Maminka.czPeníze

Trápí vás dluhy na mateřské? Nestrkejte hlavu do písku a situaci řešte

istockphoto.com
Trápí vás dluhy na mateřské? Nestrkejte hlavu do písku a situaci řešte | istockphoto.com
Po narození miminka prožívá většina maminek jedno z nejkrásnějších a nejradostnějších období svého života. Je to však zároveň etapa, která s sebou nese i mnoho důležitých změn, z nichž ne všechny musí být jenom pozitivní. Jednou z nich je výrazné snížení příjmů do rodinného rozpočtu. Ne každá rodina si dokáže před narozením dítěte vytvořit dostatečnou finanční rezervu a neočekávaný výdaj potom může pořádně zkomplikovat život.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Řada lidí v takové situaci volí řešení v podobě úvěru či nákupu na splátky. Dobře uvážená půjčka nemusí pro rodinu znamenat zásadní riziko, pokud se však dluhy začnou kupit, případně se na vás valily již před narozením dítěte, je důležité postavit se k nepříjemné situaci čelem a začít ji co nejdříve řešit.

Nesnažte se před dluhy utíkat

Pokud vám na stole leží hromada složenek, které mají po termínu splatnosti, a do schránky vám chodí upomínky od dodavatelů energií či úvěrových společností, rozhodně je neházejte do koše. Odkládat řešení finančních problémů zpravidla není dobrý nápad, protože dluhy samy o sobě nezmizí a naopak se mohou postupem času dále zvyšovat o úroky, penále a další poplatky.

Pokud se dostanete do prodlení se splátkami dluhu či platbami za různé služby, obraťte se co nejdříve na příslušné společnosti a pokuste se s nimi domluvit na snížení či odkladu plateb. Věřitelé sice nemají ze zákona povinnost přistupovat k rodinám či ženám na mateřské nebo rodičovské dovolené mírněji než k ostatním dlužníkům, u solidních společností lze nicméně očekávat, že v takových případech budou vstřícní a ochotní najít oboustranně přijatelné řešení,“ popisuje běžnou praxi Pavel Staněk, advokát a prezident České asociace věřitelů.

V případě úvěrů je možným řešením také jejich refinancování, tedy získání nových výhodnějších podmínek pro starší úvěr nebo výhodné sloučení více úvěrů dohromady.

Manželství a dluhy: Měla byste vědět, co s penězi dělá manžel

Od nesplaceného úvěru až k soudu a exekuci

Pokud jste řešení svých dluhů v počátcích odkládala a ignorovala doručované upomínky, je velmi pravděpodobné, že se váš věřitel obrátí na soud. V této souvislosti ve schránce nejspíš najdete nejprve tzv. předžalobní výzvu a následně i samotné vyrozumění o zahájení soudního řízení.

V této situaci je již skutečně nejvyšší čas jednat. Už samotné soudní řízení vás totiž bude stát další zbytečné peníze, neboť v případě, že soud potvrdí věřiteli jeho právo na dlužnou částku, bude na vás coby viníkovi daného sporu, abyste uhradila související soudní výlohy a také náklady na právní zastoupení věřitele.

V případě, že dlužník zareaguje hned po obdržení předžalobní výzvy, kterou věřitel odesílá nejpozději 7 dnů před podáním žaloby, může se výdajům spojeným s průběhem soudního řízení stále ještě vyhnout,“ říká Pavel Staněk.

Vzít věci pevně do svých rukou se vám nicméně vyplatí i v případě, kdy již bylo soudní řízení zahájeno. Nákladům za něj se sice již nevyhnete, pořád ale ještě můžete předejít dalším nákladům a nepříjemnostem, které bývají spojeny s exekučním vymáháním dluhu, ke kterému může věřitel po úspěšném soudním řízení přistoupit.

Exekuce - zabaveno

Mateřská ani rodičovská nejsou před exekutorem chráněny

Exekutor může ze zákona postihnout váš majetek několika různými způsoby. Nejčastějším z nich je provádění srážek z vašich příjmů. „Exekutor může postihnout všechny příjmy matky, a to včetně mateřské a rodičovské, pokud jejich výše přesahuje tzv. nezabavitelné minimum,“ vysvětluje Pavel Staněk.

Jeho výše vždy záleží na počtu dlužníkem vyživovaných osob. „V případě matky samoživitelky s jedním dítětem činí v letošním roce nezabavitelná částka 7 781,66 korun. U vdané ženy, která žije s manželem a dvěma dětmi ve společné domácnosti, je nezabavitelná částka aktuálně stanovena na 10 894,32 korun,“ uvádí konkrétní příklady Pavel Staněk.

Vedle mateřské a rodičovské vám může exekutor zabavit i jakékoli další případné příjmy, například přivýdělek z brigády nebo finance z pronájmu nemovitosti. „Postihnout naopak nelze dávky pomoci v hmotné nouzi nebo výživné na nezletilé dítě,“ dodává advokát z České asociace věřitelů.

Pokud vaše příjmy nebudou postačovat k úspěšnému splacení dluhu, může exekutor přistoupit i k razantnějším zásahům do vašeho života v podobě prodeje vaší nemovitosti či zabavení auta a dalšího hmotného majetku jako například televize a jiných zbytných cenností. Ponechat vám naopak musí běžné vybavení domácnosti jako postel, ledničku, sporák, pračku či dětské hračky, pokud hodnota těchto věcí zjevně nepřesahuje cenu obvyklou.

Mateřská dovolená 2018 – vše, co potřebujete vědět

Z dluhové pasti díky osobnímu bankrotu

Pokud se vám v exekuci nedaří dluhy splatit, popřípadě je na vás vedeno dokonce více exekucí, můžete zkusit požádat o oddlužení neboli osobní bankrot.

Oproti exekuci má toto řešení dvě velké výhody: Jednak je vám po jeho úspěšném ukončení odpuštěn zbytek dluhu, jednak vám ode dne zahájení oddlužení přestávají k dluhu nabíhat další úroky, které mohou být v některých případech i poměrně vysoké, a zbytečně tak oddalovat okamžik, kdy se vám celý dluh konečně podaří splatit.

Čtěte také: Na děti dluží alimenty i ženy. Soudy jsou k nim bohužel mírnější, říká exekutor

Aby vám byl vstup do oddlužení povolen, musíte nicméně splnit tři základní kritéria. Prvním z nich je, že máte dluhy alespoň u dvou či dokonce více věřitelů. Dále musí být zjevné, že své dluhy nedokážete po delší dobu splácet. Třetí podmínka potom stanoví, že musíte být schopna v následujících 5 letech splatit alespoň 30 procent z celkové výše svého dluhu.

Do té se vedle samotné dlužné částky počítají také úroky a poplatky, které dlužníkovi před vyhlášením osobního bankrotu vznikly. Vedle různých smluvních pokut mezi ně patří například soudní výlohy nebo náklady na exekutora,“ upřesňuje Oldřich Řeháček, insolvenční správce z kanceláře Administrace insolvencí City Tower.

Jste samoživitelka? Tyto novinky vám v roce 2018 mohou finančně ulevit

S návrhem na oddlužení pomůže odborník

Výchozím krokem pro vstup do osobního bankrotu je příprava oficiálního návrhu na oddlužení. "Od loňského července platí, že ke zpracování a podání návrhů jsou oprávněni pouze zástupci právnických profesí, tedy advokát, notář, insolvenční správce, případně exekutor, a dále neziskové a veřejně prospěšné organizace, které mají potřebnou státní akreditaci,“ vysvětluje Oldřich Řeháček.

Zpracování návrhu vás podle zákona nemůže jako jednotlivce stát více než 4 tisíce korun, u společného oddlužení manželů pak 6 tisíc korun. Tato odměna se zároveň platí pouze v případech, kdy návrh zpracovává advokát, notář, insolvenční správce či exekutor.

Zvolíte-li některou z akreditovaných neziskových či veřejně prospěšných organizací, nebude vás vypracování návrhu nic stát. Je však potřeba počítat s tím, že kapacita těchto organizací bývá omezená, a na bezplatnou pomoc tedy můžete i poměrně dlouho čekat.

Pokud upřednostníte rychlejší pomoc právníka, nemusíte se bát toho, že v již tak obtížné finanční situaci budete muset honem ušetřit ještě několik dalších tisíc na jeho odměnu. Za přípravu návrhu se totiž od loňska zpracovateli neplatí předem.

„Zpracovatel svou odměnu získá až po zahájení insolvenčního řízení, a to ze splátek, které dlužník pravidelně měsíčně hradí. Úhrada odměny zpracovatele jde tedy vlastně na vrub věřitelů, neboť je přednostně hrazena ze splátek dluhu,“ říká Oldřich Řeháček.

Co dělat, když bývalý partner neplatí alimenty

Co když sama nezvládnu splatit potřebných 30 procent dluhu?

Oddlužení obvykle probíhá formou splátkového kalendáře, kdy je dlužníkovi podobně jako u exekuce srážena část příjmů převyšující zákonem stanovené nezabavitelné částky. U ženy na mateřské nebo rodičovské dovolené měsíční splátky zpravidla nemohou být příliš vysoké, neboť jejím jediným příjmem bývá peněžitá pomoc v mateřství či rodičovský příspěvek.

V takovém případě se potom může stát, že výše splátek nebude postačovat ke splacení 30 procent dluhu, což je základním předpokladem úspěšného oddlužení, které je zakončeno smazáním zbývající části dluhu. „V takové situaci je potřeba, aby si žena svůj příjem navýšila, a to například pomocí darovací smlouvy uzavřené s některým ze svých rodičů,“ popisuje jedno z možných řešení Oldřich Řeháček. Dále je samozřejmě možné zkusit svůj příjem zvýšit i jiným způsobem, například přivýdělkem z brigády.

Jak se vyměřují alimenty a co podniknout v případě neplacení?

Kolik musím odevzdat a kolik mi zůstane?

Výpočet měsíčních srážek je u oddlužení stejný jako v případě exekuce. Z čistého příjmu je vám nejprve odečtena základní nezabavitelná částka pro vaši osobu, která letos činí 6 225,33 korun. Dále je odečtena nezabavitelná částka vždy ve výši 1556,33 korun na každou vyživovanou osobu, kterou může být dítě nebo manžel.

Pokud dlužníkovi po odečtení nezabavitelných částek zbude z čisté mzdy více než 9 338 korun, veškerý zbývající příjem nad tuto částku bude použit k úhradě splátek bez omezení. Z části čisté mzdy do 9 338 korun mu pak vždy náleží jedna třetina. V případě, že dlužník nesplácí žádné přednostní pohledávky jako například výživné nebo dlužné pojistné na sociální zabezpečení, zůstanou mu z této částky dokonce dvě třetiny,“ objasňuje výpočet srážek odborník z Administrace insolvencí City Tower.

Výhodnější může být společné oddlužení manželů

V případě úplných rodin bývá místo oddlužení jednotlivce výhodnější společné oddlužení manželů.V případě individuálního oddlužování se osvobození od nesplacených dluhů týká jen toho z manželů, který úspěšně prošel procesem oddlužení,“ vysvětluje Oldřich Řeháček a dodává:

Pakliže se neoddluží oba manželé, ačkoliv mají závazky, které převzali společně, mají věřitelé možnost zahájit vůči neoddlužujícímu se manželovi pro takový dluh exekuci.“ V praxi to znamená, že pokud by do oddlužení vstoupila například pouze žena a splatila v jeho průběhu 35 procent dluhu, byla by sice osvobozena od povinnosti splatit věřitelům zbývajících 65 procent, věřitelé by však tuto částku mohli exekučně vymáhat po jejím manželovi.

Rodina by se tedy v takovém případě dluhů nezbavila. Naopak v případě společného oddlužení manželů jsou po jeho úspěšném ukončení od dluhů osvobozeni oba manželé, a mohou tak začít znovu s čistým štítem.

VIDEO: 103 tisíc Čechů bankrotuje. Kdo na nich v bídě ještě vydělá?

Vyživovací povinnost je víc než jen alimenty
Dluh kvůli prázdninám? Finanční kroky, které se nevyplácí
Vyřešte si, kdo bude držet kasu dřív, než bude pozdě!
Témata: Praktické rady, Peníze, Finance, Rodičovský příspěvek, Důležitá změna, Exekuce, Sloučení, Zbývající čas, Penál, Nést, Splátka, Rozpočet, Oldřich, Nezletilé dítě, Osobní bankrot, Úplná rodina, Právník, Základní předpoklad, Čistý příjem, Nepříjemná situace, Dlouhá doba, Platba, Velká výhoda, Dlužná částka, Splátkový kalendář
Mohlo by vás zajímat
Těhotenství s trojčaty týden po týdnu. Podívejte se na neskutečnou proměnu ženského těla
kog
Těhotenství
První vteřiny po porodu na 30 fotkách: Tohle jsou největší emoce v životě žen!
Víchová Terezaswp
Galerie
Jako by jim z oka vypadli! 12 potomků slavných, kteří vypadají ve stejném věku přesně jako jejich rodiče
Formánková Simona
Galerie
Záchvaty zlosti dětem prospívají! Čtyři kroky, kterými zvýšíte emoční inteligenci potomka
Procházková Simona
Péče o dítě a jeho výchova
Maminky, zavřete oči! Tyto šílenosti vymýšlí tatínci, když hlídají své ratolesti
redakce
Galerie
Slavné české topmodelky ukázaly své dospívající syny: Který je kopií své mámy?
Mrázková Dita
Slavné maminky
Měla to být památka, a vznikl trapas: 15 těhotenských fotek, které nedojmou, ale spíš rozesmějí
Formánková Simona
Galerie
5 důvodů, proč miminka doopravdy potřebují zavinovačku
Procházková Simona
Novorozenec
Úsměvná realita těhotenství! Pobavte se nad snímky, které sdílely nastávající maminky na sociálních sítích
Formánková Simona
Galerie