Maminka.czČtení

Co pomůže, když mu nejde čtení? Zapomeňte na dril, nekřičte a v četbě se střídejte

Simona Procházková 22.  3.  2022
Víte, že březen je měsíc čtenářů? Čtení patří mezi základní životní dovednosti, které se děti ve škole učí. Přesto může spoustě malých školáčků dělat velký problém. S čím bojují děti nejčastěji, kdy už je na čase obrátit se na odborníka a jak ratolestem čtení nezošklivit? Vysvětlí speciální pedagožka.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Problémy se čtením vznikají velmi často u samého začátku studia daného předmětu, tedy v případě nejmenších v průběhu prvních měsíců školní docházky. Pokud děti mají nedostatky v samotných základech a „nechytí“ se hned v počátku, budou se potíže se čtením nabalovat a nadále nepochopí další látku.

VIDEO: Věta „čti nahlas“ je tabu, říká profesorka. Dětem zabíjí radost, klidně ať čtou na mobilu

Když se dítě nenaučí pořádně číst, bude mu to později bránit v dalším vzdělávání, protože pokud nerozpozná a nedokáže správně přečíst písmena a následně z nich tvořit slova a věty, už nemá prostor pro to, aby pochopilo význam toho, co si přečetlo. Nemůže se proto pořádně nic naučit.

Jak to vidí PhDr. Eva Šimotová, psycholožka a speciální pedagožka

Jaké jsou obvyklé příčiny, když dítěti v první třídě nejde čtení a bojuje s písmenky?

Příčiny mohou být různorodé. Ve velké míře se na tom podílí přetrvávající vady řeči, jako je chybná výslovnost některých hlásek, nebo i závažnější typy narušené komunikační schopnosti, obtíže v percepčních schopnostech (nedostatky ve zrakovém a sluchovém vnímání, prostorové orientaci nebo třeba paměti), ale i nevhodný učební styl – příliš rychlé tempo výuky, nevyhovující učební metoda a tak dále. Vliv také můžou mít školní nezralost, kdy žáčkovi chybí potřebná motivace, a další nezbytné pracovní charakteristiky jako schopnost zapojit vůli, udržet pozornost atd.

Jak dlouho je možné považovat potíže se čtením jen za "pomalejší" vývoj a kdy už vyvstává podezření na závažnější problém?

Potíže se s přibývajícím učivem a stupňujícími se nároky výuky stávají nápadnějšími. Také se ukazují ve srovnání s vrstevníky. Zároveň je potřeba mít na paměti, že každé dítě je jiné a má své tempo při osvojování si čtenářských dovedností. Svou roli také sehrávají intelektová výbava, rodinné zázemí, a tím pádem odlišná podpora při učení a následném procvičování, intenzita motivace a zájmu o čtení. Obecně ale lze říct, že pokud se opravdu jedná o závažnější problém ve smyslu podezření na specifickou poruchu učení, odhaluje se to často během prvních let školní docházky. 

Čím dítěti čtení zpříjemnit, zatraktivnit, jak mu jako rodič mohu pomoct a podpořit ho, abych mu čtení nezprotivila?

Vztah ke čtení se formuje mnohem dřív než s nástupem do školy. Důležité je, jestli rodina sama podporuje takový zájem, a to od raného dětství, tedy jestli rodiče dětem doma čtou, jestli nakupují dětské knížky a časopisy, budují dítěti doma vlastní knihovničku, jsou sami čtenáři, navštěvují veřejnou knihovnu…

Při samotné výuce se pak jeví jako efektivní věnovat se jí společně, aby dítě cítilo, že zájem na tom, naučit se číst, je oboustranný, že má v rodiči podporu. Nedoporučuji trénink čtení drilem, soustavným opakováním stejného textu, kdy dítě má přirozenou tendenci učit se text zpaměti. Navíc to vede k odporu a nechuti. Vhodné je například střídat se ve čtení s rodičem, kdy každý přečte jednu větu, nebo využívat texty, kde je některé slovo nahrazeno obrázkem. Vedle slabikářů a čítanek také lze samozřejmě využívat dětské knihy a časopisy, které jsou tematicky pro dítě atraktivní. Ideálně by měly být přiměřené věku, a to velikostí písma, obtížností slov, délkou textu, ale i ilustracemi. 

Kdy je možné diagnostikovat případné poruchy učení, jako jsou dyslexie a dysgrafie?

Specifické poruchy učení se diagnostikují až ve školním věku, ne dřív. Je potřeba, aby dítě bylo již zapojeno do procesu učení se čtení a psaní. V současné době je i díky narůstající informovanosti pedagogů běžnou praxí, že se porucha čtení nebo psaní odhalí už třeba na konci první nebo v průběhu druhé třídy. Nicméně už v předškolním věku můžeme sledovat určité rizikové faktory, které mohou na možnou poruchu odkazovat – obtíže v lateralitě, ve zrakovém a sluchovém rozlišování, přítomnost vady řeči nebo poruchy pozornosti, chybná motorika očních pohybů a další.

Pohádky na dobrou noc: Čtete je dětem? Tady jsou důvody, proč byste to měli dělat

Březen – měsíc čtenářů

Březen není již jen měsícem knihy, ale také měsícem čtenářů. Projekt českých knihoven, při němž v centru zájmu stojí čtení a čtenáři, se koná již potřinácté a zájemci se mohou těšit na celou řadu literárních a kulturních akcí a bohatý doprovodný program v knihovnách po celém Česku. Více se dozvíte na brezenmesicctenaru.cz

Děti čtou, ukázal průzkum

V době moderních technologií bere knížku do ruky stále méně dětí (i dospělých). Jaký vztah mají děti ke čtení, sledoval průzkum v rámci projektu Čtení pomáhá vedený mezi jejich rodiči a učiteli. Podle nich se žáci a studenti ke  knihám dostávají nejčastěji prostřednictvím povinné školní četby. Podle rodičů čte více než 68 % dětí nad rámec povinných knížek, z toho ale jen čtvrtina pravidelně.  

Děti nejvíce lákají dobrodružné knížky (38 %), komiks (30 %) nebo pohádky (27 %). Jejich výběr ale záleží na věku čtenáře. Žáci prvního stupně ZŠ sáhnou spíše po pohádce (60 %). Po dobrodružných příbězích a komiksech zase žáci 2. stupně ZŠ a studenti středních škol. U nich jsou oblíbenější i naučné knihy.

Projekt Čtení pomáhá, který vede děti k četbě už deset let, se rozhodl motivovat malé čtenáře odměnou. Za každou přečtenou knihu dostanou 50 korun. Peníze však nemohou využít pro sebe, ale věnují je některému z dobročinných projektů. Čtení pomáhá tak současně dětem rozvíjí i charitativní cítění. A tato motivace funguje. Během deseti let se do projektu Čtení pomáhá zapojilo téměř 280 tisíc dětí, které rozdělily 54 666 600 Kč mezi projekty 572 charitativních organizací. Nejrychleji děti reagovaly na podporu pražské zoologické zahrady po povodních v roce 2013. Částku 100 tisíc korun načetly během necelých čtyř dní.

Zapojit se do projektu může každý žák základní nebo střední školy. Na webu ctenipomaha.cz si vybere knížku ze seznamu a po jejím přečtení musí splnit krátký test, za který získá odměnu 50 Kč.

Témata: Děti, Školák, Základní škola, Školy, Vzdělání, Prvňáček, První třída, Kniha, Čtení, projekt, 1.třída, Profesorka, Čtenáři, Knížka, Dril, Speciální pedagožka, Česká republika, Četba, Eva Šimotová