Maminka.czPorod

Rodičovský příspěvek může pobírat i otec

18. 9. 2011
Rodičovský příspěvek může pobírat i otec
Volbu délky pobírání rodičovského příspěvku může provést i otec dítěte, což je výhodné např. pokud matce nevznikl nárok na peněžitou pomoc v mateřství a rodiče přesto mají zájem o čerpání příspěvku ve zvýšené či základní výměře.

Dotaz:

Dověděla jsem se, že volbu délky pobírání rodičovského příspěvku (RP) může provést i otec dítěte. Nemám nárok na peněžitou pomoc v mateřství, tudíž bych musela volit čtyřletou variantu RP která mi nevyhovuje. Jak postupovat, abychom mohli zvolit jinou délku pobírání RP?

Odpověď:

V případě, kdy matce nevznikl nárok na PPM, bude od narození dítěte pobírat RP ve výši 7600 Kč. Kdyby zůstala u čtyřleté varianty RP, pobírala by tuto částku do 9 měsíců věku dítěte a od 10. měsíce do 4 let věku dítěte 3 800 Kč. Volbu délky pobírání RP však může provést otec dítěte (manžel matky dítěte). Musí mu ovšem vzniknout nárok na peněžitou pomoc v mateřství.

Na PPM má nárok i muž, který je otcem dítěte nebo manželem ženy, která dítě porodila. Musí s matkou uzavřít písemnou dohodu, že bude o dítě pečovat. Tuto dohodu lze uzavřít nejdříve od 7. týdne po porodu. V dohodě musí být uveden den porodu a den, od kterého bude muž o dítě pečovat. Dohoda musí obsahovat podpisy obou rodičů. Podpis matky na dohodě musí být úředně ověřen (notář, obecní úřad aj.) nebo ověřen orgánem nemocenského pojištění (správa sociálního zabezpečení). Pro tuto dohodu neexistuje formulář, sepíšete si ji sami. Musíte přiložit k nahlédnutí doklad, že muž je otcem dítěte nebo manželem matky dítěte.

Formálně může dohoda vypadat takto:

Já, níže podepsaná (jméno matky), narozena (datum narození matky), bytem (adresa matky), předávám své dítě (jméno dítěte), narozené dne (datum narození dítěte), do péče jeho otce (jméno otce), narozeného (datum narození otce), bytem (adresa otce). Otec převezme dítě do péče dne (datum převzetí).

V (místo) dne (datum)

Podpis obou rodičů

Dohoda se uzavírá do budoucna, nejdříve v den, kdy je dítě do péče předáno. Dohodu nelze uzavřít zpětně. Den převzetí dítěte do péče nesmí předcházet dni ověření podpisu matky.

Podpůrčí doba, po kterou otec může pobírat PPM, činí 22 týdnů. Otec ji však nemusí vyčerpat celou, pro potřebu volby postačí 1 kalendářní den, např. 1 den o víkendu. V takovém případě (kdy převezme dítě do péče v den pracovního volna) otec nemusí zaměstnavatele žádat o poskytnutí rodičovské dovolené.

Pojištěnec, tj. otec dítěte, musí splnit podmínky pro nárok na dávku PPM v době pojištění. Musí být účasten na nemocenském pojištění alespoň po dobu 270 kalendářních dnů v posledních dvou letech před dnem nástupu na PPM nebo v ochranné lhůtě, která činí 7 dní. V době pobírání PPM nesmí vykonávat práci v zaměstnání a pobírat z tohoto zaměstnání příjem.

Je-li nárok na PPM uplatňován z nemocenského pojištění OSVČ, je nutné splnit ještě podmínku účasti na nemocenském pojištění OSVČ alespoň po dobu 180 kalendářních dnů v posledním roce před nástupem na PPM.

O PPM se žádá u zaměstnavatele podáním žádosti o peněžitou pomoc v mateřství při převzetí dítěte do péče. Výše uvedená dohoda se k žádosti přikládá. Vznik nároku na PPM potvrdí na „Potvrzení o nároku na dávky ovlivňující nárok a výši rodičovského příspěvku“ správa sociálního zabezpečení příslušná podle sídla zaměstnavatele nebo mzdové účtárny, popř. ta správa sociálního zabezpečení, kde je vedena OSVČ. Tím, že vznikne nárok na peněžitou pomoc v mateřství, může otec zvolit dvou či tříletou variantu rodičovského příspěvku.

Dvouletá varianta čerpánírodičovského příspěvku – následuje po PPM; příspěvek je pobírán ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 24 měsíců věku dítěte. O tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den;

Tříletá varianta – následuje po PPM a výše příspěvku je v základní výměře (7 600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte;
Otec se musí s matkou na rodičovském příspěvku vystřídat, tj. podat žádost o rodičovský příspěvek a následně může provést volbu varianty délky jeho pobírání ve stanovené lhůtě.
Pokud chcete zvolit dvouletou variantu (tzv. rychlejší), je nutné volbu provést do konce druhého kalendářního měsíce, následujícího po kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 22 týdnů života.

Pokud chcete zvolit tříletou variantu (tzv. klasickou), je nutné tuto volbu provést do konce kalendářního měsíce, v němž dítě dosáhlo 9 měsíců.

Po zvolení délky čerpání může RP pobírat nadále otec anebo matka – zvolená varianta platí i pro ni. RP však může pobírat vždy jen jeden z rodičů!

To, že jeden z rodičů pobírá PPM, je třeba oznámit a výši doložit příslušnému úřadu státní sociální podpory. Pak vzniká nárok v kalendářním měsíci na rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi výší rodičovského příspěvku a peněžitou pomocí v mateřství. Potřebné formuláře obdržíte na úřadu státní sociální podpory nebo je v elektronické podobě naleznete na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí (https://formulare.mpsv.cz/okdavky/cs/welcome)

Článek připraven ve spolupráci s APERIO.CZ – Společnost pro zdravé rodičovství

Témata: Těhotenství, Děti, Porod, Mateřská a rodičovská dovolená, Rodičovský příspěvek, Peníze a kariéra, Otec, Příspěvek, Muž, Kalendářní den, Podpůrčí doba, Zdravé rodičovství, Aperio

Mohlo by vás zajímat
To vás pobaví! Sourozenci nafotili rodičům k výročí srovnávací fotky
Narážky na tělo po porodu ignorujte, radí. Jak vypadá po třech dětech?
Holčička s rozštěpem má po operaci. Teď je z ní krásná slečna. Jak vypadá?
Zimní děti versus ty letní: Datum narození ovlivňuje zdraví i charakter
Strií se nezbavíš, už se nevyspíš! Tohle těhotným neříkejte, radí herečka Arichteva
Jana Bernášková: Špatně jsme odhadli syna, komunitní škola nebyla pro něj
Dceru nebudeme učit ani uzbecky, ani romsky, říká Monika Bagárová
Po císaři dávají lékaři dětem cumlat tampon z vaginy matky. Proč?
Kristýna Leichtová rodila doma! Mezi herečkami nebyla první

Horoskopy

Beran Na závěr směny si oddechnete, že už se nemusíte před šéfem předvádět. Sice vás chválí, ale už jste z…

Jména pro děti

Největší výběr jmen.

Dnes má svátek: Lada, Kajetán, Iboja

Aktuální vydání

Aktuální číslo časopisu

Newsletter

Týdenní přehled nejdůležitějších zpráv do vaší e-mailové schránky.

  

Výhodné předplatné

Objednat předplatné