Maminka.czTěhotenství

Triple test je minulostí! Nahradil ho kombinovaný test

Barbora Neubergerová 25.  2.  2015
Medicína jde stále dál a vyvíjejí se stále spolehlivější a šetrnější diagnostické metody. Zastaralý triple test, kterým se zjíšťovalo, zda se miminko vyvíjí tak jak má, je minulostí. Že je miminko v pořádku, zjišťují lékaři nyní z kombinovaného testu.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Prenatální screening je soubor vyšetření sloužících k záchytu patologických těhotenství v celkovém množství všech těhotných žen a v Česku je v rámci těhotenské péče nabízen všem nastávajícím maminkám. Starší, už překonanou metodou, je triple test, který se v období druhého trimestru provádí z krve matky, modernější a spolehlivější metodou je kombinovaný test.

Co je prvotrimestrální kombinovaný screening?

Kombinovaný test se provádí v prvním trimestru, mezi jedenáctým a třináctým týdnem gravidity, a jeho výsledky jsou velmi spolehlivé. „Posunutí screeningu do prvního trimetru zvýšilo jeho spolehlivost a je výhodné i z pohledu psychiky ženy. Žena se dozví, že je všechno v pořádku již na konci prvního trimestru a ne až někdy kolem poloviny těhotenství, tak, jak tomu bylo v případě triple testu,“ vysvětlil profesor Pavel Calda z Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Jak kombinovaný test vypadá?

"Jedná se o kombinaci ultrazvukového vyšetření a laboratorní analýzu krve matky. Ultrazvukovým vyšetřením se ověří životaschopnost plodu, jeho stáří i to, zda jde o jednočetné, či vícečetné těhotenství, což jsou podstatné údaje," popsal test profesor. „Kromě toho s jeho pomocí zjistíme, jak se plod vyvíjí a zda není postižen některou vrozenou vývojovou vadou. Z krve se stanoví hladiny těhotenských hormonů, které mohou signalizovat těhotenské komplikace," uvedl Calda.

Riziko falešné pozitivity je nižší

Historický tripl test (biochemický test ve II. trimestru) vykazoval až desetiprocentní falešnou pozitivitu, naproti tomu kombinovaný test méně než tříprocentní, i to mluví ve prospěch kombinovaného testu. „Falešná pozitivita znamená, že test označí za rizikové těhotenství i takové, které je zcela normální, tedy i plody, které jsou ve skutečnosti bez genetického postižení," vysvětlil Calda. 

Pokud je zvýšené riziko stanovené screeningovým testem, je těhotné doporučen odběr choriových klků. "V tomto případě jde již o diagnostické vyšetření, jehož výsledek má téměř „stoprocentní“ vypovídající hodnotu. Problém je však v tom, že invazivní výkony zvyšují, dle posledních vědeckých poznatků asi jen o 0,1%, riziko ztráty těhotenství. I tak ale platí, že invazivní výkony by měly být prováděny jen tam, kde je pro to skutečný důvod. A tuto podmínku kombinovaný screening, pokud je správně udělán, plně splňuje,“ uklidnil těhotné profesor Calda.

Jaká je spolehlivost kombinovaného screeningu?

 • dokáže zachytit až osmdesát procent vrozených vývojových vad
 • až devadesát procent genetických mutací (Downův syndrom, Edwardsův syndrom Patauův syndrom)
 • falešná pozitivita je pouze kolem tří procent

Kombinovaný screening dokáže mnohem víc, než jen odhalit vrozenou vývojovou vadu plodu či genetické postižení.

Jaká rizika kombinovaný screening odhalí?

 • ztráta těhotenství v prvním a druhém trimestru a odumření plodu ve třetím trimestru
 • předčasný porod
 • růstovou retardaci plodu
 • rozvoj preeklampsie (patologicky vysokého tlaku v těhotenství)
 • vznik těhotenské cukrovky
 • a další patologické stavy.

Jak kombinovaný screening probíhá?

 1. V 10.-11. týdnu těhotenství je nastávající mamince v gynekologické ambulanci odebrána krev, ta je následně poslána do laboratoře, kde jsou v ní stanoveny hladiny látek specifických pro genetické postižení plodu.
 2. Ve 12. týdnu těhotenství jde těhotná maminka na ultrazvukové vyšetření, po jeho skončení jsou ženě sděleny výsledky, které vyplynou jak z ultrazvukového vyšetření, tak z analýzy krve.
 3. Pokud je test pozitivní (je vysloveno riziko postižení plodu), je ženě nabídnut odběr vzorku choriových klků. Ze vzorků je laboratorní analýzou stanoven genetický profil plodu. Tato analýza s téměř 100% jistotou stanoví, zda plod je, či není postižen genetickou vadou.
  Rozsahem omezené výsledky těchto testů jsou k dispozici do 24 – 48 hodin, kompletní analýza pak asi za 14 dní.

Podle výsledku se žena rozhodne o tom, jak její těhotenství bude dál probíhat.

Témata: Těhotenství, edwardsův syndrom, Falešná pozitivita, Test, Těhotná maminka, Skutečný důvod, Minulost, Edwards, Kombi, Kombinovaný test, Downův syndrom, Těhotenský hormon, Celkové množství