Maminka.czNovorozenec

První doklady: Rodný list a průkaz pojištěnce. Máte je v pořádku?

Zuzana Labudová 11.  12.  2012
Hned po narození se vaše děťátko stává občanem České republiky. Jeho prvními doklady budou rodný list a kartička zdravotní pojišťovny.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Rodný list je matriční doklad, který potvrzuje narození člověka a přináší úředníkům či dalším povolaným osobám základní údaje o něm. Obsahuje jméno a příjmení dítěte, datum a místo jeho narození, rodné číslo a údaje o rodičích. Historicky se rodný list vyvinul z křestního listu, který byl původně dokladem o křtu a jako takový obsahoval údaje o rodičích a kmotrech, teprve později se začaly zapisovat také údaje o narození pokřtěného. Ve 30. a 40. letech minulého století byl tento dokument označován jako rodný a křestní list, až se nakonec stal rodným listem tak, jak ho známe dnes. Rodný list je v České republice vydáván matričními úřady a podkladem pro jeho vydání jsou údaje zapsané v tzv. knize narození. Příchod miminka na svět se zapisuje do knihy narození toho matričního úřadu, v jehož územním obvodu došlo k narození, tedy nikoli tam, kde žije rodina, do níž se dítě narodilo. Proto vás nesmí překvapit, že ačkoli žijete v Praze 4, vaše zlatíčko, které se narodilo v motolské nemocnici, dostane rodný list od Úřadu Prahy 5.

Děti, které se narodily v zahraničí, se zapisují do tzv. zvláštní matriky, již vede Úřad městské části Brno-střed. Kdo není zapsán v knize narození, jako by neexistoval – což se nedávno potvrdilo v případu tzv. vlčích dětí. Ty se narodily doma, a protože rodiče jejich narození nikde nehlásili, děti nebyly zapsány v žádné knize narození, a tudíž neměly rodné listy. To by pro ně do budoucna mohlo znamenat velký problém, protože v dnešní společnosti člověk prostě bez dokladů nemůže existovat.

Až do 15 let věku, kdy vaše ratolest dostane občanský průkaz, je rodný list hlavním osobním dokladem. Na jeho základě jí například úředníci vystaví pas, až budete chtít jet na dovolenou (a od letošního června nesmí žádné dítě včetně novorozenců vycestovat z republiky bez vlastního pasu). Rodný list po vás také budou chtít při přihlašování potomka do jeslí či školky a v budoucnu bude tento doklad podkladem pro vydání oddacího listu. Bez rodného listu se zkrátka dítě neobejde. Jestliže se vaše miminko narodilo v porodnici, nemusíte jeho narození sami nikam hlásit, protože to za vás udělá nemocnice.

Pokud byste rodila doma, je potřeba, abyste na matriku došla a narození ratolesti tam oznámila (vy nebo otec dítěte, protože v této věci jsou oprávněni jednat pouze rodiče novorozence). V případě, že vám při porodu pomáhal lékař či jiný zdravotník, nahlásí narození děťátka matrice on. Po narození dítěte dostane matriční úřad z porodnice nebo jiného zdravotnického zařízení či od soukromé porodní asistentky „hlášení o narození dítěte“, na jehož základě vaše zlatíčko zapíše do knihy narození a vystaví rodný list. Ten je možné si vyzvednout obvykle po dvou týdnech nebo vám přijde domů poštou, a to do vlastních rukou.

K vystavení rodného listu je potřeba souhlasné prohlášení rodičů o jménu dítěte, které podepíšou a odevzdají v porodnici nebo je doloží přímo matrice. Pokud byli oddáni, přikládají také oddací list, u svobodných matek je potřeba doložit rodný list matky, u rozvedených rodný list a pravomocný rozsudek o rozvodu manželství (což je důležité, protože za otce dítěte bývá ještě necelý rok – přesně 300 dní – po ukončení manželství považován podle zákona automaticky bývalý manžel) a u ovdovělých matek rodný list a úmrtní list manžela. Jestliže nejste sezdáni, ale s otcem dítěte žijete, je potřeba před porodem podepsat na matrice ještě protokol o určení otcovství k nenarozenému dítěti, aby byl jeho otec do rodného listu zapsán.

V tomto případě je potřeba doložit také rodný list otce dítěte. Až budete mít rodný list potomka, zajděte na odbor státní sociální podpory vašeho místně příslušného úřadu a zažádejte o porodné. Kopii rodného listu dítěte bude pravděpodobně chtít také váš zaměstnavatel, u nějž jste na mateřské dovolené, správa sociálního zabezpečení a evidence obyvatel. Pokud by se vám podařilo rodný list ratolesti ztratit, požádejte matriku o jeho duplikát. Zatímco vystavení rodného listu je zdarma, duplikát pořídíte za stovku.

Pojišťovně stačí zavolat

Kromě vyřízení rodného listu je potřeba právě narozené miminko ještě přihlásit ve zdravotní pojišťovně. Novorozenec je podle zákona automaticky pojištěn u té zdravotní pojišťovny, k níž byla v době porodu přihlášena matka dítěte. Na to je tedy potřeba myslet předem, pokud jste například dlouhodobě nespokojena se svojí zdravotní pojišťovnou a raději byste děťátko přihlásila jinam. V tom případě musíte v dostatečném předstihu přehlásit k nově vybrané zdravotní pojišťovně sebe. Většině pojišťoven pak stačí po příchodu z porodnice zavolat a dítě nahlásit telefonicky. Budete k tomu potřebovat rodné číslo potomka, které vám řeknou matrikářky nebo je najdete v rodném listě dítěte, pokud ho již máte.

Nezapomeňte, že přihlásit novorozence ke zdravotní pojišťovně musíte do osmi dnů od jeho narození. Za nesplnění této povinnosti je možné uložit pokutu až do výše deseti tisíc korun. Právo na bezplatnou zdravotní péči občanů ČR je zakotveno v zákoně o veřejném zdravotním pojištění. Zdravotní pojištění platí zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnavatelé, za děti, důchodce, příjemce rodičovského příspěvku, ženy na mateřské a rodičovské dovolené a osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství platí pojištění stát. Zákon přesně vymezuje, co lze a co nelze hradit ze zdravotního pojištění, takže při výběru pojišťovny se můžete řídit mimo jiné třeba různými bonusy, které pojišťovna poskytuje na péči, jež ze zákona hrazena není.

Ze zákona se hradí léčebná péče ambulantní a ústavní, pohotovostní a záchranná služba, preventivní péče, poskytování léků či péče v odborných dětských léčebnách a ozdravovnách. Zdravotní pojišťovny plní svoji zákonnou povinnost zajistit poskytování zdravotní péče svým pojištěncům prostřednictvím zdravotnických zařízení, s nimiž uzavřely smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče, tudíž se můžete řídit také podle toho, jak hustou síť smluvních zdravotnických zařízení ta která pojišťovna právě ve vašem regionu má. Měnit zdravotní pojišťovnu lze jednou za rok, a to vždy k prvnímu dni kalendářního čtvrtletí. V současné době u nás existuje 9 zdravotních pojišťoven.

Vše nad rámec zákona si pojištěnec hradí sám, případně mu může určitou částkou přispět zdravotní pojišťovna, u níž je pojištěn. Příspěvek ovšem téměř nikdy nedostáváte automaticky, takřka vždy je nutné o něj požádat. Při rozhodování o přihlášení ke zdravotní pojišťovně by hlavním kritériem měla být dostupnost péče – v první řadě tedy zjistěte, s kterými pojišťovnami má smlouvu pediatr, jehož jste svému miminku vybrali. Málokterý lékař či zdravotnické zařízení má totiž smlouvu se všemi pojišťovnami, některé pojišťovny navíc omezily činnost pouze na určitý region. Při zjišťování benefitů, jež jednotlivé pojišťovny nabízejí, se vyplatí nehledět ani tak na jejich počet jako spíš na to, zda a kolik z nich můžete skutečně využít.

Jednotlivé příspěvky jsou totiž určeny různým skupinám pojištěnců, proto v aktuální nové životní situaci hledejte ty, které využijete jako rodina s malým dítětem. Některé pojišťovny také výrazně zvýhodňují ty rodiny, jejichž všichni členové jsou u nich pojištěni. Většina zdravotních pojišťoven má preventivní program určený speciálně dětem, v jehož rámci lze získat příspěvek na kurz kojeneckého plavání či na cvičení s dětmi a také na očkování, která nejsou součástí plánovaného očkovacího kalendáře. Příspěvek můžete v budoucnu získat také na úhradu školky či školy v přírodě a pro děti s alergickou anamnézou nebo ekzémem některé zdravotní pojišťovny pořádají ozdravné pobyty u moře, na něž rodiče přispívají, většinu nákladů ale uhradí pojišťovna.

Všeobecná zdravotní pojišťovna například nabízí příspěvek na očkování proti hepatitidě, klíšťové encefalitidě, meningokokovým a pneumokokovým nákazám či rotavirům, příspěvek pro dítě s bezlepkovou dietou a v programu Mořský koník pořádá také třítýdenní ozdravné pobyty u moře pro děti s dlouhodobými zdravotními potížemi (alergiemi, bronchitidami, lupénkou, atopickým ekzémem). Vojenská zdravotní pojišťovna pořádá pro děti patnáctidenní ozdravné pobyty v tuzemsku i zahraničí, poskytuje příspěvek na fluoridaci chrupu, na nákup cyklistické přilby a chráničů, na očkování proti chřipce či klíšťové encefalitidě, lyžařské výcviky a školy v přírodě, rovnátka a až tisícovku ročně na plavání kojenců.

Také Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra ČR pořádá léčebně ozdravné pobyty pro děti s chronickými onemocněními dýchacích cest, kůže nebo jejich kombinací a přispívá na některá očkování. Oborová zdravotní pojišťovna přispívá na nehrazená očkování až 1000 korun ročně, navíc má zdravotní program pro těhotné ženy a novopečené maminky, které mohou čerpat až 1500 korun na nehrazená ultrazvuková vyšetření, vitaminy pro těhotné, přítomnost partnera u porodu či kurzy plavání. Novorozencům nabízí i úrazové pojištění pro první rok života zdarma. Také OZP pořádá čtrnáctidenní pobyty u moře pro chronicky nemocné děti.

Témata: Děti, Časopis Maminka, Novorozenec, Kojenec, Batole, Praktické rady, pořad, Porodné, pořad pro děti, Preventivní program, Přihlašování, Záchranná služba, OZP, Matriční úřad, Máť, Dnešní společnost, Očkovací kalendář, Důchodce, List, Oddací list, Osobní doklad, Doklad, Kalendářní čtvrtletí, Úrazové pojištění, Pojištěnec
Mohlo by vás zajímat