Maminka.czHry pro děti

Svátek Tří králů: Co znamená K+M+B? Naučte děti jednoduché říkanky

Martina Machová 6.  1.  2024
Víte, co skutečně znamenají písmena na dveřích K+M+B? Možná vám to prozradí jedna z nových říkanek. No, a jestli ne, tak vám to prozradíme my…

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Máte rádi české tradice, dodržujete je? Vždyť právě půvabné obyčeje našich předků mohou děti propojovat s historií naší země, s našimi kořeny, s českou krajinou, ale třeba i s širší rodinou a sousedy. I přestože na tříkrálovou koledu chodí už jen málokdo, můžeme si s dětmi tuto tradici připomenout jednoduchými říkankami.

VIDEO: Svátek Tří králů

Tříkrálový sen

Martina Machová

Mudrci tajemný – Kašpare králi,

jaképak sny se ti dnes v noci zdály?

Jaké byly tvoje sny?

Zlé, či dobré – prozraď mi!

O zlém králi zdálo se mi,

který souží naši zemi.

O zlém králi Herodesi,

který malé děti děsí.

Pojďme utéct do dáli,

abychom se schovali!

K + M + Bé

Martina Machová

K plus M plus Bé,

o copak tu jde?

O tři jména králů dávných,

o křídová písmena.

O tři jména mužů slavných,

kteří přišli za Ježíškem do městečka Betléma

Městem, pouští, tmou

Martina Machová

Tři králové jdou

– městem, pouští, tmou.

Radostně si pobrukují,

na píšťalky pohvizdují píseň veselou.

Hou, píseň veselou!

„Za hvězdou jsme putovali,

zlato i koření dali

Ježíšku malému,

co spinkal v Betlému,

trála-líla-lou, trála-líla-lou.“

Tři mudrci jdou,

– městem, pouští, tmou.

Vesele si vyprávějí,

jeden s druhým hned se smějí.

Nad tou novinou,

hou, nad tou novinou.

K+M+B

Ale pozor, podle středověké tříkrálové tradice se ve střední Evropě psávala na dveře stavení písmena „C+M+B“, a nikoliv „K+M+B“!  Tři písmena psaná posvěcenou křídou, jimiž se začátkem roku žehnalo domům, totiž znamenala: „Christus mansionem benedicat.“ Tedy: „Kristus požehnej tomuto domu.“

Jenže v Čechách si lidé vše z nějakého důvodu uvykli psát po svém a české „K+M+B“ začali spojovat se jmény tří novozákonních mudrců. A to i přes to, že jména Kašpar, Melichar a Baltazar v Novém zákoně nenajdeme! Jména biblických mudrců byla vymyšlena mnohem později. Mezi jednotlivými písmeny dříve dokonce chyběly obvyklé plusy! Písmena tehdy spojovaly kříže.

Kdy vznikl a proč se slaví masopust? Tady je 6 nápadů, kterými ho dětem hravě přiblížíte
 

Témata: Děti, Rodina, Hry pro děti, Tradice, svátek, Historie, Ježíšek, Král, betlém, Dětičky, Macho, Nová říkanka, Říkanka, Martina Machová, Malé dítě, Nový zákon, Široká rodina, Čechy, Baltazar, Píseň, Vít, Česká tradice, Střední Evropa, Milá maminka, Evropa