Maminka.czAutismus

První známky autismu může odhalit u batolat dotazník. Na co se zaměřuje?

Osob s poruchou autistického spektra podle statistik přibývá. Včasná diagnostika autismu je proto důležitá. První náznaky mohou rodiče a pediatr rozpoznat již v 18 měsících dítěte. Pomoci jim v tom má dotazník s přesně cílenými dotazy.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Ukazuje Vaše dítě jedním prstem na to, co ho zaujalo? Dívá se Vám vaše dítě do očí, když s ním mluvíte, hrajete si s ním nebo ho oblékáte? I takové otázky najdete mezi celkem dvaceti, které by rodiče měli zodpovědět na osmnáctiměsíční kontrole u pediatra.

Vzhledem k tomu, že dětí, u kterých se autismus potvrdí, rok od roku přibývá, je třeba věnovat jeho odhalení pozornost. První signály, které mohou na poruchy autistického spektra poukazovat, lze pozorovat již v raném věku. Právě proto byl před necelými třemi lety zaveden plošný dotazník na včasný záchyt autismu.

"Zatímco v roce 2010 vykázali tuto diagnózou u 1 040 dětí z řad klientů VZP, v roce 2016 jich bylo již bezmála dvakrát tolik," uvádí smutnou statistiku na svých stránkách největší česká zdravotní pojišťovna.

Dotazník dostanete u pediatra

Dotazník, který odevzdáte při preventivní kontrole v 18 měsících dítěte, dostanete s předstihem, abyste věděli, na co se u svého potomka zaměřit. Osobně jsem ho dostala na očkování dcery v 13 měsících, kdy mě naše pediatrička upozornila na to, že je třeba si jej dopředu nastudovat a vyplnit až těsně před preventivní prohlídkou v roce a půl.

K diagnostice se používá jednotný dotazník, který by měli mít všichni praktičtí lékaři v ordinaci. Včasný záchyt autismu a cílená terapie zvyšuje šanci, že se u dítěte  podaří nastartovat další pozitivní vývoj. Udává se, že v České republice trpí poruchou autistického spektra 1 % dětí.

"Nejde o to, že by všechny děti byly těžce symptomatické a neměly žádnou naději, tak to není. Když se s tím dítětem zavčas začne pracovat, dá se mnohému zabránit. Je ale potřeba začít včas, protože když máte dítě, které vás přemůže, tak těžko můžete zavádět nějaké změny a výchovu. Je to prostě o tom, že to vždycky není friendly a někdy je potřeba se s tím dítětem tak trošku poprat," řekla v rozhovoru pro Český rozhlas zakladatelka Centra terapie autismu Romana Straussová.

Autismus: Vše, co jste chtěli vědět a báli se zeptat

Čeho si u dětí všímat?

Zejména pokud máte první dítě nebo nepřicházíte tak často do kolektivu stejně starých dětí, nemusíte si prvních náznaků, že není něco v pořádku, hned všimnout. A dotazník vám může hodně napovědět. Pokud si navíc nejste v některé z oblastí jistí, můžete na stránkách www.autismus-screening.eu najít kromě již zmíněných otázek také doplněné fotografie s dovednostmi, které je možné při zdravém vývoji dítěte hledat.

Odchylkám v tomto věku je třeba věnovat zvýšenou pozornost a právě fotografie a videogalerie klíčových dovedností, které zvládá dítě ve věku okolo 18–24 měsíců se zdravým vývojem, vám mohou hodně pomoci.

Mezi dovednosti, které jsou sledovány, patří zejména oblast tzv. sdílené pozornosti, například navázání očního kontaktu nebo ukazování prstem na objekty, reakce na zavolání jménem, schopnost sledovat pohled druhého a dělit svůj zájem mezi sledovaný objekt a jinou osobu a mnohé další.

Autismus u dětí: Pozor na první příznaky již u kojenců a batolat

Vyhodnocení dotazníku

Dotazník můžete vyplnit dopředu nebo společně s pomocí pediatra. Dotazník obsahuje dvacet otázek týkajících se běžného chování dítěte. Vy jen odpovídáte ano, nebo ne. Pediatr následně výsledky vyhodnotí a dá vám zpětnou vazbu. Pokud se u vás ukáže malé riziko, čeká vás zopakování testu za půl roku. Pokud se potom neprokáže žádné riziko, nejsou třeba žádná další opatření. V případě, že se ukáže střední riziko, dostanete dotazník s doplňujícími otázkami. Ve chvíli, kdy lékař vyhodnotí u vašeho dítěte vysoké riziko, odešle vás k diagnostickému vyšetření a posouzení jeho stavu kvůli rané intervenci.

Při celkovém hodnocení a stanovení dalšího postupu lékař navíc vychází i ze svého pozorování chování dítěte v ordinaci. O vyšetření provede zápis ve zdravotní dokumentaci a vyplněný dotazník do ní založí.

"Pro dítě s poruchou autistického spektra a jeho další pozitivní vývoj je velmi důležité včasné odeslání k odborné diagnostice a včasné zahájení potřebné péče odborníků i rodičů (především nácvik sociálních dovedností, upevnění žádoucího chování a dovedností, logopedická péče atd.). Pokud skóre jen vypovídá o určitých patologických rysech, provádí se s odstupem 6 měsíců další podobné hodnocení. Ani pak nemusí být vždy diagnostikována PAS, ale dítě by mělo být dále vyšetřeno, protože u něj existuje zvýšené riziko jiných vývojových poruch či opoždění. Naopak, pokud rodiče dětí sami vysloví podezření na možnou poruchu autistického spektra, má být dítě odesláno ke specializovanému vyšetření neprodleně," vysvětluje Oldřich Tichý, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí Všeobecné zdravotní pojišťovny. Ten také uvádí, že podle dat, které má VZP k dispozici, se vývojové poruchy autistického spektra vyskytují u chlapců čtyřikrát častěji než u dívek.

Nová mobilní aplikace dokáže odhalit autismus u dvouletých dětí

Co je porucha autistického spektra?

Autismus je poruchou vývoje sociální interakce a komunikace. Jde o vrozenou odlišnost ve vývoji a fungování mozku, která způsobuje, že dítě se chová a myslí jinak než jeho vrstevníci. Má potíže v komunikaci, nedokáže adekvátně reagovat na běžné situace. Na druhou stranu v některých oblastech mohou lidé s autismem výrazně převyšovat ostatní, třeba v matematice, jazycích nebo umění.

Modelový příklad člověka s diagnózou autismu neexistuje. Stejnou diagnózu sdílí lidé nadprůměrně inteligentní i s mentální retardací, spontánně navazující kontakt i uzavření, klidní i aktivní s poruchami chování.

Zdroj: Nautis.cz

klíčových dovedností, které zvládá dítě ve věku okolo 18–24 měsíců se zdravým vývojem

Více zde: https://www.autismus-screening.eu/videogalerie-klicovych-dovednosti/

Některé z otázek dotazníku M-CHAT-RTM

Pokud ukážete na něco přes místnost, podívá se na to Vaše dítě? (např. když ukážete na hračku nebo zvíře, podívá se dítě na tuto hračku nebo zvíře?)

Více zde: https://www.autismus-screening.eu/screening/
  • Pokud ukážete na něco přes místnost, podívá se na to Vaše dítě? (Např. když ukážete na hračku nebo zvíře, podívá se dítě na tuto hračku nebo zvíře?)
  • Měli jste někdy obavy, že Vaše dítě neslyší?
  • Hraje si Vaše dítě předstíraně – JAKO na něco? Napodobuje při hře něco nebo někoho, nějakou činnost, předstírá něco? (Např. napodobuje, JAKO že pije z prázdného hrníčku, dělá, JAKO že telefonuje nebo krmí panenku nebo plyšovou hračku?)
  • Dělá Vaše dítě neobvyklé pohyby prsty blízko svých očí? (Např. pohybuje prsty nahoru a dolů blízko svých očí?) 

VIDEO: „Autista není jen Rain Man, může být i problémový,“ říká terapeut

6 věcí, které skutečně potřebujete vědět o autismu u dětí
teré se rozhodli autoři tohoto webu doplnit forografiemi. Fotografie představují dovednosti, které je možné při zdravém vývoji dítěte hledat. K odchylkám v tomto věku bychom měli věnovat pozornost.

Více zde: https://www.autismus-screening.eu/screening/

Jak začít s dítětem s podezřením na odlišný vývoj sociálně komunikačních a herních dovedností pracovat?

Jde o formu okamžité domácí intervence.

Jde o jednoduché a snadno pochopitelné výchovné postupy nastavitelné okamžitě při prvním podezření u dítěte raného věku.

Je to způsob intervence, který může odborník rodičům neprodleně doporučit a z kterého může profitovat každé dítě. Na stránkách naleznete také videokazuistiky dětí, které touto metodikou v raném věku pracovalyVíce zde: https://www.autismus-screening.eu/
Témata: Batole, Autismus, Porucha autistického spektra, Český rozhlas, NAUTIS, Rain Man, Hodnocení, Diagnostika, Uzavření, VZP, Zavolání, Oldřich Tichý, Dokument, Zdravý vývoj, Dotazník, Česká republika, Tiskové oddělení, Rodič dětí, Předstih, Pediatr, Porucha, Autistické spektrum, Vaše dítě, Spektrum, NO Mobil
Mohlo by vás zajímat