Maminka.czVideo

VIDEO: Takto vzniká miminko pod mikroskopem!

Barbora Neubergerová 31.  7.  2015
Léčba neplodnosti nabízí mnoho možností, kromě jiného i oplození vajíčka mimo tělo ženy. Tam kde nestačí pouhé IVF, kdy se spermie a vajíčko umístí do jedné misky, se nabízí metoda ICSI.

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Léčba neplodnosti nabízí mnoho možností, kromě jiného i oplození vajíčka mimo tělo ženy. Tam kde nestačí pouhé IVF, kdy se spermie a vajíčko umístí do jedné misky, se nabízí metoda ICSI.

Klasická metoda IVF (oplodnění ve zkumavce, odborně in vitro fertilizace) je ve své podstatě velmi prostá. Ženě jsou po hormonální stimulaci vaječníků odebrána vajíčka, muž odevzdá spermie, které jsou laboratorně upraveny. Poté jsou pohlavní buňky přeneseny do jedné zkumavky či misky, kde v živném roztoku dojde k  proniknutí spermie do vajíčka. Jsou ale situace, kdy toto nefunguje a ke spojení nedojde. V takovém případě je možné použít metodu ICSI.

ICSI

„ICSI je aktivní oplozovací metoda, při níž je spermie do vajíčka zavedena injekčně. Nedochází tak k samovolnému spojení pohlavních buněk, jako je tomu u metody IVF, ale k zavedení vybrané, životaschopné spermie přímo do nitra vajíčka,“ popisuje MUDr. Kateřina Veselá Ph.D., ředitelka Sanatoria Repromeda.

ICSI je vhodné použít u párů s imunologickým faktorem neplodnosti, u žen s nižším počtem či sníženou kvalitou vajíček a u mužů se sníženým počtem či zhoršenou pohyblivostí spermií. „S ICSI lze dosáhnout podílu oplozených vajíček v průměru 80-90 procent, což je přibližně dvakrát více oproti konvenční IVF metodě,“ dodává lékařka.

IMSI – vylepšená ICSI

Metoda ICSI má i své vylepšení. To spočívá v preciznějším a podrobnějším výběru vhodné spermie. „U IMCI se spermie vybírá pod větším mikroskopickém zvětšením. U ICSI je zvětšení spermie 400 krát. U IMSI je zvětšení 6000 krát. Toto zvětšení umožňuje podrobněji posoudit morfologii spermií a vybrat pro oplození spermie s normální mikroskopickou stavbou. IMSI používáme v případě, že morfologie spermií je výrazně abnormální. Provádět jej však mohou jen centra s odpovídajícím vybavením,“ doplňuje lékařka.

Ještě existuje PICSI!

PICSI je další z metod spadající do oblasti asistované reprodukce, při níž je kladen velký důraz na kvalitu spermií. I při PICSI je spermie zaváděna přímo do vajíčka obdobně, jako u ICSI, rozdíl je však v jejím výběru. „Při výběru u PICSI se využívá přirozené vlastnosti spermie, kterou je schopnost vázat se na látku hyaluronan. Hyaluronan je důležitou přirozenou součástí obalů vajíčka, a právě hlavička zralé spermie nese specifický receptor, který umožňuje její vazbu na hyaluronan. Pokud spermie v laboratorních podmínkách prokazuje pozitivní vazbu na gel s touto látkou, jde o známku vyzrání a kvality spermie a právě taková spermie jsou k zavedení do vajíček vybírány,“ doplňuje lékařka.

Témata: Video, Neplodnost a IVF, TAK, Léčba neplodnosti, Vid, Kateřina Veselá, Takt, Mimi, Velký důraz, Repromeda, Mik, Mikroskop, Imunologický faktor