Maminka.czKojenec

Rodný list: Co budete potřebovat k jeho vydání?

Monika Tomsová 7.  12.  2011
Rodný list: Co budete potřebovat k jeho vydání?
První z mnoha důležitých dokladů, které člověk za svůj život nasbírá. Co a jak obstarat, aby ho měl i váš potomek?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Než miminko spatří světlo světa, musíte zařídit milion věcí: nakoupit výbavičku, přichystat pokojíček a mimo jiné dát také do kupy nezbytné „papíry“. Jaké to jsou?
To záleží na životní situaci, v které jste se ocitla. S sebou do porodnice si kromě občanky, těhotenské průkazky a průkazu pojištěnce přibalte:

  • Originál nebo úředně ověřenou kopii vašeho oddacího listu, vámi a otcem dítěte podepsané souhlasné prohlášení o jménu, a to všechno za předpokladu, že jste za tatínka vašeho miminka provdána.
  • Jestli se naopak vaše manželství z nějakého důvodu rozpadlo a nebudete v rodném listu chtít uvádět otce, pak si připravte navíc svůj rodný list (nebo jeho úředně ověřenou kopii), podepsané prohlášení o jménu dítěte, jste-li rozvedená, pak také pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, jste-li vdova, potom úmrtní list manžela.
  • Jako budoucí svobodná maminka potřebujete také rodný list a podepsané prohlášení o jménu.
  • Žijete-li s tátou mrňouska „na hromádce“, a chcete, aby byl jako otec uveden v rodném listu, pak musíte mít: občanky vás obou, vámi oběma podepsané souhlasné prohlášení o jménech, souhlasné prohlášení o určení otcovství (vysvětlíme si později), a též rodné listy vás obou.

To jsou asi nejdůležitější dokumenty, které byste měla mít nachystané. Máte pochybnosti? Nejste si jista, co a jak?
Poptejte se na příslušné matrice. Zde také obdržíte všechny potřebné formuláře (některé z úřadů je mají dokonce volně ke stažení na svých webových stránkách, popřípadě je můžete dostat u svého gynekologa či v porodnici).

Jak to funguje?

Ústav, ve kterém jste se stala maminkou, dá do tří dnů od příchodu miminka na svět echo příslušné matrice, v jejímž správním obvodu k této šťastné události došlo. Ta nového človíčka zapíše do knihy narození a začne zpracovávat jeho rodný list. Pak je tu ovšem ještě varianta, že se do zdravotnického zařízení nechystáte: „Při domácím porodu oznámí narození dítěte lékař, který jako první poskytl zdravotní péči, popř. jeden z rodičů, a to rovněž do tří dnů od příchodu potomka na svět,“ vysvětluje Jana Šimková z matriky v Říčanech: „Zpravidla k nám zajde otec, který přinese hlášení o narození dítěte vyplněné soukromou porodní asistentkou a další potřebné doklady (rodné listy rodičů, oddací list, občanské průkazy…) nutné k zápisu do matriky a k vystavení rodného listu.

“ Ten by měl být hotový do třiceti dnů od vašeho oznámení či oznámení porodnice, většinou to ale úřady stihnou dříve. Za jeho vystavení nic neplatíte. Převzít si ho můžete na matrice osobně po předložení občanského průkazu, nebo tam vyšlete novopečeného tatínka (pozor, ten musí mít průkazy totožnosti vás obou), a konečně ještě jedna varianta – máte možnost nechat si ho zaslat, i se všemi vámi dodanými dokumenty, doporučeně do vlastních rukou poštou.

Na co myslet dál?

Tak rodný list je „v procesu,“, teď si povíme o dalších povinnostech, které se k němu vážou. Svého drobečka musíte nahlásit zdravotní pojišťovně, u které jste byla registrována v době porodu. Na to máte lhůtu osm dní, počítáno od jeho narození, nicméně aby k zapsání došlo, potřebujete předložit občanku a rodný list dítěte, který ovšem ještě nejspíš mít nebudete.

Je lepší zavolat či zajít do pojišťovny a zeptat se, jak takovou situaci řešit. Většinou to funguje tak, že se dítko registruje dodatečně, až když je rodný list k dispozici. Dále s tímto dokumentem zavítáte na oddělení dávek státní sociální podpory, ke kterému patříte, abyste si mohla zažádat o porodné. V neposlední řadě o jeho kopii projeví zájem i váš zaměstnavatel či správa sociálního zabezpečení, a také evidence obyvatel, kam byste měla nechat prcka zapsat.


Kolonka „otec“ dítěte

Nejste za svého partnera provdána, přesto si oba přejete, aby v rodném listě vašeho potomka figuroval jako otec? Pak ho „bafněte za křídlo“ a dojděte spolu na matriku v místě vašeho trvalého bydliště, kde si zažádáte o tzv. určení otcovství k nenarozenému dítěti souhlasným prohlášením. S sebou si nezapomeňte vzít občanky, rodné listy, vaši těhotenskou průkazku, v případě, že jste rozvedená matka, pak pravomocný rozsudek o rozvodu manželství, pokud ovdovělá, pak úmrtní list manžela.

Lepší je postarat se o určení otcovství již před porodem, protože jestli to z nějakého důvodu nestihnete, partner v rodném listu uveden nebude. Avšak tuto skutečnost můžete napravit dodatečně, a to tím, že opět společně zavítáte na matriku a budete žádat určení otcovství k již narozenému dítěti… Počítejte ale s tím, že se bude rodný list vystavovat znovu. Jsou také situace, kdy provést určení otcovství nelze. Jestli jste vdaná, je jako otec dítěte automaticky zapsán váš manžel. Nejinak je tomu ovšem i v případě, že se potomek stihne narodit do 300 dnů od zániku vašeho manželství (je jedno, jestli k němu došlo rozvodem nebo úmrtím muže), a vy jste mezitím nestihla vystrojit svou další veselku.

S matrikou řešte

Nikdo vám hlavu neutrhne, když nějaký z důležitých dokladů zapomenete doma a nebudete ho tak mít s sebou v porodnici. Předložíte ho dodatečně při převzetí rodného listu dítěte. Pokud se narodí státní občan České republiky v cizině, pak má vydání jeho rodného listu na starosti zvláštní matrika v Brně. Jestli se tedy chystáte rodit v zahraničí, ptejte se už předem, co a jak v takové situaci dělat. V případě, že byste porodila třeba v autě cestou do zdravotnického zařízení, vezme si vás na starost ta matrika, v jejímž správním obvodu novorozenec z vozu „vystoupí“. Rodný list si hlídejte jako oko v hlavě. Když se vám ho i tak podaří někam zašantročit, můžete požádat o jeho duplikát. Ten vás přijde na sto korun. A když si přejete, aby příjmení vaší novorozené holčičky nekončilo – ová? I to si musíte na matrice zařídit.

Témata: Těhotenství, Děti, Porod, Časopis Maminka, Novorozenec, Kojenec, Porodné, Lis, Výstroj, Rodný list, List, Křídlo, Rod, Vydání