Maminka.czLogopedie

Šišlání a nesprávná výslovnost. Známe efektivní způsoby, jak u dětí podpořit vývoj řeči

vas 22.  4.  2024
Že děti šišlají nebo komolí slova, se může zdát přirozené a svým způsobem i roztomilé. Rodiče tomu zpočátku nevěnují moc pozornosti. S přibývajícím věkem však hrozí riziko, že se nesprávná výslovnost zafixuje, a proto by měla být upravena ideálně před nástupem do první třídy. Jak na to?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Ve vývoji řeči hraje svou roli i mateřská škola. Dítě, které nastupuje do školky, by mělo být schopné se domluvit a umět sdělit své potřeby. Paní učitelky se pak dále systematicky zaměřují na rozvoj komunikativních dovedností – nejedná se pouze o výslovnost hlásek, i když ta bývá většinou nejvíce komentovaná okolím, dítě toho musí zvládnout mnohem více.

„V době docházky do mateřské školy dochází k mnoha změnám v řeči. Přestože si většina lidí v okolí dítěte všímá především výslovnosti jednotlivých hlásek, toto je pouze jeden ze střípků mozaiky, kterou správný řečový vývoj tvoří. Aby dítě mohlo ve škole prospívat, musí také trénovat rozlišování jednotlivých zvuků a následně hlásek, trénovat porozumění nebo musí být schopno používat řeč ke komunikaci se svým okolím. Dochází také k prudkému rozvoji slovní zásoby. V celém tomto procesu hraje nezastupitelnou roli okolí dítěte, ať už rodina, nebo mateřská škola, do které dochází,“ vysvětluje klinický logoped PhDr. Jan Dezort, Ph.D.

VIDEO: Podcast Maminka: Logopedie – má vaše dítě problémy s řečí a výslovností? Jak to zlepšit?

A jak konkrétně na rozvoji řeči mateřské školy pracují? „Během putování přírodou lze zařadit hry, které pomáhají například sluchové diferenciaci. Na cestě zastavíme mezi dvěma místy, kde jsou děti zvyklé čekat. Všechny děti, které chtějí hrát, si stoupnou na startovní čáru. Kdo nehraje, jde svým tempem k dalšímu místu s jedním z průvodců. U startovní čáry dáváme dětem úkoly typu: slovo začínající na určitou hlásku, slovo se dvěma slabikami apod. Kdo takové slovo vysloví, může vyrazit. Děti, které tuto dovednost ještě nemají rozvinutou, slyší spoustu příkladů a postupně přijdou na to, jak najít správnou odpověď,“ vysvětluje Tereza Valkounová z Asociace lesních MŠ.

Rozvoj řeči doma

Vývoj řeči nejlépe podpoříte vlastní komunikací s potomkem. „Je vhodné, aby si rodiče na dítě udělali každý den alespoň chvilku (třeba 10 minut), kdy mu budou věnovat plnou pozornost, bez dalších vzruchů v okolí. Je důležité, aby dítě odmalička vycítilo, že může za rodičem přijít a ten jej bude opravdu poslouchat. S nejmenšími dětmi se zaměřujte zejména na různé strategie rozvoje komunikace, s většími pak můžete využít i řadu logopedických pomůcek a her podporujících komunikaci, které jsou běžně k dostání,” říká klinický logoped.

A co můžete vyzkoušet?

Malovat

S výslovností souvisí nejen poctivé trénování písmenek, problematika je mnohem komplexnější. Součástí vývoje řeči je mimo jiné rozvoj jemné motoriky, která se dá skvěle trénovat pomocí navlékání korálků či kreslení. Cvičit můžete i venku, dítě si vezme klacík a do písku nebo štěrku v parku dělá kruhy nebo ležaté osmičky.

Hýbat se

Pro rozvoj řeči i mozku je stěžejní přirozený pohyb. Dítě proto potřebuje dostat prostor pro pohybovou aktivitu, která se v období předškolního věku (3–5 let) pohybuje okolo 3–4 hodin denně. „Průzkumy nám dávají za pravdu v tom, že pohyb je zásadní zejména pro rozvoj dětí předškolního věku. Když dítě chodí, leze, skáče, překonává překážky, u čehož kříží ruce i nohy, jsou to důležité pohyby pro jeho vývoj. Chůze je důležitá i pro funkce mozku – rozvoj myšlení i centrum řeči,“ říká Tereza Valkounová. Právě v lesních školkách děti tráví venku 70–90 % času za každého počasí.

Mluvit, mluvit, mluvit

Obrazovky telefonů a sledování televize jsou pro mnoho předškolních dětí každodenní  činností. Poznávají tím však své okolí pasivně, a chybí jim tak interakce a naslouchání. Ať už jedete autem, nebo se procházíte, společně s dítětem komentujte, co kolem sebe vidíte. Je to pejsek? Co to dělá? V prostředí domova můžete s dětmi místo sledování pohybujících se obrázků na obrazovce prohlížet knihy a povídat si o nich.

Další tipy

  • Když s dítětem mluvíte, dívejte se mu do očí. Oční kontakt podporuje soustředěnost na přítomný okamžik.
  • Na děti nešišlejte, od narození na ně mluvte se správnou výslovností.
  • Slovní zásobu rozšiřujte při společném čtení pohádek, vyprávění příběhů.
  • Při vývoji řeči, ale i paměti a sluchového vnímání pomáhá učení se říkanek, básniček či písniček.
  • Povídejte si s dětmi o běžných věcech kolem nás.
  • Odpovídejte dětem na jejich otázky, popisujte, co zrovna děláte.

Kdy se obrátit na klinického logopeda?

Zjednodušeně lze říci, že kdykoli máte vy nebo vaše okolí jakékoli podezření na problémy s vývojem řeči, ať jde o výslovnost, porozumění, nebo třeba neplynulosti v řeči. Lepší je jedna ‚zbytečná‘ návštěva logopeda než vyčkávat, jestli se řeč sama neupraví, často pak můžete dostat vzhledem k přetížení logopedických pracovišť a dlouhým objednacím lhůtám termín pozdě a vada řeči se zbytečně komplikuje,“ uvádí klinický logoped Jan Dezort.

S doporučením obrátit se na logopeda může pomoci také mateřská škola. „Když máme podezření, že dítě potřebuje odbornou pomoc, aktivně upozorňujeme rodiče, aby oslovili logopeda nebo jiného odborníka. V některých lesních školkách také probíhají logopedické depistáže. Závěry opět sdílíme s rodiči a hledáme společné řešení pro podporu dítěte – nejen ve školce, ale i doma,“ dodává Tereza Valkounová.

Proč má stále více dětí vadu řeči? Rodiče mnohdy zanedbají nebo vynechají důležitou vývojovou etapu, říkají odborníci
Témata: Předškolák, Rodiče, Logopedie, mluvení, Vývoj, Nesprávná výslovnost, Rozvoj řeči, Okolí, Výslovnost, Děti, Rozvoj, Vývoj řeči, Řeč

Video