Maminka.czFinance

Příspěvek 5000 korun na každé dítě schválili poslanci. Kdo na něj dosáhne a jak a kde podat žádost?

Simona Procházková 15.  6.  2022
Příspěvek 5000 Kč na dítě, kterým chce vláda pomoct rodinám, schválila zrychlenou formou Poslanecká sněmovna ČR. Kdy a jak začne příjem žádostí? A jak se bude posuzovat příjem rodičů? Známe konkrétní podmínky pro tuto finanční dávku.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Mimořádný příspěvek má rodičům alespoň trochu pomoci zvládnout stále rostoucí inflaci, především zdražování potravin a základních potřeb, energií, pohonných hmot, ale i výdajů souvisejících se školou nebo péčí o děti.

VIDEO: Změny v sociálních dávkách 2022: Otcovská, ošetřovné i pěstounská péče

Jednorázový příspěvek je ve výši 5000 korun bez jakéhokoli krácení. To znamená, že se nebude danit, nemůže být také předmětem dohody o srážkách ze mzdy. Příspěvek se nebude započítávat ani do takzvaného rozhodného příjmu, který se zjišťuje pro nárok na některé jiné sociální dávky.

Jak rodiče příspěvek obdrží?

Tuto jednorázovou finanční dávku dostanou rodiče dětí do 18 let bezhotovostně na bankovní účet nebo poštovní poukázkou. Rodiny s více dětmi, které splňují podmínky, dostanou 5000 Kč na každé takové dítě.

Na příspěvek 5000 korun dosáhnou děti, „které k 1. srpnu 2022 nedovrší 18 let věku.“ U dětí, které se letos narodily nebo ještě narodí, jsou pravidla následující: žádat mohou nejen rodiče dětí, které se narodily do 1. srpna 2022, ale také těch, které se narodí od 2. srpna do 31. prosince 2022.

A jak se bude posuzovat střídavá nebo společná péče obou rodičů po rozvodu? Zjednodušeně řečeno, bude se posuzovat příjem toho rodiče, který podá žádost jako první.

Jak se bude počítat, zda je příjem rodičů pod milion?

Na příspěvek dosáhnou rodiče s ročním příjmem do jednoho milionu korun. Pro představu: v přepočtu to znamená 83 333 korun měsíčně (rozhodující však není měsíční, ale roční příjem). Rozhodující jsou příjmy za loňský kalendářní rok. Půjde o příjmy sice před zdaněním, ale po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení (případně výdajového paušálu) podle zákona o daních z příjmů. U OSVČ se tedy vychází z dílčího základu daně.

Monitor dechu, laktační poradkyně, cvičení, vitaminy, rovnátka i kroužky. Velký přehled výhod od zdravotních pojišťoven pro maminky i děti

Do milionového limitu se budou počítat i různé dávky a náhrady, jako jsou rodičovský příspěvek, nemocenská, podpora v nezaměstnanosti, výživné (alimenty) a náhradní výživné, ale také třeba výsluhový příspěvek a podobně.

Rodiče nemusí výši příjmu samostatně dokládat, stačí napsat čestné prohlášení. Úřad práce, který bude příspěvek rodinám vyplácet, si ji může zjistit od jiných „státních orgánů, právnických a fyzických osob“, zejména od České správy sociálního zabezpečení nebo finančních úřadů.

Jak a kde podat žádost o příspěvek?

Jednorázový příspěvek 5000 korun mají automaticky, tedy bez nutnosti podávání žádosti, obdržet všichni rodiče, kdo budou mít v červenci 2022 nárok na přídavek na dítě za měsíc červen, pokud k 1. srpnu 2022 nedovršilo 18 let věku. Úřad práce ČR jim jednorázový příspěvek 5000 Kč vyplatí automaticky do konce srpna 2022. Ostatní budou muset o příspěvek požádat.

Žádosti se budou podávat elektronicky přes interaktivní formulář na webu ministerstva práce a sociálních věcí, případně prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech Pointů). Výplata příspěvku pak bude probíhat „do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nabylo právní moci rozhodnutí o přiznání příspěvku“.

Příjem žádostí začne zřejmě až po definitivním schválení zákona, což odhadují zainteresovaní odborníci na začátek prázdnin.

Témata: Děti, Rodina, Rodiče, Peníze, Domácnost, Rodičovský příspěvek, Samoživitelky, Finance, Přídavek na dítě, Příspěvky na děti, Příjem, Czech Point, Vláda, Příspěvek, Dávky, Poslanecká sněmovna, Česká republika, Žádost, Úřad práce