Maminka.czDěti

V dětských domovech chybějí lékaři i specialisté, ukázal průzkum

Asociace Dítě a Rodina uskutečnila ojedinělý průzkum mezi všemi dětskými domovy pro děti do 3 let v České republice. Výsledky odhalily překvapivé závěry: 18 z 25 ústavních zařízení nesplňuje zákonné požadavky na minimální personální zabezpečení. Chybějí lékaři i specialisté.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Asociace Dítě a Rodina, sdružující 75 organizací věnujících se péči o ohrožené děti, zveřejňuje výsledky analýzy odborného personálního zabezpečení v dětských domovech pro děti do 3 let. Průzkum mezi všemi těmito zařízeními v České republice odhalil naprosto zásadní nedostatky: 72 % z nich nesplňuje zákonné požadavky na základní personální zabezpečení.

Zdravotnická zařízení bez lékařského personálu

Dětské domovy pro děti do 3 let, někdy označované jako dětská centra nebo kojenecké ústavy, jsou podle zákona zdravotnická zařízení a spadají pod Ministerstvo zdravotnictví. Přesto se ukázalo, že v řadě z nich chybí klinický psycholog a fyzioterapeut, v šesti domovech není k dispozici na požadovaný pracovní úvazek pediatr, což je základní požadavek stanovený vyhláškou.

„Zastánci dětských domovů pro děti do 3 let často obhajují jejich existenci zajištěním odborné diagnostiky dětí a komplexní zdravotní péčí. Provedená analýza však tyto argumenty jasně vyvrací,“ říká jedna z autorek analýzy Anna Krbcová, tajemnice Asociace Dítě a Rodina, která se problematice péče o ohrožené děti dlouhodobě věnuje.

11 mýtů o dětských domovech, které stále přetrvávají

Požadavky ministerstva versus realita

Analýza byla provedena na základě svobodného přístupu k informacím prostřednictvím dotazníků, v nichž zástupci jednotlivých dětských domovů vyplnili dostupnost odborné lékařské i nelékařské péče.

„Při hodnocení jsme brali v potaz, že zákon stanovuje personální požadavky na 50 lůžek, ale protože většina zařízení není naplněna, upravili jsme podmínky podle reálného počtu dětí,“ vysvětluje Anna Krbcová. „Přestože je tato metodika k ústavům vstřícnější, skutečnost, že potřebnou péči je schopen zajistit jen každý třetí, je alarmující.“

Klepněte pro větší obrázek

Požadavky na personální zabezpečení zdravotní služby v dětských domovech pro děti do 3 let upravuje vyhláška č. 99/2012 Sb. Ta stanoví, že je v ústavech nezbytné zajistit minimální personální obsazení u odborných profesí, jako jsou dětský nebo praktický lékař, dětská sestra, všeobecná sestra, ošetřovatel, klinický psycholog, zdravotně-sociální pracovník nebo fyzioterapeut.

Tyto podmínky však plní jen 7 z 25 ústavů. Zbylých 18 domovů nevyhovuje standardům alespoň u jednoho specialisty, v 5 centrech není zajištěna dostupnost dvou specializovaných oborů a ve 3 dětských domovech neplní personální standardy dokonce u tří zákonem stanovených odborníků.

Jak si žijí pěstouni v ČR
Chování a vztahy

Jak si žijí pěstouni v ČR

Pěstounská péče nebo pomoc biologické rodině

Ačkoliv v okolních evropských zemích již byly dětské domovy pro nejmenší děti z velké části zrušeny nebo transformovány a v dalších státech, jako například na Slovensku, je dokonce zákonem stanovený zákaz umisťovat nejmenší děti do ústavní péče, v České republice zůstává konzervován stav z doby před desítkami let.

Odborníci prokázali zvláště u nejmenších dětí negativní vliv ústavní výchovy, který má nevratné následky na jejich psychický i zdravotní stav, rozvoj osobnosti a možnosti uplatnění v dospělosti. Vhodnější formou péče o nejmenší ohrožené děti je pomoc biologické rodině nebo profesionální pěstounská péče.

„Dětské domovy pro nejmenší tak nejen nenaplňují svou roli vhodné péče pro ohrožené děti, ale neplní ani zákonem stanovené požadavky,“ uvádí Asociace Dítě a Rodina, která dlouhodobě usiluje o to, aby žádné dítě mladší 7 let nebylo umístěno do ústavní péče.

„Jeden z hlavních argumentů zastánců ústavní péče, tedy poskytování komplexní odborné diagnostiky, byl touto analýzou jasně vyvrácen,“ doplňuje PhDr. Věduna Bubleová, předsedkyně Asociace Dítě a Rodina. „Děti v ústavech dojíždějí k specializovaným lékařům mimo svá zařízení. Ani v oblasti zdravotní péče tak ústavy nenabízejí nic navíc oproti rodinám s dětmi, ať už biologickým nebo pěstounským.“

Témata: Děti, Předškolák, Batole, Kojenec, Adopce, Pěstounská péče, domov, Asociace, Ošetřovatel, ALA, Požadavek, Péče, Úkaz, Dětský, Desítka let, Dítě a Rodina, Hodnocení, Desítka, Dom, Zabezpečení, Krb, Analýza, Slovensko, Ohrožené děti, Dětský domov