Pravidla soutěže o balení plen Pampers a roční předplatné časopisu Maminka

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Jeden výherce, který správně v předem stanoveném výherním pořadí odpoví na soutěžní otázku v hrací době, získá balení plen Pampers a roční předplatné časopisu Maminka.

Svou odpověď posílají soutěžící od 27. 3. 2017 do 2. 4. 2017 prostřednictvím internetových stránek, resp. k tomu určenému rozhraní formuláře na www.maminka.cz/pleny

Vyhrává jeden soutěžící, který správně odpověděl na soutěžní otázku a jehož zpráva byla doručena skrze k tomu určený formulář ve výherním pořadí 30. v pořadí ze všech zpráv obsahujících správnou odpověď.

V případě, že do soutěže přijmeme méně zpráv se správnou odpovědí než je počet zpráv potřebných k určení jednoho výherního pořadí (tj. méně než 30 zpráv se správnou odpovědí), vyhrává soutěžící, jenž bude vylosován ze všech zpráv zaslaných době trvání soutěže obsahujících správnou odpověď.

Soutěž provozuje a technicky zajišťuje CN Invest a.s.

Výherci budou zveřejněni vždy nejpozději do 5-ti dnů ode dne skončení soutěže na webových stránkách, na nichž byla daná soutěž uveřejněna. Výhra bude výherci zaslána, nejpozději do 30 dnů od zveřejnění výherce v seznamu výherců na příslušných webových stránkách, na nichž byla daná soutěž uveřejněna, a to na adresu uvedenou výhercem ve zprávě zaslané se správnou odpovědí skrz k tomu určený formulář. Pokud si výherce nevyzvedne výhru a ta tak bude zaslána zpět společnosti CN Invest a.s. (tedy nebude doručena), propadá výhra ve prospěch společnosti CN  Invest a.s.

Pro stanovení doby doručení zprávy se soutěžní odpovědí skrze k tomu určený formulář je rozhodující čas přijetí zprávy do systému pro příjem zpráv, provozovaného společností CN Invest a.s. Do soutěže budou zařazeny všechny zprávy obsahující správnou odpověď, které došly nejpozději do uzávěrky soutěže. Při určení pořadí se přihlíží pouze ke kompletně vyplněným zprávám ve správném tvaru obsahujícím správnou odpověď. O tom, že účastník soutěže dosáhl výherního pořadí, bude daný účastník soutěže informován emailem, a to na emailovou adresu sdělenou při přihlášení do této soutěže. Každý účastník soutěže může soutěžit tj. zaslat zprávu s odpovědí pouze jednou, a účastník soutěže může obsadit pouze jedno výherní pořadí v soutěži. V případě, že by účastník soutěže soutěžil v rozporu s pravidly vícekrát než dovolují pravidla, nemá takový účastník soutěže nárok na získání výhry a výherní pořadí, které takový účastník obsadil v rozporu s pravidly, obsadí účastník soutěže, jehož zpráva se správnou odpovědí byla doručena jako následující po zprávě, která byla doručena ve výherním pořadí ovšem v rozporu s pravidly soutěže.

V případě, že účastník soutěže soutěží vícekrát, tj. překročí limit zpráv zaslaných do soutěže či účastník soutěže, který již obsadil výherní pořadí, zasílá do soutěže v rozporu s pravidly další zprávy, v takovýchto případech nemají účastníci soutěže nárok na vrácení nákladů na zprávy zaslané v rozporu s pravidly soutěže.

Organizátorem soutěže je společnost CN Invest a.s. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby s trvalým pobytem v České republice, starší 18 let. Organizátor neodpovídá za nedoručení zpráv skrze k tomu určený formulář. Účastí v soutěži – tzn. odesláním zprávy skrze k tomu určený formulář organizátorovi akceptuje soutěžící tato pravidla soutěže a zavazuje se je dodržovat. Účastí v soutěži dále projevuje každý účastník soutěže souhlas s publikováním svého jména, bydliště v periodiku Maminka a na webových stránkách www.maminka.cz. Účastník soutěže dále dává souhlas s tím, že společnost CN Invest a.s. je oprávněna zpracovávat jako správce osobní údaje účastníka soutěže poskytnuté v rozsahu jméno, příjmení, odpověď na soutěžní otázku, telefonní číslo a adresa, eventuelně jiné účastníkem soutěže sdělené kontaktní údaje, za účelem realizace soutěže a rovněž k marketingovým aktivitám společností CN Invest a.s. a CZECH NEWS CENTER a.s., které tvoří koncern. Tyto osobní údaje jsou poskytovány na dobu neurčitou a účastník soutěže je oprávněn tento souhlas kdykoli písemně odvolat. Účastník soutěže má právo na přístup ke svým osobním údajům. Organizátor si vyhrazuje právo posoudit sporné situace vzniklé v průběhu soutěže. Výhry v soutěži nejsou soudně vymahatelné. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti CZECH NEWS CENTER a.s., CN Invest a.s. a jejich rodinní příslušníci.

Mohlo by vás zajímat
Těhotenství s trojčaty týden po týdnu. Podívejte se na neskutečnou proměnu ženského těla
kog
Těhotenství
Tělo po třech porodech? Děti mezeru mezi stehny neocení. Tato máma za svůj instagramový post sklidila uznání
Formánková Simona
Po porodu
Dcera spisovatelky Haliny Pawlowské Natálie: Už od mala chtěla být módní návrhářkou, dnes má svou značku
Brožová Lenka
Časopis Maminka
Intimněji už to nejde: Tyhle fotky zachycují první vteřiny dítěte na světě. Podívejte se na dechberoucí detaily
Víchová Tereza
Porod
Záchvaty zlosti dětem prospívají! Čtyři kroky, kterými zvýšíte emoční inteligenci potomka
Procházková Simona
Péče o dítě a jeho výchova
Tohle že je máma 5 dětí? Známá fitness trenérka ukázala své tělo 9 týdnů po porodu dvojčat
Formánková Simona
Po porodu
První vteřiny po porodu na 30 fotkách: Tohle jsou největší emoce v životě žen!
Víchová Terezaswp
Galerie
Slavné české topmodelky ukázaly své dospívající syny: Který je kopií své mámy?
Mrázková Dita
Slavné maminky
Jitka Nováčková: První týdny života s Leou jsme plakaly obě. Ale to už je dávno, teď je to paráda!
Víchová Tereza
Časopis Maminka