Maminka.czMateřská a rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená 2018 – vše, co potřebujete vědět

Rodičovský příspěvek, který se začíná vyplácet po skončení čerpání peněžité pomoci v mateřství, čeká v roce 2018 mnoho změn včetně zvýšení rodičovské na dvojčata. Přečtěte si, jak podat žádost o rodičovský příspěvek nebo jakou si můžete zvolit rychlost čerpání. Je možné si na rodičovské dovolené přivydělávat? A víte, kdy vám rodičovská končí a jak je to s docházkou dítěte do školky?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Co je rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství a začíná se vyplácet po skončení peněžité pomoci v mateřství. V případech, kdy rodič nemá nárok na vyplácení tzv. mateřské, vyplácí se rodičovský příspěvek již od narození dítěte.

ČTĚTE TAKÉ: Rodičovský příspěvek 2018: Vypočtěte si příspěvek pomocí kalkulačky. Polepšili si rodiče vícerčat

Kdy vzniká nárok na rodičovský příspěvek? 

Klasicky má na rodičovský příspěvek rodič nárok až po skončení peněžité pomoci v mateřství (PPM). V případě, že rodič na mateřskou dovolenou nárok neměl, dostane rodičovský příspěvek hned po narození děťátka. Rodičovský příspěvek nevyplácí OSSZ jako PPM, ale odbor sociální podpory zřízený při úřadu práce.

Mateřská dovolená 2017 – vše, co potřebujete vědět
Mateřská dovolená 2017: Kalkulačka mateřské
Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená 2017: Kalkulačka mateřské

Jaká je výše rodičovského příspěvku?

Na počátku letošního roku přišla vláda s novinkou, díky níž se rodiče mohou rozhodnout, jakým způsobem svůj rodičovský příspěvek vyčerpají.

Je na nich, jakou výši i délku čerpání si zvolí, navíc vše můžou přizpůsobit aktuální situaci. Maximální výše příspěvku je nyní stanovena na 11 500 korun, což odpovídá zhruba dvěma letům na rodičovské,“ vysvětluje Ondřej Wysoglad, ředitel personální agentury Adecco ČR.

Celková výše rodičovského příspěvku je 220 tisíc korun a rodiče jej mohou čerpat nejdéle do 4 let věku dítěte. Rodičovský příspěvek, respektive jeho výše se nemění ani v případě, že se rodiče na rodičovské dovolené vystřídají.

Nově bude vrchní hranice měsíčního rodičovského příspěvku u rodičů, kteří pobírali PPM, kopírovat právě peněžitou pomoc v mateřství (pro rok 2018 bude maximální hodnota peněžité pomoci v mateřství 36 750 korun). Měsíční výše rodičovského příspěvku pak nesmí přesáhnout 70 procent vyměřovacího základu, tedy hrubého měsíčního výdělku.

Například ten, kdo vydělával 25 tisíc korun hrubého, bude moci celkových 220 tisíc korun vybrat nejrychleji během dvanácti a půl měsíců.

Rychlost čerpání rodičovské dovolené si však nemohou zvolit rodiče, kteří pracují jako OSVČ a neplatí si nemocenské pojištění.

Osoby samostatně výdělečné činné, které si neplatí nemocenské pojištění, nemají ze zákona nárok ani na čerpání mateřského příspěvku. V tomto případě bude rodič pobírat rodičovský příspěvek hned po porodu dítěte ve čtyřleté variantě. Do 9. měsíce věku dítěte bude dostávat 7 600 korun a pak 3 800 korun měsíčně, a to až do čtyř let věku dítěte. Pakliže si nemocenskou platí, vzniká mu standardní nárok na mateřskou dovolenou a může si vybrat i rychlost čerpání rodičovské,“ dodává ředitel Adecco ČR.

Mateřská dovolená 2018 – vše, co potřebujete vědět

Jaké jsou varianty čerpání rodičovského příspěvku? 

Nyní je maximální částka rodičovského příspěvku stanovena na 11 000 korun. Tato horní hranice je od nového roku zrušena. Jak již bylo zmíněno výše, nově má rodič možnost čerpat příspěvek až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství, respektive až do částky 36 750 korun měsíčně.

Měsíční výše však stále nebude moci být vyšší než 70 % vyměřovacího základu (zjednodušeně se jedná o hrubý měsíční příjem).

V současné době přitom platí, že pokud nelze žádnému z rodičů stanovit k datu narození dítěte denní vyměřovací základ, náleží jim rodičovský příspěvek bez možnosti volby v pevně stanovených částkách do čtyř let věku dítěte. Nejčastěji se to týká studentů, nezaměstnaných nebo osob samostatně výdělečně činných, kteří nejsou účastni na nemocenském pojištění.

Rodičovská dovolená 2017 - vše, co potřebujete vědět

Novinka v roce 2018: Zvýšení rodičovské na dvojčata

Hlavní změnou ve výměru rodičovské dovolené je zvýšení příspěvku na dvojčata. V předchozích letech neměli rodiče při narození dvojčat nárok na vyšší příspěvek, v případě narození dvou dětí činila státní dávka 220 000 Kč, tedy stejně jako při narození jednoho dítěte.

V roce 2018 bude rodičovský příspěvek na dvojčata zvýšen na 330 000 korun. Tato změna přitom v současné době čeká na podpis prezidenta.

Rodičovský příspěvek na dvojčata se nejenom zvýší, ale bude možné dostávat i vyšší měsíční platby. Zatímco ještě v roce 2017 byl limit 11 500 Kč stejný jak u jednoho dítěte, tak i u dvojčat, nově bude na dvojčata možné mít rodičovský příspěvek ve výši 1,5násobku toho, co by připadalo na jedno dítě.

Příklad: Pokud by tedy vyměřovací základ dával nárok například na rodičovský příspěvek ve výši 20 000 Kč měsíčně, u dvojčat jej bude možné mít i ve výši 30 000 Kč, i když této částce neodpovídá výše vyměřovacího základu.

Mateřská dovolená 2018: Kalkulačka mateřské
Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená 2018: Kalkulačka mateřské

Vyšší rodičovský příspěvek i pro nezaměstnané a studentky

Ti, kdo si v roce 2017 nemohli zvolit rodičovský příspěvek, a měli tak jen variantu na 4 roky, budou moci od 1. 1. 2018 změnit/zvolit rodičovský příspěvek na kratší dobu, tedy tak, aby po celou dobu dostávali 7600 Kč měsíčně. Při částce 7 600 Kč to vychází zhruba na 29 měsíců.

Navýšení přídavků na dítě i rodičovského příspěvku. Co dalšího schválila vláda?

A co práce na rodičovské dovolené? Mohu si přivydělat? 

Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat u svého zaměstnavatele či u jiného zaměstnavatele bez omezení, možná je i samostatně výdělečná činnost.

Pokud jste OSVČ na rodičovské dovolené a pracujete, nemáte zákonnou povinnost platit zálohy na sociální a zdravotní pojištění, pokud Vaše příjmy nepřevyšují 67 757 Kč za rok. Pokud tuto částku překročíte, vztahuje se na Vás povinnost zálohy odvádět.

Ze zákona již v minulém roce vypadlo omezení týkající se umístění dítěte do školky, jeslí nebo jiného předškolního zařízení. Dítě bude moct zařízení navštěvovat neomezeně, aniž by to mělo na výplatu rodičovského příspěvku jakýkoliv vliv.

Jak vyřídit žádost o rodičovský příspěvek?

O rodičovský příspěvek se žádá na úřadu práce, kde je třeba předložit rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče a také potvrzení od České správy sociálního pojištění o nároku na dávku, která ovlivňuje nárok na rodičovský příspěvek a jeho výši.

Změny se budou týkat všech. Tedy i těch, kterým se dítě narodilo již před 1. 1. 2018. Pokud budou splněny podmínky – tedy rodičovský příspěvek nebyl vyčerpán, pak bude možné od 1. ledna požádat o zvýšení vyplácené částky podle nových pravidel.

Kdy rodičovská končí a jak se dá prodloužit?

Délka mateřské a rodičovské dovolené záleží na vás, přičemž si můžete zvolit jejich trvání.  Standardně se počítá s délkou tří let, kdy vám rodičovská končí a zaměstnavatel vám drží pracovní místo. Se zaměstnavatelem se ovšem můžete domluvit a do práce nastoupit už dříve. V druhém případě pak lze také požádat o prodloužení rodičovské.

Dokud nejsou dítěti tři roky, musí vám zaměstnavatel ze zákona vyhovět. Ovšem v případě, kdy chcete nastoupit do zaměstnání dříve, než jste původně nahlásili, je to možné pouze se souhlasem zaměstnavatele.

Rodič také může být na rodičovské dovolené bez rodičovského příspěvku, stejně tak může pobírat rodičovský příspěvek a zároveň pracovat. Po vyčerpání rodičovského příspěvku rodičovskou dovolenou prodloužit nelze.

Jsem na rodičovské a čekám další dítě. Jak to bude s rodičovskou? 

Pokud otěhotníte ještě během čerpání rodičovského příspěvku, je dobré si hned zvýšit jeho výši, abyste stihla vybrat co nejvíce z daných 220 tisíc korun. Pokud všechny peníze nevyčerpáte, nebo nemůžete z důvodu, že denní vyměřovací základ ani jednoho z rodičů nestačí na navýšení příspěvku, tyto peníze propadnou státu a nelze je dále vymáhat.

Příklad

Maminka je na rodičovské dovolené s prvním dítětem do 31. března, a druhé dítě se jí narodí až 12. dubna. Co se bude dít v těch dvanácti nepokrytých dnech, kdy žena nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a samozřejmě nenastoupí do práce? Je možné, aby dostala rodičovský příspěvek hned od 1. dubna?

Možné to není, protože pokud maminka nemá u druhého dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, dostane rodičovský příspěvek až ode dne narození druhého dítěte (respektive nejmladšího dítěte v rodině). Informaci o ukončení rodičovského příspěvku na starší dítě i o nároku na rodičovský příspěvek na nové dítě je třeba nahlásit na příslušné zdravotní pojišťovně, která podá i informace týkající se období mezi rodičovskými příspěvky.

Řešení: Maminka si může rozvrhnout rodičovský příspěvek tak, aby jí pokryl i měsíc, kdy se má narodit druhé dítě. V našem případě tedy duben. I kdyby měla dostat pár stokorun. Vyhne se tak běhání po institucích jako je například zdravotní pojišťovna.

Čerpali jste rodičovský příspěvek v zahraničí?

Další změnou v roce 2018 bude čerpání příspěvku na nejmladší dítě. Pokud jste na něj podobnou dávku pobírali již v zahraničí, odečte se vám z celkového příspěvku 220 000 korun částka, kterou jste na dítě čerpali už v rámci jiné země.

Video: Všední den očima mámy a jak to vidí děti

Po čem pracující matky touží? Zkrácené úvazky a možnost práce z domova
Tatínek na rodičovské dnes už není výjimkou. Častější je tento trend ve městech
Velký přehled: Jak jednotlivé státy podporují maminky na mateřské
Témata: Mateřská a rodičovská dovolená, Rodičovský příspěvek, Pracující matky, Celková výše, Peněžitá pomoc, Dvojče, Narození dvojčat, Personál, Horní hranice, Narozené dítě, Vyčerpání, Rodný list, Příspěvek, Vysoký příjem, Měsíční výše, Hodnota peněz, Vyměřovací základ, Rychlost čerpání, Krátká doba, Hodnota, Hrubá mzda, Narození druhého, OSSZ, Rodičovská dovolená, Mateřství