Maminka.czZdraví

Sestrou roku 2015 se stala Jitka Fikarová

Iva Endrychová 23.  3.  2015
Slavnostní předání ocenění jubilejního 15. ročníku soutěže Sestra roku, které organizovalo vydavatelství Mladá fronta s divizí Mladá fronta Events & Congresses – Medical Services, se konalo 17. března 2015 od 19.00 hodin v prostorách Hudebního divadla Karlín, Praha.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Záštitu nad oceněním převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Záštitu dále převzaly Ministerstvo zdravotnictví ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR a Rada hlavního města Prahy. Odborným garantem soutěže je Česká asociace sester.

Ocenění Sestra roku 2014 bylo uděleno ve dvou kategoriích:

Sestra v přímé ošetřovatelské péči

V této kategorii soutěžily sestry vykonávající ošetřovatelskou praxi ve všech typech zdravotnických zařízení nemocniční a ambulantní sféry a všech formách domácí a sociální péče.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2014 v kategorii Sestra v přímé ošetřovatelské péči se stala Bc. Jitka Fikarová, vrchní sestra, Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra ČR.

Medailonek vítězky kategorie zde

Sestra v managementu a vzdělávání

V této kategorii soutěžily sestry, jejichž přínos k rozvoji ošetřovatelské péče v ČR spočívá především v intenzivní vzdělávací, manažerské či vědecko-výzkumné činnosti.

Vítězkou soutěže Sestra roku 2014 v kategorii Sestra v managementu a vzdělávání se stala Mgr. Jindra Kracíková, mentorka, Vysoká škola zdravotnická, Praha.

Medailonek vítězky kategorie zde

Klepněte pro větší obrázekKlepněte pro větší obrázek

Redakční rada a redakce časopisu Zdravotnictví a medicína udělily mimořádnou cenu:

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství

Držitele této ceny vybírá redakce ze všech došlých přihlášek s cílem ocenit celoživotní práci nominovaného, jež představuje významný kvalitativní přínos pro rozvoj oboru ošetřovatelství.

Čestné ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství bylo uděleno Daně Pilátové, Interní klinika FN Královské Vinohrady, Praha.

Medailonek vítězky kategorie zde 

Ocenění, pro které hlasuje široká veřejnost:

Sestra mého srdce

 Vítězku této kategorie bylo možné vybírat ze sedmi finalistek všech vyhlašovaných kategorií, které vybrala první odborná porota, a jednoho držitele Čestného ocenění za celoživotní dílo v ošetřovatelství, a to prostřednictvím webových stránek www.sestramehosrdce.cz. Vítězkou hlasování se stává finalistka, která v celkovém součtu získá největší počet hlasů.

Nejvíce hlasů v on-line anketě získala Bc. Jitka Fikarová, která tak získala ocenění Sestra mého srdce.

Jubilejní 15. ročník soutěže Sestra roku přinesl novinky, které zahájily novou éru tohoto prestižního ocenění. Nový formát vyhlášení výsledků soutěže byl modernější i díky využití špičkových digitálních technologií, které nabízí Hudební divadlo Karlín, kde se soutěž ve své historii konala poprvé.

Záštitu nad soutěží Sestra roku převzala i letos Mgr. Dagmar Havlová za Nadaci Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. Patronaci již tradičně převzali také zástupci Odboru správních činností ve zdravotnictví a sociální péči Magistrátu hlavního města Prahy, ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček a ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová. Garantem soutěže je Česká asociace sester.

O vítězích v jednotlivých kategoriích rozhodovala v rámci galavečera druhá odborná porota, ve které post předsedkyně přijala PhDr. Martina Šochmanová, prezidentka České asociace sester.

V odborné porotě dále zasedli:

Tom Philipp, náměstek ministra zdravotnictví České republiky

Ing. Jiří Horecký, prezident Unie zaměstnavatelských svazů České republiky

Eva Kučková, auditorka Fakultní nemocnice Motol Praha a vítězka loňského ročníku soutěže Sestra roku v kategorii Management a vzdělávání

Ing. Miloslav Ludvík, ředitel Fakultní nemocnice Motol Praha

MUDr. Ondřej Měšťák, Klinika plastické chirurgie Nemocnice Na Bulovce

Mgr. Jana Mikulková, ředitelka Národního centra ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů

Maya Novackova, ředitelka odboru marketingu společnosti AGEL

Sylwia Říhošková, manažerka korporátní komunikace společnosti Hartmann-RICO, a. s.

PhDr. Eva Procházková, prezidentka asociace Palma

Mgr. Alena Šmídová, hlavní sestra Ministerstva zdravotnictví České republiky

Bc. Tomáš Válek, předseda Profesní a odborové unie zdravotnických pracovníků

Mgr. Markéta Mikšová, šéfredaktorka časopisu Zdravotnictví a medicína

Slavnostního vyhlášení se zúčastnili například:

Prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc.

Prof. Ing. Rudolf Poledne, IKEM

Prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc.

Doc. MUDr. Leoš Heger

MUDr. Milan Kubek, prezident České lékařské komory

PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident České lékárnické komory

Prof. MUDr. Aleksi Šedo, DrSc., děkan 1. LF UK Praha

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, předseda ČLS JEP

MUDr. Petr Sucharda, primář III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha

Mgr. Dana Jurásková, ředitelka VFN Praha

Ing. Jaromír Gajdáček, GŘ ZP ministerstva vnitra

Vlastimil Sršeň, ředitel odboru komunikace VZP

Klepněte pro větší obrázek

Soutěž Sestra roku je koncipována jako poděkování sestrám za jejich vytrvalou a obětavou práci, a to nejen vítězkám, finalistkám a nominovaným, ale také všem ostatním. Cílem ocenění Sestra roku je pozvednout prestiž a uznání tohoto nelehkého povolání.

V průběhu večera, který byl opět zpestřen hudebním programem, byla vítězkám předána ocenění, jejichž součástí jsou i hodnotné dary. Večerem, na němž vystoupili zpěváci Kamila Nývltová a Václav Noid Bárta, provázela moderátorka Daniela Šinkorová. K tanci a poslechu hrála po skončení oficiální části večera kapela April.

Foto: Tomáš Hercog

Témata: Zdraví, Václav Noid Bárta, klinika plastické chirurgie, Noid, Philipp, Jindra, Chudoba, Hlavní sestra, Agel, Největší počet, Jitka, Redakční rada, Vítězka, Kapela, Vinohrady, Dagmar Havlová, Karlín, Počet hlasů, Česká asociace, Rok, Vlastimil Sršeň, LF UK a VFN, Ondřej Měšťák, Široká veřejnost, Zdravotnický pracovník, Zdraví na Heureka.cz