Maminka.czPeníze a kariéra

VELKÝ PŘEHLED: Kolik stojí léčba neplodnosti. IVF není levný špás

Barbora Neubergerová 9.  7.  2014
Stále více párů má problémy s přirozeným početím. Současná lékařská věda většině z nich dokáže pomoci. Ovšem právě při léčbě neplodnosti platí, že nic v životě není zadarmo. Na kolik přijde léčba neplodnosti v Česku?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Cena za léčbu neplodnosti a početí pomocí asistované reprodukce se odvíjí od problému, který neplodnost způsobuje, od výše příspěvku, který mohou páry čerpat z veřejného zdravotního pojištění i od úspěšnosti a délky trvání léčby. Všechny tyto okolnosti ovlivňují výslednou cenu a pár od páru se mohou lišit až v řádu desetitisíců korun.

Cena v sobě zahrnuje vyšetření obou partnerů, léky, konzultaci a práci lékaře a laboratoře, odběry krve, vajíček či spermií, vyšetření ultrazvukem, celkovou anestezii, pročištění spermatu, přenos embrya a další položky, bez nichž by léčba neplodnosti nebyla úspěšná.„I přes na první pohled vysoké částky je nutno zmínit, že ve srovnání se zahraničím, jsou v České republice ceny za IVF cyklus výrazně nižší než jsou ve světě,“ MUDr. Jaroslav Hulvert, primář centra IVF Klinického centra ISCARE.

Hormonální stimulace

U části žen dochází k tomu, že nemají pravidelný menstruační cyklus. Příčina neplodnosti je tak v tom, že nedochází k ovulaci – tedy k dozrání folikulu a vyplavení vajíčka do vejcovodu, kde může dojít k oplodnění.

Řešení problému spočívá v konzervativní léčbě pomocí hormonální stimulace vaječníků, která se většinou v těchto případech provádí hormonálními tabletkami.

Cílem stimulace je upravit menstruační cyklus ženy, dosáhnout nástupu ovulace a uvolnění zralého vajíčka. „Ke stimulaci vaječníků touto formou u žen během léčby neplodnosti dochází až po dobu šesti měsíců,“ upřesňuje Hulvert.

Součástí léčby je ultrazvuková kontrola vaječníků, při které se ověřuje stav dozrávajících folikulů ve vaječnících. Díky tomu je možné optimálně naplánovat pohlavní styk tak, aby se vyplavené vajíčko ve správnou dobu potkalo se spermií.

Platba:doplatek na tablety je asi 60-100 Kč za balení, přičemž obvykle na jeden cyklus stačí jedno balení.

Inseminace

Pokud se u muže zjistí mírně snížený počet spermií, nebo mírně snížená jejich pohyblivost, je možné páru nabídnou intrauterinní inseminaci – tedy umělé zavedení spermií do dutiny děložní. „K inseminaci je možné přistoupit tehdy, je-li žena zdravá a nemá problém například s průchodností vaječníků. Pro zvýšení úspěšnosti otěhotnění, je možné ženu hormonálně nastimulovat,“ vysvětluje primář.

Aby došlo ke správnému načasování zavedení spermií, je žena opakovaně vyšetřena ultrazvukem. Smyslem vyšetření je ověřit, kdy nastupuje ovulace.V době ovulace muž po předchozí masturbaci odevzdá sperma, to putuje do laboratoře, kde je pročištěno a zkoncentrováno. Upravené spermie jsou vpraveny ženě do dutiny děložní, odkud následně pokračují do vejcovodů, kde dojde k jejich spontánnímu spojení s vajíčkem.

Cena:U žen ve věkovém rozmezí 18-39 let (u VZP 18-40 let) pojišťovny plně hradí šest inseminací za rok.V případě samoplatby: 1000 – 3000 Kč

IVF

In vitro fertilizace – tedy umělé oplodnění vajíčka mimo organismus ženy. Tento typ léčby se skládá z několika kroků.

Prvním z nich je hormonální stimulace vaječníků gonadotropiny ve formě injekcí, čímž je zajištěno dozrání více vajíček v jednom cyklu. V okamžiku, kdy se ultrazvukovým vyšetřením prokáže, že jsou folikuly dostatečně velké a je připravena děložní sliznice, dojde k jejich odebrání. Tento moment musí být pečlivě naplánován, aby nedošlo ke spontánnímu prasknutí folikulů a vyplavení vajíček do vejcovodů. Odebraná vajíčka jsou ihned odevzdána do laboratoře, kde jsou připravena k oplodnění spermií. K oplodnění se mohou využít pročištěné spermie z čerstvého odběru, nebo spermie zamražené.

Oplodnění probíhá na Petriho misce, kam je vajíčko se spermií umístěno. Pokud dojde ke spojení pohlavních buněk, je vzniklé embryo za 2 – 5 dnů transferováno do dělohy ženy.

Cena: Pojišťovny hradí 4 stimulované IVF cykly ukončené embryotransferem, pokud v prvních 2 cyklech bylo transferováno maximálně 1 embryo a pokud ženy odpovídají věkové hranici 18 – 39 let (38 let + 364 dnů), u VZP je horní věková hranice do 40 let (39 let + 364 dnů).

Samoplatba:cyklus IVF asi 60-80 tis. Kč.

Nejčastější výkony, které zlepšují vyhlídky na otěhotnění a nejsou hrazeny pojišťovnami a ceny za výkony, které se páry hradí v režimu samoplatby.

ICSI

Jde o laboratorní metodu, která spočívá v tom, že odebrané vajíčko je oplodněno spermií tak, že je spermie injekčně vpravena přímo do něj. K zavedení spermie do vajíčka se používají spermie, které prošly pečlivým mikroskopickým vyšetřením.

Ceny: transfer 1 - 10 vajíček 5000 - 8000 Kč

PICSI

Jde o „zlepšenou metodu“ ICSI. Rozdíl je v tom, že zatímco u ICSI jsou spermie vybírány na základě vizuálního hodnocení pod mikroskopem, u PICSI svou životaschopnost spermie prokáží samy. „Spermie jsou dány do živného roztoku na Petriho misce, na jejímž dně je látka hyaluronan ve formě gelu. Pokud se spermie dokáží na hyaluronan navázat jde o známku toho, že jsou kvalitní. Spermie, která prokáže svou životaschopnost je následně injekčně vpravena přímo do vajíčka,“ upřesňuje primář klinického centra ISCARE.

Ceny:transfer 1 - 10 vajíček 8000 - 13000 Kč

Vitrifikace vajíček

Uchování odebraných vajíček pomocí rychlého zmražení.

Cena: 2000 - 6000 Kč (cena závisí na počtu vitrifikovaných vajíček)

Prodloužená kultivace

Po ICSI a PICSI jsou embrya ponechána déle v inkubátorech, jsou sledována a k transferu je vybráno nejkvalitnější z nich.

Cena: 2 – 5000 Kč

Asistovaný hatching

Narušení obalu embrya, čímž se zvyšuje pravděpodobnost jeho uchycení v děloze.

Cena: 3000 – 6000 Kč

Embryomonitoring

Kontinuální sledování vývoje embrya kamerou v inkubátoru, které umožní výběr nejkvalitnějšího embrya.

Cena:6 – 10 000 Kč.

Pomalé zamražení embryí

Pokud dojde ke vzniku více embryí, je možné je zamrazit a uchovat je po dobu několika let k dalšímu transferu.

Cena: 3000 – 5000 Kč (cena roste s počtem let, po která jsou embrya uchována)

Vitrifikace embryí

Uchování zmražených embryí pomocí velmi rychlého zmražení.

Cena: 6000 Kč

Kryoembryotransfer

Přenesení embryí, která byla zamražena, následně rozmražena a krátkodobě kultivována.

Cena:3000 – 8000 Kč

Použití darovaného vajíčka

Pokud žena nemá vajíčka, případně její vajíčka nelze z nějakého důvodu použít, je možné k oplodnění využít vajíčko od anonymní zdravé dárkyně.

Cena: 25 - 40 tisíc Kč (pokud žena splňuje podmínky pro získání příspěvku od pojišťovny)

Až 80 – 100 tisíc Kč (pokud žena nesplňuje podmínky pro získání příspěvku od pojišťovny)

Odebrání spermatu většinou hrazeno pojišťovnou
V rámci samoplatby 2000 K

MESA a TESE

Odebrání vajíček z varlat či nadvarlat operativní cestou.

Cena: 10 000 – 25 000 Kč

PGD

Genetické vyšetření vzniklých embryí, ve většině případů je hrazeno pojišťovnou.

Cena:podle množství vyšetřených embryí a způsobu vyšetření 40 – 70 tisíc.

Součástí výkonu je odběr později vyšetřované buňky, který pojišťovny nehradí

Cena: 10-15 000 Kč.

Zmražení spermií

Za uchování spermií k dalšímu případnému oplodnění.

Cena: 2000 – 3000 Kč (cena roste s počtem let, po která jsou spermie uchovány).

Použití darovaných spermií

Pokud muž nemá spermie, případně má spermie, které nejsou kvalitní, je možné použít k oplodnění spermie od anonymního dárce.

Cena:za dávku 2000- 3000 Kč.

Cyklus IVF v režimu samoplatby asi 60-80 000 Kč.

Samozřejmě toto vše jsou ceny orientační a v jednotlivých centrech se liší.

Témata: Neplodnost a IVF, Peníze a kariéra, Lev, Věkové rozmezí, Tabletka, Léčba, SPA, Přehled, Stoj, Hať, Dárkyně, Genetické vyšetření, Ultrazvuková kontrola, Velký přehled, Sto, Doplatek, Věková hranice, Uchycení, Hulvert, Správné načasování, Léčba neplodnosti, Jaroslav Hulvert, Velký, IVF, Hormonální stimulace
Mohlo by vás zajímat