Maminka.czRodičovský příspěvek

Rodičovská dovolená 2022: Vše, co o ní potřebujete vědět

Simona Procházková 26.  10.  2021
Připravili jsme pro vás kompletní přehled, ve kterém se dozvíte, jak podat žádost o rodičovský příspěvek, jakou si můžete zvolit rychlost čerpání, co se změnilo v legislativě, jak je to s přivýdělkem na rodičovské nebo docházkou dítěte do školky.

Co je rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je dávka dle zákona o státní sociální podpoře č. 117/1995 Sb. pro jednoho z rodičů, který po celý kalendářní měsíc celodenně pečuje o dítě do 4 let věku. Lze jej pobírat pouze na jedno dítě, resp. nejmladší narozené dítě v rodině, případně na dvojčata, trojčata nebo vícerčata za předpokladu, že tyto děti jsou nejmladší narozené v rodině.

VIDEO: Podívejte se, jak se určuje příspěvek na mateřskou a co všechno potřebujete vědět.

Rodičovský příspěvek navazuje na peněžitou pomoc v mateřství a začíná se tedy vyplácet po skončení tzv. mateřské. V případě, že nemáte na peněžitou pomoc v mateřství nárok, bude vám rodičovský příspěvek vyplácen hned po narození dítěte.

V oblasti rodičovského příspěvku dle zákona o státní sociální podpoře Ministerstva práce a sociálních věcí ČR se pro rok 2022 připravovány určité legislativní změny.

  1. Nárok na rodičovský příspěvek
  2. Rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou dovolenou
  3. Kolik dostanu v roce 2022
  4. Varianty čerpání rodičovského příspěvku
  5. Práce na rodičovské dovolené. Mohu si přivydělat?
  6. Dítě ve školce a rodičovský příspěvek
  7. Jak vyřídit žádost o rodičovský příspěvek
  8. Kdy rodičovská končí a jak se dá prodloužit
  9.  Jsem na rodičovské a čekám další dítě
  10.  Čerpání rodičovského příspěvku v zahraničí

Kdy vzniká nárok na rodičovský příspěvek? 

Na rodičovský příspěvek má rodič nárok obvykle po skončení peněžité pomoci v mateřství. V případě, že rodič nesplňoval podmínky pro čerpání mateřské, dostane rodičovský příspěvek hned po narození miminka. Rodičovský příspěvek vyplácí Odbor sociální podpory pod úřadem práce v místě bydliště. Peněžitou pomoc v mateřství vyplácí OSSZ.

Jaký je rozdíl mezi mateřskou a rodičovskou?

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) je dávkou nemocenského pojištění. Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory. Jednoduše řečeno, na mateřskou dovolenou nemá nárok každý, na rodičovskou dovolenou a čerpání rodičovského příspěvku však ano.

Pokud máte nárok na mateřskou, nastupujete na ni před porodem, ale na rodičovskou nastupujete buď po skončení mateřské, nebo až po porodu.

Peněžitý příspěvek v mateřství (mateřská) je dávkou nemocenského pojištění. Rodičovský příspěvek je dávkou státní sociální podpory.

Více na https://www.e15.cz/finexpert/vydelavame/sedm-rozdilu-mezi-materskou-a-rodicovskou-1344156

Jaká je výše rodičovského příspěvku v roce 2022?

Rodiče sami mohou rozhodnut, jak rychle si svůj rodičovský příspěvek vyčerpají. Je tedy na nich, jakou výši i délku čerpání si zvolí. S účinností od 1. ledna 2020 odsouhlasila vláda zvýšení rodičovského příspěvku z 220 000 Kč na stávajících 300 000 Kč.

Celková výše rodičovského příspěvku tedy zůstává i pro rok 2022 stejná a činí 300 000 Kč (450 000 Kč u vícerčat). Rodič také může v průběhu čerpání změnit délku a výši příspěvku, a to jedenkrát za tři měsíce. Při změně délky doby čerpání se vezme zůstatek nečerpané částky příspěvku 300 tisíc a ten se jednoduše vydělí zbývajícím počtem měsíců.

Rodiče mohou čerpat rodičovský příspěvek nejdéle do čtyř let věku dítěte. Rychlost čerpání rodičovské dovolené si však nemohou zvolit rodiče, kteří pracují jako OSVČ a neplatí si nemocenské pojištění.

Jaké jsou varianty čerpání rodičovského příspěvku? 

Rodič má možnost čerpat příspěvek až do výše odpovídající peněžité pomoci v mateřství. Částku tedy nelze vyčerpat najednou.

Měsíční výše však stále nebude moci být vyšší než 70 % vyměřovacího základu (zjednodušeně se jedná o hrubý měsíční příjem).

V současné době přitom platí, že pokud nelze žádnému z rodičů stanovit k datu narození dítěte denní vyměřovací základ, náleží jim rodičovský příspěvek bez možnosti volby v pevně stanovených částkách do čtyř let věku dítěte. Nejčastěji se to týká studentů, nezaměstnaných nebo osob samostatně výdělečně činných, kteří nejsou účastni na nemocenském pojištění.

Dne 28. července 2021 vstoupila v platnost novela zákona o státní sociální podpoře, která pojednává o tom, že by rodičovský příspěvek bylo možné dočerpat v celé výši i při narození dalšího dítěte. Podle zmíněné novely nově nepřijdou rodiče, kteří si pořídí další dítě, o zbytek nevyčerpaných peněz a zbývající částka jim může být doplacena jednorázově při narození dalšího dítěte.

Nepočítá se ovšem s tím, že příspěvek bude doplácen všem. Dočerpání částky při narození dalšího dítěte je spíš motivační, nárok na něj totiž podle nové zákonné úpravy mají ty rodiny, kde jde alespoň jednomu z rodičů stanovit k narození dalšího dítěte 70 % třicetinásobku denního vyměřovacího základu v částce, která bude převyšovat 7600 Kč. Dočerpat dávku tedy není možné u těch, kde ani jeden z rodičů nevydělává a nemá ani nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM).

Nárok na doplatek rodičovského příspěvku získaly i rodiny, které začaly brát rodičovský příspěvek na předchozí dítě dříve a ještě před jeho dočerpáním se jim (od 28. července 2021) narodí další dítě. Se zpětným doplatkem rodinám, které o zbytek příspěvku přišly při narození dalšího dítěte před začátkem účinnosti novely, tedy do 27. července, se nepočítá.

Žádost o rodičovský příspěvek: Návod, jak a kde rodičák jednoduše vyřídit

Práce na rodičovské dovolené: Mohu si přivydělat? 

Při pobírání rodičovského příspěvku můžete pracovat u svého zaměstnavatele či u jiného zaměstnavatele bez omezení, možná je i samostatně výdělečná činnost.

Příjem rodiče není sledován. Při nároku na výplatu rodičovského příspěvku může rodič výdělečnou činností zlepšovat sociální situaci rodiny. Nezkoumá se ani nárok na podporu v nezaměstnanosti a při rekvalifikaci.

Rodiny si polepší. Poslanci podpořili zvýšení rodičovského příspěvku

Můžu mít dítě ve školce, když pobírám rodičovský příspěvek?

Od ledna 2020 došlo nejen k navýšení rodičovského příspěvku, ale také ke změnám týkajícím se pobytu batolat ve školce. Nově mohou být děti do 2 let ve školce nebo v obdobném školském zařízení 92 hodin měsíčně, aniž by rodiny přišly o rodičovský příspěvek. Do konce roku 2019 byl limit pouze 46 hodin měsíčně. Změna měla za cíl pomoci rodičům lépe sladit rodinný a pracovní život. Ti, kteří se chtějí vrátit dříve do práce, alespoň na poloviční úvazek, mohou, aniž by přišli o svůj příspěvek.

Sociální pojištění OSVČ 2021: Samoplátci a minimální záloha - E15.cz

Jak vyřídit žádost o rodičovský příspěvek?

O rodičovský příspěvek se žádá na úřadu práce dle místa bydliště, kde je třeba předložit rodný list dítěte, občanský průkaz rodiče a také potvrzení od České správy sociálního pojištění o nároku na dávku, která ovlivňuje nárok na rodičovský příspěvek a jeho výši. Přečtěte si také, co vše budete k žádosti o rodičovský příspěvek potřebovat nebo kdy začít s jeho vyřizováním.

Daňová kalkulačka: Spočítejte si svá daňová zvýhodnění nejen na děti

Kdy rodičovská končí a jak se dá prodloužit?

Délka rodičovské dovolené záleží na vás, přičemž si můžete zvolit její trvání. Standardně se počítá s délkou tří let, kdy vám rodičovská končí a zaměstnavatel vám drží pracovní místo. Se zaměstnavatelem se ovšem můžete domluvit a do práce nastoupit už dříve. V druhém případě pak lze také požádat o prodloužení rodičovské.

Dokud nejsou dítěti tři roky, musí vám zaměstnavatel ze zákona vyhovět. Ovšem v případě, kdy chcete nastoupit do zaměstnání dříve, než jste původně nahlásili, je to možné pouze se souhlasem zaměstnavatele.

Rodič také může být na rodičovské dovolené bez rodičovského příspěvku, stejně tak může pobírat rodičovský příspěvek a zároveň pracovat. Po vyčerpání rodičovského příspěvku rodičovskou dovolenou prodloužit nelze.

Mateřská? Vzdělávejte se a rozšiřujte si obzory. Hodí se to do práce

Jsem na rodičovské a čekám další dítě. Jak to bude s rodičovskou? 

Pokud otěhotníte ještě během čerpání rodičovského příspěvku, je dobré si hned zvýšit jeho výši, abyste stihla vybrat co nejvíce z daných 300 tisíc korun. Pokud všechny peníze nevyčerpáte nebo nemůžete z důvodu, že denní vyměřovací základ ani jednoho z rodičů nestačí na navýšení příspěvku, tyto peníze propadnou státu a nelze je dále vymáhat.

Příklad

Maminka je na rodičovské dovolené s prvním dítětem do 31. března a druhé dítě se jí narodí až 12. dubna. Co se bude dít v těch dvanácti nepokrytých dnech, kdy žena nemá nárok na peněžitou pomoc v mateřství a samozřejmě nenastoupí do práce? Je možné, aby dostala rodičovský příspěvek hned od 1. dubna?

Možné to není, protože pokud maminka nemá u druhého dítěte nárok na peněžitou pomoc v mateřství, dostane rodičovský příspěvek až ode dne narození druhého dítěte (respektive nejmladšího dítěte v rodině). Informaci o ukončení rodičovského příspěvku na starší dítě i o nároku na rodičovský příspěvek na nové dítě je třeba nahlásit na příslušné zdravotní pojišťovně, která podá i informace týkající se období mezi rodičovskými příspěvky.

Řešení: Maminka si může rozvrhnout rodičovský příspěvek tak, aby jí pokryl i měsíc, kdy se má narodit druhé dítě. V našem případě tedy duben. I kdyby měla dostat pár stokorun. Vyhne se tak běhání po institucích, jako je například zdravotní pojišťovna.

Zdravotní pojištění OSVČ 2021: Záloha, minimální záloha, samoplátce - E15.cz

Čerpali jste rodičovský příspěvek v zahraničí?

Pokud jste na nejmladší dítě podobnou dávku pobírali již v zahraničí, odečte se vám z celkového příspěvku 300 000 korun částka, kterou jste na dítě čerpali už v rámci jiné země.

Témata: Mateřství, Rodina, Mateřská a rodičovská dovolená, Rodiče, Peníze, Mateřská škola, Rodičovský příspěvek, Finance, Příspěvky na děti, Pojištění, OSVČ, OSSZ, Babiš, Rychlost čerpání, Omezení, Dovolená, Volby, Trvání, Rodičovská dovolená, Příspěvek, Peněžitá pomoc, Práce, Úřad práce, PPM, Zaměstnavatel
Mohlo by vás zajímat
Sedminásobná máma, ekonomka Markéta Šichtařová: Poslednímu těhotenství jsem se nejvíc divila já sama!
Víchová Tereza
Slavné maminky
Matka kojila dceru neuvěřitelných devět let! Čekala, až se sama odstaví
kog
Jak rychle utišit plačící dítě? Trik zkušeného pediatra, který zabere hned!
Kojenec
Přiznání matek! Nejtrapnější zážitky z porodnice. Tohle jsme nečekaly!
redakce
Porod
Sedm znaků, podle kterých poznáte, že z vašeho dítěte roste psychopat
Kolinová Gabriela
Péče o dítě a jeho výchova
Jaké to je pořídit si dítě ve 20 a ve 40? Rozdíly, které mě překvapily
Wallerová Radka
Rodičovství
Maminka roku: Čekala holčičku a věděla, že nepřežije!
Procházková Simona
Maminka roku 2020
Marie Doležalová má syna, na svět přišel nečekaně. Jak se jmenuje?
kog
Slavné maminky
Miminko v manželské posteli? Nedělejte to, varuje tahle máma. Proč?
Prachařová Kateřina
Vaše příběhy