Maminka.czK tabuli půjde české školství

Výuka blízké budoucnosti? Školy bez učebnic!

Jana Potužníková 13.  1.  2022
Pamatujete, jak jste s dětmi zasedli poprvé k domácímu učení v covidu, vzali učebnici, a přišel šok: „Podle toho se učíte? To bylo stejné i za nás!“ Nebo naopak „Panebože, tohle už berete? Ve třetí třídě?“ Setkání nás rodičů s učebnicovou realitou vyvolalo otázky „podle čeho se ty naše děti učí“. Pojďme si to konečně říct!

[Odebírejte NOVINKY Z MAMINKY! Chci newsletter!]

Co je dobrá učebnice

O tom, které učebnice se na školu koupí, rozhoduje ředitel ve spolupráci s pedagogy. Každá škola je nějakým způsobem specifická, má nějaké žáky, má nějakou prioritu… už to ovlivňuje výběr učebnic. Proto školy v sociálně vyloučených lokalitách budou mít na učebnice jiné požadavky než pražská elitní škola… O volbě rozhoduje také metoda, jakou se na škole učí. Tedy, například při volbě slabikáře hodně rozhodne, zda se děti budou učit číst klasickou analyticko-syntetickou metodou se slabikováním, nebo genetickou.

VIDEO: Projekt K tabuli půjde české školství

"Obecně platí, že učebnice musí odpovídat věku žáků, má být přitažlivá, ale ne přesycená. Dobrá učebnice má online podporu, umí propojovat mezipředmětové vztahy, nezaměřuje se jen na jeden obor, ale má své přesahy, dobrá učebnice učivo diferencuje i graficky, používá různé typy písma,“ vyjmenovává Mgr. Veronika Sováková z Národního pedagogického institutu  a její kolegyně, pedagožka, PhDr. Hana Havlínová, PhD., pokračuje: „Sledujeme i to, aby byly v učebnicích i aktuální ilustrace. Pokud učebnice vypráví o historii telefonu, je v pořádku, že se objeví obrázek starého telefonu, ale u moderní básničky o telefonu je na místě obrázek mobilního telefonu. Takového, jaký děti znají. Protože učebnice mají být aktuální. Nemají v nich být lízátka za korunu. Mají odkazovat na reálný život tak, aby mohly být pro pedagoga podporou, aby mohl díky nim učení provázat s realitou.“

Žádné dogma, jen podpora

Co dělá učebnici dobrou učebnicí ze všeho nejvíc? Pedagog, který s ní umí pracovat. „Dobrý učitel umí udělat zázraky. I když dostane učebnici se staršími texty, nemusí děti učit recitovat J. V. Sládka, ale ukázat jim například, jak se lidé vyjadřovali kdysi, jak dnes, může pracovat s tím, co má, dobrým způsobem. Navíc dnes řada nakladatelství ke starším učebnicím doplňuje právě online podporu,“ vysvětluje PhDr. Hana Havlínová, PhD. s tím, že pokud pedagog s učebnicemi nesouzní, nemusí je používat vůbec.

Učebnice nejsou „svaté grály“, které musí 1. září otevřít a do 30. června mít odškrtané všechny kapitoly. Mohou představovat červenou nit, podle níž se mohou snadno orientovat v tématech a učivu. Ale nikdy by neměly být dogma a jediný prostředek, jak učit. "Proto dnes přibývá škol, kde učebnice odkládají, učitelé mají své materiály a učebnice slouží jen jako způsob, jak například žáci s rodiči mohou procvičovat učivo během delší nepřítomnosti ve škole. Ale v žádném případě, učebnice není a neměla by být modla, se kterou by se nedalo flexibilně pracovat," uvádí Hana Havlínová.

Jak vznikají učebnice

Řada škol učí podle učebnic, které – kulantně řečeno – nejsou úplně nové. Tisknou se vůbec aktuální, moderní učebnice? Tisknou. Učebnicových nakladatelství jsou desítky, autoři kreativní, trh velký. Ale má to řadu háčků. Kdo třeba vůbec dává podnět ke vzniku něčeho tak zásadního, jako je nová učebnice?

„Popud přichází z ministerstva, fakult, neziskových organizací… A její autor nepotřebuje k sepsání žádné speciální oprávnění. Ale pokud má být tato učebnice součástí bezplatného školství, tedy škola na ni má v budoucnu od státu dostávat peníze, musí získat tzv. schvalovací doložku ministerstva. Týká se to především učebnic pro základní vzdělávání, u středního už je to s učebnicemi volnější,“ vysvětluje Mgr. Veronika Sováková: „O doložku se žádá na ministerstvu, které dává učebnici do schvalovacího procesu. Pokud je nová, dostávají ji na posouzení dva nezávislí recenzenti, z nichž jeden musí být učitelem, a oba musí splňovat určité požadavky. Jsou-li jejich posudky v rozporu, přichází třetí, tzv. rozhodčí, od nás, z Národního pedagogického institutu, kde prodlužujeme platnost doložek.“

České školství potřebuje změnu, shodují se odborníci!

Na šest let. A pak?

Každá doložka platí šest let. Ale to neznamená, že se ve škole děti setkají jen s těmi „ministerstvem schválenými“. Učit se mohou i podle bezdoložkových. Na ně ale nedostane škola peníze, platí je rodiče. Resp. pokud vaše děti potřebují pár set na učebnice nebo pracovní sešity, pak buď škola z nějakého důvodu chce, aby jim zůstaly, nebo jsou právě bezdoložkové. Neznamená, to že jsou nekvalitní. Autoři se mohli chtít jen vyhnout procesu schvalování. Nebo jít směrem, který není daný tzv. Rámcovým vzdělávacím programem (ten nahradil dřívější „osnovy“).

S DOLOŽKOU, NEBO BEZ?

Tady najdete seznam ministerstvem garantovaných učebnic. Jsou tam ty, které má vaše dítě?
https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/schvalovaci-dolozky-ucebnic

A co online učebnice?

Online učebnice, možnost propojovat ty papírové se světem digitálním… Děje se to, nebo máme skluz?

Vlastně od obojího kousek. „Momentálně se i díky přijetí změn v Rámcovém vzdělávacím programu v oboru Informatiky propisuje do výuky všech předmětů tzv. digitální kompetence. A součástí změn, které toto provází, jsou i úpravy učebnic. Než bude všechno hotové, si ještě počkáme, momentálně jsme v něčem, čemu říkáme náběhové období. Ale to neznamená, že škola musí pasivně čekat na změnu učebnic nebo nějaké pokyny. Na změnu učebnic můžete tlačit i vy, jako rodiče, řekněme 'odspodu', protože obvykle už od třídní schůzky v červnu před první třídou víte, jaké materiály budou vaše děti provázet. Mluvte o tom s pedagogy, pokud nesouhlasíte s tím, podle čeho učí, zajímejte se a podporujte změny i nové výukové materiály. Protože zaměřit se pouze na učebnice je liché,“ říká k tomu PhDr. Hana Havlínová, PhD. z Národního pedagogického institutu.

Tento projekt podporuje Nadace České spořitelny.

Klepněte pro větší obrázek
Témata: Školák, Školství, K tabuli půjde české školství, Vzdělání, materiál, Nadace, dogma, Covid, Budoucnost, Orient, Sova, Pedagog, Škola, Učení, Obor, Výuka, Nadace České spořitelny, Informatika, Učivo, Realita, Blízká budoucnost, Učebnice
Mohlo by vás zajímat