Maminka.czMateřídouška

Pracovní listy k doporučené četbě

redakce 9.  3.  2023
Chcete vyhrát bezva knížku Dinosauři z edice ABCe? Vyplňte oba pracovní listy ke knize Matylda a pošlete nám je do redakce. A třeba se na vás usměje štěstí.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Jak pracovní listy snadno vytisknout? Stačí kliknout na tři tečky v pravém horním rohu. Vyplněné je pak posílejte na e-mail materidouska@cncenter.cz nebo poštou na adresu redakce Mateřídouška, Komunardů 1584/42, Praha 7, 170 00 nejpozději do 10. 4. 2023.

Pravidla soutěže časopisu Mateřídouška Doporučená četba s Mateřídouškou

Soutěž časopisu Mateřídouška Doporučená četba s Mateřídouškou (dále jen
„soutěž“) probíhá v období od 12. 3. do 10. 4. 2023 v souladu s tématem a pravidly
soutěže. Soutěžit mohou osoby mladší 18 let.
Organizátorem soutěže je společnost CZECH NEWS CENTER a.s. se sídlem
Komunardů 1584/42, 17000 Praha 7 (dále jen „organizátor“).


Účastníkem soutěže se stává každý, kdo zašle v tomto období e-mailem fotografii
vyplněných soutěžních pracovních listů uveřejněných v zářijovém čísle časopisu
Mateřídouška (soutěž vyhlášená na str. 43).
Každý soutěžící může do soutěže přihlásit maximálně 1 fotku. Odesláním fotografie
potvrzuje účastník soutěže souhlas s následujícími pravidly:


1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice a
Slovenské republice mladší 18 let.
2. Doporučená velikost fotografie je 1830 x 2151 px. Povolen je pouze formát jpeg a
maximální velikost souboru nesmí přesáhnout 10 MB.
3. Fotografii účastník soutěže zašle e-mailem s předmětem „Doporučená četba“
na e-mail: materidouska@cncenter.cz
4. Fotografie musí být odeslána spolu s následujícími údaji o soutěžícím: jméno,
příjmení, věk, e-mailová adresa kontaktní osoby, poštovní adresa.
5. Pokud je na fotografii vyobrazená i nezletilá osoba, rodiče účastníka soutěže
automaticky udělují souhlas s jejím případným uveřejněním v časopisu.
6. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby mladší 18 let. Pro věk účastníka je
rozhodující datum odeslání své kresby do soutěže.
7. Účastník soutěže bere na vědomí, že organizátor bude zpracovávat tyto osobní
údaje účastníků soutěže: jméno, příjmení, věk, adresa, e-mail, zaslaná fotografie, čas
doručení e-mailu, příp. údaje o výhře. Informace o zpracování osobních údajů je
dostupná zde: https://www.cncenter.cz/informace-o-zpracovani-akce
8. Účastník soutěže zasláním fotografie do soutěže potvrzuje, že:
a) užitím fotografie Organizátorem dle těchto pravidel nebudou nijak porušena ani
ohrožena práva třetích osob a zavazuje se Organizátora odškodnit z případných
nároků těchto osob vznesených proti Organizátorovi
b) fotografie budou po dobu do 31. 12. 2023 poskytnuty výhradně Organizátorovi


Organizátor je oprávněn ze soutěže vyřadit fotografie, které:

a) nejsou správně vyplněné
b) nemají uvedeno jméno účastníka a zodpovědné osoby, adresu bydliště a telefonní
kontakt
O tom, zda přihlášená fotografie vyhovuje podmínkám soutěže, rozhoduje
Organizátor.

Podrobný výpis výher:
Kniha Dinosauři z edice ABC – celkem 3 výhry

Harmonogram, systém soutěže a přihlašování do soutěže
Soutěž probíhá ve dvou fázích
- přihlašování, tj. zasílání fotografií e-mailem na výše uvedený e-mail Organizátora
soutěže, a to v časovém období dle níže uvedeného harmonogramu
- výběr poroty
Soutěžící může do soutěže přihlásit celkem 1 fotografii obrázku.


Odměny:
5 výherců se stává účastníky soutěže zasláním fotografie obrázku spolu s
potřebnými údaji specifikovanými výše do společnosti CZECH NEWS CENTER a.s.,
resp. na její e-mailovou adresu. Účastník soutěže potvrzuje, že veškeré takto
poskytnuté údaje jsou pravdivé. Organizátor soutěže vyhodnotí výherce následovně:
Harmonogram soutěže
Přihlašování: od 12. 3. do 10. 4. 2023
Výběr vítěze: dne 10. 5. 2023 se sejde odborná porota složená z členů časopisu
Sluníčko, kteří vyberou 55. výherních fotografií či přáníček. Výherci soutěže se
stávají z padesáti pěti účastníků.


Kontaktování výherců, převzetí výhry, závěrečná ustanovení
Jména výherců budou nejpozději do 20. 5. 2023 vyvěšena na
webu  www.materidouska.cz  v sekci Soutěže.


Věcné výhry budou rozeslány výhercům organizátorem nejpozději do 31. 5. 2023, a
to na poštovní adresy uvedené v přihlašovacích údajích do soutěže, přičemž budou
zasílány pouze na doručovací adresy na území České republiky a Slovenska. Věcné
výhry budou zasílány prostřednictvím pošty. Organizátor soutěže neručí za ztrátu,
nedoručení, prodlení nebo poškození výhry zaslané prostřednictvím doručovací
společnosti či jiným způsobem. V případě, že se nepodaří výherci výhru doručit na jím uvedenou poštovní adresu nebo jinak předat podle předem sjednaných pokynů,
zaniká nárok na získání této výhry. Zásilky podruhé znovu nezasíláme.
Pro stanovení doby doručení přihlášky s fotografií je rozhodující datum jejich
doručení (datum a čas e-mailu) Organizátorovi soutěže. Organizátor neodpovídá za
nedoručení přihlášky. Do soutěže budou zařazeny všechny přihlášky obsahující
předepsané náležitosti (včetně fotografie), které došly nejpozději do uzávěrky
soutěže. Účastník soutěže bere na vědomí a souhlasí s tím, že nemá nárok na
navrácení zaslaných výtvorů do soutěže či jakoukoliv náhradu za ně.


Hra je pořádána v souladu s ustanovením § 2881 občanského zákoníku. Organizátor
si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry
v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Pokud organizátor zjistí, že došlo k porušení
pravidel soutěže a soutěžící převzal výhru neoprávněně, je takový soutěžící povinný
tuto výhru vrátit. Organizátor si rovněž vyhrazuje právo změnit nebo doplnit pravidla
hry či hru předčasně ukončit. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti
CZECH NEWS CENTER a.s. a osoby jim blízké ve smyslu ustanovení § 22 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Témata: Mateřídouška, Fotografie, výherci, povinná četba, pracovní listy, Matylda, Časopis, Organizátor, Batman, Česká republika, Účastník soutěže, Pracovní list, Praha, Soutěž, Sluníčko, Lis, Organizátor soutěže, Buřtík, E-mail, Výherce, Slovensko, Četba, Pučálkovic Amina, NEWS, Adresa
Mohlo by vás zajímat