Maminka.czPředškolák

Předškolák a „dys“? Překonejte spolu obtíže s učením

Libuše Novotná 27.  8.  2012
SPU označuje specifické poruchy učení. Patří sem dyslexie, dysgrafie, dysortografie a další. Jak si s nimi poradit?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Seznam kapitol
1. Co to jsou specifické poruchy učení?

SPU jsou pouhá tři písmenka, ale někdy dokážou rodiče pořádně potrápit. Je to pojem, který označuje specifické poruchy učení. Patří sem dyslexie, dysgrafie, dysortografie a další poruchy. Projevují se obtížemi při osvojování základních školních dovedností, jako je čtení, psaní, počítání. Někdy se mohou objevit i poruchy pozornosti spojené s hyperaktivitou (ADHD) či bez ní (ADD). 

Dítě může trpět jedním nebo více problémy najednou. Většinou se však tyto poruchy nevyskytují samostatně, ale mnohem častěji tvoří komplex specifických poruch učení.

Příčinou jsou nedostatky především v oblasti sluchového a zrakového vnímání, ale přitom sluch i zrak jsou zcela v pořádku. Pokud jsou tito žáci po nástupu do základní školy učitelem „zaškatulkováni“ jako neinteligentní, nedbalí, neschopní či líní, nemůže dojít k rozvoji jejich skutečného potenciálu. Tyto děti jsou výrazně ohroženy znesnadněním přístupu k tradičnímu vzdělání na gymnáziu nebo na univerzitě.

Celá společnost je ochuzena nerozvinutím jejich často velmi mimořádného talentu. Metody a postupy reedukace jim mohou pomoci rychleji a snadněji překonat jejich obtíže. Proto je velmi důležité prvotní rozpoznání, včasná diagnostika, reedukační péče a podpora. Metody nápravy musíme hledat vždy s ohledem na individualitu jedince.

Důležitá je spolupráce jak ze strany odborníků z pedagogicko-psychologických poraden, tak ze strany učitelů a rodičů. Dětem se specifickými poruchami učení je třeba umožnit uplatnění jejich znalostí a vědomostí jinou cestou, než je obvyklé. Správně zvolené metody, postupy, strategie a styly výuky jim mohou pomoci rychleji a snadněji překonat jejich obtíže. Ale to nejdůležitější je oceňovat každou snahu a jakékoli pokroky těchto dětí!

Přání pro zítřek

Každý rodič si přeje, aby se jeho dítě v budoucnosti úspěšně uplatnilo, a každý si uvědomuje, že základem je dobré a kvalitní vzdělání. To však může být naprosto nedosažitelný cíl bez takových základních dovedností, jakými jsou čtení, psaní a počítání. A již zde nastává ten začarovaný okruh problémů. Dítě přichází do první třídy většinou nadšené a prahne po nových informacích.

Jenže najednou narazí na spoustu nových pojmů, které hned nepochopí, tím se pro něj probíraná látka stane nesrozumitelnou, špatně se soustředí, do toho se mu nějaký spolužák začne smát a škola se pro něj stane naprostým utrpením.

Poruchy učení mohou za to, že inteligentní a zvídavé dítě při nástupu do základní školy může začít neprospívat nikoli z lenosti či z lajdáctví, ale laicky řečeno proto, že ještě nemá dozrálý mozek. Představíme-li si, že mozek je přece taky jen sval, je nám hned jasné, že i on potřebuje trénovat dané oslabené oblasti. Je to velmi zjednodušené, ale pravdivé.

Odhalte potíže včas!

Právě včasným vytipováním předškolních dětí, které by mohly mít problémy ve čtení, psaní či počítání, můžeme přispět k minimalizaci pozdějších problémů a přijmout ta nejvhodnější opatření.

Velmi důležité je, že v té době ještě nedošlo ke školnímu selhání. Rodiče pak mohou od začátku školní docházky svému dítěti účinně pomáhat a zabránit vhodným přístupem i jeho neurotizaci. Skutečná diagnostika SPU může být provedena až v době školní docházky, tzn. když se učí číst, psát a počítat. Navíc na začátku školní docházky má malý žáček nárok na své chyby. Samotné stanovení diagnózy ale pro nás není v předškolním věku dítěte tak důležité.

Mnohem důležitější je, zda můžeme podle nějakých indicií poznat, že naše ratolest do dané rizikové skupiny prostě patří, a jak se poté správně zachovat a jak k ní přistupovat…

Vědecky vzato

V biologické rovině je třeba zjistit, zda v dané rodině není genetická zátěž. Je jeden z rodičů dyslektik? Je sourozenec dyslektik? Také matka mohla mít problémy v těhotenství či při porodu. Je třeba se podívat i na anamnézu dítěte, zda například netrpělo častými záněty středního ucha.

V rovině kognitivních, tedy poznávacích funkcí se může objevit určitý deficit dílčích funkcí. Sem spadá opožděný vývoj řeči, potíže v jemné a hrubé motorice, poruchy procesu automatizace, potíže se zapamatováním, nedostatečná krátkodobá paměť. A do roviny behaviorální, tedy chování dítěte, patří častá podrážděnost, obtížné soustředění, ale také časté vyhýbání se určitým aktivitám.

Aby rodič poznal, jak na tom jeho potomek je, stačí si položit několik jednoduchých otázek: Začalo vaše dítě mluvit později než jeho vrstevníci? Mluví málo a hůře artikuluje? Zaměňuje zvukově podobná slova? Neumí vytleskat rytmus, i když mu to mnohokrát ukazujete? Nemá rádo slovní hry, ale ani básničky a písničky? Nerozpozná žádný rým? Hůře rozpoznává jednotlivé zvuky?

Špatně si pamatuje i základní informace? Není schopno se delší dobu soustředit? Má problémy s hrubou či jemnou motorikou? Nebaví ho jezdit na koloběžce? Neumí stát na jedné noze? Špatně si zapíná knoflíky? Nejde mu rychle navlékat korálky? Nebaví ho obkreslovat obrázky? Má problémy v orientaci v prostoru? Plete si pojmy vlevo a vpravo, nahoře a dole, vepředu a vzadu? A to, co vás možná nejvíce mrzí a čemu nerozumíte - vůbec nevyhledává kontakt se svými vrstevníky? Jestliže jste si na více otázek odpověděli kladně, víte, že se vás daná problematika týká.

V žádném případě však nepropadejte panice. Především si však uvědomte, že vaše ratolest nepotřebuje netrpělivost, srovnávání s ostatními či nešťastné rodiče, babičky a dědečky, ale potřebuje vaši lásku, pochopení a povzbuzení.

Domácí pohoda

Každodenní život doma musí být pro dítě co nejsnazší. Učte děti jejich čas a činnosti dobře organizovat. Vytvářejte si společně příjemné rituály. Třeba ráno, když se potomkovi nechce z postele, můžete ho probudit veselou písničkou. Když se poté nezvládne sám dobře umýt a obléknout, poraďte mu, jak má postupovat a co konkrétně má v daný moment udělat. Nezlobte se na něj, ale naopak ho zkuste motivovat dobrou snídaní či mu vyprávějte, co hezkého ho ten den u babičky nebo ve školce čeká.

A když se odpoledne zase spolu sejdete? Pak je ze všeho nejdůležitější si vyslechnout, co dítě ten den všechno zažilo. Neumyté nádobí v kuchyni a ani neumyté auto před domem vám nikdy neuteče. Ale ta kouzelná chvilka, kdy vaše ratolest má chuť se s vámi o své zážitky podělit, ta může nenávratně zmizet jako mávnutím proutku. Máte-li chvilku čas, hrajte si se svým dítětem. Stolní a interaktivní hry mohou pomoci rozvinout jeho sociální dovednosti, které se mu později budou hodit k řešení jakýchkoli problémů či k naučení se trpělivosti, ale také k vlastnímu rozhodování.

Každá chvilka strávená při společné hře se vždy vyplatí. Stresuje vás, že má vaše ratolest ve svém pokojíčku, ve skříni či na stole nepořádek? Někdy stačí nakoupit plastové nebo dřevěné bedýnky. Na každou potom nalepte obrázky podle toho, co má obsahovat. Bude prima, když tuto činnost budete dělat společně se svým dítětem. Potom spolu uklízejte a po skončení úklidu mu vždycky dejte najevo, že máte radost z jeho snahy.

A jak dostat večer ratolest včas do postele? Sedněte si na pelest a předčítejte nějakou pohádku nebo ji vyprávějte. Na úplný závěr někdy pomáhá pustit potichu relaxační hudbu. Před odchodem z pokojíčku bychom vždycky měli dát svému drobečkovi pusu a popřát mu hezkou dobrou noc.

Nehledejte viníka

Někdy se ale neubráníme a přepadne nás myšlenka: Jestli je moje dítě dyslektik, kdo za to může? Tady je odpověď naprosto jasná a zřejmá. Nikdo! Podvědomé hledání viníka je sice normální, ale nikomu to vůbec nepomůže! Specifické poruchy učení nemají nic společného s nižší inteligencí.

Být dyslektikem není žádná ostuda, vždyť touto poruchou učení trpěla či trpí i nejedna významná osobnost. Z mnoha odborných studií vyplývá, že děti, které trpěly nějakou poruchou učení, v dospělosti nacházejí uplatnění v umění či ve vědě, kde mohou naplno využít nejen svou kreativitu, ale i technické znalosti. Vždy je pro dítě nutné, abychom se soustředili na prevenci. Jestliže existuje nějaká porucha či deficit dílčí funkce, znamená to narušení celého systému.

V další kapitole najdete podrobný popis jednotlivých poruch učení.

Témata: Děti, Časopis Maminka, Předškolák, učení, Včasná diagnostika, Osvojování, Ostatní zvuk, Žáček, Celá společnost, Zrakový podnět, Dyslexie, Základní informace, Zrakové vnímání, Významná osobnost, Neumyté nádobí, Krátkodobá paměť, Zrakový vjem, Jednotlivé druhy, Vhodný přístup, Prostorová orientace, Kvalitní vzdělání, Jednotlivý krok, Domácí pohoda, Probíraná látka, Základní dovednost