Maminka.czVývojové vady

V nemocnici na Bulovce vzniklo centrum péče o ženy a děti s podezřením na vrozenou vývojovou vadu. Co nabízí?

Simona Procházková 28.  2.  2023
Fakultní nemocnice Bulovka v Praze rozšiřuje spektrum poskytované prenatální péče rodičkám a následné poporodní péče o novorozence. Bulovka je tak nyní schopna nabídnout těhotným ženám a novorozencům komplexní péči od prenatální diagnostiky a komplexního poradenství v těhotenství přes vedení porodu až po novorozeneckou chirurgii vybraných vrozených vývojových vad, a to včetně operací předčasně narozených dětí.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Nové centrum na Bulovce má pomoct rodinám, které čekají miminko s podezřením na vrozenou vývojovou vadu. Rodiče nenarozeného dítěte, u nějž screeningové ultrazvukové vyšetření v těhotenství ukáže podezření na přítomnost vrozené vady, často prožívají strach a nejistotu až do doby potvrzení vady a určení dalšího postupu. Nezřídka pak hledají informace sami a obtížně se v nich orientují. Centrum rodičům nabízí odborné konzultace, poradenství a také podporu a pomoc s organizací péče.

VIDEO: Podcast Maminka: Vyšetření při těhotenství

Činnost centra zajišťuje v úzké spolupráci odborný zdravotnický personál Oddělení dětské chirurgie a traumatologie, Gynekologicko-porodnické kliniky FNB a 1. LF UK, Neonatologického oddělení a Anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

Komplexní péče na jednom místě

Gynekologicko-porodnická klinika nabízí těhotným ženám preventivní screeningové vyšetření morfologie plodu. „V případě, že je diagnostikováno podezření na vrozenou vývojovou vadu plodu je důležité zbavit rodiče nejistoty, poskytnout jim možnost dozvědět se, co čeká jejich dítě, ale i je samotné, a jaké kroky budou následovat,“ říká prof. MUDr. Michal Zikán, Ph.D., přednosta kliniky.

„Díky nastavené mezioborové spolupráci jsme schopni na jednom místě nabídnout jasný plán optimální péče, bez nutnosti složitě se objednávat do jiného specializovaného zařízení,“ popisuje jednu z výhod centra primář Oddělení dětské chirurgie a traumatologie MUDr. Jan Škvařil, Ph.D. Toto oddělení zajišťuje operace novorozenců u vrozených vývojových vad, jako jsou např. vývojové vady trávicího traktu – atrézie duodena, tenkého a tlustého střeva či anorektální malformace (vrozená onemocnění konečníku a řitě).

Operace novorozenců s vývojovými vadami

„Po domluvě s rodinou jsme připraveni nabídnout, v rámci ambulance nebo u lůžka při hospitalizaci, podrobnou konzultaci nálezu. Rodičům nastíníme možnost léčby, vysvětlíme přesný operační postup, popíšeme předpokládaný pooperační stav a případné životní změny, které by operovaného novorozence čekaly. Stejné konzultace nabízíme také rodinám s novorozencem, které jsou hospitalizované na oddělení šestinedělí nebo na neonatologii, a to přímo u lůžka,“ popisuje smysl centra primář Škvařil.

Následná operativa probíhá na špičkově vybavených operačních sálech a malý pacient je v rukou specialistů s dlouholetou praxí. „Každá vrozená vývojová vada by měla být průběžně kontrolována až do dospělosti, proto je u nás samozřejmostí nejen pooperační sledování, ale i dlouhodobá dispenzarizace, tedy soustavná odborná lékařská péče ve specializovaných ambulancích,“ dodává pan primář.

Screening sluchu u dětí. Hned v porodnici a nově i v pěti letech

Vyšetření v těhotenství i genetická poradna

Celého procesu poradenství se od počátku účastní také neonatologové, kteří stanovují možnosti péče o novorozence po chirurgickém výkonu.

„Neonatologické oddělení naší nemocnice může poskytnout intenzivní pooperační péči o novorozence s vybranými vrozenými vývojovými vadami. Pracujeme se špičkovou diagnostickou technikou a k dispozici máme i sofistikovanou ventilační či oběhovou podporu,“ dodává MUDr. Martin Čihař, primář Neonatologického oddělení FNB.  

V nově vzniklém centru tak mohou těhotné ženy absolvovat sérii podrobných odborných vyšetření a konzultací všech prenatálně zjištěných chirurgických diagnóz. Samozřejmostí je také genetické poradenství. Rovněž je jim poskytnuta předoperační, operační a pooperační intenzivní péče o novorozence, a také možnost hospitalizace rodičů na standardních či nadstandardních pokojích. Podle charakteru onemocnění je centrum schopno zajistit dlouhodobé ambulantní sledování dítěte.

Témata: Zdraví, Těhotenství, Porod, Novorozenec, Miminko, Od těhotenství k porodu, Zajímavosti, Těhotenská poradna, Vývojové vady, Bulovka, Ultrazvukové vyšetření, Těhotná žena, Michal Zikán, Poradenství, Fakultní nemocnice, Chirurgie, Martin Čihař, Péče, Centrum péče, Praha, LF UK, Zdraví na Heureka.cz