Maminka.czStřední škola

Nedostalo se dítě na střední školu? Víme, co dělat a kam se obrátit

Simona Procházková 10.  5.  2022
Jaké máte vy, respektive váš potomek možnosti, když ho nepřijmou na střední školu? Stihnete ještě podat přihlášku jinam? A jak je to s učebními obory? Prozradíme.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Státní přijímací zkoušky na střední školy se v letošním školním roce konaly v druhé polovině dubna a skládaly se z didaktického testu z českého jazyka a literatury a z matematiky.

VIDEO: V téhle základní škole nerozdávají čtyřky ani pětky

Každý zájemce o studium mohl opět podat přihlášku až na dvě střední školy nebo dva obory v rámci jedné školy. Do výsledku přijímací zkoušky na střední školy se zahrnuje lepší výsledek z 1. nebo 2. termínu příslušného didaktického testu. Ten, kdo se nemohl k přijímací zkoušce dostavit v prvním termínu, má ještě možnost. Náhradní termíny byly vypsány na úterý 10. a středu 11. května, tedy dnes a zítra.

„Co bych poradil rodičům v případě nepřijatých dětí? Je to poměrně jednoduché. U přijímacích zkoušek záleží na umístění uchazečů 'pod čárou', jak jsou hluboko. Když jsou jen pár míst 'pod čárou', většinou stačí podat odvolání. Ostatním, kteří přecenili síly svých dětí, bych doporučil, ať si obvolají střední školy a zjistí situaci, zda mají jednotlivé obory naplněné a jestli budou přijímat studenty v druhém kole. Na tyto školy poté musí opět podat přihlášku. Situace to není jednoduchá, proto je velmi důležitý správný výběr škol, kam se bude dítě hlásit. Nepřeceňujte možnosti svých potomků a nenaplňujte si jejich prostřednictvím své vlastní sny,“ říká Mgr. Josef Strejc, MBA, ředitel Základní školy Příbram Březové Hory.

Střední školy, které po prvním kole nenaplní první ročníky novými žáky, vyhlásí druhé kolo, případně i další kola přijímacího řízení. Tuto informaci bezprostředně oznamují místně příslušnému krajskému úřadu i s počty volných míst do jednotlivých oborů. Přehledy o volných místech ve středních školách a o nenaplněných oborech najdete na webových stránkách krajských úřadů a na webových stránkách jednotlivých středních škol.

jak letos dopadly výsledky přijímacích zkoušek?

Zatímco před třemi lety dosahovali žáci v češtině vyššího průměrného procentního skóre než nyní, v matematice, noční můře mnoha žáků, si oproti sledovanému období naopak navzdory očekávání polepšili.

Státní přijímací zkoušky na střední školy jsou organizovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR skrze jeho agenturu CERMAT. Předpokladem každého uchazeče o studium na střední škole zakončené maturitní zkouškou je podstoupit didaktický test z českého jazyka a matematiky. Tato povinnost se týká všech uchazečů o čtyřleté, šestileté i osmileté studijní obory.

Ačkoli je didaktický test v rámci státních přijímacích zkoušek povinný, může se samotný průběh zkoušek na jednotlivých středních školách lišit. Ředitelé škol mají možnost podle svého uvážení doplnit kritéria přijímacího řízení například o osobní pohovor nebo další testy.

Osnovy: víte, podle čeho se učí vaše děti?
K tabuli půjde české školství

Osnovy: víte, podle čeho se učí vaše děti?

Didaktickému testu od společnosti CERMAT musí střední škola dát váhu v celkovém přijímacím řízení minimálně 60 %, v případě sportovních gymnázií nejméně 40 %. Druhá polovina přijímacího řízení může být plně v režii vámi vybrané školy.

V letošním školním roce bojuje o místa na středních školách téměř sto tisíc deváťáků, celkem o devět tisíc víc než loni. Děti nastupující na střední školy přibývají už poslední čtyři roky. Na učební obory se lze mnohdy dostat bez přijímacích zkoušek, většinou jen na průměr známek na vysvědčení, rok od roku je ale o ně nižší zájem.

Témata: Základní škola, Školák, Školství, Školy, Vzdělání, Střední škola, Student, Příbram, studium, OSN, Test, Obrat, Přijímací řízení, Cermat, Matematika, Přihláška, Česká republika, Škola, Přijímací zkoušky, Didaktický test, MBA