Maminka.czBatole

Velký věkový rozdíl partnerů: Problém, nebo výhoda?

Jana Benešovská 23.  6.  2009
Říká se, že když má člověk někoho rád, věkový rozdíl nevnímá. Společnost je v tomto ohledu rozdělena zhruba půl napůl. Jedni tvrdí, že věkový rozdíl překážkou ve vztahu být může, druzí říkají opak – věk nehraje žádnou roli, záleží na toleranci… Co si o tom myslí psychologové?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Páry, kde od sebe muže a ženu dělí velký věkový rozdíl, dnes potkáváme čím dál častěji a rozhodně to není jen záležitost showbyznysu. Nejdřív jsme si začali všímat starších mužů, kteří se objevovali po boku výrazně mladších žen, dnes to funguje i opačně.

Starší ženy si nacházejí mladší muže, i když zatím nejde o nijak typický trend. Čím to? Dnešní doba stírá výrazné rozdíly mezi mužským a ženským sexuálním chováním. Už to dávno nejsou jen muži, kteří vyvíjejí sexuální aktivitu, i to je nejspíš jeden z důvodů. A nahrává tomu i fakt, že lidé žijí rychleji, dynamicky a věk už není tím hlavním, po čem dva pátrají, když se seznamují.

MAMINKY TAKÉ ZAJÍMÁ: Navždy svoji: Syrový pohled do předmanželského života 3 párů

Hledají spíš klady a zápory a zvažují, v čem je pro ně ten či onen protějšek výhodný. Pokud se rozhlédnete po svém okolí, určitě uznáte, že vztahů starších mužů s mladšími partnerkami je v něm víc než těch, kdy si mladík vybere zralou ženu. Důvod? Žijeme v době, kdy padesátiletí muži mají velké možnosti. Dozrávají a mohou a chtějí si svůj život skutečně užívat. Děti jsou odrostlé, jejich ženy stárnou, a tak je vyměňují za mladší. Obráceně to tak úplně nefunguje. Ženy bývají pevněji ukotveny v rodině, opustit ji je pro ně daleko těžší a většinou ani nemají tolik příležitostí. V souvislosti s věkem se nabízejí i další otázky.
Třeba kolik je to vlastně let ten velký věkový rozdíl?

Běžně se traduje, že muž by měl být starší maximálně o sedm let. Podkladem tohoto tvrzení je v minulosti odlišný způsob života muže a ženy. Ženy se od útlého věku připravovaly na roli matky, a tak si v sobě nesly větší potřebu usadit se. Muži s archetypem lovce chtějí testovat své schopnosti, a tak více inklinují k tomu, užít si své mládí, dokud mají dostatek sil. Dnes i ženy se mnohdy nejprve orientují na to, užít si mládí, a tak zakládání rodiny posouvají do pozdějšího věku. A tím se tento rozdíl stírá, říká psychoterapeut Lucian Kantor.

Když je snaha zbytečná…

Psycholog Petr Šmolka ve své knize Když vás trápí někdo blízký píše, že věkový rozdíl sám o sobě neznamená podstatnější problém tam, kde je buď muž maximálně zhruba o deset let starší, nebo žena starší o 1–2 roky. „Pokud je muž výrazně starší, pak mohou nastat v zásadě pouze dvě možnosti: buď je schopen svými charakteristikami podstatně mladší partnerce trvale imponovat, nebo by se stylem života měla spíš ona přizpůsobit jemu – zájmy, okruhem přátel, vnější úpravou. Opačný přístup, kdy se muž snaží přizpůsobit své výrazně mladší ženě, bývá neúčinný. Brzy se zničí finančně, duševně, fyzicky i společensky a nic moc nezachrání.“

Desetiletý věkový rozdíl vidí jako maximum i psycholožka Zuzana Lišková. Pokud je muž výrazněji starší než žena, snaží se podle ní ve většině případů stylizovat do role věčného mladíka a celkově se životním stylem přizpůsobit generaci své partnerky, což u ní dřív či později začne vyvolávat určitě rozpaky a později se za svého přítele třeba i stydí. Obě varianty jsou pochopitelně předzvěstí konce… Některé asymetrické dvojice ale čeká lepší osud. Obvykle jde o ty vytvořené „superiorním“ mužem, většinou úspěšným umělcem či mužem, který uspěl třeba v podnikatelské sféře, a jeho „fanynkou“. „Výjimečnost muže mnohdy vede jeho partnerku k tomu, že přijímá jeho převahu a dobrovolně obsazuje submisivní pozici. Prostě je to ona, kdo se bude přizpůsobovat,“ říká Zuzana Lišková.

Při krachu takového vztahu pak nehraje roli věk jako spíš příliš silná osobnost jednoho z partnerů, jeho sláva či fakt, že je zavalený prací a společně nemají čas vztah pěstovat, tudíž je zaskočí zcela běžné manželské problémy. Láska a zamilovanost je nezachrání. Trvají dva tři roky, pak přichází stereotyp.

Jak si vybíráme své partnery?

Co vůbec rozhoduje při našem výběru partnera? A jak moc při něm hledíme na to, kdy se dotyčný narodil? „Pro dlouhodobé partnerství je u mužů nejdůležitější jejich přístup ke zdrojům, ochota investovat tyto zdroje do ženy a jejich potomků, ale i ochota k dlouhodobému vztahu. Věk už tam nehraje tak zásadní roli. Naproti tomu u žen patří věk společně s ukazateli signalizujícími její dobrou plodnost mezi rozhodující kritéria,“ říká sexuoložka Laura Janáčková. Mluvíme-li o velkém věkovém rozdílu partnerů, je proto nutné odlišit, zda je starším partnerem muž, nebo žena.

Zatímco vztah, kdy se mladá dívka zamiluje do staršího muže, který si už získal třeba určité společenské postavení, je z evolučního hlediska přijatelný, naopak to neplatí. „Evolučně je nesmyslné hledat si partnerku se sníženou nebo ukončenou plodností. V těchto případech jistě hraje roli eventuální společenská prestiž či dobré finanční zázemí starších žen. Motivace mladých partnerů však rozhodně nesouvisí s city,“ tvrdí odbornice.

Že za touhu mladých žen po starších (a bohatých) mužích může evoluce, potvrdili nedávno i finští vědci, kteří provedli rozsáhlý výzkum mezi přírodními kmeny kočovných Sámů.
Zjistili, že starší, dobře zajištění muži tohoto etnika měli víc životaschopných potomků, když si vzali mladší partnerky. Ženy by sice mohly mít potomky s mladšími a zdravějšími protějšky, jenže ti pak nejsou schopni zajistit své potomky tak dobře jako ti starší. Mimochodem, a teď krátký pohled do historie, není to tak dávno, co ve středních a vyšších vrstvách společnosti bylo naprosto běžné, že se muž ženil až v okamžiku, kdy měl vystudovanou školu a několik let pracoval, aby mohl dobře zajistit budoucí rodinu.

Vezmemeli v úvahu, že v té době mu bylo kolem třiceti či pětatřiceti, zatímco jeho snoubenka sotva oslavila dvacetiny, je to deset až patnáct let věkového rozdílu. Aby manželství uzavřela zhruba stejně stará dvojice, to se ve společnosti objevilo až ve druhé polovině minulého století.

Vztah jako možné řešení problému?

Možná už jste někdy zaslechli názor, že za partnerstvím, kde je jeden z dvojice výrazně starší, stojí snaha vyřešit svou minulost. Má-li muž za partnerku starší ženu, je prý třeba hledat za tím jeho nevyřešený vztah s matkou. Zájem mladých žen o výrazně starší muže má zase údajně ten důvod, že dívky v dětství postrádaly otce nebo naopak měly s otcem velmi silnou citovou vazbu, kterou teď pouze vyměnily za partnerství se starším mužem.

„Nic není možno posuzovat prvoplánově, na druhou stranu je nutno přiznat, že mnohdy to tak opravdu funguje. Ať už je to potřeba být opečováván na jedné straně, či potřeba opečovávat a toužit po ocenění na straně druhé. Mnoho žen ve vztahu s mladším mužem omládne a zpočátku i výrazně vzroste jejich sebevědomí,“ říká Lucian Kantor. V případě partnerství mladší ženy se starším mužem hrají podle psycholožky Zuzany Liškové leckdy roli nenaplněné ambice.

„Méně komplikované princezny si tak uskutečňují své sny o slávě a bohatství,“ domnívá se odbornice. K uvedeným důvodům musíme pochopitelně přičíst i to, co už v předchozím odstavci zmínila Laura Janáčková, a sice pudovou snahu zajistit co nejlépe své potomky.

Vyšší věk – hrozba, že vztah nedopadne?

Trvanlivost vztahu, ve kterém od sebe partnery dělí několik let, se odvíjí především od toho, na jakých hodnotách je založen a o jak velký věkový rozdíl jde. I tak je to ale podle sexuoložky Laury Janáčkové velmi individuální záležitost. „V některých případech může být věkový rozdíl zanedbatelný, například u starších imponujících mužů, jinde může vadit pro odlišnost zájmů či sexuálních potřeb.“

Ani psychoterapeut Lucian Kantor věku zásadní důležitost nepřičítá. „Lidský život je pestrý a formy spokojeného soužití jsou různé, navíc v žebříčku důvodů rozchodu se věkový rozdíl pohybuje až na přelomu první desítky,“ říká. Nicméně upozorňuje, že v průběhu života se lidské potřeby mění a s nimi i žebříček hodnot, což je důležité si uvědomit. „Na počátku soužití má starší z dvojice větší životní zkušenost, která v sobě často nese riziko tvorby vztahu rodič–dítě.

Zkušenější se často chce podělit o své moudro, tedy radí a poučuje, z čehož mohou vznikat problémy. Mládí v sobě nese dynamiku a v některých ohledech životní naivitu. Vyšší věk pak pevnější ukotvení a v některých ohledech rigiditu. Taky je třeba počítat s úbytkem sil staršího partnera, případně i se zhoršováním jeho zdravotního stavu a v konečném důsledku i se smrtí.

Dokážouli si však partneři vzájemně naslouchat a respektovat svá přání, věk nevidím jako překážku,“ míní odborník. Nic to však nemění na tom, že partneři z věkově nerovných vztahů musí ustát řadu zkoušek. Představte si například situaci, kdy je muž třeba o deset let mladší než jeho partnerka. Říká jí, že mu nevadí, že je starší, vždyť ji miluje. Žena má na nose pověstné růžové brýle, a tak přikyvuje s tím, že „děti přece nemusíme mít hned. Až se lépe poznáme…“

Jenže jí je třiatřicet, jemu bude třiadvacet. Děti se neustále oddalují a nakonec se vztah úplně rozpadne. Je to právě touha po založení rodiny, případně příchod potomka, což často bývá zatěžkávací zkouškou vztahu. V ní se obvykle rozhoduje, jestli partnerství vydrží, nebo se dvojice rozejde.

Většina žen se časem k touze po založení rodiny dopracuje. Jenže co na to muži? Pokud už minimálně jednou v partnerství žili, od nového si slibují spíš nový život a nový začátek, a tak mnohdy ani nepřemýšlejí o založení rodiny, ale spíš o tom, co je teď a tady. Chtějí spíš sdílet svobodu a užívat si obyčejný život v blízkosti někoho, koho mají rádi, než vychovávat dalšího potomka.

Mladším mužům zase ženy těžko vysvětlují, že jim biologické hodiny doslova bijí na poplach. K tomu je třeba přičíst, že příroda je v tomto případě neúprosná. Ať chce nebo ne, žena kolem čtyřicítky začne ztrácet svoji sexuální přitažlivost, a protože je navíc oproti svému partnerovi vyzrálejší, začnou se od sebe mnohem rychleji vzdalovat.

Sex. A co dál?

Součástí každého vztahu, ty s velkým věkovým rozdílem pochopitelně nevyjímaje, je sex, a to především v jeho počátku. Pak přichází realita a vystřízlivění. „Důležitost sexu však zpravidla s věkem a s dobou strávenou společně nutně klesá, i když vždy individuálně. Mnoho dvojic zachovává sexuální styky i po mnoha letech a ve vysokém věku, jiné však na partnerské milování rezignují po několika letech soužití,“ říká Laura Janáčková.

Úskalím věkově nerovného soužití je pochopitelně i vývoj sexuální apetence. Jak známo, muži jsou na pomyslném sexuálním vrcholu kolem dvacítky, zatímco ženy až o deset let později. Znamená to, že zatímco jeho apetence bude klesat, její vzrůstat. „Je to riziko, ale nikoli podmínka, a je třeba si uvědomit, že mnohá manželství jsou schopna se s tím vyrovnat,“ říká Lucian Kantor.

Ne všechny vztahy jsou založeny jen na sexuální stránce. V některých je skutečně prioritou třeba to, že si dvojice může skvěle popovídat nebo že ji spojují stejné koníčky. Rozhodnutí, zda jít do vztahu se starším či mladším partnerem, je v každém případě na vás.

Pokud po takovém soužití toužíte, ať jste muž či žena, měli byste si předem ujasnit, co od takového svazku čekáte a jestli v budoucnosti plánujete děti. Usnadníte tím situaci i svému protějšku a společně se můžete buď pokusit takový vztah budovat, nebo ho zkrátka musíte oželet.


VĚKOVÝ ROZDÍL MÁ NA NÁŠ VZTAH TEN NEJLEPŠÍ VLIV

Jaké to je žít se starším, a navíc slavným mužem? Odpovídá Iva Šípová, která je o třicet let mladší než její partner, moderátor a textař Karel Šíp.

* Bavíte se někdy doma o tom, že jste o třicet let mladší než váš muž?

Ne. Oba to víme, tak proč o tom vést debaty?

  • Má tento věkový rozdíl nějaký vliv na váš vztah?

Manžel je vyrovnaný, vybouřený moudrý muž se smyslem pro humor. A jestli má věkový rozdíl vliv na náš vztah, tak jen ten nejlepší.

  • Nastanou situace, kdy si ho uvědomujete?

Zřídka. Jen když začnu myslet hodně do budoucnosti, vím, že tu nikdo nebude věčně. Ale i s tímto vědomím jsem si ho brala. Mám ho ráda a rozumíme si, a i kdybych věděla, že spolu budeme moct být jen jeden týden, šla bych do toho.

  • Nebála jste se na začátku takového vztahu?

Vůbec ne. Mé dva předchozí vztahy byly hodně podobné. Věděla jsem, do čeho jdu.

* Řešilo nějak velký věkový rozdíl mezi vámi vaše okolí?

Právě tím, že jsem měla vždy o dost starší partnery, to mé okolí už neřešilo.

* Myslíte, že jste se kvůli Karlovi a vztahu s ním nějak změnila? Nebo že se změnil on?

Já jsem se asi trochu zklidnila, ale možná to nebylo ani manželem, ale spíš mým věkem. A Karlovi přátelé tvrdí, že omládl. Mně přijde pohodovější. Nenervuje se.

* Jak berou Karla vaši vrstevníci?

Jako úplně normálního chlapa. Máme totiž mezi našimi známými také několik párů, kde je mezi partnery velký věkový rozdíl.

* Nikdy jste neřešila, že u některých životních situací možná nebude? Že třeba nemusí vidět děti svých dětí?

Takový je život. A nejsem sama. Nebudu přece žít se sobě rovným, se kterým si nemám co říct, jen proto, aby viděl svá vnoučata.

* Rozcházíte se kvůli věku v některých názorech na život, nebo si ve všem rozumíte?

Na pár věcí máme odlišný názor, ale rozhodně to není kvůli věku.

* Co pro vás bylo dosud nejtěžší zkouškou vašeho vztahu?

Nevzpomínám si, že bychom spolu nějakou takovouto zkouškou museli procházet.

Témata: Časopis Maminka, Děti, Batole, Chování a vztahy, partner, Možné řešení, Slavný muž, Velký, Mladý pár, Sobě rovný, Par, Problém, Pár, Rozsáhlý výzkum, Superior, Silná osobnost, Věkový rozdíl, Obyčejný život, Věk, Odlišný názor, Odlišný způsob
Mohlo by vás zajímat
Jak na voňavou domácnost? Máme pro vás 6 osvědčených tipů
redakce
Váš domov
České děti se do školy netěší. Jak může pomoci rodič, radí odbornice
Potužníková Jana
K tabuli půjde české školství
Kojení: Ženy popsaly, co na něm milují a co nenávidí. Podívejte se na 21 snímků a přečtěte si upřímné zpovědi
Formánková Simona
Galerie
Těhotenství s trojčaty týden po týdnu. Podívejte se na neskutečnou proměnu ženského těla
kog
Těhotenství
Tělo po třech porodech? Děti mezeru mezi stehny neocení. Tato máma za svůj instagramový post sklidila uznání
Formánková Simona
Po porodu
Dcera spisovatelky Haliny Pawlowské Natálie: Už od mala chtěla být módní návrhářkou, dnes má svou značku
Brožová Lenka
Časopis Maminka
Rýmovník posiluje imunitu, pomáhá při rýmě, nachlazení i kožních problémech. Co všechno s ním můžete podniknout?
Procházková Simona
Zdraví
Záchvaty zlosti dětem prospívají! Čtyři kroky, kterými zvýšíte emoční inteligenci potomka
Procházková Simona
Péče o dítě a jeho výchova
Tohle že je máma 5 dětí? Známá fitness trenérka ukázala své tělo 9 týdnů po porodu dvojčat
Formánková Simona
Po porodu