Maminka.czDěti a mateřství

S čím vám pomohou v pedagogicko-psychologické poradně?

Kateřina Černá 25.  7.  2011
Pedagogicko-psychologické poradny jsou poměrně rovnoměrně rozprostřeny po celé republice, najdete je v každém větším městě. Zřizovatelem je kraj a naprostá většina jejich služeb je bezplatná. Jsou tedy finančně i místně dostupné většině lidí, kteří by potřebovali její pomoc. S čím se však na tato zařízení můžeme obracet?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Pedagogicko-psychologické poradny poskytují služby dětem od předškolního věku až po vysokoškoláky. Spolupracují samozřejmě i s rodiči a učiteli. Nabízí řadu preventivních programů, které pak prezentují ve školách žákům nebo v nich školí učitele. Tvoří jim například s postupy, jak předcházet šikaně. Když se potom nějaká objeví, pomáhá ji diagnostikovat a samozřejmě se podílí i na jejím odstranění. Pracuje tedy jak na prevenci, tak na diagnostice a řešení problémů.

Nezletilé dítě objednává rodič, zletilé přichází samo. Rodič sám může rozhodnout, že by pedagogicko-psychologická poradna byla zapotřebí a nepotřebuje k tomu žádné doporučení. Pokud tam však jde na doporučení školy, je dobré mít s sebou ze školy vyplněný dotazník.

Důvodů k návštěvě tohoto zařízení může být celá řada. Řekněme si alespoň pár základních.

Předškolní děti

U malých dětí lze v poradně řešit otázku umístění do školky. Pokud jsou dítěti například tři roky a vy máte pochyby, zda by školku zvládlo, určitě vám tam poradí. Nebo naopak pokud třeba čtyřleté dítě do školky dát ještě nechcete, mohou vám říct, zda by situaci řešili stejně.

Pokud již do školky nastoupí, může se objevit řada potíží, například s adaptací nebo s chováním. I v těchto případech vám bude poradna nápomocná. Celá řada dětí pak do poradny dochází před nástupem do první třídy, kdy psycholog určí, zda je dítko dostatečně na školu zralé.

Děti na základní a střední škole

V tomto věku vodí do poradny rodiče děti nejčastěji kvůli potížím ve škole, ať už z prospěchových nebo výchovných potíží. Psycholog a speciální pedagog mohou diagnostikovat případné poruchy učení a doporučit rodičům i učitelům, jak s dítětem pracovat. Pokud se jedná o výchovné potíže, zde se často pracuje s celou rodinou a mnohdy se spolupracuje i s centry výchovné péče.

Na konci povinné školní docházky mnoho žáků neví, na jakou školu by měli dál jít. Stejně tak profesního poradenství využívají i středoškoláci, kteří uvažují nad studiem vysoké školy. Spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou je vhodná také u žáků a studentů, kteří mají nějakou formu postižení či jsou jinak znevýhodněni oproti jiným dětem. Pracovníci pedagogicko-psychologické poradny by měli pomoci integraci, případně doporučí zařazení do nějakého jiného typu škol.

Do poradny nemusíte jít pouze s problémem, který se týká primárně školy. Jestliže má dítě nebo adolescent rodinné nebo osobní problémy, jistě se také dotýkají jeho školní úspěšnosti nebo adaptace. Proto i s těmito typy potíží můžete psychologa v tomto typu poraden navštívit.

Nic z toho, co Vám v poradně řeknou a poradí, nemá závazný charakter. Je to potřeba brát jako radu, kterou se můžete, ale nemusíte řídit. Pokud Vám například paní psycholožka v rámci profesního poradenství řekne, že byste se hodila na architektu, můžete sama zvážit rizika a přihlásit se klidně na lékařskou fakultu.

Do poradny nechodí jen lidé, kteří mají problém. Je otevřena například i velmi nadaným dětem, kterým pomáhají nadání diagnostikovat a rozvinout. Může Vám také pomoci spojit se s jinými odporníky v oboru, například se školním psychologem, střediskem výchovné péče či logopedem.

Témata: Děti, pořad, Preventivní program, Pór, Středoškoláci, Psycholog, Školní psycholog, Nezletilé dítě, Pedagog, Vyplněný dotazník