Maminka.czPorod

Stop porodnickému násilí. Na tom, jak rodíme, nesmírně záleží!

inf vas 25.  11.  2023
Mezinárodní den za odstranění násilí na ženách se každoročně připomíná právě dnes, 25. listopadu. Iniciativa Roses Revolution poukazuje na porodnické násilí, s nímž se bohužel i v dnešní době některé ženy setkávají. Co si pod tímto souslovím představit?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Porodnické násilí, mezinárodně uznávané označení pro nevhodné praktiky v oblasti péče o těhotné, rodící ženy a matky po porodu, zahrnuje poškozující praktiky, které se negativně odrážejí na fyzickém i psychickém zdraví ženy a dítěte. Porodnického násilí se zdravotníci nedopouštějí se záměrem ublížit, ale obvykle nevědomě, pod vlivem systému, který toto nežádoucí chování považuje za normální. Jde například o provádění zákroků bez souhlasu či proti vůli ženy, o manipulaci, zastrašování a další formy nepřípustného nátlaku. Stejně jako o poporodní separaci matek a novorozenců, narušování kojení a vytváření vazby mezi matkou a dítětem.

Na násilí v jakékoli formě je velmi důležité upozorňovat a je třeba vymezovat se proti němu. Růže symbolizují vyjádření soucitu s jeho oběťmi.

Jeden příklad za všechny

„Za milým přístupem se schovávaly ohavná manipulace a nátlak. Vyhrožování císařským řezem, protože porod trvá dlouho a něco se musí udělat. Příšerné chování lékařky a vyhrožování vexem, tlačení na břicho, ruční roztahování děložního hrdla, protože jsem nebyla plně otevřená. Arogance ze strany lékařky, když jsem chtěla nechat dotepat pupečník. Celý porod byl strašný a už nikdy bych se tam nevrátila. Nechtěla jsem epidurál, nechtěla jsem rodit na zádech, nechtěla jsem oxytocin, chtěla jsem dotepat pupečník. Všechno bylo obráceně,” takhle svůj zážitek z porodnice popsala jedna maminka v dotazníku Ohodnoťte svoji porodnici na serveru Průvodce porodnicemi Aperio (porod v r. 2021 v porodnici v JM kraji).

VIDEO: Epiziotomie je opodstatněná jen u jedné ženy z deseti. Porod je o uvolnění, nikoliv o tlačení, říká porodní asistentka

[CNCVideo: player.maminka.cz|

Respektující přístup si zaslouží každá žena

Součástí moderního porodnictví má být respektující přístup, který zahrnuje mimo jiné naplňování informovaného souhlasu a odmítnutí, dodržování odborných standardů a zásad bezpečné péče u porodu a v šestinedělí. Dle Světové zdravotnické organizace (WHO) má být navíc cílem perinatální péče pozitivní zkušenost s těhotenstvím a s porodem.

Doporučení pro porodnice

V roce 2018 zveřejnila Mezinárodní porodní iniciativa (ICI) doporučení ve 12 krocích, jak se mají jednotlivé státy a každé porodnické zařízení chovat k ženě, dítěti a rodině tak, aby z porodnické péče byla odstraněna jakákoliv forma násilí. Dokument jednoduše a srozumitelně popisuje, co je pro rodící ženu, její dítě a rodinu prospěšné, a podává doporučení, jak postupovat, aby péče v porodnických zařízeních byla respektující a bezpečná.

V prvním kroku ICI vyzývá, aby poskytovatelé zdravotní péče...

  • Ke každé ženě a novorozenci přistupovali s úctou a respektem k jejich důstojnosti.
  • Vyhýbali se fyzickému, slovnímu nebo psychickému násilí.
  • Citlivě poskytovali bezpečnou péči s ohledem na kulturní zázemí ženy.
  • Ctili přístup založený na právech.
  • Předcházeli vyloučení a špatnému zacházení s marginalizovanými, sociálně a ekonomicky znevýhodněnými osobami, včetně žen HIV pozitivních a těch, které utrpěly perinatální ztrátu.
  • Respektovali individuální zvyky, hodnoty, právo na sebevyjádření, informovanou volbu a soukromí.

Zpětná vazba může přispět ke změně

„Vnímáme a oceňujeme, že se péče v českých porodnicích zlepšuje a že vstřícných poskytovatelů a poskytovatelek péče přibývá. Přesto se ženy s porodnickým násilím stále setkávají v hojné míře. Doporučujeme jim sepsat pro porodnické oddělení i vedení nemocnice alespoň stručnou zpětnou vazbu, což může významně přispět k pozitivním změnám. Zdravotníci si mnohdy negativní dopady svého škodlivého přístupu neuvědomují,“ zdůrazňuje Petra Sovová z Hnutí za aktivní mateřství, které se prevenci porodnického násilí věnuje dlouhodobě.

ANKETA: ZAŽILA JSTE PORODNICKÉ NÁSILÍ? HLASUJTE!

Rudé růže před ministerstvem zdravotnictví

Kampaň 16 dní aktivismu proti genderově podmíněnému násilí je globální iniciativou, kterou vyhlašují OSN a UN Women. Začíná Mezinárodním dnem proti násilí na ženách 25. listopadu, kdy zástupkyně pracovní skupiny pro porodnictví České ženské lobby tradičně symbolicky uctí ženy, které zažily porodnické násilí, položením rudých růží před Ministerstvo zdravotnictví ČR. Kampaň vyvrcholí 10. prosince Mezinárodním dnem lidských práv.

Do prevence porodnického násilí se zapojuje řada vládních i nevládních institucí a organizací. Například Unie porodních asistentek UNIPA, Asociace pro porodní domy a centra APODAC a Porodní dům U Čápa organizují vzdělávání pro zdravotníky, odbornou a rodičovskou veřejnost. Česká asociace dul při individuální podpoře jednotlivých žen a rodin přispívá k respektu k rodícím ženám a jejich potřebám a k lepším porodním výsledkům. Nadační fond Propolis finančně podporuje mnohé pozitivní změny a 29. listopadu pořádá setkání, na němž představí další aktivity.

The Roses Revolution a Hermine Hayes-Klein

The Roses Revolution je celosvětové hnutí proti porodnickému násilí. Intervence provedené ze strany zdravotníků bez informovaného souhlasu ženy, manipulace či vynucená separace novorozence a matky mohou mít za následek vznik traumatu, jež zásadně ovlivní fungování celé rodiny.

Česko v rámci The Roses Revolution přivítá Hermine Hayes-Klein, expertku na informovaný souhlas, porodnické násilí a lidská práva. 

„Na tom, jak (se) rodíme, nesmírně záleží. Respektování autonomie těhotné a rodící ženy, zajištění bezpečného prostředí příznivého pro fyziologický průběh porodu a skutečně informovaný souhlas považujeme za zcela zásadní pilíře dobré porodní zkušenosti. A o tu by všem, kteří se na péči o ženy v těhotenství, při porodu a po porodu podílejí, mělo jít především. Jsem moc vděčná, že toto důležité téma máme šanci otevřít s tak zásadní odbornicí celosvětového významu, jakou Hermine Hayes-Klein je,” říká Lenka Laubrová Žirovnická, výkonná ředitelka Asociace pro porodní domy a centra, z.s. 

V rámci návštěvy České republiky se paní Hermine Hayes-Klein zúčastní oficiální události k The Roses Revolution, jež proběhne 25. listopadu 2023 od 10.00 v budově Vyšší odborné školy publicistiky ve Spálené 8 na Praze 1. Součástí programu bude také veřejná přednáška expertky o informovaném souhlasu. Po skončení přednášky se společně se zúčastněnými přemístí před budovu Ministerstva zdravotnictví České republiky na Palackého náměstí, kde budou oficiálně položeny rudé růže.

Klepněte pro větší obrázek
Hermine Hayes-Klein

 

Témata: Porod, Rodina, Psychika, Od těhotenství k porodu, Porodnice, Zdraví žen, Bolest, žena, WHO, Aperio, Česká ženská lobby, ICI, Zdravotníci, Péče, Propolis, Porodní dům U Čápa, Násilí, Informovaný souhlas, Česká republika, Rodící žena, Petra Sovová, Separace