Maminka.czBatole

VIDEO: Očkovat nebo neočkovat děti? Přečtěte si názory odborníků

Markéta Novák Matějková 2.  12.  2016
Očkovat nebo neočkovat děti? Kdy, které vakcíny a jaká jsou rizika? Proč někteří rodiče odmítají očkování a jaké mají možnosti?

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Odpovědi hledal seminář k povinnému očkování dětí, který tento týden uspořádala platforma Argumentor.

Na jejím portálu se totiž už dříve objevilo nejednoznačné hlasování u názoru „Neočkované děti nemají ve školce co dělat!“ a o téma byl velký zájem.

Je očkování lékařský zákrok?

Proti povinnému očkování, nikoliv proti očkování samotnému se staví spolek Rozalio (Rodiče za lepší informovanost a svobodnou volbu v očkování), které na semináři zastupovala předsedkyně spolku Martina Suchánková. Podle ní je očkování lékařský zákrok a je nutné, aby rodiče, jako zákonní zástupci dětí, měli prostor na rozhodování, byli dostatečně informováni a s pediatry se mohli radit i diskutovat.

Do školky mohou jen očkované děti, rozhodli poslanci

„Vnímáme, že lékaři místo aby měli prostor naslouchat, nabízet a provádět rodiče informacemi, jsou striktně vedeni vyhláškou, a to je omezuje. Obě strany se tak dostanou do stavu, kdy na jedné straně si rodič vzhledem k povinnosti očkování není jist, zda lékař chce očkovat z důvodu potřebnosti nebo povinnosti, stává se, že důvěru pozbyde zcela.  Proti tomu stojí lékař, který je tlačen legislativou a očkování provést musí. Podle nás je povinnost pro dobrý vztah pacient - lékař kontraproduktivní,“ říká Martina Suchánková.

Zároveň upozorňuje na to, že vzdělávání pediatrů v této oblasti má velké mezery, lékaři nemá dostatek prostoru, času a někdy ani informací a někteří lékaři s rodiči ani diskutovat nechtějí.

Podívejte se na online záznam ze semináře:

Spolek Rozalio chce zlepšit informovanost rodičů

„Je nutné zlepšit informovanost i směrem k rodičům. Pediatři by měli vnímat její důležitost. Dobře informovaní rodiče jsou si lépe vědomi rizik očkování a jsou schopni lépe sledovat případné nežádoucí reakce dítěte a informovat o nich lékaře. Tím se bezpečnost očkování zvyšuje,“ dodává Martina Suchánková.

Spolek Rozalio připravil návrhy změn, které mají za cíl minimalizovat možná rizika očkování, jedním z bodů je např. posunutí začátku očkování (zpět) od 12. týdne věku dítěte.

Časné očkování v 9. týdnu věku dítěte a rychlá aplikace několika dávek vakcíny nevytvoří dostatečný počet paměťových buněk jako jiné schéma vakcinace aplikované později např. v 13. týdnu a to i s menším počtem dávek,” říká spolek Rozalio.

Nedostatečně proškolení pediatři

Na rizika očkování upozorňoval Václav Hrabák, předseda Společnosti pacientů s následky po očkování. 

„Nastavený systém tlačí pediatry k tomu, aby očkovali i dítě, u něhož se projeví některý z nežádoucích účinků, je nemocné apod. Lékaři často náznaky nerozpoznají a pokračují v očkování podle schématu a pak vznikají problémy. Vyplývá to z toho, že pediatři nejsou dostatečně a správně proškoleni.

Řada z nich si hledá informace sama, ale ne všichni. Naším cílem je připravovat podklady a studie, které pomohou nejenom lékařům, ale i rodičům vysledovat příznaky problémů, informovat, kdy raději očkování odsunout apod. Odezva z oficiálních míst je bohužel nulová, nekomunikují.“

Podle Hrabáka není rozhodně očkování rizikové pro všechny. Pokud je dítě zdravé, je správný čas a nezaznamenali jsme nějaké varovné signály z předchozích dávek, je pravděpodobné, že očkování proběhne v pořádku.

Upozorňuje ale, že více vakcín současně zvyšuje riziko, a to se právě v nastaveném systému děje.

 „Pokud má dítě určité predispozice, např. autoimunitní onemocnění v rodině, pak je riziko zvýšené. Vím o stovkách dětí ročně se závažnými zdravotními problémy po očkování, zejména imunologickými nebo neurologickými, a troufám si tvrdit, že jich je mnohem více – ročně až tisíce dětí.

Není to jen zlomek, jak se snaží tvrdit lékaři a studie farmaceutických firem. Lidé si často neuvědomují rizika, nejsou informováni a slepě následují pediatra a systém,” říká Václav Hrabák.

“Dobrovolná vakcinace a svobodná volba rodičů neznamená významné snížení proočkovanosti populace, to je nesmysl,” dodává Martina Suchánková. Z průzkumů vyplývá, že jen asi 1-2 % rodičů vakcinaci svých dětí odmítají.

Neočkované děti ve školce?

O právech rodičů v souvislosti s povinným očkováním hovořila také právnička Ligy lidských práv Zuzana Candigliota. Zmínila soudní rozsudek vyhlášený ve stejný den konání semináře, podle kterého se významně rozšiřuje výklad pojmu trvalá kontraindikace pro účely přijetí dítěte do mateřské školy.

"Do školky mohlo nejprve pouze neočkované dítě, které mělo potvrzenou trvalou kontraindikaci. Pak Ústavní soud rozšířil výklad, že jde o jakoukoli zdravotní kontraindikaci i netrvalého charakteru. A dne 29. listopadu Krajský soud v Hradci Králové vyložil zákon tak, že i když lékař kontraindikaci dítěti nepotvrdí, bude možné zohlednit i jiné zdravotní důvody, které brání očkování, například doložené vážnější nežádoucí účinky očkování u rodinných příslušníků," uvádí Candigliota.

Podle ní by se podmínka očkování pro přístup do školky měla zrušit úplně, nejde o opatření k ochraně veřejného zdraví, ale o trest vůči rodičům a dítěti. V žádné z okolních zemí není očkování podmínkou přístupu do školky.

“I přesto, že na seminář nakonec nedorazili zástupci legislativy, vakcinologů a pediatrů, podařilo se nám získat vyjádření z tohoto spektra,” uvádí Blanka Jedličková, jedna ze zakladatelek platformy Argumentor, který seminář pořádal a zval odbornou veřejnost i rodiče.

“Pediatři a odpůrci očkování mají společný zájem - legislativní ošetření případů, kdy se skutečně prokáže kauzální vztah mezi očkováním a poškozením zdraví. Pediatrům se nedaří dotlačit rezort a zákonodárce k urychlenému řešení situace.

Stát nařizující povinné očkování musí převzít odpovědnost za situace, kdy očkování mělo závažné vedlejší účinky (které jsou mimořádně vzácné, ale existují!),” uvedl pro Argumentor Prof. MUDr. Jan Janda, CSc., předseda České pediatrické společnosti.

Argumentor

Veřejná online platforma, na které může veřejnost vyjadřovat svůj názor na dění kolem sebe. Lidé sami vkládají témata, která je zajímají nebo se jich dotýkají. Pokud jejich názor dosáhne určitý počet hlasů, čímž se potvrdí zájem o toto téma, Argumentor se do tématu zapojí a společně s hlasujícími navrhne další postup, jak o názoru informovat odpovědné osoby či orgány.

Forma je zvolena v souvislosti se zájmem o téma a převládajícím názorem. Jedním z hlavních zakladatelů portálu je Blanka Jedličková, nositelka ceny Magnesia Litera 2016 v kategorii DILIA Litera pro objev roku za svou knihu "Ženy na rozcestí".

Povinné a nepovinné očkování. Jak se v tom vyznat?
Rodiče mohou odmítnout očkování! Za určitých podmínek, rozhodl dnes soud
Témata: Zdraví, Děti, Batole, Kojenec, Miminko, Očkování, odborník, názor, kauza, Právnička, Dobrý vztah, Očkování dětí, Hlasování, Svobodná volba, Nežádoucí reakce, Stejný den, Vid, Rodinný příslušník, Autoimunitní onemocnění, Veřejné zdraví, Nastavený systém, Schéma, Nositelka, Velký zájem, Zdravotní důvod, Zdraví na Heureka.cz

Video