Maminka.czVýchova

Typologie osobnosti podle MBTI. Zjistěte typ vašeho dítěte, pomůže to při výchově

Lenka Brožová 6.  12.  2022
Čím to, že někteří rodiče tak dobře vycházejí se svými dětmi, a jiní jim nerozumějí? I tím se zabývá osobnostní test MBTI. Pomůže vám porozumět vašemu dítěti, zjistit jeho hlavní potřeby, co nesnáší, jak si s ním hrát, jak se s ním učit, a třeba i to, pro jaké povolání se hodí.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

V profesním a partnerském poradenství se osobnostní test MBTI používá už desetiletí. S příchodem pandemie ale nabral obrovsky na popularitě i ve výchově, tedy v pedagogice a v rodičovství. Nejčastěji používá dělení na strážce, hráče, racionalisty a idealisty. Můžete se ale setkat i s označením podle řeckých bohů a toho, co měl který přinést lidstvu: Epimétheus odpovědnost, Dionýsos radovánky, Prométheus vědu a Apollón ducha.


VIDEO: Výchova dětí podle znamení


Video výše je schválně o horoskopech. Protože následující řádky se vám budou číst tak trochu jako charakteristiky podle znamení zvěrokruhu. Ano, dopředu přiznáváme, že ohromně zjednodušujeme. Typologie MBTI totiž pracuje se šestnácti osobnostními rysy, které se sdružují do čtyř temperamentů (definoval je americký psycholog David Keirsey). A my se vám teď základní typy podle MBTI pokusíme letem světem popsat. Určitě v některém z nich svého potomka (ale i sebe!) víceméně identifikujete.

A jaká nátura jste vy?

To je totiž také důležité vědět, protože různé typy dětí lépe nebo hůře vycházejí s různými typy rodičů. Představte si třeba dítě s temperamentem strážce, které bytostně potřebuje systém a plán – jak se asi cítí v rodině impulzivních hráčů, kteří prostě tuto potřebu od přirozenosti nemají?

Docela fajn (a taky zdarma!) si test sami za sebe můžete vyplnit třeba na webové stránce testosobnosti.zarohem.cz.

Epimétheovské děti – STRÁŽCI

Zastoupení v populaci: Méně než 40 %

Nejvýraznější vlastnosti: Odpovědnost, spolehlivost

Poslání: Pečovat o dodržování řádu, být užitečný

Hlavní potřeba: Režim a stabilita. Nemají rádi změny doma ani ve škole. Lpí na lidech i na věcech. Rádi plánují a dodržují rituály, pomáhá jim to k pocitu bezpečí.

Nesnášejí: Nejistotu. Například vyžadují dostatečně dopředu a podrobně vědět, co se bude dít. Nepotřebují až tak znát smysl konání, důležitá je pro ně právě ona předvídatelnost.

Hra: Více než jiné děti se drží reality, příliš fantazijní hry je nelákají. Když už na ně přistoupí, výslovně uvádějí, že si hrají „na něco“ nebo „jakože“ – dávají tím najevo odstup a vědomí reality.

Školka a škola: Ctí autority. Preferují jasná zadání a konkrétní cíle. Na experimenty je neužije. U nových nebo abstraktních věcí potřebují podporu, aby je pochopili. Bývají dobrými pozorovateli se smyslem pro detail. Až rigidně rádi věci dokončují. Velmi dobře slyší na odměny a pochvaly.

Kolektiv: Mají potřebu někam patřit, být něčeho součástí, ale na druhou stranu zas nebýt závislí. Touží se zavděčit. Taky pečovat, přičemž sami ale být opečováváni nechtějí. Rádi poučují druhé. Je jim proti srsti, když někdo porušuje pravidla, a často to nevydrží a upozorní na to, což může vypadat jako žalování. Oni však tímto způsobem spíš zjišťují, jestli dané pravidlo ještě platí, či nikoli a zda mají podle nového stavu upravit své chování.

Budoucí povolání: Jsou zodpovědní, loajální, spolehliví, pracovití, pečliví a starostliví. Skvěle se proto uplatní v pomáhajících profesích (učitel, lékař) nebo na úřadech, taky ve světě obchodu.

Pozor na: Využívání ostatními lidmi, kteří mají tendenci na strážce přenášet své povinnosti. Silné sklony k pesimismu je mohou uvrhnout do depresí. Vyrovnat se se vší tou svou skepsí a opatrností jim pomáhá až rituální příprava na všechny možné alternativy, které mohou nastat – umožňuje jim to mít vždy v záloze náhradní řešení, což je uklidňuje.

Jak ovlivňuje váš temperament výchovu vašich dětí? Víc, než si myslíte!

Dionýské děti – HRÁČI

Zastoupení v populaci: Pod 40 %

Nejvýraznější vlastnosti: Nezávislost, spontánnost

Poslání: Iniciovat dění, bavit

Hlavní potřeba: Být akční. Být tady a teď. Úkolem rodiče je vybalancovat jejich touhu po volnosti s nastavováním hranic. Přemíra prvního jim může až fyzicky ublížit, přemíra druhého je dusí a narušuje jim sebedůvěru.

Nesnášejí: Rutinu a čekání

Hra: Jsou aktivní, impulzivní, potřebují čelit výzvám – žádný div, že tyto malé průzkumníky potkávají úrazy častěji než jiné děti. Navíc je přitahuje cokoli, co se nějak pohybuje, jezdí, skáče… Vzrušení z akce je pro ně příliš lákavé, než aby se vůbec pokusili dohlédnout následků svých činů. Oni jsou prostě ztělesněním žití „tady a teď“. Nenamáhejte se jim něco vysvětlovat, učí se za pochodu metodou pokus-omyl. Nedá se říct, že by případná pravidla nechápali, častěji spíš pokoušejí jejich platnost a zajímá je, co se stane, když je poruší. Během chvilky dokážou kolem sebe udělat neuvěřitelný nepořádek, aby se znenadání přesunuli zase za jinou zábavou. Nikoli však intelektuální, jejich zájem vzbuzují spíš konkrétní činnosti jako sport – a ještě lépe, když zavánějí soutěžením.

Školka a škola: Nastavení klasických škol se vším tím sezením v lavici, mlčením během hodin, s poučkami bez souvislostí a podobně tyto typy ničí víc než jiné. Nejenže nevidí smysl, ale ani tělesně nejsou hráči úplně schopni takovým požadavkům dostát. Prostě to nevydrží. Potřebují volnost a akci. A tak se nesoustředí, nudí se, vyrušují – někdy mohou působit jako s poruchou pozornosti ADHD. Stereotypní činnosti, standardizované postupy, monotónní opakování je demotivují. Potřebují věci vidět názorně, zadat konkrétně a nejlépe si na ně sáhnout. Ostatně čím více smyslů mohou při hledání svého vlastního řešení použít, tím pro ně lépe. Funguje na ně pochvala, ale ne přímo za výsledek, spíš za snahu, vytrvalost, originalitu.

Kolektiv: Jsou vtipní, zábavní, bystří, nabití optimismem. Do věcí se vrhají s nadšením. Žádný div, že bývají oblíbení. Platí u nich pravidlo „nepovyšuj, neponižuj“. Milují pozornost a potřebují se cítit zajímaví, vézt se na vlně obliby.

Budoucí povolání: Ideálně takové, které nabízí akci a vyžaduje rychlé rozhodování – nemají totiž problém pracovat pod tlakem. Takže hasiči, piloti, sportovci… Ale také třeba umělci. Také je lákají profese, při nichž jsou potřeba všemožné stroje, například stavebnictví.

Pozor na: Když jde do úzkých nebo se necítí v situaci dobře, mají tendenci vzít do zaječích a neohlížet se na své okolí. Špatně nesou nudu, ale také závazky, omezení, povinnosti. Když se okolo nich dlouho nic neděje, mohou se pokusit nějakou tu krizi i uměle vytvořit.

Jaký jste rodič? Pasivní, agresivní, nebo asertivní?

Prométheovské děti – RACIONÁLOVÉ

Zastoupení v populaci: Cca 12 %

Nejvýraznější vlastnosti: Přemýšlivost, pracovitost, sebekázeň

Poslání: Zvážit pro a proti, pochopit, přijít věcem na kloub

Hlavní potřeba: Všemu kolem porozumět a mít to pod kontrolou, zdokonalovat sám sebe

Nesnášejí: Kritiku a poučování

Hra: Tyto děti rády zkoumají, jak co funguje, umíněně přicházejí věcem na kloub. Když to nezvládnou pomocí svých zdrojů a možností, neúnavně kladou otázky a vyžadují pregnantní odpovědi. Nadužívají oblíbené dětské „proč?“ a doplňují je o otravné „co by kdyby“. Podobný postup ovšem uplatňují i na výchovu: chtějí vědět, proč mají dělat to a to a jaký je za tím smysl. Je dobré dát jim příležitost, aby si o některých věcech rozhodovaly samy. A i když tělesné tresty nenese dobře žádné dítě, ty prométheovské obzvlášť, protože vidí, že dospělý ztrácí kontrolu. A kontrola je pro ně jedna z nejdůležitějších potřeb vůbec.

Školka a škola: Na rozdíl od předešlých dvou temperamentů racionálům stačí přibližné zadání. Není potřeba jim ho opakovat, spíš než podrobnosti potřebují vědět, proč to mají vykonávat. Když důvodům porozumí, rádi hledají a nacházejí vlastní cesty k řešení. Když na této cestě objeví nějakou svou nedokonalost, vytknou si její nápravu jako cíl a opravdu neúnavně trénují. Kritiku od jiných však nesou nelibě a zatvrzele pak odmítají pomoc. Jsou opravdu přeborníky v přemítání o pro a proti, v nahlížení na věci z různých úhlů. Tato vlastnost se dá skvěle využít v případě výchovných potíží. V jednání autorit je pro ně důležitá férovost a objektivita. Bedlivě sledují, zda je všem měřeno stejným metrem.

Kolektiv: Nejsou úplně silní v empatii, takže dost přímočaře sdělují, co si myslí, a okolí se to nemusí zamlouvat. Jenže racionálové tuhle negativní reakci úplně nepojmou – jsou slabší v odečítání chování druhých. Navíc si často připadají schopnější a jaksi mimořádnější než jejich vrstevníci, což kamarádským vztahům také nepřidává.

Budoucí povolání: Baví je exaktní vědy, táhnou je technické obory jako strojírenství, výzkum, výroba, architektura. Mají tendenci svou prací žít, zdokonalovat se v ní. Naopak dál se drží od povolání, kde je potřeba jednat s lidmi, ba co hůř – naciťovat se na ně.

Pozor na: Perfekcionismus a workoholismus. K tomu jsou ještě velmi sebekritičtí. To všechno dohromady vede až k posedlosti zdokonalováním. Věci jako výročí, narozeniny, tradice a podobně jim unikají, podobně pocity ostatních a také péče o svůj zevnějšek. Což samozřejmě blízké okolí nese nelibě. Oni to ale nedělají schválně, jde jim prostě především o funkčnost – věcí i lidí.

Test: Na cholerika platí jiné výchovné metody než na melancholika

Apollónské děti – IDEALISTÉ

Zastoupení v populaci: Cca 12 %

Nejvýraznější vlastnosti: Empatie, zásadovost

Poslání: Vytvářet harmonii vnitřní i vnější

Hlavní potřeba: Být přijímán ve své jedinečnosti a mít co nejlepší vztahy

Nesnášejí: Hádky, zejména ty rodičovské, také soupeření – špatně nesou, že někdo musí být ten poražený

Hra: Začínají brzy mluvit a čile s ostatními komunikují. Účastní se vymýšlení příběhů i her plných fantazie, pohádkových postav a nadpřirozených bytostí. Pak mohou mít problém navázat se plně zpět na realitu a vypadá to, že si vymýšlejí – lžou.

Školka a škola: Jejich síla spočívá ve slově – psaném i mluveném. Přes ně nejlépe přijímají poznatky, sdělení, metafory a opět přes řeč je dokážou srozumitelně předat. Přirozeně se stávají třídními mluvčími. Hledají významy a souvislosti, občas jim proto unikají detaily. Zadání si pozorně vyslechnou, osvědčené postupy však už méně, pro řešení totiž rádi zapojují výhradně vlastní tvořivost. Fungují na principu spolupráce, za jejíž opak považují soutěžení. I proto nemají rádi zkoušení a testy – příčí se to jejich nahlížení na svět, kde přece vedle sebe fungují různé cesty, různé pohledy, a tedy i různé výsledky. S tím se pojí i odpor k memorování. Špatně nesou nezájem či odmítnutí. Vyžadují zpětnou vazbu, ale podanou chytře, jinak si ji totiž při své snaze o sebereflexi vezmou jako kritiku celé své osoby. Ideální je dát idealistům prostor, aby chybu odhalili a napravili sami.

Kolektiv: Silná empatie jim umožňuje vnímat potřeby druhých, naslouchat jim a bohužel i brát na sebe jejich starosti. Špatně nesou, když je z kolektivu někdo vyčleňován, a snaží se mu pomáhat. Mají zvláštní auru jedinečnosti, která ostatní lidi přitahuje. Vztahy a to, že je ostatní přijímají, jsou pro ně důležité. Kamarádství hluboce prožívají, často si ho až idealizují. O to těžší je pro ně případné odmítnutí nebo zklamání. Touží být se všemi za dobře, takže vytrvale zkoumají a „napravují“ své chování a konání. Pokud se snad proti svým vlastním zásadám proviní, považují to za velké osobní selhání.

Budoucí povolání: Rádi pracují se slovy a touží po sobě zanechat něco velkého. Najdeme mezi nimi mnoho spisovatelů, novinářů, politiků, ale také učitelů, trenérů, terapeutů, herců a poradců. Jejich touha po zdokonalování se z nich dělá vděčné účastníky seberozvojových kurzů.

Pozor na: Silné prožívání jak pozitivních, tak negativních věcí. Maličkost je dokáže ohromně nadchnout – stejně jako hluboce sklíčit. Ve vztazích jsou velmi romantičtí, pozorní, vášniví, snaží se s partnerem navzájem připoutat. Jenže pak je ta závislost tíží, chovají se podrážděně, až vybuchnou a své okolí zraňují.

Témata: Děti, Výchova, Rodičovství, Realita, Vztah, Kolektiv, Typologie, Povolání, Vlastnost, Strážce, Budoucí povolání, Prométheus
Mohlo by vás zajímat
Pobuřující a zvrhlé? Nikoli, takhle se vychovávalo za dob našich prababiček. Neuvěřitelné fotografie jsou důkazem!
Mrázková Dita
Retro
Neuvěřitelné – tahle holčička se narodila přeložená napůl!
len
Kuriozita
Ve dvou letech platila za nejkrásnější batole na světě. Jak vypadá a žije „živá panenka“ Aira Marie Brown dnes?
len
Životní příběh
Před pěti lety získala titul Nejkrásnější dívka světa. Jak vypadá Anastasiya dnes a čím by chtěla být, až vyroste?
Mrázková Dita
slavné děti
Lékaři můj stav zlehčovali. Nejhorší to bylo po porodu a smrti tatínka, vzpomíná Martina, která trpí ulcerózní kolitidou
Procházková Simona
Zdraví
GALERIE: To je ale háro! Pobavte se nad fotkami roztomilých vlasatých miminek
Stöckbauerová Vanda
Galerie
Největší těhotenská bříška ve své přirozenosti. Tyto mámy za ně sklidily obdiv i urážky. A to, světe div se, i od žen!
Mrázková Dita
Těhotenství
Seriál Kukačky láme rekordy. Může matka vůbec poznat, že dítě není její? Ptáme se Lilie Khousnoutdinovy
Brožová Lenka
Seriál
GALERIE: Dvojčata jsou to nejlepší, co nás potkalo! 16 celebrit a jejich dvojnásobná radost i starost
Mrázková Dita
Galerie