Maminka.czMateřská a rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená 2019 – vše, co potřebujete vědět

Markéta Novák Matějková 22.  1.  2019
Rodičovský příspěvek se začíná vyplácet po skončení čerpání peněžité pomoci v mateřství. Shrnuli jsme pro vás všechny důležité informace – jak podat žádost o rodičovský příspěvek nebo jakou si můžete zvolit rychlost čerpání. Je možné si na rodičovské dovolené přivydělávat? A víte, kdy vám rodičovská končí a jak je to s docházkou dítěte do školky?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Co je rodičovský příspěvek?

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství a začíná se vyplácet po skončení peněžité pomoci v mateřství. Pokud vám nebyl přiznán  nárok na tzv. mateřskou, bude vám rodičovský příspěvek vyplácen již od narození dítěte.

Kdy vzniká nárok na rodičovský příspěvek? 

Běžně má na rodičovský příspěvek rodič nárok až po skončení peněžité pomoci v mateřství (PPM). V případě, že rodič na mateřskou dovolenou nárok neměl, dostane rodičovský příspěvek hned po narození děťátka. Rodičovský příspěvek nevyplácí OSSZ jako Peněžitou pomoc v mateřství neboli mateřskou, ale Odbor sociální podpory zřízený při úřadu práce.

Rodičovská dovolená 2024: Vše, co o ní potřebujete vědět

Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou?

Zatímco peněžitý příspěvek v mateřství mohou čerpat ženy, které si platily nemocenské pojištění, na rodičovský příspěvek mají nárok i ženy (muži) v případě, že byli nezaměstnaní nebo si jako OSVČ neplatili nemocenské pojištění, které je dobrovolné.

Jaká je výše rodičovského příspěvku v roce 2019?

Už loni přišla vláda s novinkou, díky které si rodiče sami mohou rozhodnut, jak rychle si svůj rodičovský příspěvek vyčerpají. Je tedy na nich, jakou výši i délku čerpání si zvolí.

Celková výše rodičovského příspěvku v roce 2019 činí 220 000 Kč. Rodič také může v průběhu čerpání změnit délku a výši příspěvku, a to jedenkrát za tři měsíce. Při změně délky doby čerpání se vezme zůstatek nečerpané částky příspěvku 220 tisíc a ten se jednoduše vydělí zbývajícím počtem měsíců.

Rodiče mohou čerpat rodičovský příspěvek nejdéle do čtyř let věku dítěte. Rychlost čerpání rodičovské dovolené si však nemohou zvolit rodiče, kteří pracují jako OSVČ a neplatí si nemocenské pojištění.

Mateřská dovolená 2019: Kalkulačka mateřské
Mateřská a rodičovská dovolená

Mateřská dovolená 2019: Kalkulačka mateřské

Jaké jsou varianty čerpání rodičovského příspěvku? 

 Jak již bylo zmíněno výše, rodič má možnost čerpat příspěvek až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství, respektive až do částky 36 750 korun měsíčně. Částku tedy nelze vyčerpat najednou.

Měsíční výše však stále nebude moci být vyšší než 70 % vyměřovacího základu (zjednodušeně se jedná o hrubý měsíční příjem).

V současné době přitom platí, že pokud nelze žádnému z rodičů stanovit k datu narození dítěte denní vyměřovací základ, náleží jim rodičovský příspěvek bez možnosti volby v pevně stanovených částkách do čtyř let věku dítěte. Nejčastěji se to týká studentů, nezaměstnaných nebo osob samostatně výdělečně činných, kteří nejsou účastni na nemocenském pojištění.

Jste matka samoživitelka? Přečtěte si, na jaké příspěvky v roce 2019 dosáhnete

A co práce na rodičovské dovolené? Mohu si přivydělat? 

Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat u svého zaměstnavatele či u jiného zaměstnavatele bez omezení, možná je i samostatně výdělečná činnost.

Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.

Žádost o rodičovský příspěvek: Návod, jak a kde rodičák jednoduše vyřídit

Můžu mít dítě ve školce, když pobírám rodičovský příspěvek?

"Dítě mladší 2 let navštěvuje jesle nebo jiné obdobné zařízení v rozsahu nepřevyšujícím 46 hodin v kalendářním měsíci," uvádí se na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí ve výčtu podmínek, které musí ten, kdo pobírá rodičovský příspěvek, splňovat.

Jak vyřídit žádost o rodičovský příspěvek?

O rodičovský příspěvek se žádá na úřadu práce dle místa bydliště, kde je třeba předložit rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče a také potvrzení od České správy sociálního pojištění o nároku na dávku, která ovlivňuje nárok na rodičovský příspěvek a jeho výši.

Mateřská dovolená 2020: Kalkulačka mateřské

Kdy rodičovská končí a jak se dá prodloužit?

Délka mateřské a rodičovské dovolené záleží na vás, přičemž si můžete zvolit jejich trvání. Standardně se počítá s délkou tří let, kdy vám rodičovská končí a zaměstnavatel vám drží pracovní místo. Se zaměstnavatelem se ovšem můžete domluvit a do práce nastoupit už dříve. V druhém případě pak lze také požádat o prodloužení rodičovské.

Dokud nejsou dítěti tři roky, musí vám zaměstnavatel ze zákona vyhovět. Ovšem v případě, kdy chcete nastoupit do zaměstnání dříve, než jste původně nahlásili, je to možné pouze se souhlasem zaměstnavatele.

Rodič také může být na rodičovské dovolené bez rodičovského příspěvku, stejně tak může pobírat rodičovský příspěvek a zároveň pracovat. Po vyčerpání rodičovského příspěvku rodičovskou dovolenou prodloužit nelze.

Rodičovský příspěvek se zvýší na 300 tisíc. Kdo bude mít na něj nárok?

Jsem na rodičovské a čekám další dítě. Jak to bude s rodičovskou? 

Pokud otěhotníte ještě během čerpání rodičovského příspěvku, je dobré si hned zvýšit jeho výši, abyste stihla vybrat co nejvíce z daných 220 tisíc korun. Pokud všechny peníze nevyčerpáte nebo nemůžete z důvodu, že denní vyměřovací základ ani jednoho z rodičů nestačí na navýšení příspěvku, tyto peníze propadnou státu a nelze je dále vymáhat.

Příklad

Maminka je na rodičovské dovolené s prvním dítětem do 31. března a druhé dítě se jí narodí až 12. dubna. Co se bude dít v těch dvanácti nepokrytých dnech, kdy žena nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a samozřejmě nenastoupí do práce? Je možné, aby dostala rodičovský příspěvek hned od 1. dubna?

Možné to není, protože pokud maminka nemá u druhého dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, dostane rodičovský příspěvek až ode dne narození druhého dítěte (respektive nejmladšího dítěte v rodině). Informaci o ukončení rodičovského příspěvku na starší dítě i o nároku na rodičovský příspěvek na nové dítě je třeba nahlásit na příslušné zdravotní pojišťovně, která podá i informace týkající se období mezi rodičovskými příspěvky.

Řešení: Maminka si může rozvrhnout rodičovský příspěvek tak, aby jí pokryl i měsíc, kdy se má narodit druhé dítě. V našem případě tedy duben. I kdyby měla dostat pár stokorun. Vyhne se tak běhání po institucích, jako je například zdravotní pojišťovna.

Mateřská dovolená 2019 – vše, co potřebujete vědět

Čerpali jste rodičovský příspěvek v zahraničí?

Již v roce 2018 došlo  ke změně čerpání příspěvku na nejmladší dítě. Pokud jste na něj podobnou dávku pobírali již v zahraničí, odečte se vám z celkového příspěvku 220 000 korun částka, kterou jste na dítě čerpali už v rámci jiné země.

Kdy dojde ke slíbenému zvýšení rodičovského příspěvku?

Od 1. ledna 2020 by mělo dojít je zvýšení rodičovského příspěvku o 80 000 Kč. Nárok na vyšší částku budou mít i stávající rodiče s dětmi mladšími čtyř let, kteří si o ni budou moci zažádat.

Rodiče, kteří v tuto dobu budou rodičovský příspěvek pobírat, se částka rodičovského příspěvku navýší automaticky. Více informací najdete v článku s názvem: Rodičovský příspěvek se zvýší na 300 tisíc. Ale až od ledna 2020.

Mateřská dovolená 2020: Kalkulačka mateřské

Video: Všední den očima mámy a jak to vidí děti

Po čem pracující matky touží? Zkrácené úvazky a možnost práce z domova
Tatínek na rodičovské dnes už není výjimkou. Častější je tento trend ve městech
Velký přehled: Jak jednotlivé státy podporují maminky na mateřské
Témata: Mateřská a rodičovská dovolená, Mateřství, Rodiče, Rodičovský příspěvek, Vysoká částka, Čerpání, Kalendářní měsíc, Rychlost čerpání, Pojištění, Druhé dítě, Zaměstnavatel, Celková výše, Nové dítě, Pracovní místo, Rodný list, Zdravotní pojišťovna, Práce z, Rodičovská dovolená, Informace týkající, Sociální situace, Mateřská dovolená, Druhý případ, Měsíční výše, Občanský průkaz, Maminka