Maminka.czChování a vztahy

Šest věcí, které dělají rodiče úspěšných dětí! Zkusíte je taky?

Simona Procházková 21.  2.  2021
Každý z nás si samozřejmě přeje, aby jeho ratolesti byly chytré, šikovné, dobře prospívaly ve škole, měly koníčky, které jim rozšíří obzory, a podařilo se jim zvolit studijní obor, který je bude zajímat a bavit. Rádi byste znali „návod“, jak vychovat to nejlepší a nejschopnější dítě, kterému se bude skvěle dařit ve škole i později v zaměstnání? Čtěte!

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Je nad slunce jasné, že na to, jak vychovat nadprůměrně schopné a úspěšné dítě (a pozdějšího dospěláka), neexistuje žádný univerzální recept ani chytrá příručka se zázračnými zaklínadly. Podle internetového portálu Patalie.cz ale psychologové popisují několik faktorů, které cestu dětí k úspěchu (nejen pracovnímu) výrazně ovlivňují. A téměř všechny závisí na rodičích. Které to jsou?

Učí je brzy matematiku

Udivuje vás to? Údajně je právě v časném umění počítat zakódován budoucí úspěch školáků a studentů. Analýza z roku 2007, která zkoumala 35 tisíc předškoláků ve Spojených státech, Kanadě a Velké Británii, zjistila, že brzké rozvíjení matematických dovedností se může proměnit ve velkou životní výhodu.

„Význam těchto schopností, tedy začínat školní docházku se znalostí čísel, jejich řad a dalších základních matematických úkonů, předurčuje nejen budoucnost dítěte na poli matematiky, ale také na poli čtenářském,“ stojí mimo jiné ve shrnutí výsledků studie. Dokáže vaše batole napočítat na požádání do deseti a pětileté robátko si hravě sčítá a odečítá, ať už s pomocí prstů či zpaměti? Pak je na dobré cestě k úspěšnému studiu a záviděníhodné pracovní kariéře! Netlačte na pilu a do ničeho své ratolesti nenuťte, pokud ale projeví zájem, podporujte je a věnujte se jim. Vždyť zábavných her, při kterých se  nenásilnou formou dají naučit základy počtů, existuje celá řada.

Vštěpují jim odmala sociální dovednosti

Pozdravit, poděkovat, požádat o něco, umět se omluvit, slušně a přátelsky komunikovat s vrstevníky, otevřeně projevovat své emoce, nestydět se za vlastní pocity a city… trénujete tyto dovednosti se svými dětmi? Výzkumníci z Pennsylvania State University a Duke University sledovali více než 700 dětí napříč Spojenými státy od mateřské školky až do věku 25 let a našli jistou spojitost mezi sociálními dovednostmi dětí z mateřinek a jejich životními úspěchy (případně neúspěchy) o dvě desítky let později. Ukázalo se, že sociálně schopné děti, které neměly problém zapojit se do her, pomáhaly ostatním, byly schopné porozumět jejich potřebám a samy řešit problémy, mají mnohem vyšší pravděpodobnost, že vystudují vysokou školu a najdou si práci, která bude odpovídat jejich vzdělání než ty, kterým tyto sociální dovednosti ve školce chyběly.

Dobrý den, děkuji i prosím: Od kdy děti učit zdvořilosti?

„Výsledky ukazují, že pomáhat dětem s rozvojem emocionálních schopností je jedna z nejdůležitějších věcí, které můžeme udělat pro jejich zdravou budoucnost,“ je přesvědčena Kristin Schubert, programová ředitelka společnosti Robert Wood Johnson Foundation, která studii realizovala. „Od raného věku mohou právě tyto dovednosti rozhodovat o tom, jestli vaše dítě skončí ve vězení, nebo na univerzitě, jestli bude nezaměstnané, nebo závislé na drogách,“ dodává.

Trvají na daném režimu a plnění povinností

„Když po sobě děti nemusí mýt nádobí, znamená to, že je za ně umyje někdo jiný,“ říká Julie Lythcott-Haims, bývalá děkanka na Stanford University a autorka knihy Jak vychovat dospělého. „Takže jsou zproštěni nejen samotné práce, ale také se nenaučí, že k práci je třeba se stavět čelem a že každý člen domácnosti se musí podílet na zlepšování jejího chodu jako celku,“ dodává. Julie Lythcott-Haims věří, že děti, které doma „pomáhají“, vyrůstají v zaměstnance, kteří dobře spolupracují s ostatními, jsou empatičtější, protože vědí, jak je občas těžké dotáhnout věci do konce, a také jsou schopnější pracovat samostatně a bez autoritativního dozoru. Své názory staví na výsledcích dlouhodobé kontinuální studie Harvard Grant Study. „Tím, že mají povinnosti – vynášet odpadky nebo skládat si své prádlo – se učí, že tyto rutinní věci jsou prostě nutnou součástí života,“ říká.

Poprask na síti! Matka sdílela video, kde malý syn vaří nebo myje nádobí

Nestydí se za svá vysoká očekávání

Pozor, nejde tu o žádné nereálné představy, přehnané nároky a nenaplněné ambice, které si rodiče touží projektovat do svých potomků a jenž mohou být ve svém důsledku velmi kontraproduktivní. Profesor Neal Halfon s týmem vědců z University of California zrealizoval rozsáhlou studii, které se zúčastnilo téměř sedm tisíc dětí narozených v roce 2001 (tedy těch, kteří letos oslavily sedmnácté narozeniny). Co zjistil? Že zcela jednoznačně mají očekávání, která na děti kladou jejich rodiče, obrovský efekt na jejich vzdělání. „Rodiče, kteří plánují pro své děti univerzitní vzdělání, je dokážou navigovat k lepší budoucnosti bez ohledu na své vlastní příjmy nebo úroveň vzdělání,“ uvedl profesor Halfon. Dále přišel se zjištěním, že od 57 % dětí, které dopadly v testech nejhůř, rodiče neočekávali vysokoškolské vzdělání, zatímco u těch, kterým se dařilo nejlépe, očekávalo 96 % rodičů, že půjdou na univerzitu. Tuto skutečnost potvrzuje i další psychologický fenomén, tzv. Pygmalion efekt, který spočívá v tom, že „to, co jedna osoba očekává od druhé, může ta druhá chápat jakožto proroctví o svém vlastním sebenaplnění“. Což v tomto případě znamená, že se děti snaží naplnit rodičovská očekávání.

Reagují na potřeby a budují vzájemný vztah

Jaký styl výchovy praktikujete u vás doma? Jste autoritářský, nebo spíše shovívavý a tolerantní rodič? Nechávali jste dítko jako kojence vyplakat, nebo běhali k postýlce, chovali a nosili? Jak často si společně hrajete? Podnikáte rodinné výlety? Mluvíte spolu na rovinu? Na tom všem totiž hodně záleží. V roce 2014 zjistila studie (provedená na 243 lidech narozených v chudobě), že děti, kterým se dostalo „citlivé péče“ v prvních třech letech jejich života, mají zdravější společenské i partnerské vztahy i lepší kariérní úspěchy po třicítce. Citlivou péčí je v tomto případě míněna „rychlá reakce na signály, kterými děti dávají najevo své potřeby“ a „poskytování jistoty a bezpečí“ dětem, které právě objevují svět. Investice do rozvíjení vztahu rodič – dítě v raném věku se vrací v dlouhodobém měřítku napříč celým životem jednotlivce.

Profesor Robert Hughes zdůrazňuje, že podle dalších výzkumů jsou na tom děti z nekonfliktních neúplných rodin lépe než ty, které žijí v konfliktních úplných rodinách. Zůstáváte-li tedy v nefunkčním vztahu plném hádek a napětí jen „kvůli“ dětem, děláte jim medvědí službu. Existuje také studie, která zjistila, že dvacetiletí mladí dospělí, kteří si jako malé děti prošli rozvodem rodičů, se i po deseti letech stále cítili ve stresu.

Tohle se osvědčilo švédským rodičům. Inspirujte se:

Maminky chodí do práce

Výzkum z Harvard Business School ukazuje, že děti zcela jednoznačně profitují z faktu, že jejich máma chodí do práce. Podle této studie dcery pracujících matek chodí déle do školy, pracují na vedoucích postech a vydělávají více peněz – až o 23 % více než jejich vrstevníci, kteří vyrůstali s maminkami v domácnosti. Synové pracujících matek se podílejí více na domácích pracích a péči o děti a těmto činnostem se věnují o osm hodin týdně více než jejich vrstevníci, děti maminek v domácnosti. „Příklad, který svým dětem dáváme svým vlastním životem, nastavuje jejich standardy na to, co je správné, co jsou jejich práva, povinnosti a v co mají věřit. Je jen velmi málo věcí, o kterých víme, že mají jasný vliv na genderovou nerovnost, a výchova matkou, která pracuje, patří mezi ně,“ uvedla autorka studie profesorka Kathleen L. McGinn listu Business Insider.

Chcete být dobrým rodičem? Pozor na tyto výchovné chyby
Rodičovské lži. Proč se nevyplatí? A co když na ně děti přijdou?
Jaký jste rodič? Pasivní, agresivní, nebo asertivní?
Témata: Děti, Praktické rady, Chování a vztahy, Rodiče, Základní škola, Vzdělání, kultura, Mall.tv, Rychlá reakce, Odpadky, Nefunkční vztah, Budoucí úspěch, Studie, Celý život, Dítě narozených, Vztah, Schopné dítě, Nenásilná forma, Malé dítě, Bus, Medvědí služba, Rozvíjení, Děkanka, Kanada, Životní úspěch