Maminka.czMateřská škola

Školka, nebo jesle? Možností je víc! A kam přijmou dítě bez očkování?

Michaela Láchová 9.  1.  2020
Naše maminky to s námi měly jasně nalinkované: jesle, školka, škola. Dnešní mámy už mají naštěstí mnohem víc možností, mezi kterými mohou v rámci péče o své dítko hledat tu pravou. Vyznat se v nich je ovšem někdy pěkný oříšek.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

V Česku lze v rámci předškolních zařízení vybírat buď z takzvaně rejstříkových, což jsou mateřské školy zapsané v rejstříku škol a školských zařízení, a z těch neškolských, která tam zapsána nejsou. Možností je ovšem mnohem víc. Vezmeme to pěkně popořádku, a to od nejmladších dětí.

Jesle

Obvykle jsou jesle určené pro děti do tří let, respektive do doby, než můžou nastoupit do mateřské školy. Ještě donedávna existovaly státní jesle, kde se o děti povětšinou staraly zdravotní sestřičky. Od roku 2014 jsou v rukou soukromníků nebo obcí a mají podobu některé z dále uvedených forem. Ceny za jesličky se tak mohou hodně lišit; pokud je dotuje obec, jsou zpravidla nižší (podobně jako u státních mateřských škol), za ty soukromé se pohybují většinou v řádu tisíců korun měsíčně.

Ředitelka školky: Adaptace dětí na školku a jesle musí být pozvolná

Mikrojesle

Zajišťují péči o nejmenší děti od 6 měsíců do 4 let v malém kolektivu maximálně čtyř dětí. Momentálně je v pilotním ověření podporuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR z Evropského sociálního fondu. Výhodou oproti klasickým jeslím je individuální přístup k dětem, především díky malému počtu dětí v kolektivu. Mikrojesle si za dodržení podmínek výzvy může založit třeba i maminka na rodičovské, která tak může skloubit práci s péčí o své dítě. Bližší informace naleznete na mikrojesle.mpsv.cz

Dětské skupiny

Dětská skupina zajišťuje péči o dítě od jednoho roku věku do zahájení povinné školní docházky v kolektivu dětí. Tuto službu mohou poskytovat neziskové organizace, obce, církve a vysoké školy. Dětské skupiny jsou podporovány dotacemi z Evropského sociálního fondu, proto je výše úhrady většinou nižší než v soukromých zařízeních.

Co by mělo dítě umět před nástupem do školky? Poznat své oblečení, jíst příborem a vysmrkat se

Školičky

Školičky provozují neziskové organizace nebo podnikatelé. Cílem je poskytnutí krátkodobé péče, zpravidla půldenní hlídání pro děti. Cena se určuje většinou za hodinu. Jedná se o různé školky, kluby, lesní kluby, komunitní školky, rodinná centra, hlídací koutky a podobně, nezapsané ve školském rejstříku.

Jaké varianty mohou využít neočkované děti?

Odpovídá Marcela Zajícová, speciální pedagog, predskolniporadna.cz

Děti, které nejsou očkované z rozhodnutí rodičů (ne tedy ty, které se nemůžou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci a mají pro to doklad), mohou navštěvovat jen některá předškolní zařízení. Můžou docházet do „státní“ mateřské školy pouze za předpokladu, že plní povinné předškolní vzdělávání. Stejné to je jak ve veřejné, soukromé, tak lesní mateřské škole, v přípravné třídě základní školy a přípravném stupni základní školy speciální. Neškolská nezisková zařízení, která jsou provozovaná pouze podle obecných právních předpisů, neočkované děti přijmout můžou. Jedná se například o lesní kluby nebo komunitní školky. Oproti tomu do mikrojeslí a rovněž do dětských skupin neočkované děti přijaty být nemůžou, a to ani předškoláci.

Mateřské školy

Jsou určené dětem od tří do šesti let, nejdříve od dvou let za nízkou úplatu (školkovné se pohybuje většinou do tisíce korun, zvlášť se platí strava). Děti rok před nástupem do školy školné neplatí, docházka do mateřské školy je pro ně povinná. Rejstřík škol a školských zařízení (nově školek včetně lesních) naleznete na stránce: rejskol.msmt.cz

Proč státním školkám vadí děti v plenkách? Do září je zkuste odplenkovat

Soukromé mateřské školy

Můžou mít dvě formy: jako školská zařízení zaregistrovaná na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy nebo jako živnost podnikající osoby. Od státní školky se liší vyšší úplatou. Variantou jsou takzvané firemní mateřské školy, které jakožto školské zařízení provozují firmy pro své zaměstnance. Školné se pohybuje zpravidla v rozmezí 5000 až 15 000 Kč měsíčně. Nabídka mateřských škol je velice pestrá – existují školky s výukou cizích jazyků, školky specializované na zpěv, výtvarnou výchovu nebo sport. Úměrně k nabízeným aktivitám pak roste i cena za pobyt dítěte.

Alternativy povinné školní docházky

Vedle vzdělávání v mateřské škole školský zákon umožňuje tři další způsoby plnění povinné předškolní docházky, a to individuální vzdělávání, vzdělávání v takzvané přípravce a v zahraniční škole. V tom případě ale musíte svůj záměr oznámit řediteli mateřské školy, který doporučí oblasti z rámcového vzdělávacího programu, ve kterých má být dítě rozvíjeno. Variantou jsou i centra pro předškolní děti – alternativa dopoledních programů v menším kolektivu.

10 mýtů o Montessori: Tomuhle už nikdy nevěřte. Jaká je pravda?  

Věděli jste, že...

LESNÍ ŠKOLKY jsou alternativou ke klasickému předškolnímu vzdělávání. Oproti těm klasickým kladou důraz na pobyt dětí v přírodě a vzdělávání mimo učebny, nejčastěji v lese – a to v podstatě za každého počasí. Odpočinek dětí probíhá v zázemí, nejčastěji jsou to jurty nebo chatky. Lesní školky mohou mít formu jak mateřské školy (lesní mateřská škola), tak dětské skupiny nebo jiné. Informace o lesních mateřských školkách najdete na: lesnims.cz

MONTESSORI ŠKOLKY jsou v posledních letech velice oblíbené. Učitelé respektují fakt, že každé dítě je na určitou aktivitu naladěno v jinou dobu, a tak si může dítě samo zvolit, zda bude pracovat samo, ve dvojici, nebo ve skupině. Děti jsou vedeny k sebevědomí, samostatnosti a zodpovědnosti vůči ostatním. Podívejte se na na: montessoricr.cz

DALTONSKÉ ŠKOLKY jsou zaměřené podobně jako montessori. Důraz je kladen na to, aby děti vycházely samy se sebou a s ostatními při zachování vlastní osobnosti. Děti jsou vedené ke slušnosti, zodpovědnosti za své činy a ke vztahu k přírodě.

WALDORFSKÉ ŠKOLKY jsou zaměřené na poznávání světa kolem sebe pozorováním a napodobováním. Důraz je kladen zejména na morální a citový vývoj dítěte. Snaží se zbytečně nezatěžovat dětskou paměť – preferuje se hra a experimentování. Velký význam se klade i na vnímání přírody. Více na: iwaldorf.cz

JAZYKOVÉ ŠKOLKY jsou typické tím, že učitelé zpravidla mluví na děti pouze v cizím jazyce. Tyto školky bývají většinou dražší.

CÍRKEVNÍ ŠKOLKY se svou náplní od běžných mateřských školek neliší. Školka pouze zábavnou formou děti seznamuje se základními náboženskými fakty. Církevní školky přijímají děti z věřících i nevěřících rodin.

SPECIÁLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM nalezneme ve speciálních školkách, kde pečují o děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Tyto školky navštěvují děti například s logopedickými nebo jinými zdravotními problémy či postiženími.

VIDEO: Je náš předškolní systém správně nastavený? 

Proč nechci, aby mé dítě chodilo do Montessori školy: Zkušenost učitelky
Témata: Mateřská a rodičovská dovolená, Mateřství, Školství, Očkování, Mateřská škola, Zpátky do práce, Hlídání dětí, Evropský sociální fond, Česká republika, Dětská skupina, Školka, Škola, ÓČKO, Školské zařízení, Mládež, Vzdělávání, Zdravotní problémy, Děti, Jesle, Církev, Zajícová, Poznávání, Rozmezí, Docházka
Mohlo by vás zajímat