znaků, podle kterých poznáte, že z vašeho dítěte roste psychopat
Kolinová Gabriela
Péče o dítě a jeho výchova